Anda di halaman 1dari 9

PK15-1

LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARATNama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

7

1.10

Oleh yang demikian, pihak sekolah ditegaskan
mengambil maklum semua laporan dapatan lawatan
JNJK. Perkara ini harus dipandang serius oleh semua
Pengetua dan Guru Besar. JK perlu ditubuhkan,
mesyuarat dan perbincangan berkenaan PKS dan
SKPM harus dibuat bersama warga sekolah agar
dapat membantu sekolah ke hala tuju yang betul.
Poster perlu dipamerkan. Pengerusi juga berharap
Pengetua dan Guru Besar menerima teguran secara
professional.

Pengetua
dan
Guru Besar


1
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01


MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

7

1.12.3

Pengetua dan Guru Besar perlu mengetahui data-
data prestasi sekolah, maklumat akademik serta
mengenalpasti murid lemah dan baik dalam
pelajaran. Pengetua dan Guru Besar perlu
mengetahui prestasi akademik murid masing-masing
di sekolah berkenaan headcount seperti TOV, AR,
OTI dan ETR. Teguran SIPatner+ dan SISC+ bertujuan
untuk membantu sekolah berkenaan. Teguran ke -2
masih tidak ada perubahan, pihak PPD akan
mengambil tindakan. Fokus utama Pengetua dan
Guru Besar adalah tugas dan kewajiban terhadap
sekolah perlu dilaksanakan tiada pilihan.

Pengetua dan
Guru Besar
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 012

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

7

1.12.4

Terdapat Pengetua dan Guru Besar sering tiada di
sekolah sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi.
Pengetua dan Guru Besar diwajibkan memaklumkan
kepada PPD sekiranya keluar dari sekolah sama ada
urusan rasmi atau tidak rasmi. Pengetua dan Guru
Besar perlu berada di sekolah untuk mengetahui dan
melihat apa yang berlaku di sekolah.
Pengetua dan
Guru Besar


3
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01


MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

8

1.12.5

Perancangan Perancangan Spesifik Sekolah tiada
perancangan spesifik untuk membantu murid-murid di
sekolah. Kelas tambahan tidak dilaksanakan dengan
baik. Terdapat guru-guru diminta menjalankan kelas
tambahan tetapi tidak berfokus kepada prestasi dan
kelemahan murid-murid. Pengetua dan Guru Besar
perlu tahu kelemahan murid melalui data pencapaian
murid. Pengerusi menegaskan agar Pengetua dan Guru
Besar mengadakan program spesifik di sekolah
masing-masing. Kepentingan murid perlu diberi
perhatian. PdP berkesan berfokus kepada PdP guru di
sekolah. Setiap murid di sekolah mesti ada target dan
hasil pencapaian. Pengetua dan Guru Besar harus
mengadakan perbincangan dengan Ketua Panitia dan
guru-guru di sekolah serta mengadakan dialog prestasi
di sekolah masing-masing agar segala isu-isu di dalam
kelas dapat diselesaikan oleh Pengetua dan Guru
Besar.
Pengetua
dan
Guru Besar


4
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01


MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

8

1.12.6

Kawalan Guru Terdapat Pengetua dan Guru Besar
tidak mampu dan tidak bekerjasama dengan guru-
guru di sekolah. Setiap anggota pelaksana di sekolah
mesti bekerja dalam satu pasukan. Selain itu, isu-isu
yang berlaku di sekolah seperti ketiadaan guru
beropsyen BM di SJK, sebanyak 70% guru beropsyen
BC. Sekolah perlu mengambil inisiatif untuk
meningkatkan PdP guru. PLC, Perkongsian Amalan
Terbaik dan Lesson Study perlu diadakan untuk
membantu guru-guru di sekolah. Guru BM di SJK
mesti diberi bimbingan tentang skema pemarkahan
dan lain-lain yang berkaitan. Pengerusi berharap
sekolah mengadakan program spesifik untuk
membantu guru BM di SJK.

Semua
Guru Besar
SJK

5
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

10

4.2

Isu murid-murid tidak mahu pergi ke sekolah. Di
antara sebab-sebabnya ialah:
i. Takut pergi ke sekolah.
ii. Malas atau tidak membuat kerja rumah
iii Sekolah sebagai Part Time. Murid-murid
bekerja semasa bersekolah.

Jadi, Pengetua dan Guru Besar hendak bijak dalam
membantu menangani masalah murid-murid yang
tidak mahu datang ke sekolah. PdP perlu menarik agar
murid-murid suka untuk datang ke sekolah. PdP tidak
menarik perlu dilihat dan diperbaiki.


Pengetua dan
Guru Besar

6
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

11

4.8

Disiplin murid - Pihak sekolah perlu memastikan agar
masalah disiplin sentiasa menunjukkan penurunan sebab KPI
masalah disiplin pelajar PPD Sibu adalah 0.01.

Pengetua dan
Guru Besar


7

PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

13

5.4

Berdasarkan makluman semasa sesi perbentangan dan
perbincangan pencapaian AR1. Perkara yang perlu diambil
perhatian oleh pihak sekolah adalah Pentadbir perlu meneliti,
menganalisis dan memantau data dengan betul. Data yang
tidak betul menjejaskan keputusan sekolah. Berdasarkan data
prestasi, rancangkan program yang boleh membantu
meningkatkan pencapaian sekolah.

Pengetua dan
Guru Besar


8
PK15-1
LAPORAN TINDAK SUSUL DAN MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Dialog Prestasi Peringkat Daerah Sibu Bil.3 Tahun 2014
Tarikh : 2 Mei 2014
Tempat : Bilik Teater, SMK SJK Thai Kwang, Sibu.

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Januari 2014 - Keluaran 01| Pindaan 01

MUKA
SURAT
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

13

6.1

Semua sekolah perlu melaksanakan saringan LINUS dengan
baik dan memastikan saringan dijalankan secara bimbingan
berpandukan manual yang diberikan. Pemantauan saringan
LINUS telah dipantau oleh FasiLINUS sehingga 30 April 2014.
Guru Besar diingatkan agar memantau pengisian data
selepas saringan. Tarikh kemasukan data bermula 5 Mei
2014.

Pengetua dan
Guru Besar
Disediakan oleh : Tarikh :

9

Anda mungkin juga menyukai