Anda di halaman 1dari 25

PENGENALAN

Penekanan kepada pergerakan kini banyak tertumpu kepada potensi nilai


pendidikannya, potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan
potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni. Matlamat
pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah)
adalah untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan bagi
membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang
bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat.

Pendidikan pergerakan juga merupakan salah satu wacana yang menyumbang
ke arah perkembangan keseluruhan pelajar dalam membentuk sikap dan sahsiah
pelajar tentang keperluan-keperluan sosial, emosi dan estetik pelajar
T
T
o
o
p
p
i
i
k
k

Pengetahuan
Asasdalam
Pergerakan
6
6

2. Menyatakan kemahiran pergerakan yang akan diperolehi oleh pelajar
apabila mempelajari asas-asas pergerakan;
3. Menjelaskan jenis-jenis pendidikan pergerakan supaya dapat
diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran;
4. Menyatakan kepentingan pendidikan pergerakan kreatif untuk
mempertingkatkan proses pengajaran; dan
5. Mengenalpasti unsur-unsur pergerakan.
1. Menjelaskan asas-asas pergerakan yang terdapat di dalam pengajaran
dan pembelajaran;
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
HASIL PEMBELAJARAN
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
111
berdasarkan kepada model holistik perkembangan kanak-kanak. Pendidikan
pergerakan boleh diperhebatkan lagi keberkesanan dengan menjadikannya
sebagai alat pendidikan yang mendorong kepada kegiatan-kegiatan penerokaan,
kreativiti, proses-proses berfikir dan penyelesaian masalah serta pembentukan
konsep pembelajaran yang merangsang pembinaan keyakinan diri dan
pengukuhan imej kendiri yang utuh. Dalam hubungan ini matlamat dan prinsip
pendidikan pergerakan tidak akan menyimpang dari landasan konsep kanak-
kanak total.

Pendidikan pergerakan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagai
tambahan kepada kurikulum sekolah secara total. Ia sebenarnya merupakan
suatu pendekatan dalam pendidikan kanak-kanak yang menyumbang ke arah
perkembangan pelajar itu dengan cara seperti berikut:
(a) Membentuk dan memperhaluskan kemahiran lokomotor dan bukan
lokomotor kemahiran pergerakan manipulatif dan kestabilan saraf otot;
(b) Memantapkan tahap kecerdasann fizikal, pengetahuan dan sikap;
(c) Memantapkan keupayaan pengamatan motor melalui pengalaman-
pengalaman pergerakan terarah;
(d) Memupuk tatalaku sosial dan emosi yang disanjungi masyarakat;
(e) Memantapkan perkembangan konsep akademik menerusi pengintegrasian
konsep bilik darjah dengan program aktiviti fizikal; dan
(f) Meningkatkan minat beriadah menerusi aktiviti-aktiviti pergerakan yang
mencabar dan menyeronokkan.
Aktiviti-aktiviti pergerakan di peringkat sekolah rendah dan menengah
terbahagi kepada empat bidang kandungan utama, iaitu:
(a) Permainan berunsur pendidikan;
(b) Pergerakan berunsur pendidikan;
(c) Sukan dan atletik; dan
(d) Kecergasan jasmani.
PERGERAKAN ASAS 6.1
Istilah pergerakan membawa erti yang agak baru dalam bidang pendidikan.
Secara literalnya istilah ini bermaksud proses yang memandu pelajar untuk
memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan
masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang
berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuan dan kreativiti. Manakala
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

112
pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak
untuk belajar.

Pendidikan pergerakan dalam konteks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibahagikan
kepada dua kategori:
(a) Pergerakan kreatif; dan
(b) Gimnastik.

Setiap satu mempunyai fungsi yang unik dan penting dalam membentuk
ketrampilan pergerakan. Deskripsi pendidikan pergerakan yang serupa ini
apabila diaplikasikan kepada pengalaman-pengalaman pergerakan manusia,
memerlukan semacam iringan berirama yang boleh ditempatkan didalam
kategori aktiviti berirama. Pengalaman-pengalaman ini ada diterapkan di dalam
kurikulum KBSR dan KBSM yang terdiri daripada:
(a) Pengalaman tidak berstruktur;
(b) Pengalaman separuh berstruktur; dan
(c) Pengalaman berstruktur.

Terdapat juga pertindihan aktiviti-aktiviti pergerakan yang terdapat dalam
pergerakan kreatif dan gimnastik jika berdasarkan kepada pengalaman-
pengalaman di atas.

Program pergerakan atau aktiviti berirama ini dirangka secara seimbang antara
KBSR dan KBSM untuk memanfaatkan pelajar dengan pengalaman-pengalaman
berkaitan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut;
(a) Ritma asas;
(b) Ritma kreatif;
(c) Lagu pergerakan;
(d) Permainan; dan
(e) Kemahiran gimnastik.

Pergerakan asas yang penting yang menjadi kata kunci dalam aktiviti
pergerakan ialah berjalan, berlari, melompat, memintal, berpusing, meregang
dan menguncup. Umpamanya, gabungan aktiviti berjalan dengan melompat
mengikut iringan muzik merupakan bentuk pergerakan asas dalam tarian zapin
dan joget. Jadual 6.1 menunjukkan contoh-contoh pergerakan asas ini yang
dipanggil pergerakan lokomotor.

TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
113
6.1.1 Pergerakan Lokomotor
Jadual 6.1: Pergerakan Lokomotor
Bukan Lokomotor Lokomotor
Membongkok
Meregang
Memulas
Berpusing
Mengangkat badan
Merebah
Menghayun
Berjalan
Berlari
Meloncat
Melompat
Lari skip
Memacu seperti kuda
Meluncur

Satu daripada tujuan program pendidikan pergerakan di prasekolah ialah untuk
membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. Antara
kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor.
Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang
lain. Keupayaan kanak-kanak memupuk kemahiran pergerakan yang lebih
kompleks terletak kepada pemupukan kemahiran-kemahiran yang berikut:
(a) Berjalan
(b) Berlari
(c) Melonjak
(d) Melompat
(e) Meloncat
(f) Melungsur
(g) Memacu seperti kuda
(h) Skip


AKTIVITI 6.1
Terdapat pelbagai jenis pendidikan pergerakan antaranya ialah
pendidikan gimnastik.
(a) Senaraikan jenis-jenis pendidikan gimnastik
(b) Senaraikan jenis-jenis gimnastik berirama.
(c) Bagaimanakah untuk menjayakan sesi gimnastik berirama?
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

114
Untuk membiasakan guru dengan cara menggunakan dan melaksanakan
pergerakan-pergerakan di atas, analisanya telah dibuat dalam bentuk
penerangan ringkas. Diharapkan penerangan ini dapat difahami oleh guru
supaya konsep setiap pergerakan menjadi jelas. Kata kunci dan frasa tertentu
dicadangkan sebagai panduan pengajaran atau untuk tujuan merangsang
pembetulan.

(a) Kemahiran Lokomotor Asas
Berjalan
Berjalan ialah kemahiran yang paling asas yakni kita banyak
melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kanak-kanak
mempunyai tabiat yang salah. Hal ini biasanya memenatkan beberapa
bahagian badan yang lain, selain kaki, dan juga menggunakan tenaga
berlebihan yang sepatutnya boleh dikurangkan. Imbangan badan yang
betul semasa berjalan dan mekanisme yang sesuai boleh membuat
seseorang itu berjalan dengan gaya yang betul.
Gaya berjalan yang biasa merupakan pergerakan merentasi ruang dengan
memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain.
Semasa berjalan, hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan
dengan sisi bahagian dalam kedua-dua belah kaki seolah-olah mengikut
satu garisan lurus. Tangan melenggang bebas berselang-seli mengikut arah
kaki melangkah. Perlakuan seumpama ini dapat memberi imbangan badan
sambil dapat pula membawa bahagian badan bergerak ke hadapan.
Terdapat ketikanya apabila kedua-dua tapak kaki menyentuh tanah dan
pada masa inilah satu tapak berpijak yang baru terhasil bagi menahan
anggota badan daripada rebah. Kedudukan badan hendaklah sentiasa
tegak dan dalam keadaan yang lega.

Frasa pengajaran penting:
Ayun langkah dari paras punggung;
Berpijak di tumit dan biarkan berat badan beralih pantas di sepanjang
bahagian sisi luar tapak kaki sehingga ke hujung ibu jari;
Ibu jari kaki menghala lurus ke hadapan;
Berjalan dengan lembut;
Muka dongak dan memandang lurus ke hadapan; dan
Melenggangkan lengan dan tangan secara bersahaja.


TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
115
Cadangan untuk penelitian:
Berjalan tegak-tinggi, kemudian berjalan tegak berjengket yakni lebih
tinggi;
Jalan berundur kemudian ke hadapan;
Berjalan seperti robot atau askar permainan;
Berjalan seperti gergasi;
Berjalan seperti gorila, gajah, anjing cedera di kaki;
Berjalan seperti barang mainan berkuasa bateri;
Berjalan seperti patung-patung kawalan tali;
Berjalan bebas (tekankan imbangan yang baik);
Berjalan setempat, ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan
dalam bentuk zig zag;
Berjalan mengikut gabungan mana-mana cara di atas;
Berjalan berjengket, di atas tumit, mengangkat lutut tinggi, kaki jegang
dan berjalan seperti berkawat;
Berjalan perlahan dengan langkah besar dan langkah kecil;
Berjalan pantas dengan langkah besar dan langkah kecil; dan
Berjalan perlahan sambil menurunkan dan meninggikan badan.
(b) Berlari
Pola berlari adalah sama dengan pola berjalan. Yang berbeza ialah semasa
berlari ada ketikanya kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan
seluruh anggota terangkat dari mencecah bumi. Lutut lebih kerap diangkat
dan dibawa ke arah hadapan. Tangan dibengkokkan di bahagian siku
sambil diayun ke arah hadapan dan belakang bertukar ganti dengan arah
pergerakan kaki.

Frasa Pengajaran Penting:
(i) Berlari di atas bebola kaki.
(ii) Bengkokkan siku dan lutut
(iii) Ayun tangan ke hadapan
(iv) Tegakkan kepala
(v) Berlari dengan gaya yang lembut
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

116
Cadangan untuk Penelitian:
(i) Berlari setempat, ayun tangan ke hadapan.
(ii) Berlari dengan perlahan, lutut diangkat tinggi
(iii) Berlari dengan ringan di atas bebola kaki.
(iv) Berlari kuat (dengan bunyi bising) kemudian beransur-ansur senyap.
(v) Berlari pantas dan kemudian beransur perlahan-lahan.
(vi) Berlari dan berhenti apabila syarat diberi, kemudian berlari semula.
(vii) Berlari ke hadapan, berundur ke sisi.
(viii) Berlari mengikut seorang ketua.
(ix) Berlari mengikut pelbagai kelajuan.
(x) Berlari mengikut hala zig zag
(xi) Berlari berjengket
(xii) Berlari menendang ke belakang

(c) Berlari serta Berlonjak (Leap)
Berlari serta berlonjak hampir menyerupai pergerakan berlari, cuma ketika
berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih
banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Semasa berlari, lutut diangkat
ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk mencecah tempat berpijak.
Kaki belakang bengkok serta terangkat dari tanah setelah mengambil
kekuatan atau lanjuran untuk bergerak maju. Lonjakan adalah daripada
satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi. Kebiasaannya
lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian supaya
mendapat lonjakan yang sempurna.

Frasa Pengajaran Penting:
(i) Tolak ke atas, hulur dan jejak.
(ii) Ayun tangan (lengan) ke atas dan ke hadapan
(iii) Lari, lari dan lompat (tekankan perkataan lompat untuk menandakan
kekuatan dalam pergerakan)
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
117
Cadangan untuk Penelitian
Berlari serta berlonjak adalah sukar bagi kanak-kanak. Beri latihan
lompatan. Variasi jarak dan ketinggian lompatan yang memadai perlu
dikuasai:
(i) Lari beberapa langkah dan kemudian melompat;
(ii) Melompat seperti rusa melompat pagar;
(iii) Melompat seutas tali di atas lantai;
(iv) Melompat tali yang ditinggikan sedikit; dan
(v) Melompat menyeberang dua utas tali yang menyerupai anak sungai.

(d) Lompatan
Lompatan ialah pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada
tempat berpijak dengan tolakan/lonjakan sebelah atau kedua-dua belah
kaki. Badan berada di udara buat seketika, kemudian turun semula di atas
sebelah atau kedua-dua kaki. Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai
jarak hadapan atau ketinggian lompatan.

Frasa Pengajaran Penting
(i) mengayun tangan ke belakang dan kehadapan, dan ke bawah dan ke
atas
(ii) membengkokkan lutut dan buku lali dan melonjak dengan kuat
(iii) hulur dan jejak
Cadangan untuk Penelitian
(i) melompat setempat penekanan kepada ketinggian lompatan
(ii) melompat seperti pantulan berubah-ubah pantulan tinggi dan rendah
(iii) melompat dan capai pelbagai benda
(iv) melompat sambil bergerak ke hadapan dan pelbagai arah
(v) melompat ke dalam dan ke luar gelung rotan
(vi) lompat untuk jarak
(vii) melompat sambil mengubah ke arah lompatan
(viii) melompat seperti kanggaru
(ix) melompat anak sungaiTOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

118
(e) Melompat Ketingting
Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama
akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah
dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di
atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah.

Frasa Pengajaran Penting
(i) Ketingting ke udara dengan sebelah kaki dan menurun dan mendarat
semula dengan kaki yang sama
(ii) Angkat tangan ke atas
(iii) Kepala tegak
(iv) Lutut bengkok

Cadangan untuk Penelitian
(i) Ketingting setempat, tegak di atas sebelah kaki selama lima kiraan
(ii) Ketingting dan pusingkan badan
(iii) Ketingting arah ke hadapan, ke belakang dan ke kiri kanan.
(iv) Ketingting meliputi pelbagai jarak
(v) Ketingting melintasi tali atau garisan


SEMAK KENDIRI 6.1
Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan lokomotor.
6.1.2 Kemahiran Persepsi Motor
Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor (perceptual-motor) adalah
penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi. Pelajar perlu mempunyai rasa
kewujudan dirinya dalam ruangan. Pelajar perlu mengenal pasti arah kiri dan
kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak. Perkembangan
persepsi motor juga memainkan peranan dalam pencapaian akademik kanak-
kanak. Kemahiran persepsi motor diperlukan bagi membaca huruf isyarat
(decoding) dan kemahiran ini merupakan suatu keperluan awal bagi kemahiran
membaca.


TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
119
(a) Mengimbang
Mengimbang boleh dibina melalui berdiri di atas sebelah kaki atau
ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang. Penggabungan
aktiviti-aktiviti mengimbang dengan permainan lebih menyoronokkan bagi
pelajar. Pelajar berpeluang membayangkan diri mereka sebagai ahli sarkas
yang berjalan di atas tali atau mengimbang di atas sebelah kaki di atas
belakang kuda sarkas.

(b) Kesedaran Badan
Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri:
(i) Saiz;
(ii) Pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh badan serta
perkaitannya di antara satu dengan yang lain;
(iii) Berupaya melakukan pergerakan membongkok, melurus, memusing,
mengilas dan menggerakkan badan; dan
(iv) Perasaan timbul ketika berada dalam kedudukan yang berbeza-beza.

Kesedaran ini adalah penting bagi pemahaman pelajar tentang potensi
pergerakannya. Ada banyak cara bagi membina kesedaran tentang
kewujudan diri. Salah satu daripada caranya ialah melalui aktiviti yang
melibatkan bahagian-bahagian tertentu badan. Pelajar boleh disoal, Berapa
carakah boleh anda gerakkan kepala anda? atau Bolehkah anda
menyentuh kaki kiri anda dengan tangan anda?
(c) Kesedaran Ruang
Kita hidup di dalam ruangan dan tubuh badan kita mengisi ruangan
tersebut. Apabila kita bergerak, kita sebenarnya bergerak melalui ruang
dan tubuh badan kita memenuhi ruang seperti juga benda-benda lain yang
berada di persekitaran kita. Kita juga menyedari tubuh badan kita serta
perkaitannya di antara benda-benda di sekitar. Hal ini merupakan konsep
asas yang perlu diterokai oleh pelajar supaya mereka boleh menyedari
tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya.

Pelajar digalakkan untuk menerokai persekitaranya. Guru menyuruh
pelajar melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua
arah. Dengan cara ini mereka akan lebih menyedari saiz ruang diri
persendirian mereka semasa tidak bergerak. Pelajar juga digalakkan untuk
bergerak bebas di dalam ruang yang wujud di luar persendirian mereka.TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

120
(d) Kesedaran Hala Datar (Laterality)
Hal ini merupakan kesedaran tentang wujudnya arah kanan dan kiri di sisi
tubuh badan seseorang. Dengan ini seseorang dapat mengawal pergerakan
daripada kedua-dua belah bahagian tubuh badan secara serentak atau
secara berasingan.

Sebarang latihan yang memerlukan kordinasi bahagian kiri dan kanan
tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan iaitu tangan atau lengan
kanan dan kaki kiri bersama-sama digunakan akan menolong
mengembangkan kesedaran hala datar pelajar (sense of laterality).
Permainan seperti Angels in the snow sesuai bagi tujuan ini. Dalam
permainan ini, pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan
kaki serta tangan membentuk gerakan membulat (circular movement)
mengikut arahan yang diberikan oleh guru.

(e) Kesedaran Arah
Kesedaran ini membolehkan seseorang menyedari arah ke kiri, kanan atas,
bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. Kesedaran
lauran arah ini terbina daripada kesedaran dalaman yang dikenali sebagai
kesedaran hala datar.

Pelbagai jenis penerokaan pergerakan dapat menggerakkan perkembangan
kesedaran arah ini. Umpamanya bergerak ke hadapan, ke belakang, ke kiri,
ke kanan, ke atas dan ke bawah boleh membina kesedaran arah. Melalui
pergerakan seumpama ini, pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan
pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan di
dalam muka surat bercetak iaitu semasa membaca.

(f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata
Tujuan melakukan sesuatu pergerakan hanya akan tercapai jika kordinasi
di antara pergerakan bahagian-bahagian badan disempurnakan dengan
baik. Interaksi ini haruslah dilakukan dengan mudah, cekap dan tepat. Ini
melibatkan interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot
imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul.

Permainan bola merupakan kordinasi tangan-mata yang amat baik. Pelajar
melambungkan dan menyambut dengan kedua-dua belah tangan atau
melambungkan dengan sebelah tangan dan menyambutnya dengan tangan
yang sebelah lagi. Permainan yang melibatkan sepakan pula adalah baik
bagi kordinasi kaki-mata. Pelajar boleh menyepak bola ke arah sasaran
yang tidak bergerak atau ke arah gawang gol.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
121
6.1.3 Kemahiran Manipulatif
Kemahiran manipulatif alatan hendaklah dibina di peringkat umur yang lebih
awal. Kemahiran ini memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal,
menangani atau mengawasi sesuatu objek.

Kemahiran manipulatif berikut merupakan asas kepada pembinaan kemahiran
diri seseorang pelajar:
(a) Membaling;
(b) Menyambut;
(c) Memukul;
(d) Menendang atau menyepak; dan
(e) Menggelecek.

Kesemua kemahiran manipulatif di atas juga dapat mempertingkatkan
perkembangan kordinasi tangan-mata dan kaki-mata. Di samping itu, kemahiran
manipulatif ini dapat memberi keyakinan serta membentuk sikap pelajar untuk
menjadi seorang yang berjaya dalam menempuh kehidupannya.


AKTIVITI 6.2
Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor (perceptual-motor)
adalah penting untuk pembinaan pergerakan berkordinasi.
(a) Nyatakan kemahiran-kemahiran persepsi motor yang perlu
diperkembangkan oleh pelajar untuk pembinaan kordinasi motor.
(b) Huraikan tiga kemahiran persepsi motor yang anda ketahui.
PENDIDIKAN PERGERAKAN 6.2
Pendidikan dalam apa bidang sekalipun haruslah berbentuk pengalaman yang
bermakna. Pendidikan haruslah juga memberangsangkan dan menghasilkan
kepuasan yang semerta serta menimbulkan minat bagi mendapatkan
pengetahuan seterusnya. Hal ini boleh dicapai dengan menggunakan pergerakan
sebagai media pembelajaran. Pembelajaran melalui pergerakan bukanlah sesuatu
yang baharu. Pendidikan pergerakan adalah suatu kaedah pengajaran yang unik
kerana apabila pelajar sedang belajar untuk bergerak, mereka juga belajar sambil
bergerak. Melalui pergerakan, pelajar itu bergerak, berfikir dan merasai sesuatu
secara langsung. Dia akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor, kognitif dan
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

122
afektif. Melalui pergerakan seperti ini pelajar akan dapat mempelajari tentang
dirinya sendiri. Antara lain dia boleh tahu
(a) Apa yang mampu dilakukannya;
(b) Bagaimana dia boleh mengawal diri;
(c) Bagaimana dia dapat mengawal sesuatu yang berada di sekelilingnya;
(d) Bagaimana dia dapat menyesuaikan dan menghubungkan dirinya dengan
alam sekitar (ruang manusia dan lain-lain yang bernyawa dan yang tidak
bernyawa); dan
(e) Bagaimana dia dapat melahirkan perasaan dan ideanya.

Belajar melalui pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh bagi
diri kanak-kanak iaitu perkembangan fizikal dan psikologi, kebolehan untuk
belajar dan bergaul di antara satu dengan lain. Perasaan terhadap diri sendiri
dan perhubungan dengan persekitarannya juga turut berkembang melalui
pelbagai pergerakan itu.

Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan
kemahiran-kemahiran seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.2.

Jadual 6.2: Hubungkaitan Beberapa Kemahiran
Kemahiran Contoh
Hubung kait motor-
penglihatan
Menangkap bola
Melambungkan bola melalui gelung rotan
Menggelecek bola hoki
Pemindahan motor-
penglihatan
Mengulang semula sesuatu pergerakan
Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat
di dalam sesuatu gambar
Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang
terdapat di dalam sesuatu arahan
Hubung kait motor-
pendengaran
Menari mengikut muzik
Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti
pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan
dengan langkah yang kuat dan badan yang
direndahkan.
Penukaran motor-
pergerakan
Mendengar dan melakukan arahan
Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau
mengetuk mengikut irama
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
123

Hubung kait motor
kinestatik
Aktiviti penyedaran tubuh badan
Aktiviti mengimbangkan badan.
Hubung kait motor-
taktil
Memanjat (jungle gym)
Merangkak menerusi terowong.
6.2.1 Gimnastik Pendidikan
Gimnastik pendidikan dibahagikan kepada kategori pengalaman lantai,
pengalaman atas rumput, tikar getah atau permainan yang tidak banyak
memerlukan peralatan untuk meningkatkan cabaran. Pengalaman peralatan pula
terdiri daripada pergerakan yang menggunakan alat-alat seperti bangku
panjang, palang, alang, peti pelana dan peralatan taman permainan. Pada
peringkat awal, sebahagian besar latihan ditumpukan kepada aktiviti-aktiviti
lantai, tetapi apabila pelajar sudah mahir, sebahagian besar tumpuan dialihkan
pula kepada kegiatan-kegiatan pengalaman peralatan.

(a) Pengalaman Lantai
Apabila pelajar sudah dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas,
tumpuan seterusnya, secara keseluruhan hendaklah kepada usaha
merapatkan seluruh anggota menjadikannya satu bentuk paduan. Apabila
setiap pelajar telah dapat menguasai aksi-aksi dan mengekalkan bentuk-
bentuk aksi itu, mereka bolehlah menumpukan perhatian kepada lakuan
lain seperti menggulingkan tubuh ke arah yang berlainan.
Pengalaman-pengalaman pada tahap kawalan termasuk antaranya lakuan
mengguling daripada kedudukan berdiri kepada bergerak dan
mengguling. Imbangan-imbangan berbentuk bukan simetri dan imbangan
terbalik boleh diperkenalkan. Pembentukan konsep tetap (pegun) boleh
diterangkan dengan membandingkan perbezaannya dengan aksi
mengguling. Guru boleh mencabar pelajar untuk menggabungkan antara
dua jenis kemahiran yang mudah tetapi berkaitan, seperti bergerak dengan
mengimbangkan badan dengan menggunakan dua anggota dan
seterusnya.
Urutan pergerakan yang lebih kompleks dan maju bukan sahaja
menyeronokkan, malah mencabar keupayaan pelajar. Pemindahan beban
dari bahagian anggota kaki ke anggota tangan, meneroka imbangan badan
yang tidak stabil dan menerap sebahagian atau seluruh beban berat badan
rakan, adalah antara cabaran yang sesuai bagi setiap pelajar.
Konsep-konsep pemecutan, kukuh, apungan, terikat dan bebas adalah
antara konsep-konsep yang ditekankan pada tahap kecekapan. Mana-mana
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

124
pelajar yang telah mempelajari beberapa lakuan pergerakan gimnastik
akan berasa seronok dengan cabaran yang menekankan tumpuan kepada
kualiti pelaksanaan. Kegiatan memadan dan mencerminkan pergerakan
rakan, mengulangi urutan kekerapan.

(b) Pengalaman Peralatan
Selepas pelajar telah boleh menguasai aktiviti-aktiviti lantai, maka pelajar
itu bolehlah membuat gimnastik dengan menggunakan peralatan-peralatan
gimnastik seperti palang imbangan, palang selari, peti pelana dan gelang.
Kebanyakan sekolah menengah mempunyai peralatan seperti di atas tetapi
tidak bagi kebanyakan sekolah rendah. Lazimnya sekolah rendah hanya
menggunakan bangku panjang, meja, kerusi, gegelang, tali panjat dan
rangka-rangka panjat untuk menerapkan pengalaman gimnastik menerusi
penggunaan alatan.
Guru dilarang memaksa pelajar menggunakan sesuatu alat. Mana-mana
pelajar yang masih berada di peringkat prakawalan boleh memulakan
program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku
yang rendah, melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah, bergayut
pada tali atau bergerak di sepanjang rangka panjat. Ini secara tidak langsung
membawa pelajar itu untuk membiasakan dirinya dengan peralatan yang
digunakan dalam latihan sebenar untuk membina keyakinan diri.
Latihan-latihan permainan berhalangan yang mudah dengan
menggunakan peralatan seperti meja, bangku panjang, kerusi, gelung
rotan, tali, bongkah dan rotan sesuai digunakan untuk mempelajari
konsep-konsep seperti di atas iaitu menyimpang, menerusi dan bawah.
Pelajar yang berada pada peringkat kawalan boleh mencuba menggunakan
pelbagai cara untuk bergerak di atas alang, bergayut di atas palang atau
tali, melompat dari meja atau kerusi, ataupun bergerak dari satu bahagian
ke satu bahagian lain di atas palang bertingkat. Setelah pelajar itu mahir
menggunakan peralatan, anda bolehlah menggalakkan mereka
memindahkan kemahiran aktiviti lantai kepada aktiviti menggunakan
peralatan.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
125
Apabila pelajar telah menjangkau tahap kecekapan mereka perlulah pula
memberi perhatian kepada lakuan imbangan, bentuk, cara bergerak dan cara
menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar seperti pengalaman aktiviti
lantai dalam permainan gimnastik. Pelajar haruslah digalakkan supaya memberi
perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka dan mengadunkannya ke dalam
suatu bentuk urutan dengan sempurna. Tema-tema yang paling sesuai untuk
gimnastik pendidikan ialah melompat dan mendarat, mengguling,
membongkok, melentur, memusing dan mengayun, kesedaran ruang dan
kesedaran kinestetik.
6.2.2 Gimnastik Irama
Dalam gimnastik irama pelaksanaan kemahirannya dilakukan secara beransur-
ansur dan kemudian diikuti dengan iringan irama muzik. Melalui latihan
berirama ini pelajar bukan sahaja berasa lebih gembira tetapi juga dengan
sendirinya akan memantapkan kemahiran-kemahiran mereka yang kompleks
dan mencabar itu.

Aktiviti gimnastik berirama ini biasanya dilakukan pada bentuk awalan dengan
menggunakan peralatan seperti bola, gelang, rotan, tali dan reben. Apabila
pelajar itu telah mahir menggunakan peralatan itu, bolehlah dia menggabungkan
pergerakan dengan pola rutin yang mudah. Penggabung jalinan rutin-rutin
termasuklah gimnastik bola berirama, gimnastik gelang berirama atau gimnastik
reben berirama dan lain-lain itu ke dalam program gimnastik.

Berikut adalah beberapa saranan untuk menjayakan sesi gimnastik berirama:
(a) Gunakan muzik iringan semasa berlatih;
(b) Gunakan pelbagai ragam irama untuk meningkatkan kreativiti dan
membangkitkan minat;
(c) Jarakkan kanak-kanak untuk mengelakkan kemalangan;
(d) Beri penekanan pada penggunaan anggota-anggota tangan dan lulut secara
serentak semasa menangkap objek-objek;
(e) Latihkan semua kemahiran kedua-dua bahagian tubuh; dan
(f) Biarkan pelajar mencipta kemahiran dan rutin mereka sendiri.
Jenis-jenis peralatan untuk gimnastik berirama:
(a) Bola;
(b) Belantan;
(c) Gelung;
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

126
(d) Reben; dan
(e) Tali.

Paling penting dalam gimnastik berirama ialah pergerakan yang betul dengan
mengikut muzik.

(a) Gimnastik Berirama (Bola)
Berikut adalah teknik-teknik asas dalam memanipulasikan bola seperti
mengguling, mengayun dan melontar yang digubah mengikut muzik.
(i) Letakkan bola di atas tapak tangan tanpa mencekamnya semasa
melakukan aktiviti.
(ii) Lontarkan bola dengan hanya menggunakan gerakan bahu.
(iii) Tangkap bola dengan menggunakan hujung jari.
(iv) Ayun dan gulingkan bola ke lantai dengan memegangnya dengan
pergelangan tangan.
(b) Gimnastik Berirama (Belantan)
Belantan yang digunakan adalah lebih kurang tiga kaki persegi panjang.
Teknik-teknik penggunaan belantan serta aktivitinya adalah seperti
berikut: dengan muzik berentak Waltz.
(i) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belantan. Jatuhkan belantan ke
lantai dengan sebelah hujungnya melantun dan cuba untuk
menangkapnya.
(ii) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belantan. Lontar belantan ke
udara dan tangkap.
(iii) Berdiri dengan tangan kanan memegang sebelah hujung belantan.
Kedua-dua tangannya di sisi. Ayun belantan melintasi badan dan
tangkapnya dengan tangan kiri.
(iv) Bertinggung. Cuba gunakan berbagai-bagai bentuk pergerakan
lokomotor untuk aktiviti-aktiviti di atas.
(c) Gimnastik Berirama (Gelung)
Gelung yang digunakan berukuran 50-70sm diameter dengan tapak tangan
menadah ke atas dan ke bawah untuk aktiviti-aktiviti gelung dengan
muzik berentak Waltz.
(i) Pegang gelung dengan sebelah tangan dan ayunkan gelung ke atas
dan ke bawah.
(ii) Pegang gelung.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
127
(d) Gimnastik Berirama (Reben)
Reben yang digunakan berukuran 3-4.5m panjang dan muzik berentak
Waltz. Kibarkan reben dari satu bahagian ke satu bahagian lain di hadapan
dalam pola melengkung.

(e) Gimnastik Berirama (Tali)
Tali digunakan berukuran berdasarkan saiz dan ketinggian gimnas. Diukur
dari tapak kaki hingga ke bahagian ketiak gimnas.
6.2.3 Gimnastik Artistik
Untuk melaksanakan gimnastik artistik, pelajar seharusnya telah boleh
menguasai semua asas gimnastik. Ini bermakna tahap penggunaan dan
kecekapan itu sudah boleh memanipulasi tubuh mereka serta mempunyai asas
pengalaman gimnastik seperti aksi-aksi dirian tangan, roda kereta, gulingan,
imbangan dan sebagainya. Bimbingan daripada guru amatlah penting dalam
pelaksanaan gimnastik berirama ini. Ketika ini, ramai pelajar meminati
permainan gimnastik secara sendiri dengan mengikuti program yang dianjurkan
oleh kelab-kelab gimnastik; di mana kelab-kelab ini mempunyai jurulatih yang
bertauliah yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mengendalikan
program gimnastik dengan baik.

Kelahiran kelab-kelab ini banyak merangsang ciptaan bentuk-bentuk kemahiran
gimnastik yang menarik oleh pelajar. Mana-mana pelajar yang telah mencapai
tahap kecekapan yang sewajarnya patut meneruskan latihan dengan memberi
tumpuan kepada aksi-aksi yang lebih mencabar seperti mengimbangi badan,
mencipta bentuk pergerakan yang baru, serta mempelbagaikan cara berjalan atau
bergerak dan cara menyokong beban berat badan. Mereka harus digalakkan
memfokuskan tumpuan kepada kualiti artistik pergerakan semasa membuat
latihan-latihan pergerakan dan membuat penggabungan pergerakan-pergerakan
yang telah dipelajari ke dalam satu rangkaian yang kemas, licin dan teratur.

Dalam gimnastik artistik, guru perlulah membuat satu demonstrasi sesuatu
kemahiran itu dengan betul supaya mudah diikuti oleh pelajar. Beberapa orang
pelajar yang telah cekap menguasai sesuatu aktiviti boleh dijadikan contoh
untuk melakukan aktiviti-aktiviti supaya dapat diikuti oleh pelajar yang lain.

Matlamat gimnastik artistik ini ialah untuk membolehkan pelajar melaksanakan
kemahiran-kemahiran yang telah ditentukan melalui kaedah-kaedah yang
khusus. Guru dikehendaki membimbing pelajar untuk meningkatkan kebolehan
mereka bergerak dalam melaksanakan aktiviti, memupuk keyakinan diri dan
kebolehan menginterpretasikan tugas serta menentukan cara terbaik untuk
mempraktikkan kemahiran-kemahiran.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

128
Berikut adalah kegiatan gimnastik artistik bagi pelajar di tahap kecekapan
tertentu:

(a) Gulingan
Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian
anggota yang lain di sekeliling suatu paksi. Pelajar di tahap penggunaan
boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuan-
lakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan
lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. Mereka juga
boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam, atau
mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang
berbeza-beza.
Di tahap kecekapan, pelajar boleh belajar cara melakukan lakuan
mengguling sebagai sebahagian daripada kemahiran tambahan. Mereka
harus bersedia untuk menggunakan kemahiran ini apabila berlaku
kecemasan, seperti terjatuh dalam permainan bola jaring, bola sepak dan
sebagainya.

(b) Imbangan
Mengimbang bermaksud kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat
yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak, yang juga mempunyai
ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik.
Pelajar yang sudah mencapai keupayaan perlakuan asas, sama ada di tahap
aplikasi atau kemahiran, mampu menyokong beban beratnya dengan
kedua-dua belah tangan dalam keadaan tetap, dalam keadaan kedua-dua
kaki terlunjur ke atas, punggung lurus selari dengan kedua-dua tangan
selama tiga hingga lima saat..
Aktiviti yang dilakukan di tahap penggunaan ini termasuklah
mengimbang dalam persekitaran yang dinamik, memindah dan
menukarkan bebanan menjadi tetap, sambil pada masa yang sama
melakukan imbangan dalam pelbagai kedudukan. Ini adalah penting untuk
membantu pelajar membuat keputusan mengenai gabungan pergerakan di
samping membolehkan memilih dan mencipta cara menjalinkan satu jenis
pergerakan dengan cekap.
Di tahap kecekapan, latihan imbangan dilakukan di atas lantai dan di atas
sebarang alatan dengan menggabungkan kemahiran imbangan dengan
faktor masa, daya tenaga, kuasa, tetap dan rasa keriangan untuk
mengekspresikan kontras di antara pelbagai unsur. Pelajar digalakkan
memperhaluskan gaya pergerakan lantai mereka dari satu kedudukan ke
satu kedudukan serta membentuk cara lakuan dengan baik dan
menggunakan fokus sepenuhnya.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
129
Memindah beban seperti aksi berjalan, berlari, melompat, mengguling,
meloncat dan meluncur merupakan antara lakuan memindahkan beban
yang lazim. Namun lakuan memindahkan beban yang paling kerap ialah
dari kaki ke kaki seperti dalam berjalan.
Terdapat perbezaan yang ketara antara gimnastik pendidikan dengan
gimnastik artistik. Dalam gimnastik artistik matlamatnya adalah jelas.
Pelajar dikehendaki mempelajari cara melaksanakan kemahiran-kemahiran
yang telah ditetapkan mengikut kaedah yang khusus. Sementara itu hasilan
daripada gimnastik pendidikan tidak mudah diperjelaskan. Kemahiran-
kemahiran yang hendak dipelajari itu tidak ditentukan terlebih dahulu dan
praktiknya tidak terikat kepada kaedah-kaedah tertentu. Dalam hal ini
guru akan bertindak sebagai pembantu kepada pelajar untuk
meningkatkan keupayaan mereka untuk bergerak sealiran dengan arus
graviti, membina keyakinan diri dan sifat berdikari, serta
menginterpretasikan perlakuan-perlakuan di samping menentukan cara
terbaik untuk mempraktikkan kemahiran-kemahiran berkenaan.
PENDIDIKAN KREATIF 6.3
Subtopik ini akan membincangkan elemen-elemen pendidikan kreatif.
6.3.1 Interpretasi Idea
Para pelajar merupakan golongan yang kreatif. Kekreatifan mereka tidak mengenal
sempadan dalam proses mereka meneroka dan berangan-angan (fantasi) tentang
persekitaran mereka. Mengikut Albert Einstein, seorang ahli sains terkemuka,
imaginasilah penggerak kepada kreativiti. Namun, setelah pelajar itu meningkat
dewasa sifat kreatif ini akan semakin berkurangan. Ini adalah disebabkan tekanan
ke atas pelajar untuk mengikut norma sosial dan pelbagai hukum dan peraturan
yang ditetapkan agar boleh menyesuaikan diri dan berfungsi dalam masyarakat.

Kreatif juga merupakan sebagai satu bentuk kecerdasan. Gardner 1978,
mengganggapnya sebagai salah satu daripada multiple intelligence yang
meliputi pelbagai fungsi otak. Mengikut Gardner 1993, kreativiti adalah aspek
yang penting dalam fungsi kognitif. Aspek kreatif otak ini boleh membantu
menerang dan menterjemahkan konsep-konsep abstrak dengan melibatkan
kemahiran-kemahiran seperti ingin tahu, penerokaan, penciptaan, kekaguman
dan minat. Semua kualiti ini terdapat pada para pelajar. Aspek ini boleh
dimanfaatkan dan diperkembangkan agar pelajar boleh memindahkan kreativiti
dalam pembelajaran yang lain.

TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

130
Pembelajaran bagi kanak-kanak adalah satu proses yang aktif dan melibatkan
membuat keputusan. Mereka perlu diberikan ruang dan masa untuk meneroka
dan mencuba idea dengan cara mereka tersendiri. Mengikut Torrance (1969), ciri-
ciri berikut yang terdapat pada para pelajar dapat membantu mereka belajar
secara kreatif.
(a) Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama;
(b) Keupayaan untuk menyusun;
(c) Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan;
(d) Meneroka sebelum pengajaran formal;
(e) Menggunakan silence dan hesitation;
(f) Melihat dengan lebih dekat;
(g) Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah; dan
(h) Bercerita dan menyanyi.

Justeru, setiap pelajar perlu diberi peluang yang sama dan akses yang
sepenuhnya kepada bidang-bidang kreatif dalam kurikulum. Namun demikian,
bukan semua pelajar akan memberi respons yang sama kepada kreativiti. Oleh
itu, sebagai guru amat penting bagi kita untuk mempunyai konsep yang jelas
mengenai kreativiti dan kriteria-kriteria yang boleh digunakan sebagai kayu
pengukur dalam menentukan kreativiti pelajar.
6.3.2 Perasaan dan Tanggapan Deria
Lowenfeld dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam
perkembangan kreativiti pelajar.
(a) Peringkat scribbling di mana pelajar meneroka alam sekitar dengan
menggunakan pancaindera yang dijelmakan melalui lakaran-lakaran secara
rawak. Mereka meneroka dengan warna, ruang dan bahan-bahan 3D.
Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal.
(b) Praskema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka.
(c) Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru, mencari pola untuk
menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar. Pada peringkat ini,
pelajar telah mula menggunakan simbol.
(d) Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan sosial.
Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal perasaan dalam
kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. Lukisan menjadi lebih
realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
131
Dalam melalui peringkat perkembangan ini, pelajar mempelajari juga tentang
diri mereka melalui ekspresi yang dijelmakan atau yang dihasilkan. Sebagi guru,
kita seharusnya menggalakkan keunikan dan keaslian idea pelajar supaya
mereka tidak beranggapan bahawa mereka perlu meniru dan mempunyai idea
yang sama dengan kanak-kanak lain. Untuk itu kita perlulah menyediakan
ruang dan masa bagi pelajar meneroka dan menghasilkan idea-idea mengikut
cara mereka sendiri. Kebebasan ini akan membantu pelajar belajar berdikari dan
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka di samping
meningkatkan keupayaan minda mereka.

Kreativiti pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea, perasaan,
emosi dan semua aspek ini sering dilihat apabila melihat pelajar bermain.
Dengan bermain, pelajar berasa bebas untuk melakukan sesuatu mengikut cara
mereka sendiri, menginterpretasi tugas mengikut kefahaman mereka sendiri dan
memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka
fikirkan tanpa batasan atau had yang ditetapkan oleh guru.


SEMAK KENDIRI 6.2
Nyatakan peringkat perkembangan kreativiti pelajar berdasarkan
kepada pendapat Lowenfeld dan Brittain (1982).
6.3.3 Unsur Pergerakan Tubuh Badan, Ruang,
Masa dan Daya
Dalam pergerakan kreatif, pelajar akan berasa bebas untuk bergerak untuk
meluahkan perasaannya. Dia tidak memerlukan orang dewasa untuk dijadikan
contoh untuk dibuat peniruan. Dengan itu, pergerakan kreatif boleh berlaku di
mana-mana sahaja. Antara objektif pergerakan kreatif ialah:
(a) Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan;
(b) Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan, masa, beban dan ruang
serta idea;
(c) Meningkatkan tahap kesediaan; dan
(d) Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan.

Untuk mengelolakan pergerakan kreatif adalah diharapkan agar pelajar dapat
memanfaatkan penggunaan otot kasar dan halus dalam mengadakan aktiviti-
aktiviti pergerakan itu. Otot-otot kasar dan halus perlu diperkembangkan dan
dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan pelajar.
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

132
Untuk memahami unsur pergerakan dengan lebih baik, disenaraikan di bawah
komponen-komponen asas pergerakan:
(a) Imbangan badan
(i) Tenaga yang digunakan untuk bergerak.
(ii) Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan tenaga
badan.
(iii) Bahagian atas mencerminkan keringanan.

(b) Masa
(i) Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa.
(ii) Pergerakan lambat banyak menggunakan masa.
(iii) Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan.
(iv) Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai
rentak, degupan (beat) atau denyutan (pulse).

(c) Ruang
(i) Merupakan lingkungan pergerakan sama ada lingkungan umum
(personal space) atau lingkungan kendiri (general space).
(ii) Aras: tinggi, sederhana dan rendah.
(iii) Arah: depan, belakang, sisi, atas, bawah.

(d) Aliran
(i) Pergerakan yang dilakukan itu sama ada bergerak secara bebas atau
terkawal.

AKTIVITI 6.3
Bagaimanakah kreativiti dapat meningkatkan kecerdasan minda
pelajar? Apakah kemahiran-kemahiran yang perlu mereka ada?

TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
133

Topik ini memberi penekanan tentang pengetahuan asas tentang pergerakan
yang merangkumi pergerakan asas, pendidikan pergerakan dan pendidikan
kreatif.
Penekanan kepada pergerakan banyak tertumpu kepada potensi nilai
pendidikannya, potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan
potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni.
Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah
dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang
berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai
warganegara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam
masyarakat.
Pergerakan asas yang penting dan menjadi kata kunci dalam aktiviti
pergerakan ialah berjalan, berlari, melompat, memintal, berpusing,
menegang dan menguncup.
Pendidikan pergerakan boleh dibahagikan kepada gimnastik pendidikan,
gimnastik irama dan gimnastik artistik.
Pendidikan kreatif pula melibatkan interpretasi data, perasaan dan
tanggapan deria, serta unsur-unsur pergerakan seperti tubuh badan, ruang,
masa dan daya.


Artistik
Bukan Lokomotor
Kinestetik
Kreatif
Kreativiti
Lokomotor

TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

134

Amabile, T.M (1987). The motivation to be creative. In S.G. Isaksen (Ed) Frontiers
of Creativity research, pp 223-254.
Ayob, S. (1992) Pergerakan kreatif dan pendidikan. Petaling Jaya, Flo Enterprise
Sdn. Bhd.
Beetlestone, F. (1998). Creative children, imaginative teacher. Buckingham: Open
University Press.
Gallahue, D.A. (1982). Developmental movement experiences for young children.
New York, Wiley.
Pautz, M.P (1988). Creating the need for music inservices. Design for Arts in
Education, 89 (3), 28-30.
Swanwick, K., and Tillman, J. (1986). The sequence of musical development: A study
of childrens composition. British Journal of Music Education, 3, 305-339.
Choksy Lois, (1991)Teaching music effectively in the elementary school. Prentice
Hall Inc, New Jersey.
L. Choksy, R.M. Abramson, A. E. Gillespie and D. Woods (1986). Teaching music
in the 20
th
century. Englewood Cliffs, U.S.A.