Anda di halaman 1dari 8

PENGUKURAN DAN PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM

MAKSUD PRESTASI
Hasil dapatan/pencapaian daripada penggunaan sumber.
Fokus kepada pencapaian matlamat dan meliputi dimensi yang luas
input, aktiviti, output dan impak /outcome (Wholey, 1999)

PENGUKURAN DAN PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM


MELIBATKAN PENGUKURAN PRESTASI (PENCAPAIAN) PROGRAM/AKTIVITI
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN/OBJEKTIF PROGRAM/AKTIVITI
TERSEBUT.

Apa yang dihasilkan mencapai tujuan yang telah dirancangkan dan


setiap ringgit cukai yang dipungut dari rakyat dibelanjakan dengan
cara yang paling berkesan dan mendapat pulangan yang paling
maksima sekali.

KEPENTINGAN UTAMA PENGUKURAN DAN PENILAIAN


PRESTASI:

MEMPERBAIKI TAHAP PENGURUSAN


MENINGKATKAN AKAUNTABILITI AWAM

PROSES PENGUKURAN DAN PENILAIAN PRESTASI


1

PETUNJUK/INDIKATOR PRESTASI PERLU DIKENALPASTI


TERLEBIH DAHULU
"Dengan adanya KPI, segala prosedur akan diperkemas, segala
sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala
usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang dipateri dalam
satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan," (PM Malaysia)
SISTEM PENGUKURAN PRESTASI

YANG DISEDIAKAN SECARA YANG


SESUAI SEPATUTNYA MEMBOLEHKAN PENGURUS MENJAWAB SOALANSOALAN BERIKUT :

(A)

APAKAH TUJUAN PROGRAM SAYA?

(B)

KEPADA SIAPAKAN PERKHIDMATAN INI HENDAK DIBERIKAN?

(C )

APA DIA BARANGAN DAN PERKHIDMATAN TERTENTU YAGN


DIKELUARKAN OLEH PROGRAM SAYA ?

( D)

SEBAIK MANA SAYA TELAH MENGGUNAKAN PUNCA- PUNCA


PENGELUARAN YANG SEDIA ADA ?

(E)

SEBAIK MANA PROGRAM DAN AKTIVITI YANG SAYA JALANKAN?

(F)

BAGAIMANA BOLEH SAYA TAHU BAHAWA SAYA TELAH


MENCAPAI TUJUAN YANG SEPATUTNYA SAYA CAPAI ?

PETUNJUK/INDIKATOR PRESTASI:
KEEKONOMIAN FOKUS INPUT
PERBANDINGAN ANTARA KOS INPUT SEBENAR DGN
ANGGARAN
KOS SEBENAR < KOS DIANGGAR LEBIH EKONOMIK
KECEKAPAN (OUTPUT/INPUT):

KECEKAPAN KOS KOS PURATA BAGI SEUNIT OUTPUT .


KECEKAPAN TENAGA KERJA TENAGA KERJA YANG
TERLIBAT UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT .
KECEKAPAN MASA MASA PURATA BEKERJA BAGI SEUNIT
OUTPUT

CONTOH 1:
Tugas ... ... ...

Meluluskan permohonan pinjaman


perumahan

Jenis Unit Kerja ... ...

Pinjaman perumahan yang


diluluskan

Bilangan permohonan pinjaman


perumahan diluluskan
Tenaga kerja yang digunakan

15,000
200

15,000
200
1 tenaga kerja/75 pinjaman
perumahan yang diluluskan
Andaian Pengukuran kerja tahun 1 tenaga kerja/68 pinjaman
asas
perumahan yang diluluskan
Pengukuran kerja tahun semasa x
Indek kecekapan ...
100
Pengukuran kerja tahun asas
75 x 100
68
Pengukuran kerja tahun semasa

110.29 % Kesimpulan: Lebih


cekap
CONTOH 2:
Tugas ... ... ...

Meluluskan permohonan pinjaman


3

Jenis keluaran ... ...


Banyaknya keluaran ...
Input (kos) ... ...
Kos seunit sebenar ...
Andaian kos seunit yang
dirancang
Index kecekapan

perumahan
Pinjaman perumahan yang
diluluskan
15,000 permohonan diluluskan
$200,000
200,000 = $13.333
15,000
$14.5 bagi satu permohonan
diluluskan
Kos Unit yang dirancang x 100
Kos Unit sebenar
14.5
x 100 = 108.75%
13.333
Kesimpulan: Lebih cekap

KEBERKESANAN
SETAKAT MANA OBJEKTIF PROGRAM/AKTIVITI TELAH TERCAPAI.
FOKUS TERHADAP KESAN/IMPAK DARIPADA PERLAKSANAAN
PROGRAM/AKTIVITI .

KEBERKESANAN LANGSUNG
KEBERKESANAN TAK LANGSUNG

CONTOH:
Andaian tujuan sesuatu Program itu ialah untuk meninggikan
pendapatan 2,300 petani daripada tingkat "A" kepada tingkat "B".

Untuk meninggikan pendapatan 2,300


petani dari tingkat "A" ke "B"
Jumlah petani-petani yang dinaikkan ke
tingkat "B"
2,500 petani yang telah naik dari tingkat
"A" ke "B" (Andaian).

Tujuan ... ... ..


Jenis keluaran ... ... ...
Jenis pengeluaran ... ...

Keluaran yang
2,300 petani (Tujuan Asal)
dirancangkan ...
Keberkesanan tahun semasa Hasil yang dicapai
...
Hasil yang dirancangkan
2,500
=
2,300
= 1.087
Andaian keberkesanan tahun
asas ... ... ... ...
1.064
Indek keberkesanan ... ...
=

Keberkesanan tahun semasa x 100


Keberkesanan tahun asas
=

1.087 x 100 = 102.6 %


1.064

Kesimpulan: lebih berkesan.

MUTU

DAN

TARAF PERKHIDMATAN

PETUNJUK KEPADA SIFAT -SIFAT BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG


DIKELUARKAN ATAU DISEDIAKAN DAN JUGA MENGUKUR SKOP,
KEKERAPAN, KESESUAIAN MASA BAGI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN
YANG DIKELUARKAN ATAU DISEDIAKAN.

CONTOH;
(A) HITUNG

PANJANG MASA YANG DI AMBIL DALAM MEMPROSES


PERMOHONAN

(B) KADAR

KESILAPAN YANG DIDAPATI DALAM MEMPROSES


PERMOHONAN

(C) MUTU

BARANGAN YANG DIHASILKAN

KEPERLUAN SEBELUM KPI DITENTUKAN


MENGANALISIS VISI, MISI DAN MATLAMAT
MENGENAL PASTI STAKEHOLDERS ORGANISASI.

CIRI-CIRI PETUNJUK PRESTASI YANG BAIK


S- Specific (Khusus)
M- Measuarable (Boleh diukur)
A- Achievable ( Boleh dicapai)
R- Relevant ( Bersesuaian)
T- Time based goals ( Jangka masa yang tertentu)
PENILAIAN PRESTASI, DIBUAT TERHADAP:
PENCAPAIAN OBJEKTIF PROGRAM/AKTIVITI
KERELEVANAN PROGRAM/AKTIVITI
PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM

CONTOH MEKANISMA PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM


DI MALAYSIA
SISTEM PENARAFAN BINTANG (STAR RATING)
TIGA KOMPONEN UTAMA PENILAIAN:

1. PENGURUSAN

ORGANISASI
KEWANGAN
SUMBER MANUSIA
PROJEK PEMBANGUNAN

2. PERKHIDMATAN TERAS
3. PENGURUSAN PELANGGAN

OBJEKTIF
1. Menilai dan mengukur prestasi Agensi-agensi Kerajaan
bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Sektor
Awam berada pada tahap yang cemerlang;
2. Memberi pengiktirafan kepada agensi-agensi yang telah
menunjukkan tahap tadbir urus yang terbaik serta
sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan yang unggul;
3. Memberi publisiti yang meluas mengenai dasar, strategi,
pengurusan kualiti serta amalan terbaik yang telah
membawa kejayaan kepada organisasi;
4. Menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan Agensi
Sektor Awam dalam mengamalkan pengurusan
organisasi dan penyampaian perkhidmatan yang lebih
berkesan

PELAPORAN PRESTASI
PELAPORAN TENTANG MAKLUMAT PRESTASI
MAKLUMAT PRESTASI
MAKLUMAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT PENILAIAN TENTANG

PENCAPAIAN
MATLAMAT/OBJEKTIF
SESUATU
PROGRAM
DAN
ORGANISASI
DALAM MENUKARKAN INPUT KEPADA OUTPUT DAN
OUTCOME (POLLITT (2006) DAN TIDAK TERHAD KEPADA UKURAN
PRESTASI SAHAJA TERMASUK KEDUA-DUA ASPEK KEWANGAN DAN
BUKAN KEWANGAN .

THE

COMMUNICATION
OF
QUANTITATIVE
AND
QUALITATIVE
INFORMATION WHICH IDENTIFIES THE RESULTS OF AN ENTITY AGAINST
SPECIFIED BENCHMARKS (I.E. PRE-DETERMINED TARGETS). IT
INCLUDES PERFORMANCE INFORMATION PRESENTED IN BUDGETS ,
PLANS OR REPORTS ON PERFORMANCE OF INDIVIDUAL PROGRAMMES
OR ACTIVITIES IN ADDITION TO INFORMATION PROVIDED IN THE
FINANCIAL STATEMENTS (IFAC, 1996)

PELAPORAN PRESTASI MEDIUM UNTUK MENJELASKAN AKAUNTABILITI .