Anda di halaman 1dari 1

Perbezaan Antara Bimbingan , kaunseling dan psikoterapi

BIMBINGAN KAUNSELING PSIKOTERAPI


MAKSUD Merupakan satu set
peraturan yang diberi
kepada seseorang individu.
Ianya terletak kepada
individu tersebut sama ada
ingin patuh atau tidak patuh
terhadap bimbingan yang
diberi. Ianya dalam bentuk
nasihat dan teguran.
Merupakan interaksi antara dua
pihak iaitu kaunselor dan klien
di mana mereka sama-sama
membincangkan tentang masalah
yang dihadapi oleh klien.
Keputusan akhir dibuat oleh
klien tanpa ada unsur paksaan.
Merupakan satu proses
dimana pakar terapi
berhubung secara personal
dengan pesakit yang
mengalami masalah mental,
tingkah laku dan masalah
peribadi.
KAEDAH Cara yang ditetapkan oleh
pemberi bimbingan untuk
menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam bentuk
nasihat dan teguran.
Kaunselor dan klien berbincang
tentang cara untuk
menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh klien membuat
keputusan tanpa ada unsur
paksaan daripada kaunselor.
Melalui terapi khas yang
diberikan kepada pesakit
seperti terapi tarian dan
terapi drama.
SASARAN Mereka yang
memerlukan bimbingan.
Sebagai contoh, seorang ibu
menasihati anaknya.
Mereka yang mengalami pada
tahap yang rendah dan tidak
dapat menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh klien
membuat keputusan tanpa ada
unsur paksaan daripada
kaunselor
Mereka yang mengalami
masalah mental. Sebagai
contoh, seorang pesakit
mental akan mendapat
bantuan daripada pakar
psikoterapi.
SETTING Sekolah, kolej, dan IPT Sekolah, kolej, dan IPT Hospital dan klinik
TEMPOH
MASA
Masa singkat 1-5 sesi Masa singkat 1-5 sesi Masa yang panjang
PIHAK
PROFESION
AL YANG
TERLIBAT
Guru biasa, guru bimbingan
kaunseling.
Kaunselor, pakar psikologi
kaunseling.
Pakar psikologi kaunseling,
pakar psikologi klinikal,
psikiatri, pakar psiko.
FOKUS Berfokus kepada membantu
individu memilih apa yang
paling mereka inginkan dan
hargai.
Memberi fokus membantu
individu untuk mengunakan
kekuatan yang ada untuk
berdaya tindak menjadikan
kehidupan yang lebih baik.
Memberi fokus kepada
perubahan personaliti.

Anda mungkin juga menyukai