Anda di halaman 1dari 1

Spondilitis ankilosa:

Pr os es i ni mul ai dar i s endi s akr oi l i aka yang kemudi an menj al ar k


e a t a s , k e d a e r a h l e h e r . Ge j a l a p e r mu l a a n b e r u p a r a s a k a k u
d i p u n g g u n g b a w a h w a k t u b a n g u n t i d u r d a n h i l a n g s e t
e l a h mengadakan gerakan. Pada foto roentgen terlihat gambaran
yangmirip dengan ruas ruas bamboo sehingga disebut bamboo spine.