Anda di halaman 1dari 1

Walimah Safar

Kahatur
Bapa Keluarga Besar DKM :
Darul Muawanah
di-
Dusun Pabrik - Ciharalang
Ciharalang, 16 Januari, 2014/ 15 Rabiul Awwal 1435 H

Mugia aya hibaring Gusti nu Maha Suci nibankeun kurnia kalayan maparin Rahmat, sim
kuring sakulawargi ngagaduhan maksad ngayakeun Tahadduts Bin Nimah Walimatu-
syafar anu dipatalikeun sareng acara Mauludan wirehing bade ngalaksanakeun ibadah
umrah.
Kumargi kitu, sim kuring ngahaturanan linggih ka para wargi sadaya neda karena Alloh-na
hoyong di pangdeudeulkeun ku doa. Insya Alloh acara nu dimaksad bade di laksanakeun :
Dinten : Ahad, Kaping 19 Januari 2014 M/ 18 Rabiul Awwal 1435 H
Waktos : Tabuh 3.45 sonten (bada Asyar)
Tempat : Dusun Pabrik RT. 15 Rw. 07 Ds. Ciharalang Kec. Cijeungjing
Kab. Ciamis.
Mubaligh : 1. KH. Agis Bukhori
(Pengasuh Ponpes Darul Huda, Awipari Tasikmalaya)
2. K. Asep Muhammad Yamin Akasah (Aang)
(Pengasuh Ponpes Cijeungjing Ciamis)
3. KH. Wawan Abdul Malik Marwan
(Pengasuh Ponpes Darul Falah, Baregbeg Ciamis)
Hatur sewu nuhun, ku kersana sarumping nyumponan panganken simkuring, sareng
rumojong doa ka Allah Robbul Izzati mugi sing janteng amal soleh anu kenging imbalan ti
Allah SWT.

H. Ade Gumilar Iskandar
Hj. Ira Rodiasih
Ahad, 19 Januari 2014 M
18 Rabiul Awwal 1435 H

Anda mungkin juga menyukai