Anda di halaman 1dari 2

Soal Jawab tentang Hudud

1. Hudud agenda golongan ekstrimis Islam,


Jawapan : Jadi semua orang yang bernikah kahwin mengikut syariat dan bersolat
jamaah juga perlu dilabelkan sebagai ekstrimis Islam. Maka, siapa lagi sebenarnya di
kalangan umat Islam yang bukan ekstrimis melainkan kesemua muslim yang baik akan
digelar ekstrimis Islam kesemuanya.
2. Hudud tidak lagi sesuai dengan perkembangan aman moden
Jawapan: Hujjah yang dangkal. Sekiranya Hudud ketinggalan aman, maka begitu
jugalah halnya dengan semua hukum syariat yang lain seperti hukum solat, puasa, haji,
nikah kahwin, dan jual beli yang juga tertera dalam !l "uran.
3. Selepas Sudan mengisytihar Hudud, para peguam dan hakim terpaksa mencari bahan rujukan hudud
kerana mereka sebenarnya tidak bersedia untuk melaksana hudud.
Jawapan : Jika merujuk Sudan dan Mali sebagai negara yang gagal dalam aspek mengawal jenayah malah
berada di rangking bawah bagi penelitian aspek keamanan dalam negara berbanding negara-negara bukan
Islam yang jauh lebih maju dan aman. Mereka sebenarnya tidak laksana hudud lagi selepas gagal mengawal
kemiskinan.
egagalan hudud di !akistan dan Sudan berpunca daripada ketidaksediaan pemerintah mencipta suasana,
prasarana dan kemudahan yang sesuai untuk dilaksanakan.
Memetik penulisan "r #sri $ainal #bidin beliau merujuk melalui The Oxford Encyclopedia of the
Modern Islamic World, J%hn &. 'sp%sit% menyebut bahawa sekalipun hudud dijadikan undang-undang di
beberapa negara tetapi tidak dilaksanakan, ini seperti di &ibya dan !akistan. Sementara di Sudan dan (tara
)egeria hanya dilaksanakan beberapa tahun selepas diperkenalkan, kemudian dihentikan. !ada *aman kini
hanya Arab Saudi menjadi contoh dalam perlaksanaan hudud.
+. eadilan tidak mampu diberi kerana masalah + saksi yang dituntut %leh penguatkuasa negara tertentu
yang melaksana hudud.
Jawapan :
,. ecelaruan p%lis dan peguam jika hudud dilaksana di Malaysia.
Jawapan : 'nakmen Hudud dibawa ke parlimen atas tujuan ini iaitu mensinkr%nikan tindakan antara badan-
badan di bawah kel%laan pusat untuk membantu 'nakmen Jenayah Sariah kelantan ini.
-. !erkara . !erlembagaan !ersekutuan menghalang perlaksanaan hudud /kerana hudud hanya ke atas
kaum muslim jadi ia tidak adil untuk kaum Islam.
Jawapan : Isu !erkara . b%leh diselesai jika ta0siran !erkara 3 dikupas secara menyeluruh dan cenderung
kepada pemartabatan syariah. Malah Hak !erkara 12131a4 yang membicarakan hukuman jenayah kaum
muslim di Mahkamah Syariah tidak b%leh dicabar di Mahakamah Si5il jika sedari awal jenayah kaum
mulsim itu di bawa ke Mahkamah Syariah. Masalah mungkin timbul jika jenayah dirujuk ke Mahkamah
si5il terlebih dahulu di mana hakim si5il b%leh menggunakan #kta Mahkamah ehakiman 16-+ sebagai
perisai kepada Mahkamah Syariah.
7. Hudud adalah undang-undang gila menghukum %rang
Jawapan : ingin sabit saksi pun sukar ia jelas menunjukkan hukuman ini sukar disabit kesalahan tetapi
wajib dilaksanakan, din%bat dan dijulang sebagai asas perundangan jenayah negara. Hukuman tak*ir b%leh
menggantikan hudud bila-bila sahaja bila gagal mensabitkan kes hudud. 8iada isu hudud mencenderungkan
pimpinan untuk menghukum rakyat.