Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN MORAL

MINDTOOLS UNTUK TEKNIK MENJAWAB SOALAN ESEI SPM


P1 P1
2 2a
N 5 MARKAH
1 3 3a
P1 P1

KATA KUNCI HURAIAN / CONTOH
NILAI
1. Pertama anda perlu membuat 1 atau 2 baris ayat pendahuluan ( Jangan
terlalu panjang,tiada markah diberikan) hanya untuk mengindahkan
jawapan anda.
2. Kedua anda perlu membina ayat untuk nilai (N-1).( cnthnya Keluarga
! mengamalkan nilai bertanggungjawab)
". #eterusnya diikuti dengan dengan kata kunci 1(P1-2) dan juga huraian
atau cnth 1(P1-2a).( cnthnya kata kunci $ Keluarga ! perlu memikul
tugas mereka agar tidak mengabaikan tanggungjawab mereka. %nth
huraian pula hendaklah dikaitkan dengan kata kunci dan salan.
&. Keempat diikuti dengan kata kunci 2 (P1-3) dan juga huraian 'cnth 2
(P1-3a).
(. !nda perlu menulis nilai mengikut bentuk salan yang
dikemukakan.%nthnya salan dikehendaki menulis " nilai maka pelajar$
pelajar perlu menulis & nilai dan sebaliknya tidak dinyatakan maka pelajar
perlu menulis " nilai utama dengan kata kunci dan huraian ' cnth.
). *esti ditulis dalam satu perenggan.
+. Peringatan Jangan menulis kedua$dua kata kunci atau huraian ' cnth
anda yang sama dalam satu baris ayat.
,. #etiap satu nilai memberikan keseluruhan 5 markah
-. Peringatan #ekiranya mana$mana nilai,kata kunci,huraian ' cnth anda
salah maka markah tidak diberikan.(. markah )
1.. Pemeriksa akan memilih mana$mana 2 subnilai yang markahnya tinggi.
11. Pastikan perwatakan atau perkara yang ditekankan dalam salan ditulis
dalam pembinaan ayat untuk kata kunci dan huraian.