Anda di halaman 1dari 24

Nama : _________________________ Tahun :

______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 1
ARAHAN : Warnakan huruf-huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar 11
Kemahiran 2 Huruf besar 12
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 2
ARAHAN : Warnakan petak huruf yang saa.
Kemahiran 2 Huruf besar
A ! A " ! A N ! A
# # W N # A # W N
R $ % R $ R L % $
L & ' ' L & L ' L
$ $ % R R $ % $ R
( ) * ) ( ) ( ) *
+ O + , + , O , +
! ! W # A ! # A !
S H ) H S H ) S H
- ! * - * - ! - *
13
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN .
ARAHAN : Warnakan huruf di bawah.

Kemahiran 2 Huruf besar
A / kuning ! / biru # / erah

W / hi0au + / 1ren 2 / hita
14
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 3
ARAHAN : Warnakan huruf besar di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar 15
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 4
ARAHAN : +ari huruf yang tersebunyi di da5a gabar di
bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar 16
Kemahiran 2 Huruf besar 17
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 6
ARAHAN : +ari huruf yang tersebunyi di da5a gabar di
bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar 18
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 7
ARAHAN : Suaikan huruf awa5 dengan gabar yang diberi.
Kemahiran 2 Huruf besar
*
8
$
H
W
2
R
9
:
'
%
S
19
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN ;
ARAHAN : *u5is ab0ad awa5 berpandukan gabar.

Kemahiran 2 Huruf besar 20
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN <
ARAHAN : 8u5atkan huruf awa5 tiap-tiap gabar di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
# L A * S + : ' * &
A $ 8 L ) + 2 ' 9 *
2 # R H S L = ! # (
' L : R $ + 2 O , &
21
Kemahiran 2 Huruf besar 22
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 1>
ARAHAN : 'sikan petak k1s1ng dengan huruf besar engikut
urutan.
Kemahiran 2 Huruf besar
A
9
23
Kemahiran 2 Huruf besar 24
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 11
ARAHAN : 'sikan petak k1s1ng dengan huruf besar engikut
urutan.
Kemahiran 2 Huruf besar
R S !
+ (
$ * =
8 % (
L O N
25
Kemahiran 2 Huruf besar 26
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 12
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
A
B
C
D
27
Kemahiran 2 Huruf besar 28
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 1.
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.

Kemahiran 2 Huruf besar
E
F
H
G
29
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 13
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
I
J
K
L
30
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 14
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
M
N
P
O
31
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 16
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
Q
R
S
T
32
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 17
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.

Kemahiran 2 Huruf besar

!
"
#
33
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN 1;
ARAHAN : Sa5in seu5a huruf di bawah.
Kemahiran 2 Huruf besar
$
%
34

Anda mungkin juga menyukai