Anda di halaman 1dari 8

1 Tarikh / Hari 31 Mac 2014 (Isnin)

2 Mata Pelajaran Matematik


3 Tahun 3 P
4 Masa 10.45 - 11.45 pagi (60 minit)
5 Bilangan Murid ___orang (Hadir: ______)
6 Bidang Pembelajaran Nombor dan Operasi
7 Tajuk Darab
8 Standard Kandungan Murid dibimbing untuk:
4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab.
9 Standard
Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya untuk:
i. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak
menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar,
(c) garis nombor.
10 Pengetahuan Sedia
Ada
Murid sudah pernah menambah berulang dan mengetahui sifir
11 Kosakata/ terminologi Garisan Nombor, kali, darab
12 Bahan Sumber P&P Kertas warna, manila kad, fail, kertas A4, dan gambar
13 Proses Berkomunikasi, membuat penerangan dan membuat perkaitan
14 Kemahiran Mengenalpasti, membanding beza, menganalisis dan menjana idea
15 Sikap dan Nilai Nilai peribadi (Berani, teliti, disiplin, sabar dan berkeyakinan) Nilai
interaksi (bekerjasama, kerja berpasukan dan saling membantu), Nilai
procedural (berkomunikasi dan berinteraksi)
16 Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Kreativiti ( murid mengaplikasikan daya imaginasi untuk menyelesaikan
masalah)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

FASA AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI
Persediaan
(10 minit)

Pemerhatian dan
Analisis
1. Guru membahagikan murid
kepada 4 kumpulan.

2. Guru mengedarkan fail kepada
setiap kumpulan.

3. Guru mengarahkan murid untuk
mengeluarkan kepingan kertas
yang mempunyai gambar.

Contoh :-

4. Guru mengarahkan murid untuk
memerhatikan gambar tersebut.

5. Guru memanggil setiap wakil dari
ahli kumpulan untuk beri
keterangan mengenai gambar yang
diberikan.

6. Guru mengaitkan aktiviti tadi
dengan topik yang bakal dipelajari.
Keluarkan gambar dalam fail yang
diberikan. Perhatikan gambar
tersebut.

Ceritakan apa yang dilihat pada
gambar tersebut.

Buat kesimpulan melalui
pemerhatian tadi.


FASA AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI
Imaginasi
(15 minit)
Penjanaan idea
Sintesis idea
1. Guru mengarahkan murid
mengeluarkan sampul berwarna
yang berisi kepingan smile dalam
fail.

2. kemudian guru mengarahkan
murid untuk meletakkan kepingan
itu kepada 2 , 3 dan 4 kumpulan.


3. Murid diterangkan mengenai
konsep sama banyak bagi setiap
kumpulan.


Berapakah biji gula gula yang
kamu perolehi?


Sila susun kepingan sebanyak
enam atau 4 kepingan dalam
setiap kumpulan.


Berapakah bilangan kumpulan
yang kamu perolehi? Terangkan.FASA AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI
Perkembangan
(15 minit)

Penambahbaikan
Menilai
1. Guru mengarahkan murid
mengeluarkan mini board dan
garisan nombor dalam fail.

Contoh :-

2. berpandukan gambar yang
diberikan pada fasa persediaan.
Murid dijelaskan mengenai konsep
sama banyak bagi setiap kumpulan.

3. Murid diterangkan mengenai
konsep sama banyak melalui
kaedah garis nombor.

4. Murid ditunjukkan perbezaan di
antara setiap senggatan atau tanda
pada rajah tersebut adalah bernilai
sama banyak.
FASA AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI


LEMBARAN KERJA 1

LEMBARAN KERJA 2