Anda di halaman 1dari 9

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA

TINGKATAN :
TAJUK

TARIKH

B2D14
E1

1. Nyatakan tiga cara beradab terhadap ibu bapa dan keluarga selain
daripada gambar di atas.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2.

Lengkapkan rajah di bawah

Merendahkan
suara ketika
bercakap.

ADAB
TERHADAP IBU
BAPA

B3D14
E1

1. Jelaskan bagaimana anda beradab terhadap ibu bapa dan


keluaraga dari segi percakapan dan pergaulan.

Percakapan
__________________
__________________
Pergaulan
__________________
__________________

2. Tandakan ( )pada pernyataan beradab terhadap ibu bapa dan


keluarga dan tandakan (X) pada pernyataan tidak beradab.
1.

Becakap dengan sopan

2.

Melunjurkan kaki ke arah mereka

3.

Menggunakan bahasa yang kasar

4.

Tidak mendahului mereka ketika menjamah makanan

5.

Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap

6.

Meninggikan suara ketika bercakap

B4D5E1

SENARAI SEMAK
TANDAKAN ( / )PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN
BERDASARKAN AMALAN ANDA SEHARIAN TERHADAP IBU BAPA
DAN KELUARGA.

BI
L
1
2
3
4
5
6

PERKARA

KERAP
KALI

KADANG TIDAK
PERNAH
KADANG

Sentiasa mendoakan
kesejahteraan mereka
Tidak meninggikan suara ketika
bercakap
Menunjukkan muka yang manis
Melakukan segala suruhan
mereka yang baik dengan ikhlas
dan redha
Mencium tangan ketika bersalam
Menjaga batasan aurat terhadap
ibu bapa dan kelarga

2 . Simulasi
Cara beradab terhadap ibu bapa dan keluarga.
Meminta izin keluar rumah
Melaksanakan suruhan ibu bapa
Reaksi menerima teguran dan nasihat ibu bapa

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA

TINGKATAN :
TAJUK
TARIKH

:
:

B2D14
E1
1. Senaraikan tiga adab bercakap di dalam majlis.

__________________________
__________________________
__________________________

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang di sediakan


Kata-kata

mengingati

suara

memohon

memandang

1. Merendahkan _____________ dan bersikap rendah diri.


2. Bertutur menggunakan ______________ yang sopan.
3. _____________ maaf jika terkasar bahasa.

4. Bercakap lemah lembut dengan ____________ muka pendengar.


5. Menentukan percakapan yang dapat ______________ Allah.

B3D14
E1

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

1. Bercakap ___________ dalam semua keadaan.


2. Mengucapkan perkataan yang baik dan ______________.
3. Mengucapkan percakapan yang berkesan dan __________
difahami.

2. Tandakan ( )pada pernyataan beradab terhadap ibu bapa dan


keluarga dan tandakan (X) pada pernyataan tidak beradab.

1
2
3
4
5
6

Merendahkan suara dan merendah diri


Tidak menerima pendapat orang lain
Bangga dan meninggi diri
Memohon maaf jika terkasar bahasa
Mengucapkan percakapan yang kesat
Menuturkan percakapan yang dapat mengingati
Allah

B4D14
E1
1 . Simulasi
Cara beradab bercakap di dalam majlis
Meminta izin keluar semasa guru mengajar
Cara ketika bertanya soalan semasa majlis ilmu
Adab semasa mempengerusikan mesyuarat

B5D14
E1
SENARAI SEMAK
TANDAKAN ( / )PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN
BERDASARKAN ADAB ANDA KETIKA BERCAKAP DI DALAM MAJLIS

BI
L

PERKARA

Merendahkan suara dan


merendah diri
Menghormati pendapat orang lain
Bersikap merendah diri
Mengucapkan percakapan yang
baik dan berfaedah
Memohon maaf jika terkasar
bahasa
Menuturkan percakapan yang
dapat mengingati Allah

2
3
4
5
6

KERAP
KALI

KADANG TIDAK
PERNAH
KADANG

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA

TINGKATAN :
TAJUK

TARIKH

B6D14
E1
SOAL SELIDIK

Penilaian rakan sebaya

BI
L

PERKARA

Merendahkan suara dan


merendah diri
Menghormati pendapat orang lain
Bersikap merendah diri
Mengucapkan percakapan yang
baik dan berfaedah
Memohon maaf jika terkasar
bahasa
Menuturkan percakapan yang
dapat mengingati Allah

2
3
4
5
6

KERAP
KALI

KADANG TIDAK
PERNAH
KADANG

Nama penilai : ____________________________

Tandatangan : ____________________________

Penyedia bahan:
1.Pn. Lili Suryani bt. Abd. Ghani (SMKA TAHAP)
2.Pn. Hawariah bt. Abdul Wahab (SMA Pulau Tawar)
3.Pn. Khairul Adibah bt. Shaari (SMA Majlis Ulu Cheka)