Anda di halaman 1dari 33

ASAS

Melibatkan vokal a
MEMBACA
Eja dan sebut
ba ca
pa
va
ta sa ra
wa ya za
da fa ga
ha
na
ma la ja ka
s a
Cuba eja dan sebut
p a
d a
r a
y
a
k a
g a
l a
m a
b a
j
a
sa
ya
ra
ga
pa da
ka
la ma
ba
ja
Cuba sebut
sa ya
Eja dan sebut
Sa ra
ra ga
pa da
ma ma
ba pa
ja la
saya
Sara
raga
pada
mama
bapa
jala
Sebut
mama Sara
Cuba baca
jala bapa
raga mama
Saya ada mama
Cuba baca
Saya ada bapa
Mama saya Sara
Bapa saya Baba
Mama saya ada raga
Bapa saya ada jala
Saya ada mama
Saya ada bapa
Mama saya Sara
Bapa saya Baba
Mama saya ada raga
Bapa saya ada jala
Cuba baca
TERIMA KASIH