Anda di halaman 1dari 32

Cermah Kh Fahmi Basya

Fenomena
Fenomena

‘iedul fithri
fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.
com
www.12mb.com/fahmi
www.flyingbook.net
KH.Fahmi Basya
‘Iedul Fithri artinya Kembali
Berbuka.
Tetapi maknanya kita kembali ke Fithrah,
Karena Nabi saw mengatakan setiap bayi lahir
atas fithrah,

Dan orang yang diterima puasanya, lucut dari


dosanya seperti bayi lahir dari ibunya.
Jadi ‘Iedul Fithri bisa bermakna
Kembali
Dan ‘Iedul Qurban Lahir
bermakna
Kembali Berqurban
Bulan (syahru) itu ada 12
Disebut pada ayat ini:

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12


bulan dalam kitab Allah pada hari Dia ciptakan
langit dan bumi,
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 36)
Tetapi perlu diketahui bahwa Bulan itu
ada dua macam: Bulan Nur dan Bulan
Busur
Bulan Nur = Qomar
Bulan Busur = Syahru

Ketika bumi berada di Busur


Ramadhan, maka dikatakan
bahwa kita berada pada bulan
Ramadhan.
Yang 12 itu adalah bulan busur
Gambarnya sbb:
Dz- Dz-
hijjah qoidah
Muharr Syawal
am
Shofar Ramad
han

R.awal Sya’ba
n
R.Akhir Rajjab
J.awal J.Akhir
Pada busur-busur itu bumi berada.
Kita katakan “Bumi berada pada bulan
Ramadhan”
Dz- Dz-
hijjah qoidah
Muharr Syawal
am
Shofar Ramad
han

R.awal Sya’ba
n
R.Akhir Rajjab
J.awal J.Akhir
Pada busur-busur itu bumi berada.
Kita katakan “Bumi berada pada bulan
Muharram”
Dz- Dz-
hijjah qoidah
Muharr Syawal
am
Shofar Ramad
han

R.awal Sya’ba
n
R.Akhir Rajjab
J.awal J.Akhir
Pada busur-busur itu bumi berada.
Kita katakan “Bumi berada pada bulan
Rabiul Awal”
Dz- Dz-
hijjah qoidah
Muharr Syawal
am
Shofar Ramad
han

R.awal Sya’ba
n
R.Akhir Rajjab
J.awal J.Akhir
gambar posisi bumi pada 12 bulan itu sbb
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12
bulan dalam kitab Allah pada hari Dia
ciptakanlangit dan bumi, daripadanya ada empat
yang haram. Itu Diin yang kokoh, maka jangan
kamu aniaya diri-diri kamu padanya
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 36)

daripadanya ada empat yang


haram.
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 36)
Nabi mengatakan bahwa 4 bulan haram itu ialah
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw Lahir dan wafat 12 Rabiul Awal
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
12 Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw Isra’ Mi’raj: 27 Rajjab
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
12 27 Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw terima wahyu pertama: 17 Ramadhan
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram

17Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
12 27 Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw Wuquf (Haji Akbar) : 9 Dz Hijah
Dz-hijjah Dz-qoidah
9
Syawal

Muharram

17Ramadhan

Shofar
Sya’ban

R.awal
12 27 Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw ‘iedul Adha : 10 Dz Hijah
Dz-hijjah Dz-qoidah
9
10 Syawal

Muharram

17Ramadhan
Apakah
kamu
Shofar
percaya Sya’ban
kalau ‘Idul
Fithri harus
R.awal di sana
12 27 Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Nabi saw ‘iedul Fithri : 1 Syawal
Dz-hijjah Dz-qoidah
9
10 1 Syawal

Muharram Hijir isma’il


17Ramadhan

Shofar Ka’ba Sya’ban


h Arah gerak
Thawaf = arah
R.awal gerak bumi
12 27 Rajjab

R.Akhir
12 + 27 + 17 + 9 J.Akhir
+1 = 76=4 x
J.awal
Kekuatan, Kerapian, Ketelitian, Kebenaran
yang baru saja kita lihat itu yang disebut
“Qoiyyim”(Lurus, Kokoh, Kuat)
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12
bulan dalam kitab Allah pada hari Dia ciptakan
langit dan bumi, daripadanya ada empat yang
haram. Itu Diin yang kokoh, maka jangan kamu
aniaya diri-diri kamu padanya
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 36)

Itu Diin yang kokoh, maka jangan kamu


aniaya diri-diri kamu padanya
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 36)
Di ka’bah ada rusuk Syamsi
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan
Syamsi

Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Bumi paling dekat ke Syamsu(Matahari) pada tiap bulan Muharram

Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan
Syamsi

Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab

R.Akhir
J.Akhir
J.awal
Di ka’bah ada sudut BATU HITAM (Hajar Aswad) dan garis coklat

Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan
Syamsi

Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab
Thawaf
R.Akhir Gdimulai
a
dari
r coklat ini
cgaris
ok is
J.Akhir lat
J.awal
Thawaf yang 7 itu melihatkan Rajjab tempat keluar masuk.
Nabi keluar masuk bumi 27 Rajjab waktu Mi’raj
Dz-hijjah Dz-qoidah

Syawal

Muharram
Ramadhan
Syam
si
Shofar
Sya’ban

R.awal
Rajjab

Ga
R.Akhir co ris
kla
J.Akhir t
J.awal
Maka Luruskanlah wajahmu kepada Agama itu
setulusnya. Fithrah Allah yang memfithrahkan
manusia atasnya. Jangan ada perubahan pada
ciptaan Allah.
Itu Agama yang KOKOH, akan tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahuinya.
(Al-Quran, surat Ar-Rum, ke 30 ayat 30)
Sepasang‘Iedul Qurban dan ‘Iedul Fithri
Berkorban seekor.
Yaitu ekornya
ia potong
di depan pintu
Ovum.
rahim
ovary
12 Dzul Hijjah.
‘Iedul Qurban.

ovum

Jika peristiwa ini terjadi pada hari ‘Iedul Qurban yang ke 3,


Yaitu tanggal 12 Dzul Hijjah.
1 Syawal (‘Iedul Fithri) Maka bayi akan lahir pada 1 Syawal, Yaitu ‘Iedul Fithri.
Bayi Lahir
Dengan demikian terpasang ‘Iedul Qurban
dan ‘Iedul Fithri.
ARBA’IN
Kata Hajj berarti Pertemuan disebut pada ayat:
Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu
Wa lillaahhi ‘alaan-naasi hijjul bait
(Al-Quran, surat Ali-’Imran ke 3 ayat 97) Dari 20 Dzul Hijjah ke
1 Syawal = 9 bulan 10 hari
8 hari adalah lama kehamilan.
10 hari
Dari 20 Dz Hijjah
Ke 1 Muharram

9 bulan:

i m 1.Muharram
h 2.Shofar
ra ovary
3.Rabiul Awal
4.Rabiul Akhir
5.Jumadil Awwal
6.Jumadil Akhir
7.Rajjab
8.Sya’ban
9.Ramadhan

1 Syawwal =
Lahir
12 Dzul Hijjah
Hajj
20 Dzul Hijjah 22

Ketika Spermatozoa bertemu (Hajj) dengan Ovum 22


(rumah Pertama), ia mempertemukan 22 kromosom
body pada Ovum dan
22 pada kepala Spermatozoa. Surat Al-Hajj itu no
Coba saja,

Kalau isteri subur tgl 12 Dzul


Hijjah, anda melakukannya di
Mina 12 Dzul Hijjah,karena telah
melakukan thawaf ifadah.
Lalu setelah thawaf wada’,
langsung ke Madinah.
Di Madinah 8 hari (Arba’in).
Dan tanggal 20 Dzul Hijjah anda
kembali ke kampung. Itu hamil
pertama. Anak anda akan lahir 1
Syawal, jika semua berjalan
secara normal.
Itu pernah terjadi
Kepada manusia pertama yang
diciptakan Allah dari ‘Alaq

Yaitu anak Adam yang


Sebab itupertama.
perlu dikatakan bahwa
9 Dzul Hijjah adalah pertemuan
Adam dan Hhawa.
Perhubungan Adam dan Hawa
tentu tanggal 12
Dan anak adam yang pertama lahir
tgl 1 Syawal
Itu Deklarasi Gua Hira’
“Bacalah Rahsaia nama
Tuhanmu Yang telah
menciptakan”
“Dia telah menciptakan
Manusia dari ‘Alaq”
Maksudnya PETERNAKAN MANUSIA di
BUMI, sudah berhasil
Dan akibatnya kita sekarang ada di
bumi.
Lalu apa saja yang kamu kerjakan di bumi ?
Itu yang perlu kita renungkan.
Hai orang-orang yang beriman !. Takutlah kepada Allah,
dan carilah JALAN yang bisa menyampaikan kamu
kepada Nya, dan hendaklah kamu BERJUANG di jalan-
Nya
agar kamu meraih kemenangan.
(Al-Qur’an, surat Al-Maidah, ke 5, ayat 35)

Saya sudah temukan satu jalan itu, dengan


menyebarkan Kalam Ilahi dengan Internet.
Apakah tuan mau ikut di jalan ini ?. Saya
sudah 2 tahun berjalan di sini, tidak saya
rasakan takut miskin dan tidak dukacita dan
Turutlah berjuang Dengan cara berinfaq ke sini :

BOX Infaq : BANK CENTRAL ASIA BOX Infaq : BANK MANDIRI


(BCA) KCP PALMERAH JKT TMN K.JERUK
3191017607 117- 0002011500
FAHMI BASYA HAMDI FAHMI BASYA HAMDI

BOX Infaq : Bank Negera Indonesia (B N I) Cabang :TOMANG


PLAZA
237.000903541.901
FAHMI BASYA HAMDI

Tidak infaq yang kecil dan tidak yang besar, dan tidak
mereka melintas di suatu lembah, melainkan kami tulis
untuk mereka, agar Allah balas mereka dengan yang
lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.
(Al-Quran, surat At-Taubah, ke 9 ayat 121)
Adakah hatimu tersentuh
dari perkataan itu ?

Semoga pada Ramadhan ini


hatimu jadi halus
Demikian WWW
fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.com
www.12mb.com/fahmi
www.flyingbook.net

KH.Fahmi Basya

Kamis 3 Juni 2004


14 Rabiul Akhir 1425