Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1
MINGGU TEMA/TAJUK HARI ST.KANDUNGAN ST.PB ASPEK/KEM CATATAN
MINGGU
1
TEMA:
KELUARGA
UNIT 1:
CERITA HUDA
1 1.1Asas mendenga dan
mem!e"#an es$%ns
dengan !e&'( &e)ada$
$e(!aga" !'n*" da(am
$ese#"&aan.
+.1Asas men'("s dengan
,aa *ang !e&'(.
1.1.1Menge,am
$e(!aga" !'n*"
da(am
$ese#"&aan
dengan &e("&" dan
!e&'(
1.1.-
+.1.1
DENGAR TUTUR
MENULIS
PENGISIAN
KURIKULUM
I(m' :
N"(a":
K!&:
S"s&em Ba)asa:
- 1.1 1.1.+
1.1.-
DENGAR TUTUR
+ +.1
-.1
+.1.1
-.1.1
MENULIS
MEMBACA
. -.1
1.-
-.1.1
1.-.1
MEMBACA
DENGAR TUTUR
/ +.1
1.-
+.1.-
1.-.1
MENULIS
DENGAR TUTUR
MINGGU
/
UNIT -
KELUARGA
HUDA
1 1.-
-.1
1.-.1
-.1.1
DENGAR TUTUR
MEMBACA
- -.1
1.-
-.1.1
1.-.1
DENGAR TUTUR
MEMBACA
+ 1.-
-.1
1.-.-
-.1.-
DENGAR TUTUR
MEMBACA
. ..1
-.1
..1.1
-.1.-
SENI BAHASA
MEMBACA
/ -.1
+.1
-.1.1
+.1.-
MEMBACA
MENULIS