Anda di halaman 1dari 2

Buddha dan Maitreya

Dalam agama Buddha, perkataan Buddha bermaksud ’seorang yang bijaksana’ atau ’dia
yang mendapat petunjuk’. Kadang kala istilah ini digunakan dengan maksud ’nabi’.
Gautama Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang Antim Buddha. Perkataan
Antim bermaksud ’yang terakhir’ dan Antim Buddha bermaksud ’nabi yang terakhir’.
Pada saat kematian Gautama Buddha, beliau memberitahu perkara ini kepada pengikut
setianya bernama Ananda.

Di dalam Gospel Of Buddha oleh Caurus pada halaman 217 disebutkan, ”Wahai Nanda,
aku bukannya Buddha yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Suatu hari nanti, akan
lahir seorang Buddha di dunia yang akan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Dia
seorang yang suci dan teguh beragama. Dia akan memiliki ilmu dan kebijaksanaan . Dia
akan menjadi pemimpin dan pembimbing semua manusia. Dia akan mengajar kebenaran
sebagaimana aku mengajar kebenaran. Dia akan memberikan kepada dunia ini satu cara
hidup yang suci dan lengkap. Wahai Nanda, namanya adalah MAITREYA”.

Dalam terjemahan inggeris bermaksud, ”O’ Nanda, I am not the first Buddha in this
world, nor am I the last. In time, there will appear a Buddha in this world, who will give
the teaching of truth and charity. His disposition will be pure and holy. His heart will be
clean. He will possess knowledge and wisdom. He will be the leader and guide of all
men. He will teach a way of life shich will be pure and at the same time complete. O’
Nanda, his name will be Maitreya”.

Berpandukan kata-kata Buddha ini, dapatlah dirumuskan beberapa perkara
mengenai utusan akhir zaman yang dikenali sebagai Maitreya ini.

• Beliau adalah seorang manusia
• Beliau mempunyai peribadi yang mulia
• Beliau akan datang sebagai pemimpin manusia
• Beliau juga seorang pembimbing yang akan mengajar kebenaran kepada
semua
• Beliau diutus kepada seluruh manusia dan tidak kepada kelompok-kelompok
tertentu.
• Ajaran yang akan dibawanya adalah ajaran yang lengkap.
• Beliau adalah Maitreya.

Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Berpandukan kata-kata Allah dalam surah al-
kahfi, ayat 110 yang bermaksud ”katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang
manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku yang Tuhanmu itu adalah Tuhan yang
Esa”.

Peribadi Nabi Muhammad adalah mulia sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dalam
surah al-Qalam, ayat 4 yang bermaksud. ”Sesungguhnya kamu, Wahai Muhammad,
benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Allah menyatakan dalam surah al-Maidah.Beliau mengasaskan dan mengembangkan salah satu agama yang terhebat di dunia dan menjadi pemimpin politik yang unggul”. ”Sesungguhnya Allah memberi kurniaan kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul daripada kelangan mereka sendiri yang mebacakan kepada mereka ayat-ayatNYA. ayat 90 yang bermaksud. Allah menyatakan dalam surah as- sabak ayat 28 yang bermaksud.Akhlak dan peribadi beliau adalah contoh kepada semua manusia. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang lengkap dan sempurna. membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka al-kitab dan Hikmah”. Michael H. Umat Islam ketika itu memberi ketaatan kepada beliau tanpa berbelah bahagi. surah al-anbiyak ayat 107 yang bermaksud. ”Saya memilih Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh kerana hanya beliau sahaja dalam sejarah begitu berjaya dalam dua bidang iaitu keagamaan dan keduniaan. Allah menyatakan dalam surah al-ahzab ayat 21 yang bermaksud. Utusan akhir zaman akan kembali dikenali sebagai Maitreya. Nabi Muhammad adalah seorang pembinbing dan pendidik berpandukan ajaran Allah dalam surah Ali-Imran. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang unggul malah beliau adalah pemimpin negara Islam pertama yang tertegak di Madinah.. Di dalam majalah The Leader keluaran 16 Oktober 1930 disebutkan perkataan Maitreya bermaksud Merciful atau ’Pembawa Rahmat’. . ”Tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia keseluruhannya”. ”Sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu”. Allah menyatakan dalam surah an-Nisa. Semua ini selari dengan peribadi Nabi Muhammad kerana beliau adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam sepertu yang disebutkan di dalam Quran. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. ”Tidak kami utus kamu Muhammad. Hart di dalam bukunya The 100 berkata. ayat 164 yang bermaksud.. Perkara yang sama juga disebutkan oleh Warren di dalam bukunya Mohammad in the Buddhist Scriptures. ayat 3 yang bermaksud. ”Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamau dan Aku cukupkan bagimu nikmat-Ku. melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam”. Sehubungan dengan ini. ”Barang siapa mentaati rasul Allah (Nabi Muhammad) sesungguhnya dia mentaati Allah”.