Anda di halaman 1dari 1

SPP/03 - 01

AB107
KEPADA : TIMBALAN PENGARAH
SEKSYEN PEMASARAN DAN PENGAMBILAN
KOLEJ POLY-TECH MARA IBU PEJABAT
JALAN 7/91, TAMAN SHAMELIN PERKASA
56100, CHERAS
KUALA LUMPUR

TELEFON : 03-9179 5639 / 5637 FAX : 03-9179 5677 / 5698
PENGESAHAN PENERIMAAN TAWARAN

Saya,____________________________________,(No. K/P :_________________________)
BERSETUJ U menerima tawaran kursus pengajian Diploma In Human Resource Management,
AB107 dan mengakui layak seperti syarat berikut : -

Syarat Minimum


Syarat 1

Warganegara Malaysia

Syarat 2
Akademik:

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Lulus mana-mana sijil yang berkaitan dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia


Bersama-sama ini disertakan salinan slip bank (Fotostat) berjumlah RM250.00 sebagai bayaran
pengesahan penerimaan tawaran. Bayaran boleh dibuat dimana-mana kaunter Bank Islam Malaysia
Berhad (BIMB) ke no akaun 14041010064675. (Surat tawaran dan pengesahan penerimaan tawaran
ini akan terbatal sekiranya saudara/i tidak memenuhi syarat minimum untuk program di atas dan pihak
KPTM berhak untuk tidak mendaftarkan atau memberhentikan pelajar yang tidak memenuhi syarat)

Sekian.

Yang benar,


____________________
PENTING

Tarikh Akhir Pengesahan
Penerimaan Tawaran
10 MEI 2014
Nama :
No. Telefon :

No. Rujukan Surat Tawaran:_______________
Tarikh Pindaan : 01 April 2013

Anda mungkin juga menyukai