Anda di halaman 1dari 13

Berdasarkan buku teks Bahasa Melayu untuk

Pengurusan, terdapat 5 jenis temu duga.


1. Temu Duga Maklumat
2. Temu Duga Pemilihan
3. Temu Duga Penilaian
4. Temu Duga Menyelesaikan Masalah Dan
Kaunseling
5. Temu Duga Jualan Dan Pemujukan
Melibatkan individu sebagai penyampai
Satu pihak yang pakar atau mempunyai
pengetahuan untuk menjawab pertanyaan
daripada pihak lain
Digunakan untuk mengumpul maklumat
Contohnya: pelajar berjumpa dengan pihak bank untuk
mendapatkan maklumat mengenai tugasan yang
diberikan oleh pensyarah matapelajaran Pengurusan
Bank.
Dijalankan untuk menyaring atau memilih calon bagi
perlantikan sesuatu jawatan
Melibatkan 2 peringkat utama iaitu
1. Peringkat saringan memilih beberapa
orang calon daripada jumlah yang besar
2. Peringkat pemilihan akhir hanya
calon yang layak sahaja akan dipilih
Contohnya: Pengurus bahagian Sumber Manusia
sesebuah syarikat memilih calon-calon yang berpotensi
untuk bekerja bagi jawatan tertentu.
Dikenali sebagai temuduga penilaian
prestasi ataupun perbincangan
Calon yang sudah menjawat jawatan akan dipanggil
oleh pihak pengurusan untuk menjelaskan perkara-
perkara berkaitan tugas, masalah, atau situasi
tempat kerja.
Contohnya: Supervisor di panggil oleh pihak atasan
untuk menjelaskan keadaan bahagian tempat kerjanya
samada mepunyai masalah berkaitan pekerja, mesin
dan sebagainya.
Matlamat utama adalah menyelesaikan masalah
yang memerlukan perbincangan
Usaha-usaha untuk mengkaji masalah dan mencari
penyelesaian
Biasanya melibatkan kumpulan-kumpulan tertentu
Contohnya: perbincangan seorang gadis dan rakannya
yang mempunyai masalah belajar seorang diri. Si gadis
cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan
mengajak rakannya belajar secara berkumpulan.


Temuduga kaunseling ialah tindakan individu
mendapatkan khidmat nasihat atau bimbingan
Menemui seseorang yang diyakini dapat membantu
meringankan beban atau tekanan
Berkait dengan peranan kaunselor, guru, pensyarah,
rakan, majikan dan sebagainya
Untuk memujuk orang lain dengan tujuan
tertentu; seperti membeli produk, menjadi ahli
kelab dan lain-lain
Temu duga ini dapat dikawal dengan mengelak
atau beredar dari tempat berkenaan
Contohnya: Jurujual menghampiri khalayak untuk
mempromosi dan menjual produk mereka. Kebaikan
dan mutu produk dijadikan sebagai alasan untuk
mempengaruhi orang ramai.

GAMBAR
TERKINI
NAMA PENUH &
ALAMAT RUMAH
NO.TEL &
EMAIL
OBJEKTIF
KERJA
MAKLUMAT
PERIBADI
LATAR
BELAKANG
PELAJARAN
PENGALAMAN
KERJA
CONTOH
RESUME
AKTIVITI
KOKURIKULUM
KEMAHIRAN &
KEKUATAN
ANUGERAH
HOBI & MINAT
ORANG
RUJUKAN
LATIHAN
Anda merupakan pelajar semester akhir di UUM
yang bakal menjalani praktikal. Oleh itu, anda
dikehendaki menyediakan satu resume untuk
memohon jawatan di tempat praktikal tersebut.
Sediakan resume anda selengkapnya. (Tanpa
gambar)