Anda di halaman 1dari 13

BAB 2 : ELEKTRIK

BAND DESKRIPTOR EVIDENCE


KOD HASIL PEMBELAJARAN
B1 D1 E1 Menyatakan dua jenis motor
ARAS RENDAH (LISAN)

Nyatakan dua jenis motor

GERUDI LANTAI
MESIN LAS
GERUDI TANGAN
MOTOR

BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B1 D1 E1 Menyatakan dua jenis motor
ARAS SEDERHANA (EDARAN)


Nyatakan dua jenis motor dan satu contoh
MOTOR

GERUDI LANTAI
MESIN LAS
GERUDI TANGAN
BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENCE
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B1 D1 E1 Menyatakan dua jenis motor
ARAS TINGGI (EDARAN)MOTOR

BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B1 D1 E1 Menyatakan arah pusingan motor DC
ARAS RENDAH & SEDERHANA (EDARAN)

Tandakan pada arah pusingan motor DC yang betul


BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B1 D1 E2 Menyatakan arah pusingan motor DC
ARAS ARAS TINGGI(EDARAN)

Lukis arah pusingan motor DC

BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B2 D1 E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC
ARAS RENDAH (LISAN)

Sebutkan komponen yang terlibat dalam mekanisme penghantaran kuasa
BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B2 D1 E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC
ARAS SEDERHANA (EDARAN)

Kenalpasti komponen yang terlibat dalam mekanisme penghantaran kuasa

BAB 2 : ELEKTRIK
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B2 D1 E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC
ARAS TINGGI (EDARAN)


Kenalpasti komponen yang terlibat dalam mekanisme penghantaran kuasa
METER KWJ
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B3 D2 E1 Membaca meter kW/j
ARAS RENDAH
Aras rendah
Berapakah bacaan meter kW/j bagi gambar rajah di bawah?

Aras sederhana
Nyatakan bacaan meter kW/j bagi gambar rajah di bawah.


Aras Tinggi
Nyatakan bacaan meter kW/j bagi gambar rajah di bawah.
Bacaan meter bulan Mei Bacaan meter bulan Jun
9 6 5 3 5 9
10 10 100 10 1
1
10
8 6 3 0 1 5
10 10 100 10 1
1
10
8 6 3 0 1 5
10 10 100 10 1
1
10


___________________________ kWj ___________________________ kWj

0 5
0
4 6
0
0 5
KOD
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B4 D2 E1 Mengira kos penggunaan bil eletrik mengikut prosedur

Aras rendah
Jumlah penggunaan : 120 kWj
Kirakan jumlah bil yang perlu di bayar sekiranya tariff yang dikenakan oleh Tenaga Nasional
Berhad adalah seperti berikut;
Kadar/KWJ
Bagi 200 unit pertama sebulan RM0.218/kwj
Bagi 800 unit berikut sebulan RM0.258/kwj
Bagi setiap unit tambahan RM0.278/kwj


Aras Sederhana
Gambar di bawah menunjukkan sebahagian keratan bil eletrik.
0015865689990009
KETERANGAN TARIKH AMAUN JENIS BACAAN TARIF
BIL AKHIR 12-05-2013 200.00 E 013
BAYARAN AKHIR 27-05-2013 200.00

CAGARAN TAMBAHAN TUNGGAKAN BAYARAN DITERIMA SETAKAT
0.00 0.00 09-06-2013

NO JANGKA MF DAHULU SEMASA KEGUNAAN
018018 1.00 21432 21832Kirakan jumlah kegunaan elektrik dan bil yang perlu di bayar sekiranya tariff yang dikenakan
oleh Tenaga Nasional Berhad adalah seperti berikut;
Kadar/KWJ
Bagi 200 unit pertama sebulan RM0.218/kwj
Bagi 800 unit berikut sebulan RM0.258/kwj
Bagi setiap unit tambahan RM0.278/kwj
400
KOD
BAND DESKRIPTOR EVIDENS
KOD HASIL PEMBELAJARAN
B4 D2 E1 Mengira kos penggunaan bil eletrik mengikut prosedur

ARAS TINGGI

Maklumat berikut menunjukkan rekod bacaan meter kWj dan kadar tarif bagi kediaman Neelofa
4 8 5 8 8 2 Kadar Tarif
Bacaan meter bulan Jun 200 unit pertama = RM 0.218
4 8 9 5 7 4 800 unit berikutnya = RM 0.258
Bacaan meter bulan Julai Setiap unit tambahan = RM 0.278

Kira kos penggunaan tenaga elektrik bagi kediaman tersebut