Anda di halaman 1dari 27

LEARNING

WALKS
FOKUS:
1. PERSEKITARAN BILIK
DARJAH
2. STRATEGI PENYOALAN
3. PERBINCANGAN
PELAJAR
LEARNING WALKS
FOKUS:
1. PERSEKITARAN BILIK DARJAH
2. STRATEGI PENYOALAN
3. PERBINCANGAN PELAJAR
FOKUS 1:
PERSEKITARAN KELAS

DAPATAN:
1) Papan putih tidak dibersihkan dari subjek
sebelumnya.
2) Tiada tarikh & hari ditulis di papan putih.
3) Penulisan di papan tulis tidak jelas kerana papan
putih sudah terlalu kotor dan marker pen sudah
tidak terang.
4) Tiada pembahagian ruang penulisan di papan
putih.
5) Ada pelajar yang tidak duduk dengan tertib.
6) Nota belakang ada yang tidak dilengkapkan /
tiada langsung. (Subjek: Maths & KSM)
7) Nota di belakang hitam-putih tidak menarik.

FOKUS: PERSEKITARAN KELAS
DAPATAN:
9) Ada kelas menyediakan / melekatkan
nota/bahan bacaan yang baik untuk
merangsang PdP pelajar.
10) Ada kelas yang berkeadaan ceria dan ada
pencahayaan yang bagus kerana pemilihan
hiasan kelas yang tenang dan tidak kerterlaluan.
11) Ada kelas yang masih tidak ceria langsir tidak
kemas, papan notis hadapan & belakang tidak
lengkap & kurang menarik.
12) Ada kelas yang tidak mempunyai kerusi-meja
pada waktu ke-3 PdP.
13) Kerusi tidak digunakan ada di belakang kelas.


FOKUS: PERSEKITARAN KELAS
PENAMBAHBAIKAN:
1) Tulis tarikh dan hari di papan putih
sebelum PdP bermula.
2) Bersihkan papan putih selepas
digunakan oleh subjek sebelumnya.
3) Bahagikan ruang di papan putih
untuk memudahkan
penggunaannya.
4) Up-date notis di papan notis
hadapan & belakang.FOKUS: PERSEKITARAN KELAS
PENAMBAHBAIKAN:
5) Gunakan nota yang terdapat di
dalam kelas untuk membantu pelajar
menjawab soalan berkaitan subjek.
6) Hantar kerusi berlebihan ke dalam
stor.
7) Pastikan pencahayaan cukup untuk
merangsang sesi PdP.
8) Ceriakan keadaan kelas untuk
menyelesakan proses PdP.


FOKUS: PERSEKITARAN KELAS
FOKUS 2:
STRATEGI PENYOALAN

DAPATAN:
1) Nada suara yang baik membantu pelajar fokus.
2) Soalan tidak dibuka ditujukan kepada pelajar
yang dipilih.
3) Soalan dilontarkan sebelum pelajar bersedia:
tiba-tiba memberi soalan.
4) Soalan secara rawak.
5) Pelajar diminta menjawab dihadapan.
6) Pelajar diminta berdiri untuk menjawab.
7) Ada pelajar yang mendapat terima kasih
daripada guru selepas menjawab ada yang
tidak.
8) Penyoalan hanya kepada pelajar yang
dihadapan.
FOKUS: STRATEGI PENYOALAN
PENAMBAHBAIKAN:
1) Pastikan pelajar bersedia sebelum
memberi soalan agar pelajar lebih
fokus.
2) Nada suara dipelbagaikan untuk
menarik minat pelajar & membantu
pelajar memfokus kepada permintaan
soalan.
3) Soal secara rawak terlebih dahulu
kemudian kepada individu terutama
yang tidak memberi respon ketika
pelajar lain menjawab beramai-ramai.FOKUS: STRATEGI PENYOALAN
PENAMBAHBAIKAN:
4) Minta pelajar untuk berdiri ketika
menjawab.
5) Libatkan pelajar dari setiap sudut
kelas agar semua sentiasa bersedia.
6) Jangan soal hanya pada yang boleh
menjawab.
7) Ucapkan terima kasih selepas pelajar
menjawab.

FOKUS: STRATEGI PENYOALAN
FOKUS 3:
PERBINCANGAN
PELAJAR

DAPATAN:
1) Pelajar membantu kawan yang disoal
menjawab.
2) Perbincangan secara umum soalan
dilontar, pelajar berbincang dan
berbalah jawapan secara terbuka.
3) Perbincangan dibuat berdasarkan
jawapan / hasil kerja pelajar
(ada secara bertulis, ada secara lisan)
4) Wujud perbincangan 2 hala: guru-pelajar


FOKUS: PERBINCANGAN PELAJAR
PENAMBAHBAIKAN:
1) Peka terhadap perbincangan
pelajar agar pelajar rasa dihargai.
2) Tulis hasil perbincangan di hadapan
agar pelajar lebih fokus terhadap
perbincangan.
3) Minta lebih dari 1 pelajar memberi
jawapan dihadapan agar ada
perbincangan yang boleh
dijalankan.

FOKUS: PERBINCANGAN PELAJAR
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Pelajar berdiri untuk menjawab
soalan guru.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Pelajar menjawab di papan putih.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Pelajar membincangkan soalan.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Dihujung waktu PdP tetapi halaman
buku pelajar masih kosong.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Pelajar membuat latihan yang
diberikan guru.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Papan notis yang kemas dan ceria.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Papan notis yang masih kurang
bahan bacaan.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Susunan bahan tidak memudahkan
aktiviti pembacaan pelajar.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Pelajar tidak
duduk
secara tertib
semasa
waktu PdP.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Papan notis yang masih kosong.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Kerusi berlebihan di belakang kelas.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Kelas tiada kerusi & meja waktu ke-3 PdP.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
Ahli Learning Walks sepanjang sesi LW.
LAMPIRAN LEARNING WALKS
AHLI LW:
En. Yunus
Pn. Lai
En. Sainuddin
Pn. Memeng
En. Andi Herman
Cik Azryanty
AHLI LW SEMASA
PEMERHATIAN DI
DALAM KELAS
AHLI LW KETIKA
PERBINCANGAN
KORIDOR