Anda di halaman 1dari 6

KPR3974: LATIHAN MENGAJAR 1

TAJUK TUGASAN 1
KUMPULAN

UPSI273(A132PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO. ID NO. TELEFON

ZAINUDIN BIN SAID

D20102043302

0197078412


PENSYARAH: PROFESOR ZAHARUL LAILIDDIN BIN SAIDONRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU KE 2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 4 MINGGU PERTAMA

Mata Pelajaran : Dunia Muzik
Tahun : 4 SOBIRIN
Tarikh : 20 Mac 2014 ( Khamis )
Masa : 8.45 9.45 pagi ( 60 minit )
Fokus : Memainkan alat perkusi
Standard Kandungan : 1.2 Memainkan alat perkusi
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor.
1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo.
Objektif Pengajaran : Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Memainkan corak irama berdasarkan skor dengan betul.
2. Memainkan alat perkusi dengan pelbagai tempo dengan betul.
Pengalaman sedia ada : Murid pernah bermain alat perkusi
Bahan Bantu Mengajar : Gitar
Notasi muzik
perkusi
Lembaran kerja
Penyerapan Nilai : Berdisiplin Mengikut arahan
Kemahiran Berfikir : Meneroka pelbagai cara penggunaan lidah dan mulut.
EMK( Elemen Merentas :1. Kreativiti
Kurikulum ) : 2. Nilai Murni prihatinLANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
LANGKAH
/MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN

CATATAN
SET
INDUKSI

5 minit
Perlidahan 1.Guru memimpin murid menepuk not
krocet dengan sebutan Peranchis.

2.Murid menepuk not minim dengan
menyebut sebutan Peranchis.

Carta corak irama

Langkah
pertama

10 minit

Menepuk corak irama.
1.Guru menerangkan perbezaan antara
detik dan corak irama.

2.Murid menyanyi lagu yang telah
dipelajari Ayuh Bersenam.

3. Murid menyebut lirik lagu sambil
menepuk corak irama lagu dengan
bimbingan guru.


Lirik lagu Ayuh
Bersenam. (MS
powerpoint)

Langkah 2

10 minit

Menepuk detik
mengikut tempo
1.Murid menepuk detik sambil
menyebut lagu Ayuh Bersenam
Mengikut tempo.

2.Murid menyanyi sambil menepuk
detik lagu Ayuh Bersenam

3.Guru memimpin murid menepuk
detik mengikut tempo cepat, sederhana
dan lambat.

Carta lagu (MS
powerpoint)

Lirik lagu:
Ayuh kawan kita
ke padang,
Bermain juga
bersenam,
Keringat di baju,
Bermain juga
bersenam,
Sihatkan badan
selalu.

Langkah 3
15 minit

Menepuk detik
menggunakan perkusi
1.Guru membimbing murid menepuk
detik menggunakan alat perkusi.

2.Murid menepuk detik menggunakan
perkusi mengikut tempo yang
ditetapkan.

Notasi
muzik

Langkah 4
15

Menepuk detik dan
corak irama mengikut
kumpulan.
1.Guru membahagikan murid kepada
dua kumpulan.
-kumpulan 1: menepuk detik
-kumpulan 2: menepuk corak irama.

2. Guru mengiringi murid menepuk
detik dan corak irama lagu Ayuh
bersenam dengan gitar.

2.Setelah setiap kumpulan dapat
menguasai bahagian masing-masing.
Guru mengilirkan kumpulan


Notasi muzik
(MS Powerpoint)


Penutup

5 minit

pengayaan

1.Guru mengedarkan lembaran kerja
untuk pengukuhan.

2.Pembelajaran diakhiri dengan
persembahan murid dihadapan kelas.

Lembaran kerjaRefleksi Pengajaran
Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan terancang. Murid dapat menguasai
kemahiran menepuk detik dan menepuk corak irama. Keseluruhan 90 % murid menguasai
kemahiran menepuk detik dan menepuk corak irama. 10 % murid memerlukan bimbingan.
Kekuatan
pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif. Murid berasa seronok semasa pembelajaran
berjalan. Penggunaan ICT dalam pengajaran sangat membantu melicinkan penguasaan pelajar.
Kelemahan
Kelemahan tidak begitu ketara kerana penggunaan ICT banyak membantu. Murid yang kurang
menguasai perlukan lebih perhatian dan bimbingan.
Cara mengatasi
Guru perlu lebih bersedia dengan pengetahuan sedia ada murid. Dengan ini guru dapat mengatasi
kelemahan dengan lebih baik.


BAHAN BANTU MENGAJAR
a.Latihan Menepuk Detik 4 an

b. skor latihan menepuk corak iramac. Skor Lagu Ayuh Bersenam

d. Skor Lagu Dengan Tanda Detik


e. latihan

Anda mungkin juga menyukai