Perkara Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

Jawatan TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN WAKIL PENGURUSAN GURU BESAR

Tarikh 01. 12. 2008 20. 12. 2008 01. 01 . 2009

No. Keluaran : 01

M.S: 01 dpd 27 No. Pindaan : 03

SKT BAGI TAHUN 2009 Cg HJ ABDUL JABBAR BIN HJ AHMAD SHAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 2 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Bab 1 : Butiran Diri Staf Nama
:

TARIKH : …………………
No. KP Lama :

01. 01. 2009

Cg HJ ABDUL JABBAR BIN AHMAD SHAH
: 570511 - 01 - 6923

No. Kad Pengenalan

5162079
Tarikh Lahir : 11.05.1957 Jantina :

Lelaki
Warganegara : Malaysia Status

:
:

Berkahwin
Bangsa : Melayu Agama

Islam
Alamat Rumah No. Telefon Rumah

: Bt. 39 ¼ RIMBA TERJUN, 82000 PONTIAN, JOHOR
: 07 - 6873 941 No. Telefon Bimbit :

019 - 7500 757
e-mel

: paingku@yahoo.com

No. Fail JPNJ : FP :

52015

Pekerjaan Sekarang

: Guru Besar SK Sungai Durian ( 01.10.2003 –

Sekarang )
Status Pekerjaan Sekarang : TETAP DAN BERPENCEN Skim Perkhidmatan : Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Siswazah

Tarikh pertama melapor diri sebagai Guru Tarikh Lantikan Pertama ke DGA29 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan DGA29 Tarikh Kenaikan Pangkat ke DGA32 Tarikh Kenaikan Pangkat dan disahkan ke DGA34 : Tarikh Kenaikan Gred ke Gred DG41 Tarikh Lulus Isytihar Harta Tarikh Masuk Skim Pencen

: : : : : : :

01.01.1978 01.03.1978

01.03.1979 02.07.1993 16.04.2002 02.07.2007 02.06.2004 01.10.1991
Tarikh Persaraan Wajib 58

Tarikh Mula di sekolah ini :
Tahun :

01. 10. 2003

11.05.2015

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 3 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Nombor Gaji ( Jabatan Pelajaran Negeri Johor ) Gaji hakiki yang diterima sekarang ( 31.12.2008 )

:
:

5745260 RM4,345.29 ( P2 RM 720.00 ( ITKA, ITP, OG 0249 9458-08 ( 0 )

T7 )
Lain-lain elaun yang diterima bersama gaji hakiki

:

EGB, COLA )
Nombor Fail Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN : Nombor Fail Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

: :

0325 3317 Bahasa Inggeris

Tarikh Lulus Peperiksaan Tahap Kecekapan ( PTK ): Opsyen Pertama Mata Pelajaran ( Major ) Sekolah ini adalah tempat bertugas yang ke :

Sekolah yang ke 6

Bab 2 ( Nilai Kongsi Sama / Shared Values )

Visi Jabatan Pelajaran Negeri Johor & Visi Pejabat Pelajaran Daerah Pontian :


Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Misi Jabatan Pelajaran Negeri Johor & Misi Pejabat Pelajaran Daerah Pontian :


• • •

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

Matlamat Jabatan Pelajaran Negeri Johor & Pejabat Pelajaran Daerah Pontian : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Pendidikan Yang Berintegriti. Mempunyai Sumber Manusia Uang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah. Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global. Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian. Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti. Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Cekap Dan Berkesan..

• • •

Wawasan [ Vision ] / Visi Sekolahku :

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang
Misi ( Mission ) Sekolahku:

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 4 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti.
Matlamat Sekolahku: Kami komited untuk merealisasikan misi kami iaitu dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Pendidikan Yang Berintegriti. Mempunyai Sumber Manusia Uang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah. Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global. Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian. Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti. Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Cekap Dan Berkesan.

BAB 3 ( STRUKTUR STAF – STAFF STRUCTURE ) PENGURUSAN ATASAN SEKOLAH Cg Hj Abdul Jabbar Bin Hj Ahmad Shah GURU BESAR PENGERUSI M.Q.S.

Cg Hjh Noraini Binti Daud Guru Penolong Kanan (HEM) Timbalan Wakil Pengurusan

STRUKTUR PENGURUSAN PERTENGAHAN SEKOLAH

Cg Hjh Rokiah Binti Hj Jamil Guru Penolong Kanan (Koku) Lead Auditor

Cg Zainuddin Bin Atmin Guru Penolong Kanan (1) Wakil Pengurusan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 5 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Bab 4 : Sistem dan Strategi / Systems and Strategies :
SENARAI TUGAS HARIAN GURU BESAR :

1. Melaksanakan peranan, tugas dan tanggung jawab Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi dengan berkesan agar apa yang patut ada mesti ada, hendaklah berfungsi dan sentiasa dalam keadaan bersih. Menjalinkan jaringan kerja dengan Stake holder, lain-lain organisasi Kerajaan dan Bukan Kerajaan dan juga anggota masyarakat setempat dan rakyat Malaysia amnya. 2. Mengutamakan perihal ehwal setiap aspek pengurusan Kurikulum, yang menjadi tonggak kepada kerja utama di sekolah dengan dibantu oleh Guru Penolong Kanan Kurikulum. 3. Memantau pelaksanaan aktiviti dan pengurusan Kokurikulum di sekolah yang diketuai oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 4. Memastikan pengurusan Hal Ehwal Murid yang dipandu oleh Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM ) berjalan dengan licin dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan. 5. Memberikan perhatian yang amat teliti dalam hal ehwal Pengurusan Kewangan sekolah dan memastikan pembudayaan segala urusan kewangan dan perakaunan sekolah dituruti dengan mematuhi prosedur-prosedur yang dikuatkuasakan. 6. Sama ada Guru Besar hadir atau sebaliknya, Guru Besar bertanggungjawab memastikan setiap hal ehwal Pengurusan Pejabat berjalan lancar dengan pematuhan kepada setiap peraturan yang diguna pakai dan berkuat kuasa.

Cg Ghulam Zaedi Bin Ahmad Guru Kanan MP Sains Kemasyarakatan MP Pengajian Islam, Pend. Sivik dan Kewarganegaraan, Kajian Tempatan, Pendidikan Sei Visual, Pend. Jasmani dan Kesihatan, dan Pend. Seni Muzik.

MP Kemahiran Hidup, Pemulihan Khas dan ICT

Cg Md. Suhaidi Bin Md. Sabar Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa .MP Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

Cg Khairul Izuri Bin Kasmuri Guru Kanan MP Teknik Vokesional

Cg Julia Binti Unos Guru Kanan MP Sains Matematik MP Science dan Mathematics

Puan Hafsah Binti Gilong Ketua Jabatan J.B.P.A.S.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 6 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

7. Guru Besar hendaklah memperuntukkan sebahagian daripada masanya untuk menguruskan perjalanan Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal sekolah agar pembangunan prasarana dan kemudahan fizikal dapat selari dengan “Core Business” di sekolah iaitu pengurusan Kurikulum. 8. Memantau perkembangan hal ehwal Kebajikan dan Kerjaya anggota warga sekolah yang di bawah kawalannya agar setiap perkembangan pengurusan anggota berada di dalam pengetahuan Guru Besar. 9. Memperuntukkan sedikit perhatian dalam perjalanan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah bagi memastikan P.I.B.G. dapat berfungsi dengan berkesan membantu sekolah. 10. Memikirkan masa hadapan kendiri melalui Laluan Kerjaya, keanggotaan dalam badan profesional dan Kesatuan, pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat, amalan kehidupan beragama dan melaksanakan tanggungjawab sosial yang dalam kemampuan pelaksanaannya. 11. Merancang, melaksana dan memantau pengurusan dan pentadbiran hal ehwal yang berhubung dengan Asrama Sekolah. ( Jika ada )
SENARAI TUGAS : [ i ] SASARAN KERJA TAHUNAN TUGAS UTAMA KENDIRI

KELAS Tahun 5 Gemilang Tahun 5 Gemilang Tahun 5 Keenest

Subjek PSV PSK PSK

Period 2 2 2

TOV Bil. A 4 4 0

E.T.R Bil. A 10 9 9

TOV Bil. B 6 3 2

E.T.R Bil. B 10 9 9

TOV Bil. C 21 15 15

E.T.R Bil. C 11 10 10

KELAS Tahun 5 Gemilang Tahun 5 Gemilang Tahun 5 Keenest

Subjek PSV PSK PSK

Period 2 2 2

TOV Bil. E.T.R Bil. TOV % D&E D&E A,B,C 0 0 100 % 9 14 3 3 70.97 % 54.84 %

E.T.R % A,B,C 100 % 90.3 % 90.3 %

TOV G.P.M.P 2.55 3.06 3.52

E.T.R G.P.M.P 2.03 2.23 2.23

Objektif Pengurusan Organisasi Sekolahku Tahun ini : Bil. Aktiviti yang disasarkan Menyediakan dokumentasi MS-ISO 1 2
9001/2000 – P&P Melaksanakan Penyeliaan Klinikal tentang Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi berkesan di sekolah.

T.O.V.

E.T.R.

A.R.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 7 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

(Semakan dokumen)

Objektif Pengurusan Kewangan Sekolahku Tahun ini : Bil. Aktiviti yang disasarkan T.O.V. E.T.R. A.R.

Objektif Pengurusan Perhubungan Luar Sekolahku Tahun ini : Bil. Aktiviti yang disasarkan T.O.V. E.T.R. A.R.

TUGAS

UTAMA

SAYA

MEMASTIKAN

MURID-MURID INI BERJAYA DALAM TAHUN : TOV OTI 1 OTI 2 ETR

MATAPELAJARAN : Bil. NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 8 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sasaran Setiap Kelas Untuk Tahun ini : Bilangan murid dalam darjah Tahun Satu yang memperolehi 5A (mp teras) : __10__ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Satu yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ % Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Satu bagi semua matapelajaran teras : _2.2_ Bilangan murid dalam darjah Tahun Dua yang memperolehi 5A (mp teras) : __10__ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Dua yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ % Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Dua bagi semua matapelajaran teras : _2.2_ Bilangan murid dalam darjah Tahun Tiga yang memperolehi 5A (mp teras) : __12__ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Tiga yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ % Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Tiga bagi semua matapelajaran teras : _2.17_

Bilangan murid dalam darjah Tahun Empat yang memperolehi 5A (mp teras) : __12__ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Empat yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ %

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 9 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Empat bagi semua matapelajaran teras : _2.19_

Bilangan murid dalam darjah Tahun Lima yang memperolehi 5A (mp teras) : _11_ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Lima yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ % Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Lima bagi semua matapelajaran teras : _2.21_

Bilangan murid dalam darjah Tahun Enam yang memperolehi 5A (mp teras) : __11__ orang. Peratusan murid dalam darjah Tahun Enam yang lulus semua matapelajaran teras : __90_ % Gred Purata Kelas bagi darjah Tahun Enam bagi semua matapelajaran teras : _2.18_ Gred Purata Sekolah ( GPS ) bagi semua matapelajaran teras : _2.20_

OBJEKTIF SEKOLAH KU : MATLAMAT STRATEGIK 1 : Objektif Pengurusan Organisasi Sekolahku Tahun ini :

Memastikan Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi sentiasa cemerlang
PROJEK T.O.V. OBJEKTIF / ETR Tg. Jawab Guru Besar Tempoh Jan – Nov. Indikator Pencapaian Siap pada 31.12.2009

Menyediakan dokumentasi MSISO 9001/2000 – P&P Penyeliaan dan Laporan tentang Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi berkesan di sekolah. Menyediakan Standard Sasaran Kerja Tahunan bagi : 1. Sekolah 2. Guru 3. Anggota Kakitangan Sokongan

Sekolah sudah mempunyai dokumen Model ISO 9001-1996 Sekolah hanya menggunakan instrumen SKPM bagi tujuan Penarafan Kendiri Sekolah hanya melaksanakan SKT kepada semua guru dan Anggota Kakitangan Sokongan sahaja

Menyediakan dokumentasi MS-ISO 9001/2000 – dalam bidang Pengajaran & Pembelajaran selewatlewatnya pada 31. 12. 2009

Sekolah membuat penarafan kendiri menggunakan instrumen SKPM, Star Ratings, dan Sekolah Kluster Menyediakan satu dokumen Sasaran Kerja Tahunan untuk :
1. Sekolah 2. Guru 3. Anggota Kakitangan Sokongan

Guru Besar

Apr. – Dis.

Siap pada 31.12.2009

Guru Besar

Siap pada 31.12.2009

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 10 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Senarai Guru Bertugas Bulanan bagi Tahun 2009 di SD15
PENGGAL BULAN JANUARI MEI
KUMPULAN

NAMA GURU

&

Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa

SEPTEMBER

Cg Md.Suhaidi Bin Md.Sabar Cg Normazitah Bt Md.Yusof Cg Siti Roha Binti Kurdi Cg Majdah Binti Idris Cg Mohd Fauzi Bin Mohmad Cg Abd Rahman Mohd.Darom Cg Haiza Nisha Binti Othman Cg Julia Binti Unos Cg Noraini Binti Abdullah Cg Mohd. Anuar Bin A. Malek Cg Munira Bt Mohd. Mokhtar Cg Che Som Binti Mansor Cg Ghulam Zaedi Bin Ahmad

DUA

FEBRUARI JUN OKTOBER

Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik

SATU

MAC

JULAI

Guru Kanan Mata Pelajaran

Cg Rusmawati Bt Abd.Malek Cg Norhaslawati Bt Hj Mentaha Cg Ibrahim Bin Abd. Ghani

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 11 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

NOVEMBER

Sains Kemasyarakatan

Cg Halimah Binti Yahya Cg Mohd, Khairul Bin Khalid Cg Adifazliza Bin Rosly

APRIL OGOS DISEMBER

Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik Vokesional

Cg Khairul Izuri Bin Kasmuri Cg Abu Hassan B Mohd Salleh Cg Meskiah Binti Subari Cg Mariah Binti Abd. Ghani

Jadual Penghantaran Buku Persediaan Mengajar Dan Pencerapan Guru - Guru SD15
Kumpulan

AHLI - AHLI KUMPULAN

BULAN PENGHANTARAN BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR Jan, Feb, Mac, Apr, Mei, Jun, Jul, Ogos, Sept. Okt. Nov.

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 5

Cg Md.Suhaidi Bin Md.Sabar Cg Normazitah Bt Md.Yusof
Panel GKMP Bahasa

Cg Siti Roha Binti Kurdi Cg Majdah Binti Idris Cg Mohd Fauzi Bin Mohmad Cg Abd Rahman Mohd.Darom Cg Haiza Nisha Binti Othman Cg Julia Binti Unos

Guru GPK 1 Besar

GPK HEM

GPK Koku

Guru Besar

Panel GKMP Sains Mate Matik

Cg Noraini Binti Abdullah Cg Mohd. Anuar Bin A. Malek Cg Munira Bt Mohd. Mokhtar Cg Che Som Binti Mansor

GPK 1

GPK HEM

GPK Koku

Guru Besar

GPK 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 12 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00 Panel GKMP Teknik & Voke Sional

Cg Khairul Izuri Bin Kasmuri Cg Abu Hassan B Mohd Salleh Cg Meskiah Binti Subari Cg Mariah Binti Abd. Ghani Cg Ghulam Zaedi Bin Ahmad Cg Rusmawati Bt Abd.Malek

GPK HEM

GPK Koku

Guru Besar

GPK 1

GPK HEM

Panel GKMP Sains Kema Syara Katan

Cg Norhaslawati Bt Hj Mentaha Cg Ibrahim Bin Abd. Ghani Cg Halimah Binti Yahya Cg Mohd, Khairul Bin Khalid Cg Adifazliza Bin Rosly

GPK Koku

Guru Besar

GPK 1

GPK HEM

GPK Koku

MATLAMAT STRATEGIK 5 :

Objektif Pengurusan Kewangan Sekolahku Tahun ini :

Memastikan Pengurusan Kewangan Sekolah sentiasa cemerlang PROJEK T.O.V. OBJEKTIF / ETR Tg. Jawab Tempoh Jan – Nov. Indikator Pencapaian Siap pada 31.12.2009

Menyediakan satu senarai semak bagi menentukan pengurusan kewangan sekolah yang berkesan dan cemerlang. Merancang pengurusan penerimaan, perolehan dan pembayaran agar tiada teguran dalam laporan audit sekolah.

Sekolah menggunakan buku Panduan Pengurusan Kewangan Sekolah sebagai panduan pengurusan Kewangan sekolah Sekolah menggunakan Surat Pekeliling Perbendaharaan sebagai panduan

Menyediakan satu senarai semak bagi menentukan pengurusan kewangan sekolah yang berkesan dan cemerlang.

Menyediakan Prosedur Kerja bagi aktiviti : 1. Penerimaan 2. Perolehan 3. Pembayaran 4. Panjar Wang Runcit

Apr. – Nov.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 13 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Menyediakan Laporan Patskom yang lengkap tepat pada 1 haribulan Januari tahun berikutnya

Patskom hanya dapat disediakan pada 15 hb Januari tahun berikutnya

Patskom dapat disiapkan tepat pada 1 haribulan Januari tahun berikutnya

MATLAMAT STRATEGIK 9 : Objektif Pengurusan Perhubungan Luar Sekolahku Tahun ini : Memastikan Pengurusan Perhubungan Luar sentiasa cemerlang
PROJEK T.O.V. OBJEKTIF / ETR Tg. Jawab Tempoh Indikator Pencapaian

Menjemput Pegawai Perhubungan Polis dari IPK Permas untuk memberi ceramah mengenai peranan Polis dalam masyarakat kepada muridmurid Menyebarluaskan peluang menggunakan premis dewan sekolah kepada ahli masyarakat

Pada tahun 2008 yang lalu aktiviti seperti ini tidak pernah dilaksanakan

Memanggil Pegawai Perhubungan Polis dari IPK Permas bagi tujuan ceramah sekurangkurangnya satu kali dalam tahun 2009 ini

Sebelum ini sekolah tiada dewan yang sempurna untuk digunakan oleh ahli masyarakat setempat.

Setiap permohonan untuk menggunakan premis sekolah perlu dimajukan dua minggu sebelum tarikh dan mendapat kebenaran daripada Jawatankuasa 3K sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 14 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Membugarkan pelaksanaan Program Sekolah Kembar Cemerlang dengan SJKC Yu Ming ( 1 ) , Pekan Nanas

Program ini telah dilancarkan seminggu selepas peperiksaan UPSR 2008

Perhubungan diantara ke dua-dua buah sekolah berlaku sekurangkurangnya dua kali dalam sepanjang tahun 2009

MATLAMAT STRATEGIK 10: Objektif Pengurusan Laluan Kerjaya Warga Sekolah Tahun ini Memastikan Pengurusan Laluan Kerjaya Warga Sekolah sentiasa cemerlang
PROJEK T.O.V. OBJEKTIF / ETR Tg. Jawab Tempoh Indikator Pencapaian

Menyediakan peluang untuk Guru yang belum memiliki ijazah pertama, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Menyediakan peluang untuk Guru yang sudah memiliki ijazah pertama, melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana.

Setiap warga sekolah hanya digalakkan untuk mengambilnya, jika mahu

Setiap warga sekolah yang menepati syarat kelayakan akan disenarai pendekkan dan akan diminta membuat penyataan jika enggan memohonnya Setiap warga sekolah yang menepati syarat kelayakan akan disenarai pendekkan dan akan diminta membuat penyataan jika enggan memohonnya.

Setiap warga sekolah hanya digalakkan untuk mengambilnya, jika mahu

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 15 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Memastikan setiap warga sekolah yang layak mengambil PTK berbuat demikian menepati syarat kelayakan.

Setiap warga sekolah hanya digalakkan untuk mengambilnya, jika mahu

Setiap warga sekolah yang menepati syarat kelayakan akan disenarai pendekkan dan akan diminta membuat penyataan jika enggan mengikuti PTK.

Objektif Pengurusan Program-Program KPM di Sekolahku Tahun ini :
PROJEK T.O.V. OBJEKTIF / ETR Tg. Jawab Tempoh Indikator Pencapaian

Nilam J-QAF KIA 2M PROTIM SBT SPBT RMT KWAPM RIMUP Keselamatan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 16 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Jalan Raya

Senarai ( ii ) Tugas Perhubungan Luar Organisasi Saya : Bil Senarai Kegiatan / Aktiviti / Sumbangan Luar 1 Menjadi Pengerusi Masjid Jame’ Hj Ahmad Shah 2 3 4 5 6 Menjadi Ketua UMNO Bahagian Tanjong Piai. Cawangan Parit Peringkat Kampung

Raja, Cawangan

Menjadi timbalan Pengerusi Biro Pendidikan, UMNO Bahagian Bahagian Tanjong Piai. Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Pontian Daerah Menjadi Timbalan Pengerusi Majlis Guru Besar Negeri Negeri Johor. Menjadi Exco Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Kebangsaan

Objektif Pengurusan Kurikulum Sekolahku Tahun ini : TUGAS UTAMAKU : (A)
Nama Kelas : Tahun Satu 2009 Period TOV Bil. A E.T.R Bil. A TOV Bil. B E.T.R Bil. B TOV Bil. C E.T.R Bil. C TOV E.T.R TOV E.T.R TOV Bil. DE Bil. DE % ABC % ABC GPMP E.T.R GPMP TOV E.T.R GPK GPK

Subjek / Matapelajaran BM Pemahaman BM Penulisan English Comprehension English Writing Mathematics Science Pengajian Islam Kajian Tempatan Sivik Kewarganegaraan Seni Visual Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan Pendidikan Muzik Bahasa Arab Fardu ‘Ain Tasmik Kelas Pemulihan Khas

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 18 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

MATLAMAT STRATEGIK 2 :

Memastikan Pengurusan Kurikulum Sekolah sentiasa cemerlang

Objektif : Semua pengurus kurikulum sekolah boleh melaksanakan pengurusan kurikulum berkesan. Objektif Pengurusan Kurikulum Sekolahku Tahun ini : SEMUA MATA PELAJARAN Tahun 2009
Subjek / Matapelajaran PRA-SEKOLAH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PEMULIHAN KHAS JUMLAH BESAR TOV Bil. A E.T.R Bil. A TOV Bil. B E.T.R Bil. B TOV Bil. C E.T.R Bil. C TOV E.T.R TOV E.T.R % ABC % ABC Bil. DE Bil. DE TOV GPMP E.T.R GPMP TOV GPK E.T.R GPK

5 10 10 12 12 11 11 4 71

13 25 25 30 32 28 28 11 171

5 10 10 12 12 11 11 4 71

23 45 45 54 56 50 50 19 313

2 5 5 5 6 6 5 4 37

2.16 2.2 2.2 2.17 2.19 2.21 2.18 2.44 E.T.R G.P.S

2.16 2.20 2.20 2.17 2.19 2.21 2.18 2.44 2.20

( iii ) Senarai Tugas Dalam Organisasi Saya :
Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktviti / projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

A. TUGAS UTAMA : 1. Buku Rekod Mengajar 1.1 Sukatan Pelajaran 1.2 Huraian Sukatan Pelajaran 1.3 Buku Panduan 1.4 Rancangan Tahunan 1.5 Markah murid 2. Pengajaran dan Pembelajaran
2.1 Mengajar M/Pel. ( PSV ) Tahun 5 Gemilang 2.2 Mengajar M/Pel. ( PSK ) Tahun 5 Gemilang 2.3 Mengajar M/Pel. ( PSK ) Tahun 5 Keenest

Kualiti • Ikut format • Maklumat lengkap dan kemaskini • Dihantar setiap Jumaat (ikut situasi sekolah) • Pend. Islam ditulis dengan tulisan jawi Masa • Disediakan sehari sebelum P&P • Rancangan Tahunan disediakan sebelum Mac. Kuantiti - Tahun 5 Gemilang 31 orang murid. Tahun 5 Gemilang 31 orang murid. Tahun 5 Keenest 31 orang murid. Kualiti • Setiap murid menguasai kemahiran mengikut aras. • P & P berkesan • Objektif tercapai Masa - Ikut Jadual Waktu dan Sasaran sekolah Berkesan dan menarik Ringkas, lengkap dan kemaskini Kuantiti - Ikut keperluan Ikut bilangan murid. Ikut keperluan mata pelajaran. Masa - Akhir Tahun semasa Kualiti • Setiap buku disemak dengan teliti. • Setiap kesalahan ada pembetulan. Masa - Tidak lewat 3 hari selepas mengajar. Kuantiti - Ikut bilangan jumlah murid Kuantiti - ikut takwim sekolah Kualiti • Berdasarkan JPU/JSU • Kesahan dan kebolehpercayaan terkawal Kualiti • Jawapan ditanda dengan cermat dan betul • Markah direkod dengan betul Masa - Ikut jadual / Syedul Peperiksaan • Siap ditanda dalam tempoh seminggu selepas peperiksaan. • Kad dan buku pelaporan siap 10 hari selepas peperiksaan..

2.4 Guna ABM, kaedah p&p bersesuaian dan lembaran kerja 2.5 Penyediaan nota dan latihan. 2.6 Pencapaian dalam Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman

3. Memeriksa dan menanda hasil kerja murid. 3.1 Buku Nota 3.2 Buku Latihan 3.3 Lembaran Kerja 3.4 Buku Aktiviti 3.5 Buku Nilam 4. Mengadakan Ujian, Penilaian dan Peperiksaan. 4.1 Ujian Bulanan 4.2 Peperiksaan Penggal 4.3 Peperiksaan Percubaan 4.4 UPPM 4.5 Latihan Penilaian Tambahan 4.6 Menanda kertas jawapan dan merekod markah dalam kad dan buku pelaporan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 20 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00 Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktviti / projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

1. PENGURUSAN AM SEKOLAH

1.1 Mengemaskinikan carta organisasi sekolah 1.2 Merancang, melaksana, menilai program sekolah 1.3 Merancang takwim sekolah.

MASA - Seminggu sebelum sesi persekolahan tahun 2003 bermula KUANTITI - Minima-7, maksima-10 KUALITI - Dilaksanakan 100% MASA - Mengikut takwim sekolah KUANTITI - Sediakan set yang lengkap untuk semua staf. KUALITI - Selaras dengan takwim PPD & JPNJ MASA - Seminggu sebelum sesi persekolahan bermula. KUANTITI - Mengikut bilangan staf MASA Seminggu sekali KUALITI - Semua borang permohonan di semak, diteliti, ditandatangan dan dihantar ke PPD. MASA - Sebelum tarikh tutup KUANTITI - 4 kali setahun KUALITI - Kehadiran guru dan staf 95-100%

Menyelia kakitangan bukan guru 1.4 Menguruskan keperluan guru dan kakitangan sokongan 1.4.1 Permohonan pertukaran 1.5.2 Penempatan

1.5 Merancang, menilai, melaksana perkembangan staf. 1.5.1 sokongan 1 1.6.2 sokongan 2 2. KEWANGAN 2.1 Memungut dan mengakaunkan wang dari orang awam dan pegawai kerajaan. 2.2 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan. 2.3 Setiap akhir bulan menyemak , menutup, meneliti dan menandatangani buku tunai. 2.4 Menyediakan penyata akaun tahunan sekolah yang lengkap. 2.5 Menguruskan emolumen, elaun dan imbuhan bagi setiap kakitangan Sekolah. 2.6 Menentukan semua perolehan dilaksanakan dengan mematuhi setiap arahan perbendaharaan. 2.7 Menentukan keselamatan wang tunai terjaga. 2.8 Melaporkan serta merta apa jua ketidak akuran yang didapati berlaku di bawah jagaannya.

MASA – Diperkaunkan dalam 1 hari bekerja MASA - Minggu kedua bulan Januari MASA - Minggu pertama bulan berikutnya. MASA - Sebelum 31 Januari MASA - Setiap bulan KUALITI – Setiap dokumen sokongan yang diperlukan lengkap dan kemaskini. KUANTITI – Tidak melebebihi amaun PWR. MASA – Protokol 1:3:7 menjadi panduan. Hari ke 1 – Lapor kepada stakeholder, Ke 3 siap disiasat dan hari ke 7 siap laporan bertulis.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 21 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00 Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktviti / projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

3. KURIKULUM MASA - Dua minggu sebelum sesi 3.1 Merancang, dan menentukan jadual waktu induk. persekolahan bermula. 3.2 Mencerap pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. 3.3 Mengajar matapelajaran tertentu 3.4 Merancang dan melaksanakan ujian 3.5 Memeriksa , menyemak dan merekod buku persediaan mengajar. 3.6 Menyemak buku rampaian murid 3.7 Menyemak laporan program nilam 4. PERHUBUNGAN / TUGAS-TUGAS KHAS 4.1 Memelihara hubungan baik dengan pihak atasan, separas, bawahan dan pihak luar.
4.2

KUANTITI - Sekali setahun untuk setiap orang guru KUANTITI - Sekurang-kurangnya lima waktu seminggu. KUANTITI - 6 kali formatif 2 kali sumatif KUANTITI - Ikut bilangan guru MASA - Hujung minggu persekolahan KUANTITI - Matapelajaran UPSR10 naskah satu semester bagi satu kelas MASA - 2 kali setahun setiap akhir penggal

KUALITI - Tiada aduan dan rungutan dari orang luar. KUALITI - 90% kehadiran

Menghadiri mesyuarat professional peringkat zon, daerah negeri dan kebangsaan.

5. PEMBANGUNAN 5.1 Mengurus kemudahan asas/ kemudahan tambahan. 5.1.1 air dan api 5.1.2 perabot

KUALITI - Tiada pembaziran air dan api berlaku. Tiada kemalangan berlaku. Bil air dan api dapat dijelaskan dalam tahun semasa. MASA - Sepanjang tahun KUANTITI - Bekalan mencukupi KUALITI - mengikut keperluan dan selamat digunakan MASA - Sepanjang tahun KUALITI - Berfungsi, selamat, selesa dan digunakan dengan cermat. Tiada teguran dan aduan dari pihak luar MASA - Sepanjang tahun

5.1.3 kemudahan sukan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 22 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00 Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktviti / projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

5.2 Memastikan sekolah ceria supaya sentiasa kemas atau bersih 5.3 Mengurus dan menyelenggara 5.3.1 alatan bangunan, kantin 5.3.2 parit 5.3.3 tandas 6. MERANCANG PEMBANGUNAN SEKOLAH 6.1 Mengagihkan tugas mengurus bilik-bilik khas kepada guru-guru 6.2 Memantau dan menilai pengurusan bilik-bilik khas

KUALITI - Bersih dan selamat MASA Sepanjang masa KUALITI - Berfungsi dan bersih MASA Sepanjang masa

KUALITI - Berfungsi , ceria dan bersih MASA Sepanjang masa MASA - Seminggu sebelum sesi persekolahan dibuka MASA - 4 kali setahun

6.3 Mengedar dan mempamerkan peraturan sekolah KUALITI - Guru-guru mematuhi panduan kepada guru-guru dan murid-murid penggunaan bilik. MASA - Hari pertama sesi persekolahan 7. KEBAJIKAN DAN KESIHATAN MURID 7.1 Merancang, menyemak dan menilai program kebajikan RMT/PSS/Anak Yatim KUANTITI - 100% murid layak diberi bantuan KUALITI - Dapat melaksanakan arahan perkeliling yang ditetapkan. MASA Sepanjang tahun KUANTITI - 90% murid dapat rawatan dan suntikan imunisasi. MASA - Mengikut jadual / tarikh yang ditetapkan KUANTITI - 100% diberi insuran perlindungan

7.2 Merancang, menyemak dan menilai kesihatan dan rawatan murid.

7.3 Insuran perlindungan 8. 8.1 KOKURIKULUM

Merancang aktiviti kokurikulum sekolah KUALITI - Sesuai dan selamat (permainan, kelab/persatuan, unit beruniform ) MASA - 2 minggu sebelum naik sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 23 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00 Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktviti / projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

8.2 Menyelia kegiatan kokurikulum 8.3 Merancang sukan tahunan

MASA - 4 kali setahun , 2 kali sepenggal KUANTITI - Sekali setahun KUALITI - Mengikut masa yang ditetapkan KOS - RM 3,000.00 MASA - 2 minggu sebelum naik sekolah KUANTITI - Menyertai sekurang-kurangnya 5 aktiviti KUALITI - Sekurang-kurangnya 2 aktiviti mencapai tiga tempat terbaik. KUALITI - Guru baru menerima semua maklumat yang perlu. MASA - Semasa guru dan kakitangan sokongan baru melaporkan diri KUALITI - Maklumat disimpan di almari berkunci. Memastikan maklumat dikemaskinikan

8.4

Menyertai aktiviti kokurikulum 8.4.1 perinkat zon dan daerah

9. PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN 9.1 Memberi penerangan mengenal sekolah dan mengorientasikan guru dan kakitangan sokongan baru. 9.2 Menyimpan , menyelenggara dan memantau rekod-rekod peribadi guru dan kakitangan sokongan.
9.3

Menyiap dan menyempurnakan rekod prestasi MASA - Seminggu dari tarikh yang ditentukan setiap guru dan kakitangan sokongan sekolah. oleh PPD

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 24 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Dimensi 1, HALA TUJU KEPIMPINAN : Elemen 1 : Visi dan Misi :
1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

Dapat menggubal visi dan misi sekolah berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dapat menggubal visi , misi dan matlamat sekolah secara kolektif bersama warga SD15. Visi, misi dan matlamat sekolah didokumenkan dalam setiap dokumen wajib sekolah. Menghebahkan kaedah penghayatan visi, misi dan matlamat secara berterusan. Mempamerkan pernyataan visi, misi dan matlamat di tempat-tempat strategic di sekolah. Elemen 2, Kepemimpinan :

2.1 Guru Besar mengamalkan gaya kepemimpinan yang berkesan dengan meminimakan konflik. 2.2 Guru Besar mengajar sebilangan waktu matapelajaran pilihannya. 2.3 Permuafakatan dibuktikan menerusi mesyuarat Jabatan Bidang selaras dengan keperluan KMK. 2.4 Guru Besar Prihatin dan sentiasa memberi dorongan dan motivasi kepada warga sekolah. 2.5 Guru Besar memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum yang berkesan. 2.6 Guru Besar mendokumen dan menghebahkan kaedah pengupayaan di sekolah. Dimensi 2, PENGURUSAN ORGANISASI : Elemen 3, Struktur Organisasi : Membina satu nomenklatur perjawatan di sekolah berdasarkan jawatan yang diluluskan. Struktur organisasi didokumentasikan dalam setiap dokumen wajib di sekolah. Struktur organisasi dihebah dan diperjelaskan dalam setiap aktiviti yang besar di di sekolah. Dokumen struktur organisasi sekolah dipamerkan di tempat-tempat strategic di sekolah. Elemen 4, Perancangan : 4.1 Sekolah menyediakan Rangka Perancangan Jangka Panjang iaitu Rancangan Pemajuan Sekolah dan Perancangan Strategik sekolah. 4.2 Sekolah merancang, melaksana dan menilai perancangan taktikal tahun semasa sekolah. 4.3 Sekolah merancang, melaksana dan menilai Pelan Operasi yang dijalankan di sekolah. Elemen 5, Iklim : Pihak pengurusan sekolah memastikan memastikan bangunan dan kawasannya kondusif. Wujud satu sistem komunikasi dua hala, top bottom dan bottom up secara bebas tanpa sekatan. Menambahbaik peraturan sekolah secara kolektif dan keterlibatan semua anggota organisasi. Semua warga sekolah menghayati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tanpa prejudis. Setiap warga sekolah bermotivasi tinggi dan sentiasa sanggup menerima apa jua cabaran. Setiap aktiviti atau operasi sekolah yang tidak akademik, PIBG dilibatkan bersama.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 25 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Dimensi 2, PENGURUSAN ORGANISASI : Elemen 6, Pengurusan dan Pembangunan Sumber : 6.1 Menggerakkan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Sekolah dengan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 6.2 Sekolah menyelenggara dan mengemaskinikan sistem stok dan inventori sekolah. 6.3 Pengusaha Kantin dipilih menerusi sistem tender terbuka yang disahkan oleh ’Stakeholder’. 6.4 Keperluan kecukupan guru dan kakitangan menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. 6.4 Sistem perolehan bekalan dimulakan dengan bukti keputusan diambil secara muafakat. 6.5 Borang A.P 69 dikeluarkan kepada setiap pegawai yang menerima kutipan wang daripada orang awam. 6.6 Sekolah menyediakan satu panduan ringkas mengenai deskripsi tugas dan tanggungjawab perjawatan di sekolah kepada setiap orang warganya. 6.7 Setiap pegawai baharu diberikan orientasi organisasi oleh pegawai bertanggungjawab. 6.8 Sekolah memberi keutamaan kepada susun atur dan prasarana pejabat am di sekolah. 6.9 Pihak pengurusan sekolah merancang, menyedia, memperoleh dan menyelenggara bahan kurikulum yang diperlukan berdasarkan kepada keperluan dan keutamaan di sekolah. Elemen 7, Pengurusan Maklumat : 7.1 Setiap murid ada rekod mengenai pencapaiannya dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. (Headcount, Bodycount dan Legcount) 7.2 Segala maklumat data berada di tempat yang selamat dan mudah diakses apabila diperlukan oleh pegawai bertanggungjawab. 7.3 Maklumat dan data yang diproses sentiasa dikemaskini agar ianya tepat, sah dan bermakna kepada setiap pengguna yang memerlukannya. Dimensi 3, PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN : Elemen 8, PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID Subelemen 8.1, Pengurusan Program Kurikulum : 8.1.1 Jawatankuasa Kurikulum menyediakan Rancangan Pemajuan Akademik Sekolah. 8.1.2 Panitia matapelajaran merancang aktiviti tambah nilai P&P dalam bilik darjah. 8.1.3 Pencerapan proses P&P guru di bilik darjah dilakukan oleh setiap ahli Majlis Pengurusan Atasan Sekolah / MQS ( Majlis Quality Sekolah ). 8.1.4 J.S.U / JPU digunakan ketika merancang membuat soalan ujian PKBS / PKSR. 8.1.5 Dasar Celik Huruf dijalankan secara bersepadu dan menyeluruh menghasilkan kejayaan 100% celik huruf 2 M di semua peringkat. 8.1.6 Program Nilam menjadi keutamaan untuk mempastikan amalan suka membaca oleh murid. 8.1.7 Program Headcount Audits dilaksanakan secara menyeluruh untuk membantu peningkatan penccapaian prestasi Akademik Sekolah. 8.1.8 JK Kurikulum Sekolah bertanggungjawab menyediakan laporan post-mortem PKBS dan UPSR.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 26 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Subelemen 8.2, Pengurusan Program Kokurikulum : 8.2.1 Sekolah menyediakan takwim kokurikulum bagi sepanjang tahun semasa di awal tahun. 8.2.2 Sekolah menyediakan rekod pelaporan perjalanan aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 8.2.3 Sekolah mengemaskini rekod pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dalam setiap peringkat yang disertai murid tersebut. 8.2.4 Sekolah mempunyai bahan panduan menjalankan aktiviti sukan dan permainan, badan berunifom dan persatuan yang telah dilluluskan oleh pihak bertanggung jawab.. Subelemen 8.3, Pengurusan Hal Ehwal Murid : 8.3.1 Guru HEM mempunyai pengkalan data bagi setiap murid di sekolah. 8.3.2 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling memiliki rekod aktiviti yang berterusan. 8.3.3 Ada pelan perancangan meningkatkan kesedaran murid tentang keselamatan diri murid. 8.3.4 Ada pelan kesedaran tentang kesihatan gigi dan kesihatan secara umum di kalangan murid. 8.3.5 Ada panduan yang tertib mengenai kaedah pemilihan murid bagi apa jua jenis bantuan di sekolah 8.3.6 Rekod program SSDM dikemaskini dan langkah-langkah pencegahan dibuat secara berterusan. Elemen 9, Pengajaran dan Pembelajaran : 9.1 Pencerapan guru dilaksanakan dalam 3 minggu pertama setiap bulan. 9.2 Minggu ke 4 setiap bulan digunakan untuk menyedia dan menghantar laporan pencerapan ke PPD. 9.3 Setiap orang guru dinilai kualiti P&Pnya sekurang-kurangnya 2 kali setahun oleh pegawai bertanggungjawabnya. 9.4 Buku latihan murid hendaklah diperiksa guru dan dipantau oleh pegawai bertanggungjawab secara berterusan sepanjang tahun mematuhi dasar kuantiti dan kualiti Proses P,P&P Sekolah. Elemen 10, Pembangunan Sahsiah Murid : 10.1 Sekolah menyediakan dokumen yang menetapkan penglibatan murid secara terancang dan ada unsur ikrar/akujanji dari pihak murid untuk melaksanakannya. ( Pelaksanaan Program-Program Headcount, Bodycount dan Legcount ) 10.2 Sekolah menyediakan peruntukan untuk memberi ganjaran dan pengiktirafan kepada kejayaan dan usaha yang ditunjukkan oleh murid demi menaikkan nama sekolah dan nama peribadinya. 10.3 Murid yang telah melakukan perlanggaran peraturan sekolah dibimbing agar tidak mengulanginya 10.4 Ibubapa / penjaga akan diberitahu secara lisan dan bertulis jika anak jagaannya melakukan kesalahan mengikut kelas dan keberatannya berpandukan peraturan sekolah. Elemen 11, Penilaian Pencapaian Muird dalam bidang Akademik, Kokurikulum dan Sahsiah : 11.1 Bagi setiap kelas, di akhir tahun, murid akan diberikan ganjaran berdasarkan pencapaian yang terbaik dalam kelasnya dalam majlis Anugerah Cemerlang. Pencapaian sahsiah menjadi penentu jika berlaku seri dari segi mata pencapaian akademik dan kokurikulum. Dimensi 4, KEMENJADIAN MURID : Elemen 12, Kemenjadian Murid dalam Akademik, Kokurikulum dan Sahsiah : 12.1 20% daripada jumlah murid mampu dapat gred ‘A’ dalam setiap matapelajaran yang dinilai. 12.2 90% daripada jumlah murid mampu capai gred A/B/C dalam setiap matapelajaran yang dinilai. 12.3 Kadar ponteng sekolah tidak melebihi 10% daripada jumlah murid di sepanjang tahun. 12.4 Sekolah mampu menjadi juara zon dalam pertandingan NPQ peringkat zon Kukup. 12.5 Sekolah menjadi johan Daerah bagi permainan bola jaring. 12.6 Sekolah memiliki wakil dalam satu acara kokurikulum Daerah ke peringkat Negeri.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 27 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

MAKLUMAT TAMBAHAN : PRESTASI 3 TAHUN KEBELAKANGAN : 2004 =
2005 2006

94. 60 % 94. 10 % 93. 17 % 93. 17 % 93. 17 %

= =

2007 = 2008 = ( I ) IKRAR & AKUJANJI GURU SD15 :

Cg HJ MOHD. KAMRAN BIN HJ KASIRAN NAMA KETUA UNIT SAYA :……………………………………………………………………………
Saya berikrar menerima setiap PERANAN, TUGAS, TANGGUNGJAWAB dan FUNGSI yang diamanahkan ke atas saya di SD15 ini dengan penuh rasa bertanggungjawab, bersemangat, komited, tanpa prasangka terhadap sesiapa dan apa pun. Saya berjanji akan melaksanakan setiap peranan, tugas dan tanggungjawab sesempurna mampu agar saya menjadi warga SD15 yang berfungsi seoptimum mungkin, agar dapat membantu SD15 mencapai Matlamat dan Objektifnya. Inilah ikrar bagi membuktikan integriti saya. Saya yang menurut perintah , ………………………………….……… Cg Hj Abdul Jabbar Bin Hj Ahmad Shah Guru Besar

Disemak oleh ; ………………………………….. Cg Zainuddin Bin Atmin Wakil Pengurusan SD15 MAJLIS QUALITY SEKOLAH [ SD15 ] 01. 01. 2009 TARIKH : ………………………

Disahkan oleh : ………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 28 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

NAMA : Cg HJ ABDUL JABBAR BIN HJ AHMAD SHAH
No.J.P.N.J.F / P :

52015

No. K.P.T.:

570511-01–6923

item

ULASAN PENCAPAIAN SEBENAR SASARAN KERJA TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN ( SD15 ) , PONTIAN , JOHOR . Catatan Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama

Diperakui Oleh Penilai Pertama : ………………………..……………….. .

Disahkan Oleh Penilai Ke Dua : ………………………..…………………..

Tarikh :

30. 11. 2009

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN, BANDAR PERMAS, 82300 KUKUP, PONTIAN, JOHOR. Kod Sekolah : JBA 6015 No. Keluaran : 03 Muka Surat : 29 daripada 29 Tajuk : SASARAN KERJA TAHUNAN GURU SD15 - 2009 Kod : DK . PEN . 01 - 32 - 02 Tarikh Keluaran : 01.12.2008 Tarikh Kuatkuasa : 01.01.2009 Tarikh Pindaan : No. Pindaan : 00

Rujukan Kami : JBA6015/LDP/2009 ( Tarikh : 01. 01. 2009 Kepada Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Pontian Wisma Pendidikan Pontian JKR 1927 P, Jalan Alsagoff 82000 Pontian , Johor Darul Ta’zim

)

Permohonan Untuk Mendapatkan Latihan Dan Kursus Dalam Perkhidmatan Tuan, Berikut adalah senarai latihan dan kursus yang saya perlukan dan bersedia untuk mengambil bahagian jika diberikan peluang untuk menyertainya : 1.
2.

Seminar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Bengkel Kepemimpinan Transformasional. Kursus Berimpak Tinggi. Bengkel Rancangan Pemajuan Sekolah Sekian, terima Kasih. Saya yang menurut perintah

3.
4.

………………………………………..
Cg Hj Abdul Jabbar Bin Hj Ahmad Shah

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Durian