Anda di halaman 1dari 1

EAJ-PNV. Donostiako Udal Taldea.

Twitter: @donostiaPNV
PRENTSA OHARRA
DONOSTIAKO EAJ-PNVK ESKATU DIO UDAL GOBERNUARI DUEN
JARRERA PASIBOA ALDE BATERA UT!I ETA AKTIBOKI
INPLIKATU DADILA AIETEN ERAIKIKO DEN ANBULATORIORAKO
KOKAPEN EGOKIENAREN BILAKETAN
Aieteko anbulatorioa funtsezkoa izango da onostiako zonalde zabal baten
osasun arretaren !a"a osatzeko garaian# $orregatik $aren koka"ena ze$aztea
garrantzitsua da eta onostiako Udala $orretan in"likatu be$ar da# tokirik
egokiena !ugatzeko%, nabarmendu du Donostiako EAJ-PNV udal taldeko
bozeramailea den Eneko Goiak
Donostiako EAJ-PNV udal taldeak mozio bat aurkeztuko du hurrengo Osoko ilkuran udal Gobernuari
eskatzeko !aktiboki in"likatu dadila Aieten eraikiko den anbulatoriorako koka"en egokienaren
bilaketan# !eta alde batera utz dezala orain arte izan duen &arrera "asiboa' Aieteko anbulatorioa
funtsezkoa izango da onostiako zonalde zabal baten osasun arretaren !a"a osatzeko garaian#
$orregatik $aren koka"ena ze$aztea garrantzitsua da eta onostiako Udala $orretan in"likatu
be$ar da# tokirik egokiena !ugatzeko%$ adierazi du Donostiako EAJ-PNV udal taldeko bozeramailea
den Eneko Goiak
uela egun batzuk &akin dugu udal (obernuak Eusko Jaurlaritzari zenbait lur sail eskaini
diola Aieten bertan auzoko anbulatorioa eraiki dezan' Lorturiko infor!aziotik ondorioztatzen da
onostiako Udalak ez duela adierazi koka"en $orietako bakar bat bera ere na$iago duenik'
Atentzioa e!aten duen datua da $ori# aski ezaguna baita Aieteko Auzo Elkarteak# Lant)abek#
gai $onekiko duen iritzia# $au da Jolastokiko lur saila oku"atu be$arrean# anbulatorioa
Oblatasen egoitza kokatuta dagoen sailean kokatzeko aukera aztertu dadila%# nabarmendu du
bozeramaile %eltzale donostiarrak#
Udal (obernuak# ordea# $iritarren "arte$artzearen alde etengabeko erretolika erre"ikatzen ari
bada ere# Aieteko bizilagunek egingo den anbulatorioa kokatzeko azaldu dituzten iritziei ez die
kaso zi"itzik egin' (ure ustez# udal (obernuak &arrera $ori zuzendu eta Aieteko bizilagunen
iritzia aintzakotzat $artu be$ar du# garaiz gauden bitartean%# nabarmendu du Goiak#