Anda di halaman 1dari 7

PENGURUSAN SUMBER

KELUARGA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Menyatakan maksud pengurusan sumber
dengan tepat.
Menyatakan jenis sumber dengan betul.
Menyenaraikan contoh setiap jenis sumber.
Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi
pengurusan sumber keluarga dengan tepat.
SUMBER
Segala bahan atau punca yang ada pada diri
dan persekitaran individu dan keluarga.

Sumber adalah terhad

Pengurusan sumber suatu proses
perancangan, penggunaan, dan penilaian
aktiviti menggunakan bahan atau punca yang
ada pada diri dan persekitaran untuk
mencapai matlamat keluarga.Sikap dan
amalan
FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA
UJI MINDA
1. Berikan maksud pengurusan sumber?
2. Senaraikan 4 contoh jenis sumber bukan
manusia.
3. Senaraikan faktor yang mempengaruhi
pengurusan sumber. Terangkan 2
daripada faktor tersebut.