Anda di halaman 1dari 12

40

TUGASAN 2 :


BINCANGKAN TINDAK BALAS NUKLEAR YANG
MELIBATKAN PROSES PEMBELAHAN DAN
PELAKURAN NUKLEUS. NYATAKAN
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA DUA
JENIS TINDAK BALAS TERSEBUT. HURAIKAN
KESAN BIOLOGITENAGA NUKLEAR
TERHADAP KEHIDUPAN DI ALAM INI.41


Tindak Balas Nukleus
Tindak Balas
Nuklues
Definisi
Tindak balas nukleus
merupakan satu
proses di mana
struktur dan
kandungan tenaga
dalam satu nukleus
diubah melalui
interaksi bersama
dengan nukleus atau
zarah yang lain.
Tenaga Nukleus
- Juga disebut sebagai
tenaga atom.
- sejenis tenaga yang
mengikat nuklues
sesebuah atom.
- boleh dibebaskan melalui
tindakbalas nuklear seperti
pereputan radioaktif serta
pembelahan atau
pelakuran nuklear.
- Menurut Albert Einstein,
jisim yang hilang dalam
tindak balas nuklear telah
bertukar kepada tenaga.
E = MC
2
- jisim yang hilang dalam
tindak balas nuklear juga
dikenali sebagi 'kehilangan
jisim' atau ' cacat jisim'
-0 tenaga nuklear juga
disukat dalam elektron volt
1 eV= 1.60 X 10
-19
J

Jenis
-Proses
Pembelahan
- Proses Pelakuran
42


Pembelahan NukleusPembelahan
Nukleus
Definisi
Sejarah
Penemuan
Proses
Contoh:
Proses
pembelahan
uranium-235
Tindak
Balas
Berantai
Kebaikan
dan
keburukan
Proses di mana nukleus suatu
unsur berat dipecahkan menjadi
dua nukleus baru dengan jisim
yang hampir sama.
Pembelahan nukleus adalah
perubahan nukleus fizikal.
Perubahan kimia dalam atom itu
dipelihara
Definisi Proses
Pembelahan
43


Sejarah Penemuan Pembelahan Nuklear

Pembelahan nuklear ditemui
pada tahun 1938 atas
keperluan Perang Dunia II
untuk membuat bom atom.
Pada 1939, Otto Hahn dan F.
Strassemann mendapati
bahawa logam alkali bumi
akan dihasilkan apabila
uranium disinarkan dengan
neutron.
Lise Meither dan O.R
Frisch mengemukakan
bahawa dengen
menyerap suatu neutron,
nukleus uranium menjadi
teruja secukupnya untuk
berpecah kepada dua
serpihan yang
mempunyai jisim lebih
kurang sama.
Pada 2 Disember 1942, Enrico
Fermi Melibas suis, beratus-ratus
rod kawalan kadmium menyerap
neutron daripada blok grafit dan
beberapa tan uranium oksida
pelet Lei Cheng reaktor. Fermi
Stagg padang bola sepak di
University of Chicago di bawah
West Stand gelanggang tenis
tanah dalam cerucuk 42,000 blok
grafit. Ini adalah reaktor pertama
nuklear di dunia - adalah Meitner
menemui produk.
Pada tahun 1945, penciptaan
bom atom ditemui
pembelahan nuklear
permohonan kedua.
44


Proses Pembelahan Nukleus
Pembelahan Nukleus
Proses pemecahan satu
nukleus berjisim besar
kepada dua nukleus yang
lebih ringan disertai
dengan pembebasan
tenaga.
Nukleus -nukleus ringan
itu jisim yang hampir
sama antara satu sama
lain.
Pembelahan biasa
berlaku apabila satu
nukleus berjisim besar
dihentam oleh satu
nuetron.
Pembelahan nukleus
menghasilkan suatu cacat
jisim atau jisim yang
hilang
Jisim yang hilang itu
bertukar kepada tenaga
kinetik nukleus.
Apabila satu nukleus pembelahan ini
berlanggar dengan atom-atom
sekeliling, tenaga kinetik ditukar
kepada tenaga haba
Persamaan Eistein,
E = mc
2

Tenaga yang dibebaskan oleh
pembelahan nukleus adalah sangat
besar berbanding dengan tenaga
yang dibebaskan oleh tindak balas
kimia.
45

Persamaan Proses
Pembelahan Uranium 235 :Proses Pembelahan Uranium 235Apabila suatu nuklues
berat seperti uranium-
235 dibedil dengan satu
neutron secara
perlahan, neutron akan
diserap dan bertindak
balas dengan nukleus
uranium.
Uranium-235 akan
berbelah menjadi 2
neukleus baru bersama-
sama dengan
pembebasan tenaga
nuklear yang banyak.
Proses ini dikenali
sebagai pembelahan
nukleus bahan
radioaktif.
Tenaga yang dihasilkan
dalam proses ini
dikenali sebagai tenaga
nuklear.

46

Tindak Balas Berantai:
Proses pembelahan
nukleus menghasilkan
beberapa neutron baru.
Setiap neutron baru itu
dapat meneruskan proses
pembelahan nukleus yang
baru.
Proses pembelahan itu
akan berterusan dan satu
tindak balas berantai akan
terjadi.
Tindak balas berantai
hanya berlaku jika jisim
sampel uranium itu
melebihi suatu nilai
minimum yang tertentu
yang dikenali sebagai jisim
genting
Jisim genting bagi sampel
uranium itu bergantung
kepada bentuknya
jisim genting bagi sampel
berbentuk sfera lebih kecil
daripada jisim genting bagi
sampel berbentuk cakera
kerana sampel berbentuk
sfera mempunyai luas
permukaan yang lebih
kecil daripada sampel
yang berbentuk cakera.
Oleh itu, bilangan neutron
baru yang terlepas dari
sampel yang berbentuk
sfera lebih kecil daripada
bilangan neutron baru yang
terlepas daripada sampel
yang berbentuk cakera.
Dalam tindak balas
berantai yang tidak
terkawal, tenaga yang
terbebas adalah amat
besar dan prinsip ini
telah digunakan dalam
pembinaan bom atom.
Jika 3 neutron
sekunder dapat
dinyahpecutkan.
Kuantiti U-235 yang
digunakan melebihi
suatu saiz genting.
Syarat
Proses
Contoh
47

Kebaikan dan keburukan Pembelahan Nuklear
kebaikan
Pembelahan Nuklear
Keburukan
Pembelahan nuklear
menghasilkan sejumlah
besar tenaga.
Pembelahan nuklear
menghasilkan bahan
buangan radioaktif yang
sangat berbahaya dan tahan
lama, yang mesti ditanam
jauh di dalam tanah selama
beribu-ribu tahun.
Proses ini perlu disekat untuk
mengelakkan menjadi
letupan bom atom.
Reaktor tidak melepaskan
karbon dalam atmosfera
Bahan api uranium perlu
dilombong dari bawah tanah.
Terdapat bekalan terhad
uranium bagi reaktor semasa
antara 50 hingga 100 tahun.
U-235 dibedil
dengan satu neutron
secara perlahan,
neutron akan
diserap dan
bertindak balas
dengan nukleus
uranium.
Dua nukleus yang
lebih kecil dan 3
neutron akan
dihasilkan.
Ketiga-tiga neutron
tersebut akan
menghasilkan 3
nukleus U-235 lagi.
Tindak Balas
berantai tidak
mungkin berlaku
dalam bijih
uranium dalam
alam semula jadi
kerana :
Uranium semula jadi terdiri
daripada 99% isotop uranium-238
dan kurang daripada 1% isotop
uranium-235
Kebanyakkan neutron sekunder
ditawan oleh nuklues-nukleus
uranium-238. Pembelahan nuklus
uranium-238 hanya berlaku bagi
neutron yang amat laju.
Sebahagian besar neutron-neutron
sekunder terlesap dari bijih itu.
Bilangan nukleus uranium-235 per
unit isipadu tidak mencukupi untuk
tindak balas berantai diteruskan.
48

Pembinaan reaktor
memerlukan kos yang sangat
tinggi. Pada hujung hayatnya,
sesetengah bahagian reaktor
menjadi bahan buangan
radioaktif.

Pelakuran Nukleus

Pelakuran
Nukleus
Definisi
Ciri-ciri
Proses
Tenaga
Matahari
Definisi Pembelahan
Pelakuran nucleus adalah proses
penyatuan atau penggabungan dua
nukleus yang ringgan untuk membentuk
nukleus yang lebih berat dan lebih stabil
dengan membebaskan banyak tenaga.
Tenaga yang dihasilkan melalui pelakuran
nucleus adalah selamat digunakan.
49
Ciri-ciri
Pelakuran nukleus
berlaku apabila dua
atom yang ringan
bercantum untuk
membentuk satu
atom yang lebih
besar disertai dengan
pembebasan tenaga
yang besar.
Pelakuran hanya
akan berlaku pada
keadaan suhu
yang amat tinggi.
Pelakuran nukleus
merupakan dasar
untuk membuat
bom hydrogen.
Tenaga haba matahari
merupakan haba yang
dibebaskan akibat proses
pelakuran nukleus yang
berlaku di permukaan
matahari. Permukaan
matahari mengandungi
banyak gas hydrogen
serta suhu yang sangat
tinggi amat sesuai untuk
tindak balas ini berlaku.
50

Proses Pelakuran

Tenaga Matahari
Persamaan dan perbezaan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus.

Pelakuran nukleus
berlaku apabila
deuterium dan tritium
dicantumkan.
Untuk menyatukan dua
nukleus itu, dua nuklues
itu mesti menuju satu
sama lain dengan suatu
laju yang tinggi.
Untuk mencapai laju
yang tinggi, suhu
deuterium dinaikkan
kepada kira-kira 10
8
K.
Tindak balas yang
dilakukan pada suhu
yang tinggi ini ini juga
dipanggil tindak balas
termonuklear
Jumlah jisim hasil tindak
balas itu (m
e
+m
n
) adalah
kurang daripada jumplah
jisim dua nukleus
denterium itu (2m
D
).

Tenaga Matahri dihasilkan daripada proses
pelakuran nukleus hidrogen kepada helium.
Pembentukan setiap nukleus helium
membebaskan 27 MeV tenaga.
Dianggarkan bahawa jisim Matahari berubah
menjadi tenaga pada kadar empat juta tan per
saat.
Proses pelakuran nukleus akan terus berlaku di
Matahari untuk 10
10
tahun lagi.
Persamaan bagi tindak
balas ini :
51
Pembelahan
Nukleus
Pelakuran
Nukleus
Menghasilkan
jumlah tenaga
yang besar

Menghasilkan
neutron
Menghasilkan
sinaran
radioaktif
Mengalami
penyusutan
jisim nukleus
Persamaan