Anda di halaman 1dari 15

SULIT

EKONOMI ASAS

KERTAS 1

JULAI

2009

1 ¼ JAM

PRA SPM 2009
SMA DAERAH BATANG PADANG
TINGKATAN 5

EKONOMI ASAS

KERTAS 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA
DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi EMPAT PULUH soalan objektif

2. Jawab SEMUA soalan

2. D. Pemilik kilang kereta C. Seorang guru B. C. B.apakah rumusan anda? A.3. Masalah kekurangan wujud kerana masyarakat sangat mementingkan kebahagiaan di dunia. Masalah kekurangan wujud kerana sumber yang sedia ada adalah tidak mencukupi untuk memuaskan semua kehendak manusia. Penggunaan kalkulator elektronik biasa dibenarkan ________________________________________________________________________ _ Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak Lihat sebelah SULIT Jawab soalan-soalan berikut dan pilih jawapan yang betul. Kereta Kelisa kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih kereta Myvi yang memaksimumkan kepuasan. Unit ekonomi yang manakah mengalami masalah kos lepas itu? A. Masalah kekurangan wujud kerana manusia tidak dapat menyusun kehendaknya yang banyak. Berdasarkan ilmu ekonomi. 1. Masalah kekurangan wujud kerana manusia terlalu memilih. Kementerian pengangkutan malaysia .

III dan IV Seorang usahawan telah menetapkan dua buah mesin kilangnya untuk mengeluar kerusi dan meja bagi kegunaan sekolah-sekolah rendah di 5. I.II dan IV C. I.III dan IV D. Dalam sistem ekonomi kapitalis masalah asas ekonomi ‘apa yang harus dikeluarkan ‘ ditentukan oleh . I. I dan II C. II dan III B. D. II. I dan III D. Memenuhi kehendak dan keperluan diri 3. Antara berikut.II dan III B.yang manakah mengalami masalah kekurangan sumber? І Buruh II Udara III Galian IV Angin A.usahawan tersebut telah melakukan I pemilihan jenis barang II penetapan bilangan barang III pemilihan cara pengeluaran IV penentuan corak agihan barang A. II dan IV 4. Dari pandangan ilmu ekonomi.

harga barang ditentukan oleh pengguna B. harga faktor pengeluaran ditentukan oleh mekanisme faktor 8. RM50 . pengguna mempunyai kuasa untuk membeli dan memilih barangan 7. Beliau diberi kadar faedah 4% setahun. I dan III D. RM100 D. keperluan negara D. RM150 C. Kirakan jumlah faedah En. A.Chong pada 30 Mac 2009. Mengapakah peranan pengguna begitu penting dalam sistem ini? A. tanpa pengguna barang-barang tidak dapat dijual D. yang manakah merupakan persamaan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi campuran A.Chong menyimpan RM5 000 dalam akaun simpanan tetap pada 1 April 2008. Antara berikut. III dan IV 9. Corak perbelanjaan pengguna 6. pengguna menentukan keuntungan yang bakal dipeoleh C. kebajikan rakyat diutamakan B. II dan IV B. agihan pendapatan lebih setara C. Antara berikut. En. pembaziran sumber ekonomi tidak berlaku D. I dan II C. manakah yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi campuran I tiada campur tangan kerajaan II individu tidak mempunyai kuasa keagungan III agihan pendapatan menjadi lebih setara IV cukai dan mekanisme harga menyelesaikan peruntukan sumber A. Sistem ekonomi kapitalis sentiasa mengagungkan pengguna hingga mereka dianggap sebagai raja. Keputusan kerajaan B. penggunaan faktor pada masa dulu C. RM200 B. A.

1. tidak tetap D. positif B.100 Jawatan Gaji Eksekutif pemasaran RM2 000 Guru RM2 800 Pegawai bank RM2 500 11. Apakah hubungan antara perbelanjaan penggunaan dengan pendapatan boleh guna A. III dan IV 12. Berapakah jumlah tabungan dapat dibuat oleh Encik Zhaffian dalam bulan itu. RM700 D. II dan IV D. I. RM1. tiada hubungan 13. II dan III C. Di antara berikut yang manakah tujuan kerajaan menggalakan kakitangan kerajaan mencarum . Berdasarkan jadual di atas perbezaan upah mungkin disebabkan I minat II kemahiran III kelayakan IV bebanan tanggungjawab A. III dan IV B. I. RM600 C. A. Butiran di atas adalah berkaitan pendapatan dan perbelanjaan Encik Zhaffian dalam bulan Januari 2008. II. RM550 B. Pendapatan boleh guna: RM 1.800 Belanja dapur : RM 300 Minyak kereta : RM 150 Cukai pendapatan : RM 50 Premium insurans : RM 100 Lain-lain perbelanjaan : RM 500 10. negative C.

RM27600 C. Untuk hari tua II. Untuk mengelakan inflasi III. RM2400 D. Untuk berbelanja A. Yang manakah kepentingan belanjawan peribadi I. A. dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(KWSP) I. jika Encik Hanafi mempunyai pendapatan sebanyak RM 30 000 setahun. Menabung 16. Membeli barangan kehendak C. untuk melancong IV. III dan IV B. Membeli barangan tahan lama dan tak tahan lama B. I dan II C. Melancong D. Berdasarkan jadual 1. Untuk tujuan masa depan . I dan IV Butir-Butir RM Diri RM 8000 Isteri RM 3000 Anak bawah umur 18 tahun RM 800 seorang Anak di Universiti tempatan RM 3200 seorang Anak di Universiti luar negara RM 1600 seorang Perubatan ibu bapa RM 5000 maksimum Caruman KWSP RM 5000 maksimum Jadual 1 14. Apakah kegunaan Perbelanjaan Peribadi A. II dan III D. Tujuan pembelian rumah III. berapakah jumlah pelepasan cukai untuk 3 orang anak yang masih bersekolah. RM25500 B. RM1200 15. Untuk Menabung II.

Rajah 1 menunjukkan pergerakan B ke C di sepanjang keluk permintaan (DD). Apakah objektif penggunaan isi rumah? A. Membeli barang yang diingini B. Untuk tujuan kecemasan A. Jadual menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan terhadap motosikal tempatan berjenama Krissi bagi bulan April dan Ogos 2005. Memilih barang yang berkualiti C. II dan III D. IV sahaja 17. I dan II C. Membeli barang dengan kuantiti yang maksimum D. Bulan Harga Seunit (RM) Kuantiti Diminta ( Unit ) . IV. Harga (RM) D C B D Kuantiti Pergerakan dari B ke C berlaku disebabkan A kenaikan harga barang itu B kejatuhan harga barang itu C kenaikan harga barang penggenap D kejatuhan harga barang penggenap 19. III dan IV B. Memilih barang yang memberi utiliti maksimum 18.

April 2005 3 600 17 000 Ogos 2005 3 600 37 000 Faktor manakah yang mempengaruhi perubahan permintaan motosikal itu pada bulan Ogos 2005 berbanding bulan April 2005? I Harga petrol telah meningkat II Cukai motosikal import dinaikkan III Pendapatan boleh guna individu merosot IV Kadar faedah skim sewa beli dikurangkan A. 4. Kenaikan harga teh sebanyak 10% telah menyebabkan permintaan jatuh sebanyak 20%. Jadual menunjukkan permintaan komputer riba dari tahun 2004 hingga 2006.0 B. I dan III C.00 C. Jumlah Permintaan Tahun Harga Seunit (RM) Komputer Riba ( Unit ) 2004 3 500 30 000 2005 3 000 50 000 2006 3 200 40 000 Hitungkan keanjalan harga permintaan komputer riba apabila harga meningkat daripada RM 3 000 kepada RM 3 200. A. II dan III B.5 C.0 D. 2. 4. 5.50 21.00 B. I dan IV 20. 0. 3. 15 . 3.75 D. Berapakah nilai keanjalan harga permintaan teh? A. II dan IV D.

22. Dari RM6 ke RM7 24. I dan II C. II dan IV B. Dari RM3 ke RM4 C. yang manakah menyebabkan keluk permintaan berubah dari DoDo ke D1D1? I Peningkatan dalam cita rasa pengguna II Peningkatan cukai ke atas barang S III Pertambahan pendapatan pengguna IV Kenaikan harga barang penggenap A. perubahan kuantiti melebihi perubahan harga B. Rajah 3 menunjukkan perubahan keluk permintaan barang S. III dan IV 23. Dari RM5 ke RM6 D. Dari RM4 ke RM5 B. Jadual di bawah ialah hubungan harga sesuatu barang dengan kuantiti diminta: Harga (RM) Permintaan (Unit) 3 25 4 20 5 23 6 18 7 16 Berdasarkan perubahan harga dan permintaan dalam Jadual yang manakah bercanggah dengan hukum permintaan? A. Keanjalan harga permintaan adalah tidak anjal jika … A. I dan III D. peratus perubahan kuantiti kurang daripada perubahan harga . Rajah 3 Antara yang berikut.

Antara berikut. Jadual dibawah menunjukkan kos berubah Firma Z pada pelbagai tingkat pengeluaran. 80 unit 27. merancang untuk mencapai untung maksimum C. Firma ialah satu unit ekonomi yang A. faktor yang manakah menyebabkan peningkatan penawaran kereta nasional ? I Penemuan teknologi baru II Penurunan cukai jalan III Penurunan harga kereta nasional IV Penurunan kos bahan mentah yang diimport A. 20 unit B. Kuantiti ( unit ) Kos berubah (RM) 20 300 40 400 60 450 80 500 Andaikan kos tetap Firma Z ialah RM800 pada tingkat keluaran berapakah kos purata paling rendah ? A. menguruskan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan 26. peratus perubahan kuantiti kurang daripada peratus perubahan harga 25. yang manakah benar untuk kos tetap ? . III dan IV 28. 60 unit D. III dan IV B. II. C. II. merancang untuk mencapai kos minimum B. II dan IV D. membekalkan faktor-faktor pengeluaran kepada isi rumah D. I. dan III C. Antara berikut. 1. peratus perubahan kuantiti melebihi peratus perubahan harga D. 40 unit C. I.

III dan IV 29. Meningkatkan taraf hidup C. III dan IV C. I kos tetap ialah pembayaran terhadap penggunaan input tetap II kos tetap tidak berubah secara langsung dengan tingkat output yang dikeluarkan oleh sesebuah firma III kos tetap merupakan kos yang mesti ditanggung oleh firma walaupun output kosong IV kos tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek saja A. III dan IV 30. Apakah objektif utama sesebuah firma? A. Memaksimumkan keuntungan B. Perbezaan utama antara pengeluaran jangka pendek dengan pengeluaran jangka panjang Ialah I kewujudan input tetap II kemampuan firma mengubah output III pengeluaran secara berterusan IV semua input boleh berubah A. I. I. I dan IV C. I dan II B. Semua tidak berkaitan 31. Manakah antara berikut bukan cara bank pusat mengatasi masalah inflasi? . II. II. II dan III B. I. III dan IV D. II dan III D. Maksimumkan keuntungan dan taraf hidup D.

I dan III B. Semasa inflasi. Menjual surat jaminan kerajaan kepada bank perdagangan 32. Antara berikut. memberi pinjaman kepada pemegang polisi B. II dan IV 34. Peranan syarikat insurans kepada pembangunan ekonomi Negara ialah A. Meningkatkan cukai tak langsung B. Liew disahkan telah hilang upaya oleh doktor panel KWSP . I dan IV C. II dan III D. menerima deposit daripada orang perseorangan C. Apakah kesan tindakan tersebut kepada pengguna? I Kadar faedah yang rendah dikenakan atas pinjaman II Ansuran bulanan dibayar lebih tinggi III Wang pendahuluan dibayar lebih tinggi IV Ansuran dijelaskan dalam tempoh lebih panjang A. Siva telah meninggal dunia III Puan Siti berhijrah ke Australia IV En. membiayai projek-projek pelaburan dan pembangunan 33. keadaan yang manakah yang membolehkan pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengeluarkan kesemua wang caruman? I En. bank pusat akan mengetatkan syarat sewa beli. A. Menaikkan kadar rizab berkanun bank perdagangan D. memberi perkhidmatan perlindungan kewangan D. Halim telah diberhentikan kerja II En. Menaikkan kadar faedah pinjaman C.

I. Diandaikan kerajan telah memutuskan untuk meningkatkan kadar caruman KWSP bagi majikan dan pekerja. A. menggalakkan pelaburan C. I. Lembaga Tabung Haji (LTH) D. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah institusi kewangan bukan bank • Premium ahli digunakan untuk membayar pampasan • Ahli boleh membuat pinjaman Namakan institusi kewangan itu. meningkatkan guna tenaga D. mengurangkan pinjaman luar negara B. III dan IV 35. A. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 37. Syarikat Insurans B. II dan III B. Pernyataan berikut merupakan sumbangan institusi kewangan bukan bank terhadap negara kecuali A. III dan IV D. Syarikat Kewangan C. II. I. mengawal kestabilan nilai mata wang 36. II dan IV C. Antara berikut yang manakah kesan daripada tindakan kerajaan tersebut? I Kadar inflasi meningkat II Jumlah tabungan orang ramai meningkat III sumber pinjaman dalam negeri meningkat IV Pendapatan boleh guna isi rumah meningkat .

Pulangan atas pelaburan adalah tetap C. yang manakah sesuai untuk membendung inflasi? I Menangguhkan projek-projek pembamgunan yang mewah II Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di sektor awam III Kerajaan menaikkan kadar duti import. Zakat dibayar bagi pihak penyimpan D. III dan IV 38. I dan II B. I dan II . Antara tindakan kerajaan berikut. Simpanan dijamin oleh kerajaan B. cukai eksais dan cukai jualan IV Kerajaan menambahkan pemberian subsidi dan memberi bantuan kewangan kepada penganggur A. Antara berikut yang manakah bukan tujuan kerajaan menjual surat jaminan kepada orang ramai dan juga institusi kewangan? A Mengurangkan tekanan kemelesetan ekonomi B Mengurangkan peredaran wang dalam ekonomi C Mendapatkan pinjaman wang daripada masyarakat D Mengurangkan permintaan orang ramai dalam ekonomi 40. II dan III C. A. Deposit dilaburkan ke bidang-bidang yang halal 39. Antara berikut yang manakah bukan kelebihan yang didapati daripada perkhidmatan Lembaga Tabung Haji? A. II dan IV D.

KERTAS SOALAN TAMAT - . I dan III C. II dan IV D. III dan IV .B.