Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

OLAHRAGA
Mata Pelajaran : Olahraga
Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Tajuk : Lompat kijang
Tarikh : 25 Februari 2014
Masa : 2.00 PM hingga 3.00 PM
Tahun : 4 Satria
Bilangan Murid : 20 orang
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :-
1. Psikomotor
Murid dapat berlari dan melompat ke dalam gelung dengan teknik yang betul sekurang-kurangnya dua dari tiga percubaan.
2. Kognitif
Murid dapat menjelaskan 1 teknik lompatan mengikut keupayaan dan kesesuaian sendiri.
3. Afektif
Membina keyakinan diri, mewujudkan suasana keseronokan dan meningkatkan kerjasama antara satu sama lain.Kemahiran berfikir : Dapat menerangkan cara lompat kijang dengan betul
Pengalaman sedia ada : Murid pernah mempelajari cara lompat jauh
Penerapan nilai : Kerjasama, tolong menolong dan keyakinan
Pengabungjalinan : Tunjang kemahiran koordinasi, pertukaran kaki
Kesepaduan : Sains kelajuan mempengaruhi jarak lompatan
Alatan : Skitel (8),
wisel (1),
Gelung (6),
Bola (1),
Palang (4)

BAHAGIAN/
MASA
AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / FOKUS
PEMBELAJARAN
ORGANISASI KELAS ALATAN /
CATATAN
Permulaan
( 5 Minit )1. Memanaskan
Badan

Permainan
Lompat Gelung
Berapi

Larian
Berdiri tegak.Tangan
berada di sisi.Berat badan
dibawa ke depan.
Kaki dominan dibawa ke
belakang. Kaki bukan
dominan diangkat fleksi 90
darjah bersama siku
dihayun ke hadapan.
Pandang depan dan
hayunkan kaki dan tangan
secara bergilir-gilir.
Lompatan
Berdiri tegak dengan kaki
dibuka seluas bahu.
Rendahkan pusat graviti
badan dan fleksi kedua-
dua lutut.
Melonjak menggunakan
bebola kaki ke atas.
Tangan dibawa ke atas1. Kelas dibahagikan kepada
dua kumpulan.
2. Setiap kumpulan berada
dibelakang kon yang
disediakan
3. Ahli kumpulan akan berlari
melepasi kon pertama dan
Skitel ( 8 )
Bola

G
semasa melonjak
Fleksi kedua-dua lutut
ketika mendarat bagi
menyerap daya.

menuju ke dalam gelung dan
melompat melepasi gelung.
4. Kumpulan yang
menghabiskan larian dan
lompatan terlebih dahulu
dikira sebagai pemenang

Perkembangan
( 30 Minit )
Langkah 1Asas Lompat
KetingtingLompat Ketingting
Kaki yang tidak dominan di
angkat
Depakan kedua-dua
tangan
Imbangkan badan
Kaki dibengkokan untuk
merendahkan badan
Bengkokkan lutut dan
lonjakkan badan ke
hadapan
Melompat menggunakan
bebola kaki
Mendarat menggunakan
bebola kaki.


1. Murid dibahagikan
kepada 4 kumpulan
2. Setiap kumpulan berada
di kawasan masing
Skitel ( 8 )
Wisel (1)
G
masing (skitel yang
ditanda)
3. Apabila wisel pertama
dibunyikan, murid
melompat ketingting
setempat
4. Apabila wisel kedua
ditiup, murid melompat
ketingting bergerak ke
arah skitel yang lain.

Langkah 2 Lompat
ketingting kaki
kiri dan kanan


Larian
Berdiri tegak.Tangan
berada di sisi.Berat badan
dibawa ke depan.
Kaki dominan dibawa ke
belakang. Kaki bukan
dominan diangkat fleksi 90
darjah bersama siku
dihayun ke hadapan.
Pandang depan dan
hayunkan kaki dan tangan
secara bergilir-gilir.


Skitel ( 8 )
Gelung ( 6 )
Wisel ( 1 )
G
Kaki Kanan
Kaki Kanan
Kaki Kiri
Larian

Melompat ke gelung
Aplikasikan teknik lompat
ketingting
Murid dibahagi dua
kumpulan
Setiap ahli kumpulan
perlu melompat ke
dalam gelung pertama
menggunakan kaki
kanan.
Seterusnya, gelung
kedua menggunakan
kaki kanan dan gelung
ke tiga menggunakan
kaki kiri.
Langkah 3

Lompat ketinting
berpalang
Larian
Aplikasikan teknik berlari

Lompat bepalang
Aplikasikan teknik lompat
ketingting


Skitel ( 8 )
Palang ( 4 )
Gelung ( 6 )
G

Kaki Kanan
Kaki Kanan
Kaki Kiri
Larian


Murid dibahagi dua
kumpulan

Setiap ahli kumpulan
perlu melompat ke
dalam gelung pertama
menggunakan kaki
kanan.
Seterusnya, gelung
kedua menggunakan
kaki kanan dan gelung
ke tiga menggunakan
kaki kiri.

Palang ditambah sebagai
halangan yang harus
dilepasi ketika melompat
ketingting ke dalam
gelung


Kemuncak
(15 minit )
Permainan kecil
Lompat Kijang
Mini Bermarkah
Larian
Aplikasikan teknik berlari

Teknik lompatan
Aplikasikan teknik ansur
maju pada langkah satu,
dua dan tiga.

Murid dibahagi kepada
dua kumpulan
Kumpulan A dan B
mengambil kedudukan
Setiap ahli kumpulan
perlu berlari dan
melompat dengan teknik
lompat kijang yang betul


Skitel ( 8 )
Gelung ( 6 )
Papan ( 2 )
5 mata
10 mata
15 mata
G
G
Larian
Murid perlu melompat ke
dalam gelung
Pelajar yang berjaya
melompat ke dalam
gelung pertama di beri 5
mata , gelung kedua 10
mata dan yang ketiga 15
mata
Jumlah mata semua ahli
kumpulan dicampur.
Kumpulan yang
mengutip mata paling
tinggi dikira pemenangPenutup
( 5 minit )