Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr.

Wb
Dengan memohon rahmat serta ridho-Nya kami bermaksud
mengadakan acara doa tahlil
1000 Hari Wafatnya Mbah Google
yang Insyaallah akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 29 gustusi 2!"#
$aktu : %ukul "9&!! $'( )(ada 'sya*
cara : %embacaan Doa + TH,',
Tempat : Kediaman Mbah Google
-erupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi kami
apabila bapak.saudara berkenan untuk memenuhi undangan kami&
tas kehadiran (apak./audara kami haturkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb
Homat kami
Mbah Google
SEKELUARGA

Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan memohon rahmat serta ridho-Nya kami bermaksud
mengadakan acara doa tahlil
1000 Hari Wafatnya Mbah Google
yang Insyaallah akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 29 gustusi 2!"#
$aktu : %ukul "9&!! $'( )(ada 'sya*
cara : %embacaan Doa + TH,',
Tempat : Kediaman Mbah Google
-erupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi kami
apabila bapak.saudara berkenan untuk memenuhi undangan kami&
tas kehadiran (apak./audara kami haturkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb
Homat kami
Mbah Google
SEKELUARGA

Beri Nilai