Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN:

1.0 Pengenalan pg 1
2.0 Teori Kecerdasan Pelbagai pg 1 - 6
2.1 Logikal Matematik
2.2 Spatial/ Visual Ruang
2.3 Linguistik
2.4 Kinestetik
2.5 Muzik
2.6 Interpersonal
2.7 Intrapersonal
2.8 Naturalis

3.0 Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam Proses Pengajaran Dan
Pembelajaran Sejarah pg 7 - 14
4.0 Kelebihan dan keurangan Kecerdasan Pelbagai pg 14 - 16
4.1 Kelebihan
4.2 Kekurangan
5.0 Kesimpulan pg 16
6.0 Refleksi pg 17 18
7.0 Rujukan pg 19