Anda di halaman 1dari 11

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 2
A. Tuliskan jenis pergerakan haiwan di bawah dengan betul
Adikwanie2012......
1 2
3 4
B. Warnakan pada gambar yang menunjukkan ruang yang luas untuk kamu
bergerak
Adikwanie2012......
5 6
C. Warnakan gambar pergerakan yang lebih A!"
Adikwanie2012......
1
2
#. $adankan pada pergerakan yang betul
Adikwanie2012......
3
4
%erjalan
&el'mpat
%erskip
1
2
SK TANJUNG SEPAT (BBA1023)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2
NAMA:
KELAS:
Arahan ( $ilih dan tuliskan makanan yang sesuai mengikut waktu makan di bawah
Adikwanie2012......
%erlari
&el'mpat sebelah
kaki
&enggel'ngs'r
&en'lak
&enarik
&engimbang
&enarik
&engilas
&engayun
3
4
)usu
*kan
+'ti
,asi
%uah )ayur Air &i sup Telur
Arahan ( Warnakan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sihat
Adikwanie2012......
PAGI TENGAHARI MALAM
Arahan ( Tuliskan %-T" atau )AA. berdasarkan kedudukan p'stur badan di
bawah
Adikwanie2012......
Arahan ( Tuliskan situasi sentuhan tidak selamat berdasarkan gambar di bawah
Adikwanie2012......
Arahan ( Warnakan tindakan yang betul jika berlaku situasi sentuhan tidak
selamat
Adikwanie2012......
%erdiam diri
/atakan
0!A,1A,23
Arahan ( $adankan makanan yang menyebabkan berat badan yang berlebihan dan
'besiti
Adikwanie2012......
/etawa
sekuat4kuatnya
!erit 0T55,13
sekuat hati
%enarkan 'rang
itu masuk ke
dalam rumah
!angan buka
pintu pagar
&elarikan diri
ke tempat
selamat
%erdiam diri
DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:
.. ..
MOHD FAISAL B TAIB NUR HASWANI BT MALAN
Adikwanie2012......