Anda di halaman 1dari 3

PERTANDINGAN BOLA SEPAK 9 SEBELAH ANJURAN

PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIANG, SIMUNJAN,


SARAWAK.
Pendahuluan :
Pertandingan bola sepak 9 sebelah ini dianjurkan oleh PIBG & KSIB Sekolah
Kebangsaan Temiang, Simunjan. Penganjuran pertandingan bola sepak 9 sebelah
ini adalah merupakan salah satu aktiviti ang diran!ang oleh pihak PIBG sekolah.
Syarat Penyertaan :
". Terbuka kepada mana#mana pasukan ang ingin menertai pertandingan.
$. Tiada had umur diletakkan pada mana#mana pasukan.
%. Penertaan pemain dalam pasukan adalah "$ orang dan hana 9 orang ang
boleh bermain.
&. Borang penertaan boleh diambil di Sekolah Kebangsaan Temiang atau di
Kampung Temiang.
'. Setiap pasukan ang menertai haruslah menediakan (Peti Ke!emasan)
sendiri untuk kegunaan pasukan.
*. +ana#mana pasukan ang telah menda,tarkan diri tidak boleh meminta -ang
penda,taran kembali -alaupun telah mengundur diri.
.. +ana#mana pasukan ang le-at atau gagal hadir selepas $/ minit semasa
pertandingan akan dianggap tersingkir.
0. Sarat untuk mendapatkan piala pusingan 1jika ada2.
i. Piala pusingan hana akan diba-a setelah mana#mana pasukan ang
menjuarai perla-anan sebanak tiga kali berturut#turut.
Sistem Pertandingan :
". 3ana 9 orang pemain sahaja ang dibenarkan untuk bermain.
$. Sistem (kalah mati) digunakan. Pasukan ang kalah akan disingkirkan untuk
ke pusingan ang seterusna.
%. Sistem permainan adalah sistem tiada (o,, side) sepanjang perla-anan.
&. +asa ang diperuntukkan dalam perla-anan adalah %/ minit sebelah.
Keseluruhan masa adalah */ minit.
'. Keputusan pengadil perla-anan adalah muktamad dan sebarang rauan dan
bantahan tidak akan dilaan.
*. Pengadil berhak memberhentikan perla-anan serta merta jika berlaku
sebarang keke!ohan dalam perla-anan seterusna meningkirkan
penertaan pasukan tersebut.
.. 4ika berlaku keputusan seri, maka pemenang akan ditentukan melalui
sepakan penalti.
Tarikh dan Masa Pertandingan :
Bermula jam 2.00 petang pada 19/06/2014
Bermula jam 8.00 pagi pada 20/06/2014 dan 21/06/2014
Tarikh Tutup dan a!utan "ndi :
". Tarikh tutup menghantar borang penertaan adalah pada 19/06/2014 jam
09.00 pagi.
$. 5abutan undi akan dibuat pada 19/06/2014 jam 10.00 pagi.
%. Sebarang penda,taran ang le-at tidak akan dilaan.
#uran Penyertaan :
". $M 120.00 bagi setiap pasukan.
$. 6uran dibaar semasa penda,taran dilakukan.
Tempat Pertandingan :
Padang Kampung Temiang.
%ak &a'atankuasa Pengel(la :
". 4a-atankuasa pengelola berhak untuk memutuskan sebarang perkara ang
termaktub serta ang tidak termaktub dalam peraturan pertandingan.
$. Keputusan pengadil perla-anan serta pihak pengelola adalah muktamad.
%adiah Pertandingan :
". Tempat Pertama 7 Piala Pusingan) Piala *ringan dan &ersi
$. Tempat Kedua 7 Piala *ringan dan &ersi
%. Tempat Ketiga 7 Piala *ringan dan &ersi
&. Tempat Keempat 7 %amper
Perhu!ungan :
". 8n. +ohd 9aris I::udin 1 /"%#'.".&." 2
$. 8n. +unan 1 /"&#'0$."** 2
%. 8n. Sungkal 1 /"%#0%'*.$$ 2
&. 8n 5hangan 1 Kpg Temiang 2
'. Pn. ;aang Sadiah 1 /"%#0".09'& 2

Anda mungkin juga menyukai