Anda di halaman 1dari 32

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim

Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda


1


Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda

ASAS-ASAS
ZIKIR 17
MUSTAQIM
(PERTAMA DAN
KEDUA)Klinik Muallij Islamiah
http://klinik-muallij.blogspot.com/
oleh: Muallij Mustakim bin Mohd Najib Al-Kelantani
16 Jun 2010 (3 Rejab 1431)
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
2

ASAS BACAAN ZIKIR 17 MUSTAQIM (PERTAMA)

1. AL-FATIHAH
`0 !# q9# m9# s9# ! U =9#
q9# m9# 7= $!# $) 7 $)
G` $# 9# )G`9# %!# M&
= U9# `= 9$9#
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-
orang Yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.

2. AYAT KEAGUNGAN (AYAT KURSI)
!# 9) ) 9# `)9# {'? 9 $
N9# $ {# # %!# )
*/ `= $ / `& $ =z s` `/
= ) $/ $ . N9# {#
$m ?9# `9#
255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekal selama-
lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
3

Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yang dapat memberi syafaat
(pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yang mengetahui apa Yang ada di hadapan mereka
dan apa Yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan)
ilmu Allah melainkan apa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya
dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga
serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar
(kekuasaanNya)

3. AYAT PERLINDUNGAN SYAITAN
# `9# $/ & 9) / `9# . # !$/
F3= 7F. &#' / m& &# #9$%
$ $& 7# $/ 9) 9# #=3` !#
$ ) $`` $9 $ M6. $= $ M6F.# $/ ${#?
) $ & $'z& $/ `s? $= #) $. F=m ?
%!# $=6% $/ $=s? $ %$ $9 / ## $
# $9 $m# M& $99 $$ ? )9# 69#

285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-
orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya,
dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain
Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu
Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".
286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahala
kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka
berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa
atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat
sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai
Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dan
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
4

maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah
Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir".

4. AYAT SERUAN5. SELAWAT SYIFA


Terjemahan:
Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w. yang
menyembuhkan hati-hati, penawarnya dan kesejahteraan badan, kesembuhan juga
cahaya penglihatan dan berilah rahmat keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga
dan sahabatnya

6. SELAWAT TAFRIJIAH


Maksudnya: Ya Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada
penghulu kami, Muhammad, yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup, hilang
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
5

segala kesedihan, dipenuhi segala apa yang diperlukan, tercapai segala keinginan dan
hasil yang baik (husnul Khatimah), tersiramilah hati yang gersang dengan perantaraan
wajahnya yang mulia. Dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, para
sahabatnya sebanyak ilmu-Mu.

7. AYAT PEMECAH KEBUNTUAN - AL-HASYR ( SURAH 59 : AYAT 21-24 )
9 $9& # #)9# ? 6_ F&9 $z %F
z !# =? `V{# $'5 $=9 `=9 `3G
!# %!# 9) ) `= =9# 9# q9#
`m9# !# %!# 9) ) 7=9# ')9#
`=9# 9# 9# '9# '$6f9# 96G9# s6
!# $ 2 !# ,=9# $79# '9# `&!
'$`{# _`s9# x7 9 $ N9# {#
'9# `3t:#
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu
khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami
kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang
nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha
Suci; Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan;
Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-
galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan
dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
6

sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan
Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

8. DOA MENGHINDARI SYAITAN (KALIMAH TAMMAH)Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap musuh
dan kecelakaan, juga daripaa setiap syaitan yang tercela. Aku belindung kepada Allah
yang esa lagi mulia, daripada setiap musuh dan orang yang hasad , juga daripada
syaitan yang derhaka. Dengan nama Allah yang maha pemurah terhadap hambanya
dengan firmanNya. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia itu dalam keadaan
sebaik-baik kejadian

9. SELAWAT NABI SULAIMAN


Sejahtera ke atas Nabi Sulaiman dan sekalian alam.


Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
7

10. DOA NABI SULAIMANYa Allah, masukkan kami dalam kawalan lingkungan Nabi Sulaiman, dan Nabi
Sulaiman telah memiliki daripada timur dan barat dengan kebolehan anugerah Allah,
sifat, perbuatan-perbuatan dan juga kekuatannya,. Selamat sejahterakanlah kami wahai
tuhan Jibrail, Mikail, Israfil dan Izrail. Telah menguasai Nabi Sulaiman dari timur dan
barat, jin, manusia, angin dan awan berserta keselamatan yang banyak. Maha suci
Allah taala yang maha mulia kemuliaan, dan kesempurnaanNya, ketahuilah oleh kamu
wahai iblis, wahai iblis, wahai iblis, Syaitan-syaitan tinggal dalam kegelapan. Wahai
Tuhan kami, terimalah daripada kami doa Nabi Sulaiman, dan telah berselawat Allah ke
atas Nabi Sulaiman, juga keatas para nabi dengan rahmatMu ya Allah yang amat
mengasihani daripada segala-galanya

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
8

11. AYAT PENYUBUR DAN PEMECAH (ANBIYA:30)
`9& %!# #`. & N9# {# $F%2 $)?
$)F $=_ $9# . ` r & ``
30. dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu
pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan
dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
12. AYAT PERANGSANG SELERA ( FUSSILAT:31-32)
t .$9& s9# $9# z# 39 $ $ SG@
3& 39 $ $ `? ' m
31. "Kamilah penolong-penolong kamu Dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat; dan kamu akan beroleh -
pada hari akhirat - apa Yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh - pada hari itu - apa Yang kamu
cita-citakan mendapatnya.
32. "(Pemberian-pemberian Yang serba mewah itu) sebagai sambutan penghormatan dari Allah Yang Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani!"
13. AYAT AMARAN SURAH AL-MUKMINUN ( AYAT 115-118 )
`F7s& $& 3)=z $W7 3& $9) `_?
?G !# 7=9# ,s9# 9) ) > 9# 69#
!# $9) z# / 9 / $*
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
9

/$m / ) x=` `39# % > #
`m# M& z q9#
115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada
ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan
dikembalikan kepada kami?"
116. maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap
benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.
117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak berdasarkan
sebarang keterangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya Yang jahat
itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak akan berjaya.
118. dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan
kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"

14. RUQYAH JIBRIL

='

, ` _

'

.
`
\'

.'
`
='
`
.\'

='

.'

>

='
'

=
`

'

'

= '

=
`

,
_

'

. '

=
`

'

, '

=
`

.'

=` =\'

,
`
\\'

'

, '

=
`

'
'

, '

'

=
`
.

'

=
`
'
`

'

,
`
.\'

_'


Maksud doa:
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan
diterobos oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan
dijadikanNya, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari
kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya, dari kejahatan fitnah-
fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang datang (di waktu malam)
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
10

kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. (HR. Ahmad 3/419
dengan sanad yang shahih, Ibnus Sunni no. 637)

15. SELAWAT TUNJIN/TUNAJJINA/MUNJIYYAT


Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad dengan suatu
selawat yang menyebabkan kami semua selamat dari ketakutan dan malapetaka dan
yang menyebabkan Engkau tunaikan hajat kami, yang menyebabkan Engkau
menyucikan hati kami dari segala kejahatan, yang menyebabkan engkau angkatkan
kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan engkau menyampaikan
semua cita-cita kami dalam bentuk kebaikan semasa hidup atau mati, di dunia dan di
akhirat.
Dibaca 40 kali, ,maka Allah SWT. menghilangkan segala kesusahan, memudahkan
semua pekerjaan, mudah memperoleh rezeki, menerangkan hati, menaikkan pangkat,
memperbaiki tingkah laku, membuka semua pintu kebaikan, mengindahkan ucapan,
menjauhkan dari semua malapetaka, setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan)
yang melihatnya menjadi senang dan cinta. Tetapi harus dibaca setiap hari.

16. AYAT PEMELIHARAAN KEJAHATAN
`63 !# 9# `=9#
137. oleh itu (janganlah Engkau khuatir Wahai Muhammad) kerana Allah akan
memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang Maha
Mendengar, lagi Maha mengetahui.


Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
11

17. DOA BATALKAN SIHIRYa Allah, Engkau batalkanlah sihir ini dengan kekuatanMu Wahai Tuhan Yang Maha
Perkasa di Langit dan di bumi. Ya Allah, pulangkanlah sihir ini kepada si tukang sihir.


Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
12

ASAS BACAAN ZIKIR 17 MUSTAQIM (KEDUA)

1. HUSUN MANIAH

=
`
\'

=
`
\'

='

.'
`
='
`
.\'

='

.'

>

'

= '

=
`

= ) (_\'>
_

.' _

='

=
`

.
`
\'

='

,
)

\'

=` =\'

.'

=` =\' (_\'>

='

='

,
`
.

='

=
`

.
`
=

-
`
\

\'

='

. _

\'

=' _

='

='

.'

'

=
`

> _

_` ,

='

.'

=.'

=' ` ,

.'

.'

=` =\'

='

.
`
\'

.
`

=' ,=

.'

='

,
`
.

\
`
>

=' _

='

='

'
)

='

, (_\'>
)

>'

=' (_\'>
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
13

'

\'
`
_

\'

='
`
.

>

\'

\'

='
`
.

.
` ,

,` =\' ` ,

=' '

, '

.' ` ,

\'

\'

'

.
`

='

'

=
`

\'

\' ` ,

-
`
\

\'

_'

,
`
=\'
`

.
`

>
`

'

=
`
\'

\' ` =\' _
`
\

,'

>

\'

.
`
\'

='

_` ,

>

,
`
.

= '

>

'

>

.'

=
`

\'

,
'

`
\

` ,

\
`
>

=
`
.

=
)

\'

\' (_\'>
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang Dia telah menjadikan (3 Kali)
Dengan nama Allah serta dengan namaNya itu tidak akan memberi mudarat sesuatu benda pun
di bumi dan di langit dan dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 Kali)
Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada
kekuatan kecuali kepada Allah,
Dengan nama Allah di agama dan nafasku,
Dengan nama Allah bagi keluarga saya dan harta, Dengan nama Allah memberi saya
segalanya, Tuhanku,,
Dengan nama Tuhan adalah nama-nama terbaik, nama Allah, Tuhan langit dan bumi,
Dengan nama Allah serta dengan namaNya itu tidak akan memberi mudarat segala jenis racun
dan penyakit, ,
Nama Allah membuka dan menutup dalam Allah, dan aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada
kekuatan kecuali dengan Allah (3 Kali)
Allahu Maha Besar (3 Kali)
Tidak ada Tuhan selain Allah, Halim Karim, tidak ada Tuhan selain dari Allah Yang Maha
Kuasa, terpujilah Allah, Tuhan Tujuh Petala dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang Agung,
Tuhan Bumi kami, dan antara mereka dan bersyukur kepada Tuhan sekalian alam,
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
14

segala penghargaan buatMu, tidak ada Tuhan selainMu, lindungiku dari kejahatan segala
kejahatan, dan kejahatan iblis
Aku berlindung dengan Allah, kebenaran Kitab menyatakan, telah datang kepada kamu
seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w) yang menjadi sangat
berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak
(inginkan) kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih
sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya cukuplah Allah buatku, Tiada Tuhan melainkan Dia, dan aku berserah
kepadaNya Tuhan yang mempunyai Arasy yang Maha Agung. (7 Kali) (Ijazah: Tuan Guru
Syeikh Hj. Muhammad Rajab Akmal bin Hj. Abdul Halim al-Idrisi dan diterjemah oleh Muallij
Mustaqim bin Mohd Najib)

2. Qunut Nazilah 1
'

. '
`
.

' ,,\\ = .,

= _

= =

. '

.'.='

. _
,,

='

'

,,

>

.
`
.

= ,,

_
`

.
`
.

, ,,\\'
', . '
`
, ', =

> _

= '

> ,,,\=

=
`
\

= . ,

= ', . '` ,= ',


', . '
`
, . ,

= ', . '` ,= ', . '


`
, ', . ,

= ', . '` ,= =' ',


=' ', . ', ,'=

=\'

= ', ,'.>\'

= ', ,,\\'. =' ', .


,,,\= '.

=.' ,

,==' . ,' =.'

'

=
Ya Allah, kami serahkan Engkau dibatang leher musuh kami dan kami berlindung
denganMu dari kejatanan mereka, kaca-bilaukanlah persatuan mereka, cerai-
beraikanlah pakatan mereka, goncangkan pendirian mereka, hantarkan anjing-anjing ke
atas mereka, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Wahai Tuhan Yang Bersifat Murka, Ya
Allah (3x), Wahai Allah, tuhan yang menurunkan kitab (al-Quran), tuhan yang
menggerakan langit, tuhan yang mengalahkan tentera ahzab, kalahkan sekutu-sekutu
mereka, dan tolonglah kami atas mereka.Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
15

3. DOA MERAWAT SIHIR

Terdiri dari keratan dan potongan ayat dari Surah Yunus: 81-82, Al-Araf: 118-122, Toha: 69, An-
Nisaa:84 dan Yusuf: 64. Dibaca bersambung-sambung tanpa taawuz dan bismillah di
antaranya.

$ G_ / ``s9# ) !# `&#6` ) !# x=``
9# ,t !# ,s9# G=3/ 9 2 `f`9#

% ,t:# / $ #%. = #7= 79$ #7=)#
+9& s9# f #9$% $# >/
>9# > ` `
$) #` . s x=` `m$9# ]m A&
!# & $'/ & 3?
!$ z $m `m& q9#
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
16

81. ...apa Yang kamu datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya
(dengan mukjizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan
perbuatan orang-orang Yang melakukan kerosakan.
82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara Yang benar Dengan Kalimah-kalimah perintahNya,
Walaupun Yang demikian dibenci oleh orang-orang Yang melakukan dosa".

118. maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batalah (sihir) Yang mereka telah lakukan.
119. oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka Dengan keadaan
Yang hina.
120. dan (Kemenangan Nabi Musa menjadikan) Ahli-ahli sihir itu Dengan sendirinya merebahkan diri
mereka sujud,
121. sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.
122. "(Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun".

69. .... kerana Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir
itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".

84. dan (ingatlah) Allah amatlah besar kekuatanNya dan amatlah berat azab seksaNya.

64. kerana Allah jualah penjaga Yang sebaik-baiknya, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani dari
sesiapa sahaja Yang menaruh belas kasihan".

4. BISMILLAH 5

Terjemahan Bismillah 5

Maksudnya:

1. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi penyanyang.
2. Dengan nama Allah yang menyembuhkan.
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
17

3. Dengan nama Allah yang mencukupi.
4. Dengan nama Allah yang memberi kesejahteraan.
5. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu di bumi juga di langit, dan
Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Khasiat Ayat Ini

1. Penawar bisa
2. Penawar kepada penyakit bisa bisa tulang, bisa bisa badan, bisa batu meroyan.
3. Boleh diubati penyakit yang tidak diketahui puncanya.
Nota

5. TUJUH SYIFA

Ertinya:

Wahai Tuhanku, ilmuMu cukup untuk memenuhi permintaanku, sempurnakan hajatku
dengan hak al-fatihah, kemuliaanMu cukup untuk memenuhi percakapanku, muliakan
daku dengan hak surah al-fatihah, kurniakan apa yang tersirat dalam hatiku dan Dia
adalah kesembuhan bagi pesakit ini (sebut nama pesakit),
Dan dia menyembuhkan dada-dada kaum yang beriman (At-Taubah:14)
Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada juga petunjuk dan rahmat bagi
yang beriman (Yunus:57)
Padanya (madu) mengandungi penawar bagi manusia (An-Nahl:69)
Dan Kami (Allah) menurunkan di antara al-Quran itu ada satu ayat yang
menyembuhkan dan rahmat bagi orang yang beriman (Al-Isra: 82)
Dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan (As-Syuaaraa:80)
Katakan, Yang demikian itu adalah bagi yang beriman sebagai petunjuk dan
kesembuhan (Fussilat:44)
Kesembuhan yang cepat, tidak meninggalkan sakit atau penderitaan kecuali
kesembuhanNya

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
186. SAYYIDUL ISTIGHFAR

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
19

Allahumma, Engkau ada Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang
menciptakan dan aku abdiMu, dan aku berada dalam perjanjian denganMu, ikrar
kepadaMu (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku; aku berlindung
padaMu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan; aku mengakui (dengan
sebenar-benarnya) nikmatMu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah
aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau.

7. PERINGATAN NABI SULAIMAN


unaa syidukum bilahdillazi akhozahu alaikum sulaimaa-nu an takhruju watarhalu min-
baitina. A
unaa syidukumullah, an takhruju wala tu-zu ahada
Aku peringatkan dengan sumpah yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman kepada kalian,
keluar dan pergilah kalian dari rumah kami. Aku sumpah kalian dengan nama Allah,
keluarlah kalian dan jangan menyakiti seorangpun!
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
20

8. BISMILLAH 9

Terjemahannya:
1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,
2. Dengan Nama Allah Sekelain Alam
3. Dengan Nama Allah Pemilik Arasy yang agung,
4. Dengan Nama Allah Yang Pengampun dan Pengasihani,
5. Dengan Nama Allah Kemuliaan Kerajaan Yang Suci,
6. Dengan Nama Allah, Tuhan Jibril
7. Dengan Nama Allah, Tuhan, Mikail,
8. Dengan Nama Allah, Tuhan Israfil
10. Dengan Nama Allah, Tuhan Izrail dan malaikat yang hampir dengannya, Allah Tuhan
Seluruh Alam, Rahmati kami wahai Maha pengasih dan Maha penyayang

Bacalah ayat ini selepas dari tiap-tiap kali sembahyang kerana fazilatnya amat besar:
1) Menjadi pagar baginya dalam sebarang kecemasan
2) Tidak dapat dibinasa oleh musuh melainkan beroleh kemenangan.
3) Menyampaikan sebarang hajat.
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
21

9. DOA BISMILLAH


Dengan nama Allah zat sebaik-baik nama, dengan nama Allah zat yang memiliki langit
dan bumi, dengan nama Allah yang dengan namanya memberi berkat serta
menyembuhkan penyakit, dengan nama Allah yang dengan kekuasaanNya dapat
menyembuhkan semua penyakit, dengan nama Allah serta dengan namaNya itu tidak
akan memberi mudarat segala jenis racun dan penyakit, dengan nama Allah serta
dengan namaNya itu tidak akan memberi mudarat sesuatu benda pun di bumi dan di
langit dan dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
22

10. DOA TAHAJJUD


Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau yang Maha Mengurusi langit dan bumi serta
siapa saja yang ada di sana dan bagi-Mu segala puji. Engkau Maha benar, janji-Mu
benar, perjumpaan dengan-Mu benar, para nabi benar, nabi Muhammad saw. adalah
benar dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku memohon, kepada-Mu
aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku
bertobat, karena-Mu aku bermusuhan (dengan orang kafir) dan kepada-Mu aku
berhukum. Maka ampunilah (dosa-dosaku) yang telah lalu, yang akan datang, yang aku
sembunyikan, yang aku sembunyikan, yang aku terang-terangan (di dalamnya) dan
(dosa) yang Engkau lebih tahu dariku. Engkau Maha Mendahulukan dan Maha
Mengakhirkan, tiada tuhan melainkan Engkau. Tiada daya dan kekuatan melainkan
dengan pertolongan Allah. (H.R. Bukhari-Bukhari)


Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
23

11. QUNUT NAZILAH KEDUA


Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
24

Maksudnya: Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolonganMu kami memohon
keampunan kepadaMu, kami memohon petunjukMu, kami beriman kepadaMu, kami
bersrah kepadaMu dan kami memujiMu dengan kebaikan, kami mensyukuri dan tidak
kufuriMu, kami terlepas dari penderhakaMu.
Ya Allah Engkau kami sembah, dan kepada engkau kami bersolat dan sujud dan
kepada Engkau kami datang bergegas mengharap rahmatMu dan takutkan azabMu
kerana azabMu yang sebenar datang kepada mereka yang kufur.
Ya Allah muliakanlah Islam dan masyarakat Islam, hentikan segala kezaliman dan
permusuhan, bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka beradaAngkatlah
dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.
Ya allah selamatkan kami dari segala keburukan dan janganlahEngkau jadikan kami
tempat turunnya bencana, hindarkan kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang
dapat menghindarinya melainkan Engkau, Ya Allah

12. DOA PENGHILANG KESAKITAN DAN DOA ILAJ ILAHI

Bismilahirrahmanirrahim (3x)
Auzubu billahi waqudratihi min syarri ma ajidu wa-u-haa-zir,
Bismillahi arqik, min kulli syai-in yuzik, wamin syarri kulli nafsi au ainin haasid, Allahu yasyfik,
Bismillahi arqik.
Robbunallahulladzii fissamaa i taqoddasa ismuka, amruka fissama i wal ardi kamaarahmatuka
fissamaa i faj'al rohmatakafil ardli, faghfirlannaa hawbanaa wakhotho yaanaa, anta
robbuthoyyibiina, anzil rohamatan minro hmatika, wasyifaa anmin syifaa ika 'alaa haadzalwaj'i

Ertinya:
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani.
Aku berlindung dengan Allah dan qudratnya dari kejahatan yang aku rasai dan aku hindari
Dengan Nama allah aku meruqyahmu, dari segala hal yang menyakitimu, dan dari kejahatan
segala jiwa manusia dan ain, semoga allah menyembuhkanmua, dengan nama allah aku
meruqyahmu
Tuhan kami adalah allah, yang menguasai langit, maha suci namamu, perintahmu, berada di
langit maka jadikanlah ia di bumi. Kemudian ampunilah dosa kami dan juga kesalahan -
kesalahan kamh, engkau adalah tuhan sekalian yang baik, turunkanlah setetes rahmat dari
rahmatmu dan turunkanlah kesembuhan dari kesembuhanmu untuk mengubati penyakit ini.

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
25
13. PERUTUSAN MUHAMMAD

Salah satu khasiatnya adalah peringatan buat manusia dan makhluk halus supaya
patuh perintah Allah. Dibaca apabila membuat perjanjian dengan makhluk halus supaya
tidak mengganggu semula manusia.

Surah Al-Jin (23-28)
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
26

) $=/ !# G= !# `&! * 9 $
_ $#z $ #/& Lm #) #& $ `
= #& #$ %& # % ) &
'=%& $ ? & `g 9 1 #& `= =9#
`` ? 7 #n& ) ?# *
7=` / =z # =9 & % #=/&
M= 5 %n& $/ 9 m& . ` #
23. "(Aku diberi kuasa) hanya menyampaikan (wahyu) dari Allah dan perintah-perintahNya (yang
ditugaskan kepadaKu menyampaikannya); dan sesiapa Yang menderhaka kepada Allah dan ingkarkan
bawaan RasulNya, maka Sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam; kekalah mereka di
dalamnya selama-lamanya.".
24. (golongan Yang kufur ingkar itu tetap memandang Engkau lemah dan kurang penyokong Wahai
Muhammad), sehingga apabila mereka melihat (azab) Yang dijanjikan kepada mereka, maka (pada saat
itu) mereka akan mengetahui siapakah orangnya Yang lemah penolong-penolongnya, dan sedikit jumlah
bilangannya.
25. (kalau ditanya Bilakah azab itu? maka) katakanlah: "Aku tidak mengetahui sama ada (azab) Yang
dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh
Yang lanjut.
26. "Tuhanlah sahaja Yang mengetahui Segala Yang ghaib, maka ia tidak memberitahu perkara ghaib
Yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun, -
27. "Melainkan kepada mana-mana Rasul Yang di redaiNya (untuk mengetahui sebahagian dari perkara
ghaib Yang berkaitan Dengan tugasnya; apabila Tuhan hendak melakukan Yang demikian) maka ia
mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat Yang menjaga dan mengawasnya
(sehingga perkara ghaib itu Selamat sampai kepada Yang berkenaan).
28. "(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) supaya ia mengetahui Bahawa Sesungguhnya - (dengan
jagaan mereka) - Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, (dengan
sempurna); pada hal ia memang mengetahui Dengan meliputi Segala keadaan Yang ada pada mereka,
serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu: satu persatu".
Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
27

14. BISMILLAH 6

Terjemahannya:
1. Dengan nama Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Dzat yang tiada sesuatu pun
yang serupa denganNya, dan Dia Allah dengan segala sesuatu itu Maha itu Maha Mengetahui.
2. Dengan nama Allah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, Dzat yang tiada sesuatu
pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Pembuka rahmat lagi Maha Mengetahui.
3. Dengan nama Allah, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Teliti.
4. Dengan nama Allah, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Kuasa.
5. Dengan nama Allah Yang Maha Bijak sana lagi Maha Pemurah, Dzat yang tiada sesuatu pun
yang serupa denganNya, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Pemurah.
6. Dengan nama Allah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dzat yang tiada sesuatu
pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka Allah itu
sebaik baik Tuhan yang memelihara dan Dia-lah Maha Rahim

Khasiat:
1. Dijauhkan penyakit
2. Menghalau jin dan syaitan
3. Terselamat dari karam di laut
4. Aman dari binatang buas
5. Tidak dizalimi orang
6. Air laut menjadi tawar

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
28Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
29

15. DOA KESEMBUHAN PENYAKITMaksudnya : Dengan nama Allah Yang Maha Besar, Aku berrlindung daripada
kejahatan setiap peluh yang meruap-ruap dan daripada kejahatan setiap kepanasan
api. (Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi dalam Sunannya)Maksudnya : Aku bermohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Yang Memiliki
Arasy yang Agung, agar menyembuhkan kamu (dibaca sebanyak 7 kali).
(Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunannya)
Maksudnya : Ya Allah, tuhan sekalian manusia, penghilang segala kesusahan,
sembuhkanlah kerana sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penyembuh, tiada
sesiapa yang dapat menyembuhkan (penyakit) melainkan Engkau sahaja yang dapat
mengubati dan menghilangkan sakit. (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya)


Ertinya: Lenyapkanlah kepayahan daripadanya, duhai Tuhan manusia! Di tanganMu jua
penyembuhan itu, tiada yang dapat melenyapkan penyakit itu melainkan Engkaulah
saja!Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
30

16. DOA PENERANG HATI


Maksudnya:
Ya Allah Tuhan yang mengajar nabi Ibrahim akan hikmat, ajarkan kami. Ya Allah Tuhan
yang mengajar Nabi Sulaiman akan kefahaman, berikan kefahaman kepada kami.

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
31

maka Kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum Yang lebih tepat bagi masalah itu;
dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu
(yang banyak); dan Kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji Kami
bersama-sama Dengan Nabi Daud; dan adalah Kami berkuasa melakukan semuanya
itu. (Al-Anbiya:79)

Wahai Tuhan Nabi Sulaiman, juga Wahai Tuhan Nabi Ibrahim, wahai Tuhan Nabi Musa
dan Nabi Isa, Wahai Tuhan Nabi Muhammad s.a.w, selamatkanlah kami dari kegelapan
kejahilan dan lupa, dengan rahmatMu wahai Tuhan yang amat mengasihani daripada
segala-galanya. Ya Allah tambahkan ilmu kepada kami, dan anugerahkanlah kepada
kami kefahaman dengan rahmatMu wahai Tuhan yang amat mengasihani daripada
segala-galanya. Ya Allah anugerahkanlah kami cahaya dengan cahaya ilmuMu dan
jauhkan kami daripada lupa dengan rahmatMu wahai Tuhan yang amat mengasihani
daripada segala-galanya. Ya Allah anugerahkanlah kami kefahaman nabi-nabi dan
hafalan para utusan dengan rahmatMu, wahai Tuhan yang amat mengasihani daripada
segala-galanynay, segala puji itu bagi Allah Tuhan sekalian Alam.

17. AL- MUAWWIZAT

% !# m& !# 9# 9 $# 9 9`
9 3 `&! #2 m&
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;
2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;
3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;
4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".

Asas-Asas Zikir 17 Mustaqim
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda
32

% `& >/ ,=9# $ ,={ ,% #) =%
MV9# )`9# %n #) m

1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang menciptakan sekalian
makhluk,
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan
ikatan-ikatan);
5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

% `& >/ $9# 7= $9# 9) $9#
#`9# $:# %!# '`` Z$9#
f9# $9#
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.
2. "Yang Menguasai sekalian manusia,
3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam, -
5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia, -
6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".