Anda di halaman 1dari 11

Nama : _________________________ Tahun :

______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 1
ARAHAN: Warnakan huruf-huruf di bawah
Kemahiran 1 Huruf kecil 1
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 2
ARAHAN: Lengkapkan turutan huruf-huruf berikut.
Kemahiran 1 Huruf kecil
1.
b d e g
2.
k l o
3.
i k ! o
4.
r t " #
5.
$ e f i
6.
o %
7.
g i k
2
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN &
ARAHAN: Suaikan huruf ' huruf (ang %a!a dan tuli%kan hurufn(a.
Kemahiran 1 Huruf kecil
k b
h d
b k
t f
d h
p t
p f
3
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN )
ARAHAN: Suaikan huruf ' huruf (ang %a!a dan tuli%kan hurufn(a.

Kemahiran 1 Huruf kecil
r $
g r
$ g
n (
( n
* !
* !
4
Kemahiran 1 Huruf kecil 5
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN +
ARAHAN :,ulatkan huruf awal berda%arkan ga!bar dan
tuli%kan hurufn(a.
Kemahiran 1 Huruf kecil
g
g
g
g
g
g
g
2.
f
h
k
8.
l
h
j
6.
n
c
s
4.
t
x
l
1.

!
"
3.
#
"

7.
g
j
r
5.
m
$
n
6
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN -
ARAHAN: ,ulatkan huruf awal berda%arkan ga!bar dan
tuli%kan hurufn(a.
Kemahiran 1 Huruf kecil
g
g
g
g
g
g
2.
!
"
"
#
1.
h
c
s
3.
r
h
m
7.
r
f

5.
n
h
u
8.
x
$
%
4.
k
l
!
6.
j
g
s
7
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN .
ARAHAN: Suaikan huruf awal dengan ga!bar (ang %e%uai
dan tuli%kan huruf ter%ebut %e$ara berulang-ulang.
Kemahiran 1 Huruf kecil
1. 2.
b
d
%
3. 4.
*
6. 5.
g n
8
1.
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN /
ARAHAN: Suaikan huruf awal dengan ga!bar (ang %e%uai
dan tuli%kan huruf ter%ebut %e$ara berulang-ulang.
Kemahiran 1 Huruf kecil
3.
k
4.
t
!
2.
p
5.
r
6.
$
9
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 0
ARAHAN : 1uli%kan huruf awal berda%arkan ga!bar %e$ara
berulang.

Kemahiran 1 Huruf kecil
&. 7. 8.
3. 1. 2.

6. 4. 5.
10
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 0
ARAHAN : 1uli%kan huruf awal berda%arkan ga!bar %e$ara
berulang.

Kemahiran 1 Huruf kecil
6. 4. 5.
&. 7. 8.
3. 1. 2.
" " " " "
11

Anda mungkin juga menyukai