Anda di halaman 1dari 1

Senarai Dokumen Sokongan untuk Pendaftaran Perunding

Code Description Document List Definition


01 Salinan Perjanjian Sewa Pejabat Premis/ Dokumen Hak Milik Yang Disetemkan No Specific Definition
02 Penyata Akaun Semasa Firma No Specific Definition
03 Salinan Ijazah Semua Pemilik Dalam Bidang Yang Dipohon No Specific Definition
04 Penyata KWSP 3 Bulan Terkini No Specific Definition
05 Salinan Perjanjian Sewa Pejabat / Dokumen Hak Milik Cawangan Yang Diikrar No Specific Definition
06 BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI No Specific Definition
07 Peta Lakar Ke Pejabat No Specific Definition
08 Salinan Ijazah / Kelulusan Pekerja Dalam Bidang Yang Dipohon No Specific Definition
09 Borang 24/ 49 / 32A Atau Form of Annual Return Terkini SENDIRIAN BERHAD
BERHAD
10 Memorandum Article Association (MAA) SENDIRIAN BERHAD
BERHAD
11 Resolusi Lembaga Pengarah Mengenai Kuasa Tandatangan Cek SENDIRIAN BERHAD
BERHAD
12 Surat Perjanjian Perkongsian Terkini Yang Disetemkan PERKONGSIAN
PERKONGSIAN
13 Undang-undang Tubuh Dan Minit Mesyuarat Agung Terkini KOPERASI
PERTUBUHAN
14 Sijil Pendaftaran Firma / Surat Kebenaran Beroperasi Dari Lembaga Yang Berkaitan HIASAN DALAMAN
ARKITEK LANSKAP
PENGURUSAN AUDIT
PENGURUSAN PERAKAUNAN
PENILAIAN HARTA
PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
KEJURUTERAAN INDUSTRI
KEJURUTERAAN NAVAL ARCHITECTURE
KEJURUTERAAN GEOLOGI
PENGURUSAN GUAMAN
KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN
KEJURUTERAAN MEKANIKAL
KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL
KEJURUTERAAN AWAM
KEJURUTERAAN STRUKTUR
KEJURUTERAAN KIMIA
PENGURUSAN PERCUKAIAN
UKUR TANAH
UKUR BAHAN
ARKITEK
PENGURUSAN KEWANGAN
15 Salinan Pendaftaran Semua Pemilik Dan Pengarah Dengan Lembaga/Badan Profesional Dalam Bidang Dipohon ARKITEK LANSKAP
PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
PENGURUSAN GUAMAN
PENGURUSAN AUDIT
PENGURUSAN PROJEK
HIASAN DALAMAN
KEJURUTERAAN INDUSTRI
KEJURUTERAAN NAVAL ARCHITECTURE
PENGURUSAN KUALITI
KAJIAN ALAM SEKITAR
KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN
KEJURUTERAAN GEOLOGI
PENILAIAN HARTA
KEJURUTERAAN MEKANIKAL
KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
KEJURUTERAAN KIMIA
KEJURUTERAAN AWAM
KEJURUTERAAN STRUKTUR
KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL
PENGURUSAN PERCUKAIAN
UKUR TANAH
PENGURUSAN PERAKAUNAN
ARKITEK
PENGURUSAN KEWANGAN
UKUR BAHAN
16 Salinan Pendaftaran Firma Dengan Jabatan Alam Sekitar KAJIAN ALAM SEKITAR
17 Borang A Dan D Pendaftaran Perniagaan PENGURUSAN KESELAMATAN
PENGURUSAN NILAI
PENGURUSAN SUMBER ASLI DAN TAMAN-TAMAN
PENGURUSAN PENGANGKUTAN
PENGURUSAN PERHUTANAN
PENGURUSAN PERTANIAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
TELEKOMUNIKASI
PENGURUSAN TENAGA
PENGURUSAN HOSPITAL
PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
PENGURUSAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
PENGURUSAN KOMPUTER
PENGURUSAN TRAFIK
PENGURUSAN KUALITI
PENGURUSAN PEMASARAN DAN PENYELIDIKAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PENGURUSAN LATIHAN
PENGURUSAN SOSIO-EKONOMI
PENGURUSAN ORGANISASI
PENGURUSAN, PENSWASTAAN & KORPORAT
PENGURUSAN EKONOMI
PENGURUSAN KURSUS/SEMINAR DAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN KRAFTANGAN
PERFILEMAN DOKUMENTARI
PENGURUSAN MARINE
REKACIPTA DAN PENGIKLANAN
PENGURUSAN PERHOTELAN
PENGURUSAN PELANCONGAN
PERHUBUNGAN AWAM