7|

Penjaga Jentera Elektrik

• • •

JABATAN KESELAMATAN ELEKTRIK UNIT KEKOMPETENAN SUKATAN PELAJARAN PEPERIKSAAN

SURUHANJAYA TENAGA Tingkat 13, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-2612 5400 Fax : 03-2693 7791 Email : info@st.gov.my

• PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

1|

Penjaga Jentera Elektrik

Penjaga Jentera Elektrik

|2

SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK. Sukatan Pelajaran (Syllabus) bagi Penjaga Jentera. Sekatan AO

Pengubah / Transformer a) binaan, jenis, kegunaan, perbezaan antara pengubah lain jenis b) fungsi bahagian-bahagian penting dalam pengubah c) “overhauling” d) pengujian dan commissioning Kabel a) pemilihan kabel *jenis, saiz, keupayaan membawa arus, susutan voltan b) penyambungan dan tamatan (joints and terminations) c) kerosakkan-kerosakkan pada kabel dan penganalisaan kerosakkan d) penggunaan alat-alat mengesan kerosakkan pada kabel Kabel Bawah Tanah a) jenis-jenis kabel, saiz, keupayaan membawa arus penggalian, cara merentang dan menanam kabel (excavation and cable laying) bagi berbagai situasi b) penyambungan kabel (cable jointing), penentuan fasa (phasing) dan tamatan (termination) c) perkakas kawalan (associated control gears) peti pembekal (feeder pillar) papan agihan (distribution board) d) pembinaan, pengendalian dan penyelengaraan Motor dan Alat Kawalan a) jenis-jenis motor, kegunaan, perbezaan dan cara gerak tugas b) penyelengaraan, mengesan kerosakkan dan pembaikan c) penghidup termasuk ciri-ciri perlindungan Bateri a) prinsip kerja b) jenis, saiz, penyelengaraan dan sistem cas Alatukur dan Alatuji a) pengenalan dan penggunaan berbagai jenis alatukur dan alatuji Pendingin Udara a) jenis-jenis pendingin udara b) komponen-kompenen pendingin udara c) kendalian dan senggaraan

• • • • Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya Malaysian Standard Code of Practice for electrical installation of building (MS IEC 60364) Sistem Pencegah Kebakaran a) pemilihan dan kendalian alat pemadam kebakaran mudahalih (portable fire extinguisher) b) sistem gas halon dan “sprinkler” c) sistem penggera Alat-alat Pelindungan Dalam Pepasangan Voltan Rendah a) semua jenis pemutus litar (ACB, OCB, MCCB, MCB, ELCB, etc.) b) suis-suis keselamatan c) semua jenis fius –fius boleh didawai semula, HRC, “time lag fuse”, dan sebagainya. d) “oil dash pot” e) pembumian Elektrik Asas a) angkadar / faktor kuasa (p.f.) • definasi dan perkiraan angkadar kuasa • kesan-kesan faktor kuasa yang rendah • kadaran pemuat (capasitor rating) bagi pembetulan p.f. b) voltan c) arus (litar arus terus dan litar arus ulangalik) d) kuasa (kW, kVA, kVAR) e) perintang f) pemuat (capasitor) g) gelong (inductor) h) asas kemagnetan

3|

Penjaga Jentera Elektrik

Penjaga Jentera Elektrik

|4

Pemeriksaan Bagi Peralatan Papan Suis Utama a) sistem pembumian, OCB, papan suis, “switching tripping equipment” pengasing,“relay and pilot wiring”, dan sebagainya Pepasangan Penggunaan (Consumer Installation) a) reka bentuk dan jenis-jenis pendawaian bagi pepasangan b) pengguna c) pembumian d) pengujian pepasangan (ujian-ujian turutan) e) pepasangan lampu neon Lampu Jalan a) pemasangan, penyelenggaraan Sekatan A1 • Semua sukatan pelajaran bagi AO termasuk Sistem Talian Atas • Talian Atas a) jenis-jenis tiang (poles) pembinaan dawai umbang (stay) b) jenis-jenis kabel, saiz keupayaan membawa arus d) pemasangan talian meliputi merengang (tensioning), melendut (sagging) dan had kelegaan (clearance) e) peralatan talian atas seperti “pole fuses” penangkap kilat (lighting arrestors), pendakap D (D bracket) f) pemasangan dan penyelenggaraan peralatan talian atas dan lain-lain seperti peti pembekal (feeder Pillars) dan papan agihan g) pembumian h) “span Length” dan kedudukan tiang i) lampu jalan j) langkah keselamatan ketika bekerja

• •

Sekatan A4-2 Semua sukatan pelajaran bagi AO Stesen Janakuasa (Tidak termasuk penyerakkan (synchnizing) janakuasa) : a) Penjanaan voltan rendah b) Pekakasuis (Switchgears) voltan rendah c) LV diesel generator “testing”, Servicing and trouble shooting Automatic Voltage Regulator (AVR) Sekatan A4-1 • Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk: • Stesyen Janakuasa (tidak termasuk penyerakkan (synchronizing) janakuasa): a) penjanaan voltan rendah b) perkakasuis (switchgears) voltan rendah c) LV diesel generator “testing, servicing and trouble shooting Automatic Voltage Regulator (AVR)” Sekatan A4 • Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 dan A4-1 termasuk: a) penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa dan tujuan penyegerakkan b) faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyegerakkan c) cara penyegerakkan dijalankan (secara teori dan praktikal)

5|

Penjaga Jentera Elektrik

Penjaga Jentera Elektrik

|6

KELAYAKAN CALON 1. Seperti yang ditetapkan. 2. Tamat tingkatan 3 (Bantuan Penuh Kerajaan). 1. Sijil MLVK/SKM Pertengahan/Tahap 1/ Tahap 2, atau Tahap 3 beserta buku log tidak kurang dari 6 bulan. Politeknik PW1,PW3 atau Agensiagensi kerajaan beserta buku log.

2.

PENGALAMAN Sekatan B0-2 • Semua sukatan pelajaran bagi voltan rendah tidak termasuk penyerakkan janakuasa dan talian atas ( yang dimaksudkan dalam sekatan A1) • Sistem Voltan Tinggi dan lebih tinggi ( sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AO Sekatan BO-1 • semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah tidak termasuk penyegerakkan janakuasa • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AO Sekatan BO • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AO Sekatan B1 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan rendah • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi perkara yang disenaraikan bagi kategori A1 Sekatan B4 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A4 1. Seperti yang ditetapkan. 1. Minima 2 tahun bekerja tetap dengan 2. Minima 3 tahun berkerja tetap pengendalian radas-radas di system dengan pengendalian radaspemasangan elektrik. radas di sistem pemasangan elektrik.
Pengalaman 3 tahun (2 tahun dengan pengendalian radas dan 1 tahun talian atas atau menjalani kursus talian atas bersijil selama 2 minggu di institusi yang bertauliah)
Borang ST (PE) Pin. 2003

AO
1 tahun pengalaman talian atas atau menjalani kursus talian atas bersijil selama 2 minggu di institusi yang bertauliah. Pengalaman 1 tahun – janakuasa tanpa segerak 2 tahun pengalaman – (1 tahun – janakuasa tanpa segerak dan 1 tahun talian atas atau menjalani kursus talian atas bersijil di institusi yang ditauliah)

2 tahun pengalaman – (1 tahun – janakuasa segerak dan 1 tahun talian atas atau menjalani kursus talian atas dan kursus janakuasa bersijil di institusi yang ditauliah)

A1

1 tahun pengalaman janakuasa segerak atau menjalani kursus janakuasa bersijil di institusi yang bertauliah.

1 tahun - janakuasa tanpa segerak 1 tahun – janakuasa segerak atau menjalani kursus janakuasa bersijil di institusi yang bertauliah

Pengalaman 1 tahun talian A4-1 atas atau menjalani kursus talian atas bersijil di institusi yang bertauliah. 2 tahun - sistem VT 2 tahun - sistem VT janakuasa tanpa segerak

A4-2

A4
2 tahun Sistem VT 1 tahun voltan Tinggi dan 1 tahun talian atas VoltanTinggi.

BO-2

pengalaman 1 tahun talian atas atau menjalani kusus talian atas bersijil di institusi yang bertauliah.

BO-1

1 tahun – janakuasa segerak VR atau menjalani kursus janakuasa bersijil di institusi yang bertauliah

BO
1 tahun talian atas VT

PETUNJUK Sistem VT – Sekatan 33 k V / 11kV B4 Sistem VT Tanpa Had B1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT BO Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT BO-1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa VR BO-2 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT, Janakuasa segerak VR dan Talian Atas VR. Sistem VR – Sekatan 1000V A4 Sistem VR Tanpa Had A4-1 Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa A4-2 Sistem VR Tanpa Talian Atas dan Janakuasa Segerak A1 Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa. AO Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas.

B1
1 tahun janakuasa Voltan Tinggi 1 tahun talian atas Voltan Tinggi dan 1 tahun-janakuasa

B4

* catitan : untuk menduduki peperiksaan kategori seterusnya calon-calon mestilah memegang perakuan kekompetenan terkini sekurang-kurangnya setahun