Anda di halaman 1dari 107

nvmntul profesional i tehnic n domeniul TIC

Proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-2013
Beneficiar Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic
str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet @ tvet.ro
Titlul odulului !"R!U"TE E#E!TRO$"!E
%aterial de n&'are ( partea ""
Doeniul) "nforatic'
!alificarea) Te*nician infra+tructur' reele de telecounicaii
$i&el 3 a&an+at
200,
-UTOR)
-$.E#- OPR"/OR ( Profesor gradul didactic
!OORDO$-TOR)
F#OR"$ "ORD-!0E ( inginer telecomunicaii
!O$SU#T-$12)
"O-$- !3RSTE- expert CNDPT
.-4R"E#- !"O4-$U expert CNDPT
-$.E#- POPES!U expert CNDPT
D-$- STRO"E expert CNDPT
Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvmntul profesional i tehnic n
domeniul TIC, proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-
2013
!uprin+
I. Introducere....................................................................................................................................4
II. Resurse........................................................................................................................................8
Tema 7. SISTEME DE NUMERAIE .......................................................................................9
Fia de documentare 7. Sisteme de numeraie ...........................................................................9
Tema 8. !"RI #"$I%E..........................................................................................................&'
Fia de documentare 8.&. Ti(uri de (ori )o*ice ......................................................................&'
Tema 8. !"RTI #"$I%E..........................................................................................................&+
Fia de documentare 8.,. Fami)ii de (ori )o*ice TT# i %M"S.............................................&+
Tema 9. %"DIFI%AT"ARE. DE%"DIFI%AT"ARE..............................................................,,
Fia de documentare 9.&. %odi-icatoare....................................................................................,,
Tema 9. %"DIFI%AT"ARE. DE%"DIFI%AT"ARE..............................................................,7
Fia de documentare 9.&. Decodi-icatoare................................................................................,7
Tema &.. MU#TI!#E/"ARE. DEMU#TI!#E/"ARE.........................................................'4
Fia de documentare &..&. Mu)ti()e0oare.................................................................................'4
Tema &.. MU#TI!#E/"ARE. DEMU#TI!#E/"ARE.........................................................4&
Fia de documentare &..,. Demu)ti()e0oare............................................................................4&
Tema &&. %IR%UITE 1AS%U#ANTE 1ISTA1I#E................................................................48
Fia de documentare &&.&.%ircuite 2ascu)ante 2ista2i)e RS......................................................48
Tema &&. %IR%UITE 1AS%U#ANTE 1ISTA1I#E................................................................3+
Fia de documentare &&.,. %ircuite 2ascu)ante 2ista2i)e 45......................................................3+
Tema &,. NUM6R6T"ARE....................................................................................................+,
Fia de documentare &,.&. Num7r7toare asincrone...................................................................+,
Tema &,. NUM6R6T"ARE....................................................................................................7&
Fia de documentare &,.,. Num7r7toare sincrone.....................................................................7&
Tema &'. RE$ISTRE................................................................................................................77
Fia de documentare &'.&. Re*istre cu 8nscriere serie...............................................................77
Tema &'. RE$ISTRE................................................................................................................8'
Fia de documentare &'.,. Re*istre cu 8nscriere (ara)e)............................................................8'
Tema &4. MEM"RII..................................................................................................................88
Fia de documentare &4.&. Memorii 9 Noiuni *enera)e............................................................88
Tema &4. MEM"RII..................................................................................................................9&
Fia de documentare &4.,. Memorii R"M. Memorii RAM......................................................9&
Tema &3. MI%R"!R"%ES"ARE............................................................................................93
Fia de documentare &3.&. Ar:itectura micro(rocesoru)ui........................................................93
Tema &3. MI%R"!R"%ES"ARE..........................................................................................&.&
Fia de documentare &3.,. Micro(rocesoru) ;8.....................................................................&.&
III. $)osar.....................................................................................................................................&.3
I<. 1i2)io*ra-ie............................................................................................................................&.7
"5 "ntroducere
Materialul de nvare are rolul de a conduce elevul la dobndirea competenelor
1. dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n
realizarea echipamentelor de telecomunicaii
2. nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
3. Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
4. Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
Doeniul) nformatic
!alificarea: Tehnician infrastructur reele de telecomunicaii
$i&elul de calificare: 3 avansat
Materialul cuprinde:
- fie de documentare
- activiti de nvare
- glosar de termeni
Prezentul material de nvare se adreseaz elevilor din cadrul colilor postliceale,
domeniul "nforatic', calificarea Te*nician infra+tructur' reele de telecounicaii5
Tea Eleente coponente
!opetena 6
Re7ultatul
n&''rii
Tema 7. Sisteme de
numeraie
Fia de documentare 7. Sisteme de
numeraie
C2
Activitatea de invatare 7.1.
Reprezentarea numerelor n diferite
sisteme de numeraie
C2
Activitatea de invatare 7.2. Conversia
numerelor dintr-un sistem de numeraie
n altul
C2
Tema 8. Pori logice Fia de documentare 8.1. Tipuri de
pori logice
C1, C3
Activitatea de invatare 8.1. dentificarea
tipurilor de pori logice
C1, C3
Fia de documentare 8.2. Familii de
pori logice TTL i CMOS
C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 8.2.1. Analiza
comparativ a parametrilor porilor
logice TTL i CMOS
C2
Tea Eleente coponente
!opetena 6
Re7ultatul
n&''rii
Activitatea de invatare 8.2.2.
dentificarea circuitelor logice integrate
dup codificare i marcare
C1
Activitatea de invatare 8.2.3.
Verificarea funcionrii porilor logice
integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 9.
Codificatoare.
Decodificatoare
Fia de documentare 9.1. Codificatoare C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 9.1.1. Analiza
funcionrii codificatoarelor
C1, C3
Activitatea de invatare 9.1.2.
Verificarea funcionrii codificatoarelor
integrate
C1, C2, C3, C4
Fia de documentare 9.2.
Decodificatoare
C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 9.2.1. Analiza
funcionrii decodificatoarelor
C1, C3
Activitatea de invatare 9.2.2.
Verificarea funcionrii
decodificatoarelor integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 10.
Multiplexoare.
Demultiplexoare
Fia de documentare 10.1.
Multiplexoare
C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 10.1.1. Analiza
funcionrii MUX
C1, C3
Activitatea de invatare 10.1.2. Aplicaii
cu MUX
C1, C3
Verificarea funcionrii multiplexoarelor
integrate
C1, C2, C3, C4
Fia de documentare 10.2.
Demultiplexoare
C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 10.2.1. Analiza
funcionrii DMUX
C1, C3
Activitatea de invatare 10.2.2.
Aplicaii cu DMUX
C1, C3
Verificarea funcionrii
demultiplexoarelor integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 11. Circuite
basculante bistabile
Fia de documentare 11.1. Circuite
basculante bistabile RS
C1, C2, C3, C4
Activitatea de invatare 11.1.1. Analiza
funcionrii circuitelor basculante
bistabile de tip RS
C1, C2, C3
Activitatea de invare 11.1.2.
Verificarea funcionrii bistabilelor RS
integrate
C1, C2, C3, C4
Fia de documentare 11.2. Circuite
basculante bistabile JK
C1, C2, C3, C4
Tea Eleente coponente
!opetena 6
Re7ultatul
n&''rii
Activitatea de invatare 11.2.1. Analiza
funcionrii circuitelor basculante
bistabile de tip JK
C1, C2, C3
Activitatea de invare 11.2.2.
Verificarea funcionrii bistabilelor JK
integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 12.
Numrtoare
Fia de documentare 12.1.
Numrtoare asincrone
C1, C2, C3, C4
Activitatea de nvare 12.1.1. Analiza
construciei i funcionrii
numrtoarelor asincrone
C1, C3
Activitatea de nvare 12.1.2.
Verificarea funcionrii numrtoarelor
asincrone integrate
C1, C2, C3, C4
Fia de documentare 12.2.
Numrtoare asincrone
C1, C2, C3, C4
Activitatea de nvare 12.2.1. Analiza
construciei i funcionrii
numrtoarelor sincrone
C1, C3
Activitatea de nvare 12.2.2.
Verificarea funcionrii numrtoarelor
sincrone integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 13. Registre Fia de documentare 13.1. Registre cu
nscriere serie
C1, C2, C3
Activitatea de nvare 13.1.1.
Descrierea rolului i funciilor registrelor
C2, C3
Activitatea de nvare 13.1.2. Analiza
construciei i funcionrii registrelor cu
nscriere serie
C1, C3
Fia de documentare 13.2. Registre cu
nscriere paralel
C1, C2, C3, C4
Activitatea de nvare 13.2.1.
Clasificarea registrelor
C1, C2
Activitatea de nvare 13.2.2.
Verificarea funcionrii registrelor
integrate
C1, C2, C3, C4
Tema 14. Memorii Fia de documentare 14.1. Memorii -
Noiuni generale
C1, C2
Activitatea de nvare 14.1.1.
Clasificarea memoriilor
C1, C2
Fia de documentare 14.2. Memorii
ROM. Memorii RAM
C1, C3
Activitatea de nvare 14.2.1. Analiza
comparativ a memoriilor ROM i RAM
C1, C3
Tema 15.
Microprocesoare
Fia de documentare 15.1. Arhitectura
microprocesorului
C1, C2
Tea Eleente coponente
!opetena 6
Re7ultatul
n&''rii
Activitatea de nvare 15.1.1. Analiza
arhitecturii microprocesorului
C1, C2
Fia de documentare 15.2.
Microprocesorul Z80
C1, C2, C3
Activitatea de nvare 15.2.1. Analiza
structurii microprocesorului Z80
C1, C2, C3
!15 dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
!25 nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
!35 Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
!85 Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
Absolvenii nivelului 3 avansat, coal postliceal, calificarea Tehnician infrastructur
reele de telecomunicaii, vor fi capabili s ndeplineasc sarcini cu caracter tehnic de
montaj, punere n funciune, ntreinere, exploatare i reparare a echipamentelor de
telecomunicaii.
""5 Re+ur+e
Prezentul material de nvare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de
elevi:
- fie de documentare
- activiti de nvare
Elevii pot folosi att materialul prezent (n forma printat) ct si varianta echivalent
online.
Tea 75 S"STE%E DE $U%ER-1"E
Fi9a de docuentare 75 Si+tee de nueraie
Un +i+te de nueraie este un ansamblu de reguli de reprezentare a numerelor cu
ajutorul unor simboluri.
4a7a sistemului reprezint numrul de simboluri folosite pentru scrierea numerelor n
sistemul respectiv.
15 Si+teul 7ecial
Sistemul zecimal sau sistemul n baza 10 folosete 10 simboluri: cifrele de la 0 la ,5
Un numr este reprezentat n sistemul zecimal ca suma puterilor succesive ale lui 10
multiplicate cu cifre de la 0 la 9.
E:eplu)
5093
(10)
= 5 10
3
+ 0 10
2
+ 9 10
1
+ 3 10
0


25 Si+teul ;inar
Sistemul binar sau sistemul n baza 2 folosete 2 simboluri: cifrele 0 9i 15
Un numr este reprezentat n sistemul zecimal ca suma puterilor succesive ale lui 2
multiplicate cu 0 sau 1.
E:eplu)
110101
(2)
= 1 2
5
+ 1 2
4
+ 0 2
3
+ 1 2
2
+ 0 2
1
+ 1 2
0
Simbolurile sistemului binar (0 i 1) se numesc cifre binare, n englez "binary digit. De
aici vine noiunea bit.
35 Si+teul *e:a7ecial
Sistemul hexazecimal sau sistemul n baza 16 folosete 16 simboluri: cifrele de la 0 la
, 9i literele -< 4< !< D< E5 Echivalentul literelor este: A = 10, B = 11,.................., F = 15.
Un numr n baza 16 este reprezentat ca suma puterilor succesive ale lui 16
multiplicate cu simbolurile sistemului.
E:eplu)
7AD
(16)
= 7 16
2
+ A 16
1
+ D 16
0

85 !odul 4!D
Codul BCD, numit i codul 8421 permitea scrierea cifrelor de la 0 la 9 n sistemul binar
utiliznd pentru fiecare cifr un ansamblu de 8 cifre ;inare (bii).
Ponderile cifrelor din codul BCD, de la stnga la dreapta, corespund puterilor 2
3
< 2
2
< 2
1
<
2
0
, adic =< 8< 2< 15
>5 !on&er+ia 7ecial ( ;inar< 7ecial ( 4!D< ;inar ( *e:a7ecial
Conversia 7ecial ( ;inar se realizeaz reprezentnd numrul zecimal ca o sum de
puteri succesive ale lui 2, multiplicate cu 1 sau 0, dup caz.
E:eplu)
53 = 32 + 16 + 4 + 1 = 1 2
5
+ 1 2
4
+ 0 2
3
+ 1 2
2
+ 0 2
1
+ 1 2
0
Prin urmare >3
?10@
A 110101
?2@
Conversia 7ecial ( 4!D se realizeaz reprezentnd fiecare cifr a numrului zecimal
printr-o secven de 4 bii.
E:eplu)
7395
(10)
= 0111 0011 1001 0101
(BCD)
Conversia ;inar ( *e:a7ecial se face grupnd cifrele numrului binar cte patru, de
la dreapta la stnga i completnd cu zerouri n stnga dac este necesar (fiecare cifr
i liter a sistemului hexazecimal se reprezint printr-o secven de patru bii).
E:eplu)
101101
(2)
= 0010 1101
(2)
= 2 D
(16)
-cti&itatea de n&'are 7515 Repre7entarea nuerelor n diferite +i+tee de
nueraie
!opetena)
nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s reprezini numere n sistemele de numeraie
zecimal, binar, hexazecimal
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiul
SuBe+tii) Elevii pot lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Scriei n sistemul zecimal numrul care conine 4 zeci, 9 mii, 5 uniti, 0 sute.
2. Reprezentai numerele 3917 i 234012 n sistemul de numeraie zecimal.
3. Reprezentai n sistemul binar numerele: 110101; 10010.
4. Reprezentai n sistemul hexazecimal numerele: 2A7E; BC0F1.

-cti&itatea de n&'are 7525 !on&er+ii dintr- un +i+te de nueraie n altul5
!opetena)
nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s efectuezi conversia numerelor n diferite
sisteme de numeraie
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiul
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Transformai numerele 23; 90; 134 n sistemul binar.
2. Transformai numerele binare 110110; 10011; 100100 n sistemul zecimal i apoi
n sistemul hexazecimal.
3. Transformai n sistemul binar: CD37; 80F; A52B.
4. Completai tabelul de mai jos.

!ifra !od 4!D
2
3
2
2
2
1
2
0
0
1 0 0 0 1
2
3
8 0 1 0 0
>
C 0 1 1 0
7
=
,
Tea =5 POR1" #O."!E
Fi9a de docuentare =515 Tipuri de pori loBice
Porile logice sunt circuite logice combinaionale care realizeaz funciile logice
elementare.
Porile logice sunt circuite cu ai ulte intr'ri 9i o +inBur' ie9ire, mrimea de ieire
reprezentnd o funcie logic de mrimile de intare.

Denuirea porii Si;ol Funcia loBic' Ta;elul de ade&'r
S-U
? OR@
D A a E ;
/"
?-$D@
D A a F ;
$U
?$OT@
D A a
S-U-$U
?$OR@ D A b a +
/"-$U
?$-$D@ D A b a
S-U-EG!#US"H
?GOR@
D A a ; A
b a E b a
a ; D
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
a ; D
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
a ; D
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
a D
0 1
1 0
a ; D
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
a ; D
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
-cti&itatea de n&'are =515 "dentificarea tipurilor de pori loBice
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici porile logice dup simbol
La sfritul activitii vei fi capabil s analizezi scheme cu pori logice i s
deduci funciile lor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Potrivirea; Exerciiul
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Completai tabelul de mai jos cu funciile logice corespunztoare simbolurilor din
coloana a doua:
y = a + b, y = a + b , y = a b, y = a + b , y = a ,
y = b a + , y = b a , y = a b
Funcia loBic' Si;ol
2. Deducei funciile logice ale circuitelor din figurile:

fig.1. fig.2.
Tea =5 PORT" #O."!E
Fi9a de docuentare =525 Failii de pori loBice TT# 9i !%OS
!ircuitul inteBrat este un circuit electronic realizat cu mare densitate de componente
(tranzistoare, diode, rezistoare, condensatoare, bobine) de dimensiuni microscopice pe
un substrat comun.
!ircuitele inteBrate onolitice sunt acele circuite integrate la care toate elementele
componente i interconexiunile lor sunt realizate pe o pastil miniatural de siliciu
numit cip. Acest ansamblu a fost standardizat i a cptat forme de capsule cu diferite
dimensiuni i numr de terminale.
Circuitele integrate digitale se mpart n dou mari categorii:
Circuite integrate ;ipolare realizate cu tranzistoare bipolare. Acestea se
caracterizeaz prin vitez mare de lucru i grad de integrare mai redus.
Circuite integrate unipolare realizate cu tranzistoare unipolare de tip MOS.
Acestea se caracterizeaz prin vitez de lucru mai mic i grad de integrare
ridicat.
Din categoria circuitelor integrate bipolare se vor studia circuitele TTL, iar din categoria
circuitelor integrate unipolare se vor studia circuitele CMOS.
Paraetrii porilor loBice - coparaie TT#6!%OS
Tensiunea de alimentare
TT# !%OS
VCC = 5V VDD = 3 18 V
Nivelurile logice de tensiune
Ten+iune TT# !%OS
VCC / VDD 5V 5 V
VLmax 0,8 V 1,5 V
VHmin 2 V 3,5 V
VOLmax O,4 V 0,01 V
VOHmin 2,4 V 4,99 V
Valorile limit ale curenilor
!urent TT# !%OS
L 1,6 mA 0,1 A
H 40 A 0,1 A
OL 16 mA O,4 mA
OH 400 A 0,4 mA
Ali parametrii sunt prezentai n tabelul de mai jos.
Paraetru TT# !%OS
FAN OUT
10 100
Puterea disipat
10mW/poart O,1mW/poart
Timpul de propagare
ns zeci de ns
Marginea de zgomot
0,4 V 1,5 V
%arcarea 9i codificarea circuitelor loBice inteBrate
!odul +pecific "PRS 4'nea+a
"portant) Circuitele TTL romneti din seriile 4xx , 4xxx sunt echivalente cu circuite
de producie strin din +eriile78:: <78:::5
!odul +pecific %icroelectronica

-cti&itatea de n&'are =52515 -nali7a coparati&' a paraetrilor porilor loBice
TT# 9i !%OS
!opetene)
nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s compari circuitele logice integrate din
familiile TTL i CMOS din punct de vedere al parametrilor lor.
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Harta paianjen
SuBe+tii) Elevii pot lucra individual sau n grupe mici (2-3 elevi)
Sarcini de lucru)
1. Folosind fia de documentare obinei informaii despre parametrii circuitelor logice
integrate TTL i CMOS i organizai-le dup modelul urmtor:

n casete vei trece valorile parametrilor pentru circuitele TTL i CMOS.
2. Pe baza rezultatelor obinute deducei avantajele i dezavantajele circuitelor CMOS
fa de TTL.
-cti&itatea de n&'are =52525 "dentificarea circuitelor loBice inteBrate dup'
codificare 9i arcare
!opetene)
dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici circuitele TTL i CMOS dup
codificare i marcare
La sfritul activitii vei fi capabil s interpretezi codurile specifice circuitelor TTL
i MOS
Durata) 30 minute
Tipul acti&it'ii : Metoda grupurilor de experi
SuBe+tii) Elevii se vor mpri n 6 grupe
Sarcini de lucru)
Fiecare grup trebuie s completeze cte o linie a tabelului. Pentru acest lucru avei la
dispoziie 5 minute. Dup ce ai devenit ,experi n subtema studiat, reorganizai
grupele astfel nct n fiecare grup nou format s existe cel puin o persoan din
fiecare grup iniial. Timp de 5 minute vei mprti cu colegii din noua grup
cunotinele acumulate la pasul anterior.
!odul
circuitului
Te*noloBia de
fa;ricaie
Hite7a de lucru Tipul cap+ulei .aa
teperaturilor
de lucru
!D4 808 E
%%! 8023 F
S$ 78=> 0E%
!D4 81,3 0E
%%$ 80=2 .
S$ 7873 P%
-cti&itatea de n&'are =52535 Herificarea funcion'rii porilor loBice inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele porilor logice integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu pori logice integrate i
s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu pori logice integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
Se consider circuitul integrat din figur:

1. dentificai tipul circuitului i terminalele lui.
2. Alimentai circuitul cu +5V.
3. Conectai intrrile 1A, 1B la +5V, respectiv la mas (0 V), pentru aplicarea valorii 1
logic, respectiv 0 logic pe intrri. Msurai tensiunile pe intrrile 1A, 1B i pe ieirea 1Y.
Completai tabelul de mai jos. Repetai operaiile pentru celelalte pori logice din
integratul de mai sus i ntocmii tabelele corespunztoare.
1A 1B 1Y(V) Nivel logic 1A Nivel logic 1B Nivel logic 1Y
mas mas
mas +5V
+5V mas
+5V +5V
4. Dup modelul de mai sus, verificai i alte tipuri de circuite integrate cu pori logice:
7400, 7402, 7404, 7408, 7486, MMC 4071, MMC 4081, MMC 4011, MMC 4069.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- multimetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea ,5 !OD"F"!-TO-RE5 DE!OD"F"!-TO-RE
Fi9a de docuentare ,515 !odificatoare
Codificatoarele sunt circuite logice combinaionale la care activarea unei intrri conduce
la apariia unui cuvnt de cod la ieire.
Codificatoarele 7ecial ( 4!D sunt circuite la ale cror intrri se aplic datele n
sistemul zecimal, iar la ieire apar datele n codul BCD.
Si;ol
Funcionare
La activarea unei intrri apare la ieire codul BCD al cifrei corespunztoare intrrii
activate (de exemplu la activarea intrrii
5
la ieire va aprea codul 0101 ).
Ta;elul de ade&'r
"0 "1 "2 "3 "8 "> "C "7 "= ", D ! 4 -
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Dac se activeaz mai multe intrri simultan, adresa citit pe ieire va fi eronat. n
cazul n care nu se poate evita acest lucru, se folosesc codificatoare prioritare.
Acestea sunt astfel concepute, nct, la activarea simultan a mai multor intrri, la ieire
apare adresa intrrii cu prioritatea cea ai are.
E:eple de codificatoare inteBrate
Codificatorul zecimal BCD are 10
intrri, pentru cifrele de la 0 la 9 i 4
ieiri pentru cei 4 bii ai codului BCD.
Codificator
zecimal-

BCD

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
D
C
B
A
78187 este un codificator zecimal BCD prioritar. La activarea simultan a mai multor
intrri va fi codificat n binar cifra mai mare.
0 ( , intrri, active n 0
-< 4< !< D ieiri, active n 0 (D este bitul cel mai semnificativ)
7818= este un codificator prioritar de trei bii
"
0
( "
7
intrri, active n 0
-
0<
-
1
<

-
2
ieiri, active n 1
Pentru validarea circuitului este prevzut intrarea E" (Enable n), i ea activ n 0.
Circuitul are o ieire suplimentar EO (Enable Out), activ n 0, care se utilizeaz la
conectarea n cascad a mai multor codificatoare.
eirea .S devine activ (n 0 logic) atunci cnd cel puin una dintre intrrile
codificatorului este activat.
-cti&itatea de n&'are ,51515 -nali7a funcion'rii codificatoarelor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s ntocmeti tabelele de adevr ale diferitelor
tipuri de codificatoare
La sfritul activitii vei fi capabil s descrii funcionarea codificatoarelor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Pornind de la tabelul de adevr al codificatorului zecimal BCD, ntocmii tabelul de
adevr al unui codificator de trei bii, avnd intrrile i ieirile active n 0 logic.
"
0
"
1
"
2
"
3
"
8
"
>
"
C
"
7
! 4 -
2. Se consider codificatorul din figur. Analizai funcionarea lui i completai tabelul
3. Dup modelul de mai sus reprezentai un codificator care s genereze la ieirile D, C,
B, A codul binar 0010.

9
D C B A
-cti&itatea de n&'are ,51525 Herificarea funcion'rii codificatoarelor inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele codificatoarelor
integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu codificatoare integrate
i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu codificatoare integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
Se consider codificatorul din figur:

1. dentificai terminalele circuitului.
2. Alimentai circuitul cu 5 V.
3. Conectai pe rnd o intrare la mas ( 0 logic), celelalte intrri fiind conectate la
+5V ( 1 logic) i msurai tensiunile ieirilor. Completai tabelul de mai jos:
"0 "1 "2 "3 "8 "> "C "7 "= ", Ten+iune D Ten+iune ! Ten+iune 4 Ten+iune -
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4. Conectai simultan intrarea 3 i intrarea 7 la mas i observai starea ieirilor.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- multimetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea ,5 !OD"F"!-TO-RE5 DE!OD"F"!-TO-RE
Fi9a de docuentare ,515 Decodificatoare
Decodificatorul este un circuit logic combinaional care servete la identificarea unui cod
de intrare prin activarea unei singure linii de ieire, corespunztoare acelui cod.
Decodificatoarele sunt necesare n numeroase aplicaii cum sunt::
- adresarea memoriilor
- afiarea numeric
- multiplexarea datelor
,52515 Decodificator 4!D - 7ecial
Decodificatorul BCD zecimal este un decodificator care primete la intare datele n
cod BCD i activeaz o singur linie de ieire, corespunztoare codului BCD aplicat .
Si;ol
Funcionare
La aplicarea unui cod binar pe intrri circuitul va activa o +inBur' linie de ieire (de
exemplu la aplicarea pe intrri a codului 0011 va fi activ doar ieirea Y
3
).
Pentru cele patru variabile de intrare sunt posibile 16 combinaii ( corespunztoare
reprezentrii n binar a numerelor 0 15). Doar 10 dintre ele sunt acceptate, i anume
cele cele corespunztoare cifrelor 0 9. Celelalte combinaii reprezint +t'ri inter7i+e.

Deodificator
BCD-
zecimal
Y
0
Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
Y
5
Y
6
Y
7
Y
8
Y
9
D
C
B
A
Decodificatorul BCD zecimal are 4
intrri, pentru cei 4 bii ai codului BCD
i 10 ieiri pentru cifrele de la 0 la 9.
Ta;elul de ade&'r
D ! 4 - I0 I1 I2 I3 I8 I> IC I7 I= I,
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,52525 Decodificator 4!D ( 7 +eBente
Decodificatorul BCD 7 segmente este un decodificator utilizat la comanda
dispozitivelor de afiare numeric realizate din 7 segmente luminoase (cu leduri, cristale
lichide, becuri).
Si;ol

Di+po7iti& de afi9aJ Ta;elul de ade&'r
cu 7 +eBente


Conform tabelului de adevr, segmentele lumineaz atunci cnd funciile care le
comand au valoarea 1 logic. Bitul D este MSB.
E:eple de decodificatoare inteBrate
S
t

r
i

i
n
t
e
r
z
i
s
e
Deodificat
or
BCD
7
segmente
a
b
c
d
e
f
g

D
C
B
A
Decodificatorul BCD zecimal are 4 intrri,
pentru cei 4 bii ai codului BCD i 7 ieiri pentru
cele 7 segmente ale dispozitivului de afiaj.
D ! 4 - cifra a ; c d e f B
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 8 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 > 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 C 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 , 1 1 1 0 0 1 1


%%! 802= este un decodificator BCD zecimal
-< 4< !< D intrri active n 1 (bitul cel mai semnificativ este D)
0 ( , ieiri active n 0
Poate fi utilizat i ca demultiplexor, considernd intrarea D intrare de date, activ n 0
logic.
7887 este un decodificator BCD 7 segmente
-< 4< !< D intrri active n 1 (bitul cel mai semnificativ este D)
a< ;< c< d< e< f< B ieiri, active n 0.
Fiecare ieire controleaz un segment al afiajului. Segmentele sunt iluminate cnd
ieirile corespunztoare sunt n 0 logic.
Semnificaiile celorlalte terminale este urmtoarea:
- #T (Lamp Test) intrare de control al funcionrii segmentelor afiajului.
Aducerea lui LT n 0 logic duce la iluminarea tuturor segmentelor (afiarea cifrei
8). Circuitul funcioneaz ca decodificator cnd LT este inactiv.
- R40 ieire de control al stingerii zerourilor nesemnificative (activ n 0)
- R4" intrare de supracontrol al stingerii (activ n 0). La activarea RB, toate
segmentele afiajului vor fi stinse, indiferent de semnalele aplicate pe celelalte
intrri.
-cti&itatea de n&'are ,52515 -nali7a funcion'rii decodificatoarelor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s ntocmeti tabelele de adevr i schemele
cu pori logice ale diferitelor tipuri de decodificatoare
La sfritul activitii vei fi capabil s descrii funcionarea decodificatoarelor.
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Pornind de la tabelul de adevr al decodificatorului BCD zecimal, ntocmii
tabelul de adevr al unui decodificator de trei bii, avnd ieirile active n 0 logic.
! 4 - I0 I1 I2 I3 I8 I> IC I7
2. Reprezentai schema cu pori logice a decodificatorului de la punctul 1.
3. Reprezentai un decodificator cruia i se aplic pe intrri codul binar 1011 i analizai
funcionarea lui. Care ieire va fi activ? Motivai rspunsul.
-cti&itatea de n&'are ,52525 Herificarea funcion'rii decodificatoarelor inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele decodificatoarelor
integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu decodificatoare
integrate i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu decodificatoare integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider decodificatorul BCD zecimal din figur:
1. dentificai terminalele circuitului.
2. Alimentai circuitul cu 8V.
3. Stiind c D este bitul cel mai semnificativ, aplicai pe intrri toate combinaiile
binare posibile, prin legarea la mas respectiv la 5V. Msurai tensiunile pe
ieirile Y
0
Y
9
i trecei valorile n tabelul de mai jos:
D!4- I0?H@ I1?H@ I2?H@ I3?H@ I8?H@ I>?H@ IC?H@ I7?H@ I=?H@ I,?H@
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
O;+er&aie: eirile circuitului sunt active n 0 loBic!
B. Se consider decodificatorul BCD 7 segmente din figur:
1. dentificai terminalele circuitului.
2. Conectai ieirile a f la intrrile cu acelai nume ale unui dispozitiv de afiaj.
3. Alimentai circuitul.
4. Conectai LT la mas ( 0 logic) i observai ce se ntmpl.
5. Comutai LT la +5V i aplicai pe intrrile D, C, B, A, pe rnd combinaiile binare
corespunztoare cifrelor 0 9. Analizai funcionarea dispozitivului de afiaj.
6. Aplicai pe intrrile D, C, B, A combinaiile 10 15 i analizai caracterele afiate.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- multimetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 105 %U#T"P#EGO-RE5 DE%U#T"P#EGO-RE
Fi9a de docuentare 10515 %ultiple:oare
Multiplexoarele sunt circuite logice combinaionale care permit transferul datelor de la
una din intrri la ieirea unic. Selecia intrrii se face cu ajutorul unui cuvnt de cod de
selecie numit adre+'5
Numite i +electoare electronice, multiplexoarele se utilizeaz n tehnica
telecomunicaiilor pentru transmiterea unui numr mare de semnale binare pe un singur
canal precum i pentru conversia paralel serie a datelor.
n cazul general un MUX are:
= 2
n
intrri de date
= n intrri de adres
= o ieire
Mai are o intrare suplimentar, numit intrare de validare E (Enable sau Strobe).
%UG cu 8 intr'ri
Pentru adresarea celor 4 intrri de date sunt necesari 2 bii de adres. Prin urmare
MUX cu 4 intrri are 4 intrri de date, 2 intrri de adres i o ieire.
Si;ol Ta;elul de ade&'r"portant)
ntrarea Enable este activ n zero.
ntrrile neselectate pot lua orice valoare, ele nu influeneaz starea la ieire. Spunem
c sunt indiferente ( notate : n tabel).
E -1 -0 "0 "1 "2 "3 I Funcionare
1 : : : : : : 0 ;locat
0
0
0 0
0 0
0 x x x
1 x x x
0
1
selectat "0
0
0
0 1
0 1
x 0 x x
x 1 x x
0
1
selectat "1
0
0
1 0
1 0
x x 0 x
x x 1 x
0
1
selectat "2
0
0
1 1
1 1
x x x 0
x x x 1
0
1
selectat "3
E:eple de %UG inteBrate

781>1 e+te un %UG cu = intr'ri
G
0
( G
7
intrri de date, active n 1 logic.
-< 4< ! intrri de adres (selecie), active n 1 logic. Bitul D este cel mai semnificativ
S intrarea de validare (Strobe), activ n 0 logic
K ieire activ n 1 logic
W ieire activ n 0 logic

781>0 e+te un %UG cu 1C intr'ri
G
0
( G
1>
intrri de date active n 1 logic
-< 4< !< D intrri de adres (selecie) active n 1 logic . Bitul D este MSB.
E intrarea de validare, activ n 0 logic
W ieire activ n 0 logic
-cti&itatea de n&'are 1051515 -nali7a funcion'rii ultiple:oarelor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s defineti multiplexoarele i s descrii
funcionarea lor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Expansiunea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Pornind de la urmtoarele dou enunuri incomplete, realizai un eseu de 8 -10 rnduri
n care s dezvoltai ideile coninute n enunuri. n realizarea eseului trebuie s folosii
cuvintele din lista de mai jos.
Multiplexorul este un circuit logic care permitedatelor
de la una din intrri la unic
!elecia intrrii se face cu a"utorul unui cuvntnumit adres
Lista de cuvinte:
2
n
, intrri de adres, selector electronic, combinaional, ieirea, validare, transferul, cod
de selecie , intrri de date, neselectate, zero, indiferente.
-cti&itatea de n&'are 1051525 -plicaii cu ultiple:oare
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici multiplexoarele n scheme
La sfritul activitii vei fi capabil s ntocmeti tabelele de adevr ale diferitelor
tipuri de multiplexoare.
La sfritul activitii vei fi capabil s rezolvi exerciii cu multiplexoare
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiul
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Completai tabelul de adevr al unui multiplexor cu 8 intrri de date
-2 -1 -0 "0 "1 "2 "3 "8 "> "C "7 I
2. Se consider multiplexoarele din figurile 1 i 2, unde A
0
este bitul cel mai puin
semnificativ.fig. 1

fig.2

a.dentificai intrrile i ieirea multiplexorului.
b.Determinai valorile de pe intrrile de date i de
adres.
c.Determinai valoarea ieirii Y. Motivai rspunsul.
a.Determinai valorile intrrilor de adres.
b.Determinai valorile care trebuie aplicate pe intrrile
de date pentru ca ieirea s ia valoarea 1 logic.
-cti&itatea de n&'are 1051535 Herificarea funcion'rii %UG inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele MUX integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu MUX integrate i s
verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu MUX integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
Se consider multiplexorul din figur:
1. dentificai tipul multiplexorului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai intrarea S la mas (0 logic);
4. Aplicai, pe rnd, toate combinaiile pe intrrile de adres C, B, A i msurai
tensiunea pe ieirea W. Completai tabelul de adevr.
"ntr'ri de adre+' "ntr'ri de date "e9ire K
! 4 - G0 G1 G2 G3 G8 G> GC G7 $T $#
0 0 0 0/1 x x x x x x x
0 0 1 x 0/1 x x x x x x
0 1 0 x x 0/1 x x x x x
0 1 1 x x x 0/1 x x x x
1 0 0 x x x x 0/1 x x x
1 0 1 x x x x x 0/1 x x
1 1 0 x x x x x x 0/1 x
1 1 1 x x x x x x x 0/1
NT = nivel de tensiune, n voli
NL = nivel logic
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- multimetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 105 %U#T"P#EGO-RE5 DE%U#T"P#EGO-RE
Fi9a de docuentare 10525 Deultiple:oare
Demultiplexoarele sunt circuite logice combinaionale care permit transferul datelor de
pe o intrare de date comun pe una din ieiri. Selecia ieirii se face cu ajutorul unui
cuvnt de cod de selecie numit adre+'5
Demultiplexorul este un fel de "comutator electronic a crui principal utilizare este la
conversia serie paralel a datelor binare
n cazul general un DMUX are:
= o intrare de date
= n intrri de adres
= 2
n
ieiri
Mai are o intrare suplimentar, numit intrare de validare E (Enable sau Strobe).
D%UG cu 8 ie9iri
Circuitul permite transferul datelor de pe intrarea pe una din cele 4 ieiri care pot fi
selectate cu 2 bii de adres. Prin urmare MUX cu 4 intrri are o intrare de date, 2 intrri
de adres i 4 ieiri.
Si;ol Ta;elul de ade&'r

ntrarea Enable este acti&' n 7ero ( circuitul funcioneaz numai dac E = 0).
Spre deosebire de MUX, unde intrrile neselectate sunt indiferente, la DMUX ieirile
neselectate iau &aloarea 0, indiferent de datele de intrare.
E -1 -0 " I0 I1 I2 I3 Funcionare
1 x x x 0 0 0 0 ;locat
0
0
0 0
0 0
0
1
0 0 0 0
1 0 0 0
selectat I0
0
0
0 1
0 1
0
1
0 0 0 0
0 1 0 0
selectat I1
0
0
1 0
1 0
0
1
0 0 0 0
0 0 1 0
selectat I2
0
0
1 1
1 1
0
1
0 0 0 0
0 0 0 1
selectat I3
E:eple de D%UG inteBrate

781>8 e+te un D%UG cu 1C ie9iri
-< 4< !< D intrri de adres (selecie), active n 1. Bitul D este MSB
0 ( 1> ieiri active n 0
.
1
< .
2
intrri de validare (Strobe), active n 0.
Circuitul funcioneaz ca un decodificator: cnd ambele intrri de validare sunt n 0 logic
va activa ieirea corespunztoare codului binar prezent pe intrrile de adres. Dac cel
puin una din intrrile de validare este n 1 logic, toate ieirile vor fi inactive.

781>> e+te un D%UG du;lu, coninnd dou DMUX cu 8 ie9iri5
1!< 2! intrri de date
-< 4 intrri de adres (selecie)
I
0
( I
3
ieiri, active n 0
1.< 2. intrri de validare (Strobe), active n 0
-cti&itatea de n&'are 1052515 -nali7a funcion'rii deultiple:oarelor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s defineti multiplexoarele i s descrii
funcionarea lor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Expansiunea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Pornind de la urmtoarele dou enunuri incomplete, realizai un eseu de 8 -10 rnduri
n care s dezvoltai ideile coninute n enunuri. n realizarea eseului trebuie s folosii
cuvintele din lista de mai jos.
#emultiplexorul este un circuit logic care permite transferul
la intrarea de datela una dintre
!elecia ieirii se face cu a"utorul unui cuvnt de cod denumit
adres
Lista de cuvinte:
2
n
, n, intrri de adres, comutator, unic, combinaional, enable, datelor, selecie ,
ieiri, neselectate, zero, conversie serie-paralel, intrare de date.
-cti&itatea de n&'are 1052525 -plicaii cu deultiple:oare
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s ntocmeti tabelele de adevr ale diferitelor
tipuri de demultiplexoare.
La sfritul activitii vei fi capabil s interpretezi i s analizezi scheme cu
multiplexoare
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiul
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Completai tabelul de adevr al unui demultiplexor cu opt ieiri.
-2 -1 -0 " I0 I1 I2 I3 I8 I> IC I7
2. Se consider demultiplexoarele din figurile 1 i 2.
Analizai funcionarea lor i completai tabelele. Se consider A
0
ca fiind bitul cel mai
puin semnificativ.fig. 1.

fig. 2.
Valoarea
intrrii de
datre
Valorile
intrrilor
de adres
eirea
selectat
Valorile
ieirilor
=
A0 =
A1 =
Y0 =
Y1 =
Y2 =
Y3 =
Valoarea
intrrii de
datre
Valorile
intrrilor
de adres
eirea
selectat
Valorile
ieirilor
= A0 =
A1 =
A2 =
Y0 =
Y1 =
Y2 =
Y3 =
Y4 =
Y5 =
Y6 =
Y7 =
-cti&itatea de n&'are 1052535 Herificarea funcion'rii D%UG inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele DMUX integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu DMUX integrate i s
verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu DMUX integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
Se consider demultiplexorul din figur:
1. dentificai tipul demultiplexorului i terminalele lui
2. dentificai tipul multiplexorului i terminalele lui;
3. Alimentai circuitul cu 5V;
4. Conectai intrarea 1G la mas (0 logic);
5. Aplicai, pe rnd, toate combinaiile pe intrrile de adres B, A i msurai tensiunile
pe ieirile Y
0
Y
3
. Completai tabelul de adevr:
B A 1C Y0 Y1 Y2 Y3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- multimetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 115 !"R!U"TE 4-S!U#-$TE 4"ST-4"#E
Fi9a de docuentare 11515!ircuite ;a+culante ;i+ta;ile RS
Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite caracterizate prin 2 stri disticte,
stabile. Trecerea de la o stare la alta (bascularea circuitului) se face brusc, la aplicarea
unei comenzi din exterior.
CBB se caracterizeaz prin faptul c au memorie, ceea ce nseamn c, din
examinarea semnalelor de ieire se poate deduce ultima comand primit de circuit.
Trecerea ntr-o anumit stare este determinat fie de semnalul care reprezint
informaia ce trebuie nscris n bistabil, fie de un semnal numit semnal de ceas (clock),
notat pe scheme cu CK sau T (tact).
Din punct de vedere al funcionrii lor CBB pot fi:
= a+incrone tranziiile la ieire se produc la momente de timp oarecare, n
funcie de semnalele aplicate pe intrari
= +incrone tranziiile la ieire se produc la momente de timp bine determinate,
marcate de semnalul de ceas, n funcie de semnalele aplicate pe intrri
1151525 4i+ta;ilul RS a+incron
CBB RS asincron este un circuit cu dou intrri de comand (intrri de date), notate cu
S (SET) i R (RESET) i dou ieiri complementare Q i
Q
.
ntrarea S se folosete pentru a nscrie informaia n circuit, adic pentru a aduce
circuitul n starea 1, iar intrarea R se folosete pentru a terge informaia din circuit,
adic pentru a aduce circuitul n starea 0.
Si;ol Ta;elul de ade&'r

Repre7entarea ;i+ta;ilului RS a+incron cu pori $OR 9i $-$D

1151525 4i+ta;ilul RS +incron
Bistabilul RS sincron se deosebete de cel asincron prin faptul c este comandat de un
semnal de tact (CK). n prezena tactului, funcionarea lui este similar cu cea a
bistabilului RS asincron.
Si;ol Ta;elul de ade&'r

Tranziiile la ieire se produc pe frontul cresctor (pozitiv) al semnalului de tact.
n practic cel mai mult sunt folosite CBB sincrone, care, datorit intrrii suplimentare
de tact (clock), face ca circuitul s poat funciona simultan (sincron) cu toate celelalte
dispozitive din sistem.
1151535 4i+ta;ilul RS %a+ter ( Sla&e (stpn sclav)
Din considerente de ordin practic, pentru a elimina oscilaiile care ar putea s apar la
ieire, se folosete configuraia Master Slave, alctuit din dou bistabile RS (stpn
i sclav) comandate n antifaz pe intrarea de tact.

1151585 4i+ta;ilul D
Bistabilul de tip D (Delay) este un caz particular de bistabil RS sincron, obinut prin
comanda n antifaz pe intrrile da date. Circuitul prezint caracteristica principal c
pe toat durata semnalului de ceas (CK = 1), ieirea copiaz intrarea. n momentul
dispariiei semnalului de ceas (trecerea 1 0) bistabilul menine (memoreaz) starea
pe care o avea n acel moment.
Si;ol Ta;elul de ade&'r

E:eplu de circuit ;a+culant ;i+ta;il inteBrat

Circuitul %%! 8088 conine patru celule de dip RS cu pori NAND.
eirile bistabilelor sunt controlate de o intrare de validare E (Enable), activ n 1 logic.
Un nivel 0 logic la intrarea E inhib transmiterea strii bistabilelor la ieirile Q, rezultnd
o impedan mare, sau ,gol la ieirile Q. Aceast facilitate permite legarea ieirilor pe o
magistral comun de date.
-cti&itatea de n&'are 1151515 -nali7a funcion'rii circuitelor ;a+culante ;i+ta;ile
de tip RS
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici tipurile de circuite basculante
bistabile RS dup simbol
La sfritul activitii vei fi capabil s ilustrezi funcionarea circuitelor basculante
bistabile RS cu ajutorul tabelelor de adevr i al diagramelor de semnale
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Se consider bistabilul din figura de mai jos :

a. dentificai tipul bistabilului
b. Completai tabelul de adevral bistabilului de la punctul a.
R S Ln LnE1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
2. Completai diagramele din figurile de mai jos cu semnalele de ieire Q i
Q
:

fig. 1.

fig. 2.
-cti&itatea de n&'are 1151525 Herificarea funcion'rii ;i+ta;ilelor RS inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele bistabilelor RS
integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu bistabile RS integrate
i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu bistabile RS integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider circuitul integrat din figur:
1. Folosind cataloagele de circuite integrate digitale, identificai tipul circuitului i
terminalele acestuia;
2. Alimentai circuitul cu 8V;
3. Conectai intrarea Enable (E) la 8V (1 logic);
4. Conectai intrrile S
1
i R
1
alternativ la mas (0 logic) i 8V (1 logic);
5. Msurai tensiunile pe intrrile S
1
, R
1
i pe ieirea Q
1
; verificai funcionarea circuitului
i completai tabelul de adevr 1;
6. Repetai operaiile de la punctul 5 pentru terminalele celorlelte bistabile din circuitul
integrat MMC 4044 (S
2
, R
2
, Q
2
; S
3
, R
3
, Q
3
; S
4
, R
4
, Q
4
).
tab. 1
R S Qn+1
NL NT NL NT NL NT
0 0 Qn
0 1 1
1 0 0
1 1 ?
B. Se consider circuitului integrat CDB 400 realizai

Utiliznd porile logice 1 i 2, realizai un bistabil RS asincron conform figurii de mai jos:

1. Alimentai circuitul cu 5V;
2. Conectai intrrile circuitului S i R alternativ la mas i 5V;
3. Msurai tensiunile pe intrrile S , R i pe ieirile Q,
Q
. Verificai funcionarea
circuitului i completai tabelul de adevr 2:
tab.2
R S Qn+1
NL NT NL NT NL NT
0 0 Qn
0 1 1
1 0 0
1 1 ?
Notaii folosite:
NL = nivel logic
NT = nivel de tensiune (n voli)
Notaii folosite:
NL = nivel logic
NT = nivel de tensiune (n voli)
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- voltmetru digital sau analogic
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 115 !"R!U"TE 4-S!U#-$TE 4"ST-4"#E
Fi9a de docuentare 11525 !ircuite ;a+culante ;i+ta;ile MN
Circuitul basculant bistabil JK este un circuit cu dou intrri notate J i K i dou ieiri
complementare Q i
Q
.
Bistabilul JK, spre deosebire de bistabilul RS, nu pre7int' +tare de nedeterinare la
ieire, oricare ar fi valorile aplicate pe intrri. Datorit acestui avantaj, este cel mai
rspndit tip de bistabil.
Si;ol Ta;elul de ade&'r

Repre7enatrea ;i+ta;ilului MN cu pori loBice

Dac la bistabilul JK intrrile J i K sunt conectate mpreun se obine un bistabil de tip
T. Acesta are o singur intrare de date, T.
Funcionarea bistabilului T se deduce din cea a bistabilului JK.
Ta;elul de ade&'r

Bistabilul T realizeaz di&i7area cu 2 a frecvenei semnalului de tact. Acest
proprietate face ca bistabilul T s fie foarte mult utilizat n construcia numrtoarelor i
a altor circuite la care este necesar divizarea frecvenei.
M N LnE1
0 0
0 1
1 0
1 1
Qn
0
1
Q
n
M N LnE1
0 0
0 1
1 0
1 1
Qn
0
1
Q
n
echivalent cu
T LnE1
0
1
Qn
Q
n
Cnd T = 1, bistabilul comut n
starea complementar la fiecare
trecere din 1 n 0 a semnalului
de tact.
Starea de nedeterminare la ieire
este eliminat de introducerea
reaciei (semnalul de ieire este
adus la intrare).
E:eplu de circuit ;a+culant ;i+ta;il inteBrat

Circuitul 7873 conine dou' celule de tip MN ( %S cu tergere
T
1
< T
2
intrri de tact, active n 0 (comut pe frontul descresctor)
!#R
1<
!#R
2
intrri de tergere, actve n 1 logic
-cti&itatea de n&'are 1152515 -nali7a funcion'rii circuitelor ;a+culante ;i+ta;ile
de tip MN
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici tipurile de circuite basculante
bistabile JK dup simbol
La sfritul activitii vei fi capabil s ilustrezi funcionarea circuitelor basculante
bistabile JK cu ajutorul tabelelor de adevr i al diagramelor de semnale
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Se consider bistabilul din figura de mai jos :

dentificai tipul bistabilului i completai tabelul lui de adevr:
M N L
n
L
nE1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
2. Completai diagrama din figura de mai jos cu semnalele de ieire Q i
Q
:

3. Se consider un bistabil de tip T.
a. Reprezentai simbolul bistabilului.
b. Stiind c la intrarea de tact se aplic un semnal cu frecvena de 1kHz, determinai
frecvena semnalului de la ieirea Q a bistabilului.
-cti&itatea de n&'are 1151525 Herificarea funcion'rii ;i+ta;ilelor MN inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele bistabilelor JK integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu bistabile JK integrate
i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu bistabile JK integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider circuitul integrat din figur:
1. Folosind cataloagele de circuite integrate digitale, identificai tipul circuitului i
terminalele acestuia;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai ieirile Q i
Q
la leduri.
3. Conectai intrrile J i K alternativ la mas (0 logic) i la 5V (1 logic) i verificai
funcionarea circuitului.
5. Msurai tensiunile pe intrrile J, K i pe ieirea Q i completai tabelul:
R S Qn+1
NL NT NL NT NL NT
0 0 Qn
0 1 1
1 0 0
1 1 ?
B. Realizai un bistabil de tip T folosind circuitul integrat 7473.
1. Conectai J
1
i K
1
la 5V (1 logic);
2. Conectai ieirile Q
1
i
Q
1
la dou leduri;
3. Alimentai circuitul cu 5V;
4. Aplicai pe intrarea de tact T
1
un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i
frecvena de 100 Hz i observai funcionarea circuitului.
5. Conectai o sond a osciloscopului la intrarea T
1
, cealalt sond la ieirea Q
1
i
vizualizai cele dou semnale. Determinai frecvena semnalului de la ieirea Q
1
.
6. Mrii frecvena semnalului de tact la 500 Hz i analizai funcionarea circuitului.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- voltmetru digital sau analogic
- generator de semnale dreptunghiulare
- osciloscop cu dou canale
- cataloage de circuite logice integrate
Notaii folosite:
NL = nivel logic
NT = nivel de tensiune (n voli)
Tea 125 $U%2R2TO-RE
Fi9a de docuentare 12515 $u'r'toare a+incrone
Numrtoarele sunt circuite logice secveniale capabile s numere impulsurile aplicate
la intrarea lor.
Numrtoarele sunt realizate cu circuite basculante bistabile (cellule de numrare).
Caracteristica principal a unui numrtor este capacitatea de numrare, adic numrul
maxim de stri distincte ale numrtorului (Nmax)
N
max
> 2
n
(n este numrul celulelor numrtorului)
!#-S"F"!-RE)
1. Dup modul de aplicare a impulsurilor de comand:
Numrtoare asincrone la care intrarea de tact a fiecrui bistabil este
conectat la ieirea bistabilului anterior
Numrtoare sincrone la careintrrile de tact ale tuturor bistabilelor sunt
conectate mpreun
2. Dup modul n care i modific coninutul:
Numrtoare directe i cresc coninutul cu cte o unitate la fiecare impuls
aplicat la intrare (numr n sens cresctor)
Numrtoare inverse i scad coninutul cu cte o unitate la fiecare impuls
aplicat la intrare (numr n sens descresctor)
Numrtoare reversibile numr n sens cresctor sau descresctor n
funcie de o comand aplicat din exterior.
$u'r'toare a+incrone
Numrtoarele asincrone se caracterizeaz prin faptul c semnalul de tact se aplic la
intrarea primului bistabil, semnalul de la ieirea primului bistabil se aplic la intrarea de
tact al celui de-al doilea .a.m.d.
1251515 $u'r'tor ;inar a+incron direct
Numrtoarele binare asincrone se realizeaz cu ;i+ta;ile de tip T5 Capacitatea lor de
numrare este 2
n
, unde n este numrul bistabilelor.
n continuare este prezenat un numrtor binar asincron realizat cu 4 bistabile. Acesta
are o capacitate de numrare de 2
4
= 16 impulsuri deci este un nu'r'tor odulo 1C.

E&oluia +t'rilor


DiaBraa de +enale
Tact LD L! L4 L-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0 0 0 0
Numrtorul modulo 16 numr de la 0000 la 1111 ceea
ce n sistemul zecimal nseamn c numr de la 0 la 1>5
Din diagrama de semnale se observ c numrtorul este totodat i un divizor de
frecven. Bistabilul A divide cu 2 frecvena semnalului de tact, bistabilul B cu 4,
bistabilul D cu 8, bistabilul D cu 16.
1251525 $u'r'tor ;inar a+incron in&er+
Schema numrtorului invers se deosebete de a numrtorului direct prin faptul c
legtura de la o celul la alta se face de pe ieirea negat. Citirea coninutului
numrtorului se face de pe ieirile directe ale bistabilelor.
Numrtorul din figura de mai sus are o capacitate de numrare de 16 impulsuri.
Primul impuls de tact aplicat la intrare basculeaz toate celulele n starea 1, deci
coninutul numrtorului va fi 1111. La fiecare impuls de tact coninutul descrete cu o
unitate, astfel c dup 16 impulsuri starea numrtorului va fi 0000.
1251535 $u'r'tor decadic a+incron
Numrtorul decadic este acel numrtor care are 10 stri distincte, deci are o
capacitate de numrare de 10 ipul+uri. Se mai numete "numrtor zecimal sau
"nu'r'tor odulo 10
Numrtorul decadic este alctuit din 4 bistabile, ns prin conexiuni suplimentare se
elimin 6 din cele 16 stri posibile ale numrtorului ( 10<2
4
)
Numrtorul funcioneaz la fel cu cel binar asincron pn la impulsul al noulea, cnd
starea circuitului este 1001. La cel de-al 10-lea impuls de tact, datorit modului de
interconectare a celor patru bistabile, starea circuitului nu va fi 1010 ci 0000, deci
circuitul are 10 stri distincte
E:eple de nu'r'toare a+incrone inteBrate
fig. 1. Numrtor binar asincron
78,3 este un nu'r'tor ;inar a+incron de 4 bii. Este alctuit din 4 bistabile JK MS
astfel interconectae, nct s permit realizarea divizrii cu 2 i cu 8.
-
i
< 4
i
intrrile de numrare ale bistabilelor A, B
L
-
< L
4
< L
!
< L
D
ieirile numrtorului.
R
01
9i R
02
?intr'ri de 9terBere@ inhib intrrile de numrare i aduc simultan ieirile
celor patru bistabile n starea 0 ( numrarea este posibil doar dac cel puin o intarre
de tergere este n starea 0).
eirea Q
A
nu este conectat intern la bistabilul urmtor, prin urmare numrtorul poate
funciona n dou moduri distincte:
- ca numrtor de patru ;ii ieirea Q
A
trebuie conectat extern la intrarea
bistabilului B, iar impulsurile de numrare sunt aplicate pe intrarea bistabilului A.
- ca numrtor de trei ;ii impulsurile de numrare sunt aplicate pe intrarea
bistabilului B, iar la ieirile Q
B
, Q
C
, Q
D
se obin divizri cu 2, 4, 8.
De asemenea numrtorul poate fi utilizat ca nu'r'tor decadic. Pentru aceasta se
leag ieirea B la R
01
i ieirea D la R
02
. Astfel la apariia strii 1010 ambele intrri de
tergere trec n 1 logic i aduc instantaneu numrtorul n starea 0000.
fig. 2. Numrtor decadic asincron
78,0 este un numrtor decadic a+incron.
-
i
< 4
i
intrrile de numrare ale bistabilelor A, B
L
-
< L
4
< L
!
< L
D
ieirile numrtorului
R
01
< R
02
intrri de tergere, active n 1.
S
1
< S
2
intrri de setare (poziionare n starea 1001), active n 1.
-cti&itatea de n&'are 1251515 -nali7a con+truciei 9i funcion'rii nu'r'toarelor
a+incrone
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s reprezini schemele numrtoarelor
asincrone
La sfritul activitii vei fi capabil s ilustrezi funcionarea numrtoarelor
asincrone cu ajutorul diagramelor de semnale
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Se consider schema incomplet din figura 1.
fig. 1
a. Completai schema astfel nct s realizai un numrtor binar asincron direct de
trei bii.
b. Reprezentai diagrama de semnale a numrtorului.
2. Se consider schema incomplet din figura 2.
fig. 2
a. Completai schema de mai jos astfel nct s realizai un numrtor binar asincron
invers de trei bii.
b. Reprezentai diagrama de semnale a numrtorului.
3. Reprezentai diagrama de semnale a unui numrtor decadic asincron direct.
-cti&itatea de n&'are 1251525 Herificarea funcion'rii nu'r'toarelor a+incrone
inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele numrtoarelor
asincrone integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu numrtoare
asincrone integrate i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu numrtoare asincrone integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider numrtorul integrat din figur:
1. dentificai tipul numrtorului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai intrrile R
01
i R
02
la mas (0 logic);
4. Conectai ieirile Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
la patru leduri;
5. Conectai ieirea Q
A
la intrarea B
i
;
6. Aplicai la intrarea A
i
un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i frecvena de
100 Hz i analizai funcionarea circuitului.
7. Conectai o sond a osciloscopului la intrarea A
i
i cealalt sond, pe rnd la ieirile
Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
. Determinai frecvenele semnalelor de ieire.
B. Se consider numrtorul integrat din figur:
1. dentificai tipul numrtorului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai intrrile R
01
, R
02
, S
1
i S
2
la mas (0 logic);
4. Conectai ieirile Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
la patru leduri;
5. Conectai ieirea Q
A
la intrarea B
i
;
6. Aplicai la intrarea A
i
un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i frecvena de
100 Hz i analizai funcionarea circuitului.
7. Conectai o sond a osciloscopului la intrarea A
i
i cealalt sond, pe rnd la ieirile
Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
. Determinai frecvenele semnalelor de ieire.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- voltmetru digital sau analogic
- generator de semnale dreptunghiulare
- osciloscop cu dou canale
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 125 $U%2R2TO-RE
Fi9a de docuentare 12525 $u'r'toare +incrone
Numrtoarele sincrone se caracterizeaz prin faptul c semnalul de tact se aplic
tuturor bistabilelor simultan, prin urmare bistabilele care ndeplinesc condiiile de
basculare ndeplinite basculeaz toate odat.
Viteza de numrare a numrtoarelor sincrone este ult ai are dect a celor
asincrone. Timpul de propagare la numrtoarele sincrone este egal cu cel al unui
bistabil, pe cnd la numrtoarele asincrone este egal cu suma timpilor de propagare al
tuturor bistabilelor. Schema este ns mai complicat dect a numrtoarelor asincrone.
$u'r'tor ;inar +incron odulo 1C
Numrtorul este alctuit din 4 bistabile de tip JK, avnd aplicate pe intrri urmtoarele
valori:
J
A
= K
A
= 1; J
B
= K
B
= Q
A
;

J
C
= K
C
= Q
A
Q
B
; J
D
= K
D
= Q
A
Q
B
Q
C
Funcionarea numrtorului este urmtoarea:
Bistabilul A, avnd ambele intrri n 1 logic, basculeaz la fiecare impuls de tact
aplicat la intrare (la trecerea din 1 n 0).
Bistabilul B, avnd intrrile J i K conectate la ieirea bistabilului A, basculeaz la
fiecare trecere a bistabilului A din 1 n 0.
Bistabilul C basculeaz atunci cnd bistabilele A i B i trec simultan din 1 n 0
Bistabilul D basculeaz atunci cnd bistabilele A, B i C trec simultan din 1 n 0
Rezult diagrama de semnale de mai jos :

DiaBraa de +enale
E:eple de nu'r'toare +incrone inteBrate
fig. 1. Numrtor binar sincron direct
781C0 este un numrtor ;inar +incron direct, cu tergere asincron i prescriere
sincron.
L
-
< L
4
< L
!
< L
D
ieirile numrtorului
-< 4< !< D intrrile pe care apar datele care trebuie introduse (ncrcate) n numrtor
E$P< E$T intrri de validare, active n 1. Cnd acestea sunt n 0 logic, funcionarea
numrtorului nu este posibil
!#R ?!lear@ intrare de tergere, activ n 0. Stergerea este asincron, deci
numrtorul este adus n starea 0000 dendat ce se aplic 0 logic pe intrarea CLR.
#D ?#oad) intrare de ncrcare (prescriere), activ n 0. Prescrierea este sincron,
deci ieirile vor lua valorile prescrise pe intrrile A, B, C, D doar dup aplicarea unui
impuls de tact.
R!0 ieire care semnalizeaz atingerea numrului maxim (1111). Se utilizeaz atunci
cnd se leag mai multe numrtoare n cascad n vederea extinderii capacitii de
numrare.
fig. 2. Numrtor binar sincron reversibil
781,3 este un nu'r'tor ;inar +incron re&er+i;il presetabil
L
-
< L
4
< L
!
< L
D
ieirile numrtorului
-< 4< !< D intrrile pe care apar datele care trebuie introduse (ncrcate) n numrtor
!U ?!locO Up@ intrare de tact pentru numrarea n sens cresctor (nainte)
!D ?!locO DoPn@ intrare de tact pentru numrarea n sens descresctor (napoi)
#D ?#oad) intrare de ncrcare , activ n 0. Permite ncrcarea n numrtor a datelor
prezente pe intrrile A, B, C, D. Meninerea LD n 0 inhib numrarea.
!# ?!lear@ intrare de tergere, activ n 1. Activarea CL aduce toate bistabilele
numrtorului n starea 0.
!R ?!arrD@ ieire activ n 0, care semnalizeaz atingerea numrului maxim (1111) la
numrarea nainte.
4R ?4orroP@ - ieire activ n 0, care semnalizeaz atingerea numrului minim (0000)
la numrarea napoi.
eirile CR i BR sunt utilizate la conectarea mai multor numrtoare n cascad n
vederea extinderii capacitii de numrare. n acest scop se leag ieirile CR, respectiv
BR la intrrile CU respectiv CD ale numrtorului urmtor.
Numrtorul 781,2 este un numrtor decadic sincron reversibil, avnd configuraia
identic cu a numrtorului 74193.

-cti&itatea de n&'are 1252515 -nali7a con+truciei 9i funcion'rii nu'r'toarelor
+incrone
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s reprezini schemele numrtoarelor
sincrone
La sfritul activitii vei fi capabil s ilustrezi funcionarea numrtoarelor
sincrone cu ajutorul diagramelor de semnale
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Se consider schema incomplet din figura 1.
fig. 1
a. Completai schema astfel nct s realizai un numrtor binar sincron direct de trei
bii.
b. Completai diagrama de semnale a numrtorului.
c. Determinai frecveele semnalelor de ieire ale numrtorului, tiind c frecvena
semnalului de ceas este de 10 kHz.
-cti&itatea de n&'are 1252525 Herificarea funcion'rii nu'r'toarelor +incrone
inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele numrtoarelor
sincrone integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu numrtoare sincrone
integrate i s verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu numrtoare sincrone integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider numrtorul integrat din figur:
1. dentificai tipul numrtorului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai intrrile de validare ENT, ENP la 5V (1 logic);
4. Conectai ieirile Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
la patru leduri;
5. Conectai intrarea LD la mas (0 logic) i aplicai pe intrrile A, B, C, D valorile 0101.
Aplicai un impuls de tact i observai starea circuitului.
6. Conectai intrarea LD la 5V (1 logic);
7. Aplicai pe intrarea de tact CK un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i
frecvena de 20 Hz. Analizai evoluia strilor circuitului.
8. Conectai o sond a osciloscopului la intrarea CK i cealalt sond, pe rnd la
ieirile Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
. Determinai frecvenele semnalelor de ieire.
B. Se consider numrtorul integrat din figur:
1. dentificai tipul numrtorului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai ieirile Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
la patru leduri;
4. Conectai intrarea LD la 5V (1 logic);
5. Aplicai pe intrarea de tact CU (numrare n sens cresctor) un semnal
dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i frecvena de 20 Hz. Analizai evoluia strilor
circuitului;
6. Aplicai pe intrarea de tact CD (numrare n sens descresctor) un semnal
dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i frecvena de 20 Hz. Analizai evoluia strilor
circuitului;
7. Conectai o sond a osciloscopului la intrarea CD i cealalt sond, pe rnd la ieirile
Q
D
, Q
C
, Q
B
, Q
A
. Determinai frecvenele semnalelor de ieire.
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- voltmetru digital sau analogic
- generator de semnale dreptunghiulare
- osciloscop cu dou canale
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 135 RE."STRE
Fi9a de docuentare 13515 ReBi+tre cu n+criere +erie
Registrele sunt circuite logice secveniale folosite n construcia calculatoarelor pentru
memorarea temporar i prelucrarea datelor binare. Ele pot fi considerate memorii
rapide de mici dimensiuni.
Registrele sunt realizate cu circuite ;a+culante ;i+ta;ile (celule de memorie). Un
bistabil poate memora un bit, deci un registru format din n bistabile va avea o capacitate
de n bii.
Registrele se mpart n:
= registre statice informaia se menine n registru i la oprirea aciunii de
comand
= registre dinamice informaia se menine n registru numai dac este
mprosptat cu o caden oarecare
La registre se definesc urmtoarele operaii:
nscrierea introducerea datelor n registru
citirea extragerea datelor din registru
tergerea aducerea tuturor celulelor registrului n starea 0
nscrierea/ citirea se pot face n dou moduri:
= serie informaia este introdus/extras secvenial, cifr cu cifr n celulele
registrului, la fiecare impuls de tact coninutul registrului deplasndu-se cu o
poziie
= paralel cifrele binare sunt introduse/extrase simultan n toate celulele registrului
Dup modul de nscriere/ citire se disting patru tipuri de registre:
registru cu nscriere serie i citire serie
registru cu nscriere serie i citire paralel
registru cu nscriere paralel i citire serie
registru cu nscriere serie i citire paralel
Registrele sunt utilizate n general ca registre de memorie, registre de deplasare,
generatoare de secvene. Ele sunt componente importante ale calculatoarelor i ale
automatelor secveniale.
1351515 ReBi+tru cu n+criere +erie 9i citire +erie ?SS@
Acest tip de registru are o intrare pentru nscrierea serie i o ieire pentru citirea serie a
datelor binare.
ReBi+tru +erie ( +erie de 8 ;ii
Registrul este format din 4 bistabile de tip Di are o capacitate de memorie de 4 bii.
Funcionare)
Notm cu a, b, c, d, cei 4 bii care urmeaz s fie introdui n registru.
La primul impuls de tact bitul d este nscris n celula A, la cel de-al doilea impuls de tact
bitul d se deplaseaz n celula B, iar n celula A este nscris bitul c .a.m.d. Astfel, pe
durata a 4 impulsuri de tact cei 4 bii sunt nscrii n registru. Aplicnd n continuare 4
impulsuri de ceas, cei 4 bii se vor regsi la ieire, tot prin deplasri succesive.
Ritmul de deplasare a informaiei este stabilit de frecvena semnalului de tact.
mpuls
de tact
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
ieire
0 0 0 0 0 0
1 d 0 0 0 0
2 c d 0 0 0
3 b c d 0 0
4 a b c d 0
5 0 a b c d
6 0 0 a b c, d
7 0 0 0 a b, c, d
8 0 0 0 0 a, b, c, d
Registrul cu nscriere serie i citire serie se mai numete i reBi+tru de depla+are.
Citirea serie este distructiv pentru registru, adic informaia coninut n registru +e
9terBe5
1351525 ReBi+tru cu n+criere +erie 9i citire paralel ?SP@
Acest tip de registru are o intare pentru nscrierea serie a cifrelor binare i n ieiri pentru
citirea paralel.
Registrul permite nscrierea unui cuvnt binar de n bii pe durata a n impulsuri de tact i
citirea simultan a celor n bii pe durata unui singur impuls de tact.
ReBi+tru +erie ( paralel de 8 ;ii
Funcionare
Notm cu a< ;< c< d, cei 4 bii care urmeaz s fie introdui n registru.
nformaia este ntrodus n registru bit cu bit, prin deplasarea spre dreapta a
coninutului pe durata a 4 impulsuri de tact (la fel ca la registrul serie serie).
Cnd registrul a fost complet ncrcat se d comand de citire i prin cele patru pori S
de ieire, cele 4 cifre binare sunt extrase simultan din registru.
Utilizarea registrului pentru o nou informaie se face numai dup aducerea tuturor
celulelor n starea 0.
Funcionarea registrului este ilustrat n tabelul urmtor:
mpuls
de tact
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
O 0 0 0 0
1 d 0 0 0
2 c d 0 0
3 b c d 0
4 a b c d
Citirea paralel nu este distructiv pentru registru, adic nu +e 9terBe inforaia
coninut n registru.
-cti&itatea de n&'are 1351515 De+crierea rolului 9i funciilor reBi+trelor
!opetene)
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s defineti registrele i s descrii funciile lor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Expansiunea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Pornind de la urmtoarele enunuri incomplete, realizai un eseu de 8 - 10 rnduri n
care s dezvoltai ideile coninute n enunuri. n realizarea eseului trebuie s folosii
cuvintele din lista de mai jos.
$egistrele sunt circuite logice care servesc la memorarea
temporar i prelucrarea datelor %inare
$egistrele sunt de fapt&&&&&&&&&&&de dimensiuni&&&&&&&&&&
Lista de cuvinte:
CBB, capacitate, secveniale, memorii, statice, dinamice, reduse, citire, nscriere,
tergere, serie, paralel, bit, intrare, ieire.
-cti&itatea de n&'are 1351525 -nali7a con+truciei 9i funcion'rii reBi+trelor cu
n+criere +erie
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s reprezini diferite tipuri de registre cu
nscriere serie i s descrii funcionarea lor
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Concasarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
1. Se consider schema incomplet din figura 1.
fig.1.
a. Completai schema astfel nct s realizai un registru serie serie de trei bii.
b. Considernd ca n registru urmeaz s fie nscrise cifrele binare 1,1,1, completai
diagrama de semnale care s descrie nscrierea i citirea registrului.

2. Se consider schema incomplet din figura 2.
a. Completai schema astfel nct s realizai un registru serie paralel de trei bii.
b. Considernd ca n registru urmeaz s fie nscrise cifrele binare 1,1,1, completai
diagrama de semnale care s descrie nscrierea i citirea registrului.

Tea 135 RE."STRE
Fi9a de docuentare 13525 ReBi+tre cu n+criere paralel
1352515 ReBi+tru cu n+criere paralel 9i citire +erie ?PS@
Acest tip de registru are n intrri pentru nscrierea paralel a cifrelor binare i o ieire
pentru citirea serie.
ReBi+tru paralel ( +erie de 8 ;ii
Pentru nscrierea paralel se d comand de nscriere i cele 4 cifre sunt introduse
simultan n celulele registrului prin porile S de intare, la primul impuls de tact.
Citirea se face cifr cu cifr pe durata a 4 impulsuri de tact.
1352525 ReBi+tru cu n+criere paralel 9i citire paralel
Acest tip de registru are n intrri pentru nscrierea paralel a cifrelor binare i n ieiri
pentru citirea paralel.
Pentru nscrierea paralel se d comand de nscriere i cele 4 cifre sunt introduse
simultan n celulele registrului prin porile S de intare, la primul impuls de tact. Odat
nscris, informaia poate rmne n registru orict de mult timp.
Pentru extragerea informaiei memorate n registru se d comand de citire care
activeaz porile S de ieire astfel nct pe durata unui singur impuls de tact cele 4 cifre
sunt extrase din registru.
E:eplu de reBi+tru inteBrat

Registrul 7495 este un registru de deplasare stnga/ dreapta de 4 bii cu nscriere
paralel.
L
-
< L
4
< L
!
< L
D
ieirile registrului
-< 4< !< D intrri
!N1 tact de deplasare dreapta
!N2 tact de deplasare stnga/ nscriere paralel
S" ?Serial "nput@ intrare serie, activ n 1.
%! ?%od !ontrol@ intrare pentru nscrierea paralel, activ n 1.
Cnd intrarea MC este n 0, la comanda CK1 se realizeaz operaia de deplasarea
dreapta. nformaia este introdus prin intrarea S, intrrile A, B, C, D i CK2 fiind
inhibate. Cnd MC se afl n 1 logic, deplasarea dreapta este inhibat i, la comanda
CK2, registrul se ncarc cu informaia de pe intrrile A, B, C, D (nscriere paralel).
Registrul poate realiza i deplasarea spre stnga. n acest scop, terminalul D este
utilizat ca intrare serie i se realizeaz conexiunile:L
D
la !< L
!
la 4< L
4
la -

9i %! la 0
loBic5

Deplasarea stnga are loc la comanda CK2.
-cti&itatea de n&'are 1352515 !la+ificarea reBi+trelor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s clasifici registrele n funcie de
particularitile lor
Durata) 10 minute
Tipul acti&it'ii : nvarea prin categorisire
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Clasificai registrele n cele patru categorii, n funcie de urmtoarele caracteristici:
1. nscrierea se face cifr cu cifr, toate cifrele se citesc simultan
2. are o intrare i o ieire
3. cifrele sunt nscrise simultan i citite cifr cu cifr
4. are 4 intrri i 4 ieiri
5. conine 8 pori S de intrare i nu conine pori de ieire
6. conine 6 pori S de intrare i 6 pori S de ieire
7. nu conine pori logice
8. are o intrare i 3 ieiri
9. cifrele sunt nscrise i extrase simultan
10. are 5 intrri i o ieire
11. poate funciona ca registru de recirculare
12. nscrierea se face pe durata unui impuls de ceas, citirea necesit attea
impulsuri de ceas cte cifre urmeaz s fie citite
Registru serie-serie Registru serie-paralel Registru paralel -serie Registru paralel - paralel
"ndicaie) Pentru aceast sarcin, consultai fiele de documentare 13.1 i 13.2.
-cti&itatea de n&'are 1352525 Herificarea funcion'rii reBi+trelor inteBrate
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
- Depaneaz subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici terminalele registrelor integrate
La sfritul activitii vei fi capabil s realizezi montaje cu registre integrate i s
verifici funcionarea lor
La sfritul activitii vei fi capabil s identifici i s remediezi defectele
montajelor cu registre integrate
Durata) 50 minute
Tipul acti&it'ii : Exerciiu practic
SuBe+tii) Clasa va fi mprit n grupe de 2-3 elevi
Sarcini de lucru)
A. Se consider registrul integrat din figur:
1. dentificai tipul registrului i terminalele lui;
2. Alimentai circuitul cu 5V;
3. Conectai ieirile Q
A
, Q
B
, Q
C
, Q
D
la patru leduri
4. Verificai funcionarea n modul serie astfel:
- conectai intrarea MC la mas (0 logic)
- conectai intrarea S la 5V (1 logic)
- aplicai patru impulsuri de ceas i observai funcionarea circuitului
- aplicai pe intrarea de tact CK1 un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V i
frecvena de 50 Hz i observai funcionarea circuitului
5. Verificai funcionarea n modul paralel astfel:
- conectai intrarea MC la 5V (1 logic)
- aplicai diferite combinaii de numere binare pe intrrile A, B, C, D i observai
funcionarea registrului
%ateriale nece+are)
- platform cu circuite logice integrate
- conductoare de legtur sau conectori
- surs de alimentare stabilizat, reglabil
- voltmetru digital sau analogic
- generator de semnale dreptunghiulare
- osciloscop cu dou canale
- cataloage de circuite logice integrate
Tea 185 %E%OR""
Fi9a de docuentare 18515 %eorii ( $oiuni Benerale
Memoriile sunt circuite logice care permit stocarea datelor binare. Datele sub form
binar sunt nmagazinate n celulele memoriei, numite locaii (n fiecare locaie este
stocat un bit).
Celulele memoriei sunt formate din elemente cu dou stri stabile (circuite basculante
bistabile). Exist memorii construite att n tehnologia bipolar (TTL) ct i n tehnologia
unipolar (MOS).
Fiecare celul (locaie) de memorie este identificat printr-o adre+' care rmne
neschimbat chiar dac se modific coninutul memoriei.
Complexitatea operaiilor efectuate de un calculator precum i viteza lui de lucru depind
n cea mai mare msur de caracteristicile memoriei sale (capacitate, vitez,
organizare).
Pentru nscrierea n memorie, informaia este introdus mai nti n registrul de date
(informaii), iar adresa locaiei unde va fi stocat informaia se introduce n registrul de
adrese. Transferul informaiei n locaia respectiv are loc n urma aplicrii comenzii de
nscriere a datelor.
Pentru citirea informaiei trebuie specificat mai nti adresa locaiei de memorie, cu
ajutorul registrului de adrese. nformaia este transmis din memorie n registrul de
informaii, n vederea citirii, n urma aplicrii comenzii de citire a datelor.
Pentru ca recunoaterea locaiei s fie posibil, att la scriere ct i la citire, coninutul
registrului de adrese se decodific cu ajutorul unui decodificator de adrese.
!la+ificarea eoriilor
1. Dup amplasarea i rolul n sistemul de calcul:
memorii interne fac parte din ansamblul constructiv al calculatorului (se
caracterizeaz prin capacitate mic i vitez de operare foarte mare)
memorii externe situate n afara calculatorului propriu zis (se caracterizeaz
prin capacitate foarte mare i vitez de operare redus)
2. Dup modul de nregistrare i transfer al datelor:
memorii seriale nregistrarea i transferul datelor se face bit cu bit
memorii paralele toi biii sunt nregistrai i transferai simultan
3. Dup modul de funcionare:
memorii statice menin informaia atta timp ct sunt alimentate
memorii dinamice chiar cnd sunt alimentate menin informaia un timp scurt
(1 2 ms); coninutul lor trebuie mprosptat periodic
4. Dup posibilitatea modificrii coninutului:
memorii numai citete (Read Only Memory = ROM) coninutul este nscris de
productor, el nu poate fi modificat
memorii citete scrie (Read Write Memory = RWM sau Random Acces Memory
= RAM)
5. Dup permanena nregistrrii:
memorii nevolatile pstreaz informaia nregistrat i dup ntreruperea
tensiunii de alimentare (nu au nevoie de energie pentru pstrarea informaiei)
memorii volatile la ntreruperea tensiunii de alimentare pierd informaia
memorat
!aracteri+ticile eoriilor
-5 Geometria sau modul de organizare a memoriei reprezint lungimea unui cuvnt
i numrul de cuvinte memorate ;
45 Capacitatea memoriei reprezint numrul total de bii ce pot fi memorai; se
exprim n general in kilobii sau kilooctei (1O; A 2
10
; A 1028 ;).
!5 Timpul de acces la memorie reprezint timpul necesar pentru citirea sau scrierea
unor informaii in memorie ( 30 60 ns la memoriile TTL i 100 500 ns la memoriile
CMOS).
D. Puterea consumat se raporteaz la un bit i este egal cu raportul dintre puterea
total consumat de circuit i capacitatea acestuia (1mW/bit la memoriile TTL i 0,01
mW/bit la memoriile CMOS).
-cti&itatea de n&'are 18515 !la+ificarea eoriilor
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s clasifici memoriile dup particularitile lor
Durata) 10 minute
Tipul acti&it'ii : Potrivirea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Completai tabelul de mai jos cu caracteristicile corespunztoare fiecrui tip de
memorie:
nregistrarea i transferul datelor se face bit cu bit; menin informaia atta timp ct sunt
alimentate; nscrierea lor se face de ctre productor; toi biii sunt nregistrai i
transferai simultan; pstreaz informaia nregistrat i dup ntreruperea tensiunii de
alimentare; pot fi citite i inscrise ori de cte ori este nevoie; chiar cnd sunt alimentate
coninutul lor trebuie mprosptat periodic; pierd informaia la ntreruperea tensiunii de
alimentare
!aracteri+tica Tipul eoriei
memorii RAM
memorii volatile
memorii seriale
memorii nevolatile
memorii dinamice
memorii ROM
memorii statice
memorii paralele
Tea 185 %E%OR""
Fi9a de docuentare 18525 %eorii RO%5 %eorii R-%
1852515 %eorii RO%
Memoriile ROM (Read Only Memory) sunt circuite de memorie al cror coninut este
nscris la fabricare i nu poate fi odificat de utilizator (se mai numete memorie fix,
memorie permanent).
n general memoriile ROM se utilizeaz pentru a stoca BOS ul unui calculator (Basic
nput Output System).
Memoriile ROM sunt memorii ne&olatile, adic nu i pierd coninutul la ntreruperea
tensiunii de alimentare.
O celul de memorie este alctuit dintru-un circuit basculant bistabil i poate memora
un bit. Cea mai mic unitate logic adresabil a memoriei este format din 8 bii i
poart denumirea de ;Dte5 Acesta ofer posibilitatea obinerii a 2
8
= 256 combinaii.
Celulele de memorie sunt organizate sub forma unei matrici cu G rQnduri i I coloane.
Sc*ea ;loc a eoriei RO%
Pentru identificarea si accesarea celulelor de memorie, acestea dispun de o adre+'
unic' pentru fiecare celul n parte. dentificarea celulei de memorie se face prin
transmiterea adresei acesteia prin magistrala de adrese de ctre decodificatorul adrese
(format din decodificatoare pentru linii i pentru coloane).
Tipuri de eorii RO%
eorii PRO% (Programabile RO%), memorii ROM programabile, care
permit o singur rescriere de programe. Dupa nscriere informaia nu mai
poate fi ters
Organizarea memoriei sub form de
matrice permite un numr de intrri de
adresare mai mic dect numrul
informaiilor memorate.
Numrul intrrilor de adresare poate fi
micorat prin adresarea n cod binar i
utilizarea decodificatoarelor.
eorii EPRO% (Electric Programabile RO%), care pot fi terse i
reprogramate din nou de mai multe ori, utiliznd tehnici electronice
speciale
1852525 %eorii R-%
Memoriile RAM (Random Acces Memory = memoriii ce acces aleator) sunt memorii cu
citire i scriere. Coninutul lor poate fi modificat ori de cte ori este necesar.
n practic memoria RAM este memoria de lucru a calculatorului. Ea este util pentru
prelucrarea temporar a datelor, dup care este necesar ca datele s fie stocate
(salvate) pe un suport ce nu depinde de alimentarea cu energie a calculatorului.
Memoria RAM este o memorie &olatil', adic i pierde informaia la ntreruperea
tensiunii de alimentare.
n funcie de circuitele din care sunt implementate memoriile RAM acestea se clasific
n: memorii +tatice ?SR-%@ i memorii dinaice ?DR-%@5 La rndul su memoriile
DR-% se mpart n:
1. memorii '(M (Fast Page Mode) caracteristica acestui tip de memorie o
reprezint facilitatea de a lucra cu pagini de memorie.
2. memorii )#* (extended Data Out) funcioneaz la fel ca i memoriile FPM
dar accesul la datele din celulele de memorie este mai rapid cu 10 15 % fa de FPM
35 memorii !#$+M (Syncronous DRAM) un astfel de tip de memorie reprezint
un modul DRAM ce lucreaz n mod sincron cu procesorul (prin construcie, la origini
memoriile DRAM convenionale funcionau n mod asincron)
4. memorii ##$ !#$+M ( Double Date Rate SDRAM) este o versiune tehnic
imbuntit a SDRAM ce permite accesarea memoriei de doua ori ntr-un ciclu. De
aceea memoria DDR este mult mai rapid dect memoria SDRAM standard. Dei
memoria DDR este o versiune de SDRAM, cele dou nu sunt compatibile. Un sistem
poate utiliza doar unul dintre cele doua tipuri de memorie.
55 memoriile ,$+M (Video RAM) este o memorie rapid folosit n special
pentru plcile video
65 memorii !-$+M (Syncronuos Graphics RAM) este un SDRAM adaptat
cerinelor foarte mari din domeniul graficii 3D
Memoriile RAM se realizeaz att n tehnologia bipolar ct i n tehnologia MOS.
Celulele de memorie bipolare sunt de tip static, iar cele de tip MOS pot s fie statice sau
dinamice.
Memoriile MOS dinamice au urmtoarele avantaje fa de cele statice:
putere consumat n repaos (cnd nu se fac operaii de scriere i citire) mult
mai mic.
numrul de tranzistoare pe celula de memorie este mai mic; astfel se pot
realiza memorii cu capacitate mare la un pre de cost sczut.
Memoriile RAM n tehnologia MOS sunt mai rspndite dect cele bipolare datorit
faptului c sunt mai ieftine, mai uor de realizat, ocup un volum de 5-6 ori mai mic
dect cele bipolare i au un consum de putere mult mai mic. Viteza lor de lucru este
ns mai mic dect a celor bipolare.
Sc*ea ;loc a eoriei R-%
R/W read/write = citire/scriere
CS (chip select) deselecteaz memoria
D
o,
D
1
....., D
k
cuvnt format din k bii
-cti&itatea de n&'are 18525 -nali7a coparati&' a eoriilor RO% 9i R-%
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil compari memoriilor ROM i RAM
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii :Rezumarea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual
Sarcini de lucru)
Folosind ca suport fia de documentare 14.2, realizai un rezumat de 15 - 18 rnduri, cu
titlul "Memorii ROM i RAM. Rezumatul trebuie sa conin: definiiile celor dou tipuri
de memorii, asemnrile i deosebirile dintre ele, utilizrile lor, tipuri de memorii ROM,
tipuri de memorii RAM.
Tea 1>5 %"!ROPRO!ESO-RE
Fi9a de docuentare 1>515 -r*itectura icroproce+orului
Microproprocesorul este unitatea central de prelucrare a informaiei unui calculator,
care coordoneaz sistemul i care, fizic, se prezint sub forma unui circuit electronic
foarte complex (cip), amplasat pe placa de baz a calculatorului.
Microprocesorul este un circuit LS (Large Scale ntegration) programabil, care poate
ndeplini un mare numr de funcii diferite cum ar fi: interpretarea, prelucrarea i
controlul datelor, executarea/supervizarea transferurilor de informaii.
Sistemele cu microprocesor necesit existena unei memorii, iar procesarea se face la
nivel de cuvnt. Fiecare microprocesor este caracterizat de lungimea cuvntului de
informaie, exprimat n bii. Aceasta determin dimensiunea registrelor interne i
capacitatea magistralelor.
Uzual, lungimea cuvntului unui microprocesor este de 8 bii, dar exist i
microprocesoare cu lungimea cuvntului de 16 sau chiar 32 bii. Fiecare locaie a
memoriei este adresat de un cuvnt de n bii, deci pot fi selectate n total 2
n
locaii de
memorie.
1>51515 -r*itectura intern' a icroproce+orului
Arhitectura intern a microprocesorului este prezentat n schema bloc:
Principalele blocuri componente ale microprocesorului sunt
U$"T-TE- -R"T%ET"!O ( #O."!2 ?U-#@
Este circuitul din structura microprocesorului care realizeaz operaii aritmetice i
logice. O component a UAL este un registru special numit registru acumulator, care
pstreaz iniial unul dintre operanzi iar n final rezultatul operaiei.Tipul i cantitatea
funciilor pe care le poate ndeplini UAL variaz de la un microprocesor la altul; totui
exist un numr de operaii de baz pe care le poate executa orice tip de UAL:
.RUPU# DE RE."STRE
Orice tip de microprocesor are n structura sa 6 registre cu funciuni specifice:
15 ReBi+trul acuulator
Acumulatorul este cel mai important registru al microprocesorului n privina gestionrii
datelor. Oricare operaie aritmetic sau logic ce implic dou cuvinte de date necesit
stocarea unuia din acestea n acumulator. De asemenea rezultatul operaiei este stocat
tot n acumulator.
O alt operaie care utilizeaz foarte mult acumulatorul este tran+ferul de date
controlat de ctre un program. Data ce urmeaz a fi transferat trebuie mai nti citit
de la surs i depus n acumulator, ca mai trziu s fie transferat de aici ctre
destinaie.
25 ReBi+trul adre+elor de eorie
De fiecare dat cnd microprocesorul lucreaz cu memoria, registrul adreselor de
memorie conine un numr (o adres) care identific locaia de memorie cu care
lucreaz microprocesorul. eirea acestui registru se numete bus de adrese de
memorie i se utilizeaz la identificarea unei celule de memorie sau a unui port de
intrare / ieire. Registrul adreselor de memorie este utilizat de fiecare dat cnd se
execut un transfer de date care implic memoria sau o operaie de ncrcare a unei
instruciuni.
- adunare - complement
- scdere - deplasare spre stnga bit cu bit
- S logic - deplasare spre dreapta bit cu bit
- SAU logic - incrementare
- SAU EXCLUSV - decrementare
35 ReBi+trul de in+truciuni
Registrul de instruciuni este un exemplu tipic de registru dedicat unei funcii speciale;
de fapt el conine codul instruciunii curente, care este executat de ctre
microprocesor. mportana acestui registru const n faptul c ieirea sa comand
circuitul de decodificare a instruciunilor i logica de comand a microprocesorului.
Registrul de instruciuni nu poate dect s primeasc date de pe busul intern de date,
dar nu le poate transmite.
85 ReBi+trul contor de proBra
Un program este o secven de instruciuni stocat n memoria microprocesorului. Rolul
acestui registru este de a urmri executarea acestora, prin memorarea instruciunii
curente i a adresei instruciunii urmtoare. Registrul contor de program trebuie s fie
capabil s adreseze toate locaiile de memorie care pot conine codul instruciunilor.
naintea executrii unui program trebuie s se depun adresa primei instruciuni de
executat n contorul de program. n cursul executrii programului microprocesorul
incrementeaz automat coninutul acestui registru. Atunci cnd se execut o
instruciune, acest registru indic deja adresa locaiei care conine urmtoarea
instruciune i nu pe cea actual.
>5 ReBi+trul de +tare
Acesta se utilizeaz la stocarea rezultatelor unor teste speciale efectuate pe durata
executrii programului. Coninutul registrului de stare este modificat direct de ctre
UAL i coninutul su poate fi trimis prin busul intern de date.
C5 ReBi9trii teporari de date ai U-#
Necesitatea regitrilor temporari de date rezid n faptul c UAL nu posed o memorie
proprie. De aceea, atunci cnd se depune o dat pe busul intern de date, aceasta
trebuie memorat cumva, pentru a putea sta la dispoziia UAL cnd aceasta va avea
nevoie de ea. Fiecare registru temporar de date are un numr suficient de bii pentru a
putea memora un cuvnt de date ntreg.
U$"T-TE- DE !O%-$D2 /" !O$TRO# ?U!!@
Este blocul funcional cel mai complex al microprocesorului i are rolul de a genera
secvena semnalelor necesare pentru executarea fiecrei operaii de ctre
microprocesor.
UCC genereaz att semnalele de comand necesare sincronizrii operaiilor interne
ale microprocesorului, ct i a schimburilor de informaii dintre acesta i memorie,
respectiv circuitele de interfa. Comunicarea cu exteriorul se face pe magistrala (bus)
de comenzi.
%-."STR-#E#E %"!ROPRO!ESORU#U"
Cunoscute i sub denumirea de aBi+trale de counicaie sau 4US-uri, acestea
reprezint trasee informaionale prin care circul unidirecional sau bidirecional
informaii ntre diferite componente ale calculatorului. Magistralele de comunicaie, n
funcie de amplasarea lor, pot fi:
"nterne asigur schimul de informaii ntre contorul de programe, decodorul de
funciuni, regitrii, etc. Viteza de furnizare a informaiilor este aceeai cu cea a
microprocesorului;
E:terne se gsesc sub forma de trasee electrice gravate pe placa de baz. Se
pot identifica mai multe magistrale externe, i anume:
15 %aBi+trala proce+or permite transportul de informaii ntre procesor, memoria
intern i memoria cache.
25 %aBi+trala de intr'ri6ie9iri numit i magistrala sistem sau principal, fiind o
extensie a magistralei procesor, ce permite vehicularea informaiilor pentru facilitarea
schimburilor de date ntre unitatea central i perifericele instalate.
n cadrul aBi+tralei proce+or se identific urmtoarele tipuri de magistrale:
%aBi+trala de coen7i reprezentat de traseul bidirecional prin care circul
ordine ce provin de la microprocesor, semnale de sincronizare cu memoria
intern, semnale ale ceasului intern;
%aBi+trala de adre+e este folosit n tranzaciile procesorului cu memoria
printr-un traseu unidirecional prin care circul de fapt adresele de memorie unde
vor fi localizate instruciunile unui program aflat n curs de execuie;
%aBi+trala de date reprezint un ansamblu de 16, 32, 64 de ci de
comunicaie paralele prin care se transmit datele care merg sau se ntorc de la
microprocesor. Face practic legtura ntre microprocesor i memoria intern. Prin
aceast magistral circul:
- instruciuni cutate n memorie
- date care provin de la o unitate intern
- date intermediare destinate s rmn n memorie
- date care pleac spre o unitate de ieire
-cti&itatea de n&'are 1>515 -nali7a rolului ;locurilor coponente ale
icroproce+orului
!opetene)
- dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
- nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s descrii rolurile principalelor blocuri
funcionale ale microprocesorului.
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : Potrivirea
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Completai tabelul cu funciile blocurilor componente ale microprocesorului prezentate
mai jos:
memoreaz temporar date necesare UAL;
memoreaz instruciuni curente i adresa instruciunii urmtoare;
genereaz semnalele necesare executrii operaiilor de ctre microprocesor;
permite circulaia datelor de la/ctre microprocesor;
memoreaz rezultatele unor teste speciale efectuate pe durata executrii programului;
memoreaz adresele locaiilor de memorie;
comand circuitul de decodificare a instruciunilor;
permite circulaia adreselor de memorie;
memoreaz rezultatele operaiilor executate;
efectueaz operaii ca: adunare, scdere, SAU logic, etc;
permite circulaia semnalelor de sincronizare.
4loc coponent Funcia
Unitatea de comand i
control
Registrul de instruciuni
Regitrii temporari ai UAL
Registrul acumulator
Unitatea aritmetco - logic
Magistrala de date
Registrul adreselor de
memorie
Registrul contor de
program
Tea 1>5 %"!ROPRO!ESO-RE
Fi9a de docuentare 1>525 %icroproce+orul R=0
Z80 este un microprocesor de 8 bii produs de firma Zilog ncepnd cu anul 1976.
Dispune de o magistral de 16 bii, capabil s adreseze 64 kb de memorie.
Z80 este un circuit cu 40 pini. Frecvena de tact este de 2,5 MHz, aceasta crescnd la
variantele ulterioare Z80A (4 MHz), Z80B (6 MHz), Z80H (8MHz) i altele, pn la 25
MHz.
Sc*ea ;loc a icroproce+orului R=0
!onfiBuraia icroproce+orului R=0
Semnalele prin care microprocesorul Z80 comunic cu exteriorul pot fi grupate pe
urmtoarele categorii:
15 Date
Transferul de date D
0
D
7
ntre microprocesor, memorie i dispozitivele de intrare/
ieire are loc pe magistrala de date, care este bidirecional. Bitul D
7
este MSB.
25 -dre+e
Cele 16 linii de adres permit adresarea a 64 kb de memorie RAM.
Magistrala de adrese este unidirecional: circulaia adreselor se face de la
microprocesor la circuitele de memorie i la dispozitivele de intrare/ ieire.
Bitul A
15
este MSB.
35 Senale de coand'
M1 ciclul main apare de fiecare dat cnd microprocesorul citete din
memorie codul unei instruciuni. Este un semnal activ n 0.
MREQ (Memory Request = cerere de acces la memorie) i RD (Read) sunt
semnale prin care este citit codul din memorie
MREQ se activeaz cnd microprocesorul dorete s acceseze memoria, fie pentru
citirea, fie pentru nscrierea ei. Este un semnal activ n 0.
RD se activeaz cnd microprocesorul execut citirea unui octet din memorie sau
de la un dispozitiv de intrare. Este un semnal activ n 0.
WR (Write = scrie) este activat cnd microprocesorul dorete s scrie un octet
n memorie sau ntr-un dispozitiv de ieire. Este activ n 0.
ORQ (nput/ Output Reqest = cerere de acces la dispozitivele de intrare/ ieire)
este nsoit de unul dintre semnalele RD sau WR, mpreun cu care determin
timpul de acces la dispozitivul de intrare/ ieire. Este activ n 0.
RFSH (Refresh = remprosptare) este activat atunci cnd pe liniile A0 A15
s-a depus coninutul registrului de adrese. Este un semnal activ n 0 i este
generat de ciclul de remprosptare a memoriilor dinamice.
HALT (oprete) semnal prin care microprocesorul anun sistemul c este
oprit. Este activ n 0.
85 Senale de +tare
WAT (ateapt) semnal emis de celula de memorie sau dispozitivul /O apelat,
prin care acesta semnalizeaz microprocesorului faptul c lucreaz prea repede
fa de viteza de rulare a elementului apelat. Este activ n 0.
NT (ntrerupere) semnal prin care se solicit microprocesorului s abandoneze
programul i s rezolve o situaie nou aprut. Cererile de ntrerupere sosite pe
linia NT pot fi neglijate prin inhibarea sistemului de ntreruperi.
NM (Non Mascable nterrupt = ntrerupere nemascabil) cererile sosite pe
acest linie vor fi obligatoriu deservite, indiferent de importana programului aflat
n curs de execuie.
>5 Senale de acce+ la aBi+trale
BUSRQ (Bus Request = cerere de magistral) semnal prin care se
suspend microprocesorul. Dispozitivul care suspend microprocesorul va
prelua comanda magistralelor microcalculatorului (de exemplu se poate
realiza un sistem cu dou microprocesoare diferite din care doar unul s fie
activ). Este activ n 0.
BUSAK (Bus Aknowledge = acceptarea cererii de magistral) semnal prin
care microprocesorul confirm acceptarea unei cereri de cedare a
magistralei. Este activ n 0.
-cti&itatea de n&'are 1>525 -nali7a +tructurii icroproce+orului R=0
!opetene)
-dentific dispozitive i circuite electronice analogice i digitale utilizate n realizarea
echipamentelor de telecomunicaii
-nterpreteaz parametrii ce caracterizeaz funcionarea circuitelor electronice din
echipamentele de telecomunicaii
-Citete scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaii
O;iecti&e)
La sfritul activitii vei fi capabil s descrii structura microprocesorului Z80
Durata) 15 minute
Tipul acti&it'ii : nvarea prin categorisire
SuBe+tii) Elevii vor lucra individual sau n pereche
Sarcini de lucru)
Clasificai semnalele din lista de mai jos n cele trei categorii prezentate n tabel:
1. cerere de acces la memorie
2. acceptarea cererii de magistral
3. ciclu main
4. ntrerupere
5. remprosptare
6. cerere de acces la dispozitivele de intrare/ieire
7. ateapt
8. cerere de magistral
9. oprete
10. ntrerupere nemascabil
11. citete
12. scrie
Senale de coand' Senale de +tare Senale de acce+ la
aBi+trale
"""5 .lo+ar
4!D (Binary Coded Decimal = zecimal codat n binar) cod care permite scrierea
cifrelor 0 9 n sistemul binar, folosind pentru fiecare cifr un ansamblu de patru bii
4inar Sistem de numeraie n baza 2. Conine dou simboluri: cifrele 0 i 1, numite
cifre binare
4it (Binary Digit) cifr binar
4Dte ansamblu de opt bii; octet
4u+ (magistral) traseu pe care circul informaia ntre diferite pri ale unui calculator
!44 (circuit basculant bistabil) circuit logic caracterizat prin dou stri distincte,
ambele stabile. Trecerea dintr-o stare n alta (bascularea) se face brusc, la o comand
din exterior
!%OS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) familie de circuite logice
integrate n tehnologia unipolar
!odificator 7ecial ( 4!D circuit logic care transform informaia din sistemul
zecimal n sistemul binar
!ircuit loBic co;inaional ?!#!@ circuit logic la care mrimile de ieire depind doar
de combinaiile de valori ale mrimilor de intrare
!ircuit loBic +ec&enial ?!#S@ circuit logic la care mrimile de ieire depind att de
combinaiile de valori ale mrimilor de intrare ct i de starea de memorie a circuitului
Decodificator 4!D ( 7ecial circuit logic care transform informaia din sistemul
binar n sistemul zecimal
D%UG demultiplexor
EPRO% (Electric Programabile ROM) memorie ROM care poate fi tears i
reprogramat din nou de mai multe ori, utiliznd tehnici electronice speciale
.$D (ground) masa circuitului
0e:a7ecial Sistem de numeraie n baza 16, care conine 16 simboluri:cifrele 0 - 9
i literele A, B, C, D, E, F
Nilo;it (kb) 2
10
= 1024 bii
#oBic' po7iti&' logic conform creia nivelul ridicat al tensiunii este asociat cu 1
logic, iar nivelul sczut cu 0 logic
#oBic' neBati&' logic conform creia nivelul ridicat al tensiunii este asociat cu 0
logic, iar nivelul sczut cu 1 logic
#S4 bitul cel mai puin semnificativ, cu ponderea cea mai mic
%S4 bitul cel mai semnificativ, cu ponderea cea mai mare
%UG multiplexor
Pin terminal al unui circuit integrat
PRO% (Programabile ROM) memorii memorie ROM programabil, care permite o
singur rescriere de programe. Dupa nscriere informaia nu mai poate fi ters
R-% (Random Acces Memory) tip de memorie, care poate fi nscris i citit ori de
cte ori este nevoie
RO% (Read Only Memory) tip de memorie, care poate fi numai citit, coninutul ei nu
poate fi modificat, el fiind nscris din fabricaie
TT# (Transistor Transistor Logic) familia de circuite logice integrate n tehnologia
bipolar
U-# unitatea de comand i control a microprocesorului
U!! unitatea aritmetico - logic a microprocesorului
H
!!
tensiunea de alimentare a circuitelor TTL
H
DD
tensiunea de alimentare a circuitelor CMOS
"H5 4i;lioBrafie
1. Sztojanov, stvan. (1987). #e la poarta TT. la microprocesor, Bucureti: Editura
Tehnic
2. Toace, Gheorghe. (2005). )lectronic digital, Bucureti: Editura Tehnic
3. Trifu, Adriana. (2000). )lectronic digital, Bucureti: Editura Economic
Preuniversitaria
4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Z80 ( 10.05.2009)