MAKLUMAT YANG PERLU DILENGKAPKAN

SEKOLAH :

NAMA GURU :

TAHUN SEMASA :

KELAS :

ERLU DILENGKAPKAN

PENDAFTARAN MURID

0 PENILAIAN PENDIDIKAN MUZIK
NAMA GURU : 0 KELAS TAHUN : 0

:

0

Aspek/Jenis Penilaian BILANGAN Bil NAMA 1 ARIF KAMAL 2 AZMI ABD KARIM 3 BAHARUDIN ABDULLAH 4 CHE ASMAN CHE JOHAN 5 DAUD RAMLI 6 HISHAM ABDUL 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ASPEK 1 1.1 3 2 2 4 3 1 2 1.2 4 2 4 4 4 1 3 1.3 3 3 4 4 3 1 PENGGAL 1 4 2.4 3 2 4 4 3 1 5 4.1 3 2 4 4 3 1 6 5.1 3 2 5 4 5 1 Penilaian 1 : Menepuk detik lagu dengan tepat Menyanyi dengan tempo yang tepat Menyanyi lagu berentak Mac dengan betul Membuat gerakan kreatif mengikut tempo Penilaian bertulis aspek 1 Penilaian 2 : Penilaian 3 : Penilaian 4 : Penilaian 5 : Penilaian 6 :

%
63.3 43.3 76.7 80.0 70.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gred
B C B A B C -

Mengajuk bunyi dengan mengeluarkan suara

Petunjuk Nilai 1 - Perlu bimbingan 2 - Memuaskan 3 - Sederhana 4 - Baik 5 - Cemerlang

ng tepat

c dengan betul

engikut tempo

ngeluarkan suara

0 PENILAIAN PENDIDIKAN MUZIK
NAMA GURU : 0 KELAS TAHUN : 0

:

0

Aspek/Jenis Penilaian BILANGAN Bil NAMA 1 ARIF KAMAL 2 AZMI ABD KARIM 3 BAHARUDIN ABDULLAH 4 CHE ASMAN CHE JOHAN 5 DAUD RAMLI 6 HISHAM ABDUL 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 47 0 48 0 49 0 50 0 ASPEK 1 1.1 0 4 2 4 2 5.1 0 4 2 4 0 4 2 4 0 4 2 4 0 5 3 5 0 3 5 3 3 PENGGAL 2 4 5 6 Penilaian 1 : Menepuk detik lagu dengan tepat Penilaian bertulis aspek 1 #N/A #N/A #N/A #N/A Penilaian 2 : Penilaian 3 : Penilaian 4 : Penilaian 5 : Penilaian 6 :

%
0.0 80.0 53.3 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gred
A B A -

Petunjuk Nilai 1 - Perlu bimbingan 2 - Memuaskan 3 - Sederhana 4 - Baik 5 - Cemerlang

1.1 Menepuk detik lagu dengan tepat 1.2 Menyanyi dengan tempo yang tepat 1.3 Menyanyi lagu berentak Mac dengan betul 1.4 Membunyikan pic dengan tepat 1.5 Penilaian bertulis 2.1 Membuat gerakan kreatif mengikut tempo 3.1 Mengajuk bunyi dengan mengeluarkan suara 5.1 Penilaian bertulis aspek 1

0 ANALISIS KESELURUHAN TAHUN :
NAMA GURU : 0 KELAS TAHUN : 0
GRED GRED PENGGAL 1 PENGGAL 2 1 ARIF KAMAL 2 AZMI ABD KARIM 3 BAHARUDIN ABDULLAH 4 CHE ASMAN CHE JOHAN 5 ali 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C C B C C C

0

Gred A B C BIL. MURID GPMP

Penggal 1 Bil. 1 1 2 4 2.25 % 25.0 25.0 50.0

Penggal 2 Bil. 0 1 3 4 2.75 % 0.0 25.0 75

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.