Anda di halaman 1dari 31

(KKP 6023)

ETIKA DAN PERUNDANGAN


DALAM KAUNSELING

DISEDIAKAN UNTUK: DR.MOHAMMAD NASIR BIN
BISTAMAM
DISEDIAKAN OLEH: AKRAMIN BIN ABDUL KADIR
FAIZAL BIN AMRAN
NOOR HAMIDAH BINTI MOHD HALIMI
PENGENALAN

Sebelum seseorang itu boleh bergelar kaunselor, dia mestilah mempunyai kelayakan
yang diperolehi melalui latihan formal dalam bidang kaunseling yang mengandungi
pembelajaran tentang teori dan teknik kaunseling dan telah menjalani latihan amali atau
internship selama beberapa bulan di bawah penyeliaan orang yang berkelayakan.
Kaunselor perlu mempunyai hasrat untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur dan tepat
apabila berhadapan dengan orang awam dan profesional lain. Mereka hendaklah
menjalankan amalan mereka dalam suasana yang tidak diskriminatif, dalam lingkungan
sempadan profesional dan kompetensi peribadi, dan mematuhi kod etika kaunselor
lembaga kaunselor. Kaunselor hendaklah melibatkan diri secara aktif dalam pertubuhan
profesional peringkat tempatan, negeri dan negara yang memupuk perkembangan dan
kemajuan kaunseling.
KECEKAPAN PROFESIONAL

Kecekapan dan latihan professional seseorang kaunselor adalah aspek yang sangat
dititikberatkan kerana ianya melibatkan kebajikan dan keselamatan klien secara
langsung.
Salah satu isu penting tentang etika dan kecekapan profesional dalam sesuatu program
atau kursus latihan kaunseling yang sering dipersoalkan ialah bagaimanakah cara untuk
melaksanakan polisi dan prosedur yang dapat mengenalpasti calon-calon yang paling
sesuai untuk bidang yang melibatkan kesihatan mental.
Ini adalah kerana calon yang mempunyai gred atau keputusan peperiksaan yang baik
tetapi mempunyai sikap yang negatif, berkemungkinan tidak dapat berfungsi sebagai
seorang kaunselor yang beretika dan seterusnya akan mendatangkan keburukan
kepada klien.
Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pihak kolej atau universiti untuk bersikap tegas
dalam soal ini kerana jika ianya dibiarkan, mereka mungkin akan melahirkan kaunselor
yang tidak berkualiti dan boleh dipertanggungjawabkan jika berlaku sebarang masalah
terhadap klien pada masa hadapan kerana ianya boleh dilihat sebagai melanggar etika
dalam latihan kaunselor.
Kod Etika Lembaga Kaunselor Bahagian F: Penyeliaan, Latihan Dan Pengajaran,
kaunselor, ada menyatakan bahawa penyelia hendaklah memastikan bahawa klien
mengetahui akan kelayakan individu yang diselia, yang hendak memberikan
perkhidmatan kaunseling kepada mereka.
KES HELEN
Oleh kerana proses kaunseling boleh menjadi tidak menentu pada bila-bila masa, kaunselor
kadang-kadang akan menghadapi situasi di mana jalan etika untuk diikuti ialah untuk
merujuk klien kerana kekurangan kecekapan dalam suatu proses tertentu seperti kecekapan
dalam amembuat rujukan.
Helen yang berusia 45 tahun dan dia telah bertemu dengan seorang kaunselor di sebuah
pusat kesihatan mental masyarakat selama enam sesi. Dia mengalami tempoh kemurungan
dan sering bercakap tentang bagaimana sukarnya untuk bangun untuk hari yang baru. Dia
juga sukar menyatakan perasaannya dan hanya berdiam diri semasa sesi kaunseling.
Kaunselor memutuskan bahawa masalah helen memerlukan terapi jangka panjang yang dia
tidak berasa berwibawa untuk memberi kecekapannya. Di samping itu, pusat itu mempunyai
dasar merujuk pelanggan yang memerlukan rawatan jangka panjang untuk ahli terapi di
klinik swasta. Kaunselor itu menghampiri helen dengan cadangan rujukan di mana,
kaunselor tersebut mencadangkan helen untuk dirujuk kepada terapis lain pada sesi
keenam. Helen mengalami kesukaran untuk memulakan semula dengan terapis yang lain
yang dia tidak kenal dan tidak percaya
Helen tidak bersetuju dengan cadangan kaunselor untuk merujuknya kepada pakar lain.
Kaunselor memberitahu helen bahawa dia hanya mampu melakukan kaunseling jangka
pendek. Kemudian, helen menganggap bahawa kaunselor menyangkakan masalahnya
sangat serius. Kaunselor kemudiannya menerangkan bahawa dia sangat prihatin
tentang kemurungan berpanjangan yang dialami oleh helen dan kerisauannya tentang
fantasi helen untuk membunuh diri. Dan kaunselor meminta helen untuk bertemu
dengan seseorang yang lebih pakar berkaitan dengan kemurungan. Tetapi, helen
menolak cadangan tersebut, dan memutuskan untuk tidak menjalankan kaunseling
sekiranya kaunselor tidak mahu meneruskan sesi yang sedia ada.

SOALAN:
1. Apa yang anda fikir tentang cara kaunselor Helen mendekati kliennya?
2. Perlukah anda perlu menunggu sehingga sesi keenam untuk
mengingatkan beliau penamatan?
3. Sekiranya anda adalah kaunselor Helen, adakah anda bersetuju untuk
terus menjalankan sesi jika dia enggan dirujuk kepada orang lain? Kenapa
ya dan kenapa tidak?
JAWAPAN:
1. kaunselor cuba untuk membantu klien yang menghadapi masalah kemurungan. Selepas enam sesi,
kaunselor berasakan dia tidak mampu untuk membantu klien menyelesaikan masalah kerana kurang
pengalaman bagi kes ini. Jadi, kaunselor cuba untuk membantu klien dengan merujuk klien kepada
pakar yang lebih profesional.
2. Kaunselor perlu meneroka sejauh mana permasalahan klien sebelum membuat sesuatu keputusan.
Klien (helen) mungkin menghadapi kesukaran untuk mempercayai dan menceritakan masalahnya
kepada orang yang tidak dikenali.
3. Oleh itu, kaunselor cuba untuk membantu klien yang menghadapi masalah kemurungan. Selepas
enam sesi, kaunselor berasakan dia tidak mampu untuk membantu klien menyelesaikan masalah
kerana kurang pengalaman bagi kes ini. Jadi, kaunselor cuba untuk membantu klien dengan merujuk
klien kepada pakar yang lebih profesional.

Kod Etika Perkama menyatakan: Bahagian A1:5 Kecekapan Profesional. Kaunselor hendaklah memberi perkhidmatan
kaunseling mengikut bidang kepakaran dengan tidak melangkau sempadan kepakaran berasaskan kepada pendidikan, latihan
dan pengalaman yang diselia. Kaunselor tidak menjalankan kaunseling, konsultasi, dan menyampaikan maklumat dalam
bidang di luar kepakarannya.
Kod Etika Perkama menyatakan : Bahagian A1 : 6 Kesedaran Ketidakupayaan. Kaunselor hendaklah sedar terhadap
sebarang ketidakupayaan dari segi fizikal, mental dan emosi yang boleh menjejaskan fungsi sebagai seorang profesional.
Kaunselor harus menghindari daripada memberi khidmat kaunseling profesional apabila terdapat tanda-tanda tersebut.
Kaunselor perlu merancang dan membuat persediaan untuk pemindahan rekod dan kes klien kepada rakan profesional yang
dikenal pasti jika terjadi ketidakupayaan, kematian ataupun menamatkan amalan.
Kod Etika Perkama menyatakan : Bahagian A2 : 1 Menjaga Kepentingan Klien. Kaunselor mengutamakan kepentingan
klien berbanding dengan kepentingan sendiri. Dalam kes-kes di luar kemampuan kaunselor, maka dengan persetujuan klien,
sesi perlu ditamatkan/ dirujuk kepada kaunselor atau profesional lain.
ACA Menyatakan : Section A : The Counseling Relationship A.11. Termination And Referral A.11.C. Appropriate
Termination. Counselor terminate a counseling relationship when it becomes reasonably apparent that the client no longer
need assistance, is not likely to benefit, or is being harmed by continued counseling. Counselors may terminate counseling
when in jeopardy of harm by the client, or another person with whom the client has a relationship, or when client do not pay
fees as agreed upon. Counselor provide pretermination counseling and recommend other service providers when necessary.

ISU ETIKA DALAM LATIHAN KAUNSELOR

Selain daripada itu, kandungan kursus dalam sesuatu latihan kaunseling juga sangat
penting bagi memastikan bahawa seseorang bakal kaunselor itu telah dibekalkan
dengan pengetahuan serta latihan kemahiran yang mencukupi sebelum menamatkan
kursus.
Namun, adakalanya ianya masih belum mencukupi untuk menjadi seorang kaunselor yang
cemerlang. Malahan ramai yang telah mendapat ijazah kedoktoran tetapi masih kekurangan dari
segi kemahiran atau pengetahuan untuk mengendalikan sesetengah tugasan teraputik..
Ini jelas menunjukkan bahawa kelulusan ynag tinggi masih belum dapat menjamin tahap
kecekapan yang tinggi kerana bidang kaunseling merupakan satu bidang yang luas dan
sentiasa berkembang. Justeru itu, adalah amat penting bagi kaunselor untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam mengendalikan sesuatu kes
yang di luar kebiasaan mereka dan seterusnya bersedia untuk merujuk kepada orang
yang mempunyai kepakaran yang lebih tinggi sekiranya kes tersebut berada di luar
kemampuan mereka.

KES PRUDENCE & PROFESOR
Dalam Kod Etika Lembaga Kaunselor Bahagian F: Penyeliaan, Latihan Dan
Pengajaran, F.6.D. Etika pengajaran ada menyatakan bahawa pendidik kaunselor
hendaklah membuatkan pelajar dan individu yang diselia sedar akan tanggungjawab
etika dan piawaian profesion dan tanggungjawab etika mereka kepada profesion.
Pendidik kaunselor hendaklah menyerapkan aspek etika ke dalam keseluruhan
kurukulum.
Prudence adalah pelajar universiti dalam program kaunseling. Kurang mempunyai sifat
empati. Namun dia mendapat gred yang baik dalam membaca, menulis kertas kerja,
dan mengambil peperiksaan seperti biasa. Dia menghadiri banyak program siswazah
dan memasuki program intensif proses kumpulan supaya dapat bekerjasama dalam
program ini.


Pada akhir semester, tingkah laku dan kemahiran prudance tidak bertambah baik.
Profesornya menganggap prudance tidak layak untuk meneruskan pengajiannya dalam
bidang kaunseling kerana jawapannya yang pelik dan amat berisiko kepada orang lain.
Pihak universiti dan profesor memberi gred gagal kepada prudance dan tidak boleh
mengulangi kelas proses kumpulan lagi. Prudance mendakwa profesor dan universiti.
Beberapa warga universiti dipanggil untuk menjadi saksi.
Senat menolak gred profesor dan menganugerahkan ijazah sarjana dalam kaunseling
untuk prudence. Sekarang, beliau adalah seorang kaunselor profesional berlesen.
Profesor mendapat sokongan yang berkurangan daripada pihak universiti dan
pengajarannya dikurangkan kepada separuh masa serta bersara awal.

SOALAN
1. Apakah pandangan andan tentang isu menghalang beliau dari ijazah sarjana
berdasarkan prestasi beliau?
2. Apakah pandangan anda tentang tindakan yang diambil oleh pentadbiran?
3. Adakah ia tanggungjawab agensi-agensi akreditasi profesional untuk campur tangan
dalam keadaan seperti ini?

JAWAPAN
1. Pada pandangan saya, saya tidak akan melakukan tindakan yang sedemikian tanpa merujuk kepada
bahagian universiti yang terlibat kerana bimbang risiko yang bakal diperolehi dan tahap profesional
akan dipersoalkan. Oleh itu, penting bagi saya dalam merujuk pihak yang terlibat sebelum membuat
sebarang keputusan.
2. Pada pandangan saya, saya bersetuju sebanyak 50% akan tindakan yang dilakukan. Jika dilihat,
pentadbiran masih boleh memberi peluang kepada profesor berkenaan kerana ia merupakan kesalah
kali pertama yang mungkin boleh dijadikan pengajaran. Saya mencadangkan agar pihak pentadbiran
dan profesor berbincang sebab beliau mengambil keputusan berkenaan dan jika salah, nyatakan
kesalahannya sebagai pengajaran buat kali pertama.
3. Pada pendapat saya, ia mugkin boleh melibatkan campur tangan akreditasi profesional supaya apa
yang ditimbulkan mendapat cetusan idea menyelesaikan konflik yang berlaku secara berhemah.
Dengan itu, keputusan yang diambil adalah atas dasar profesional dan bukannya keputusan untuk
terus menghukum.
Perkama Bahagian A 2:4. Pengetahuan Pelbagai Budaya. Kaunselor hendaklah
memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. Kaunselor perlu menyedari
perbezaan nilai dan kepercayaan dengan klien pelbagai budaya supaya dapat bertindak adil
dan bersikap terbuka dalam sesi kaunseling.
Perkama Bahagian A2:8.Keadilan. Kaunselor perlu berlaku adil dan tidak boleh
mengamalkan diskriminasi berasaskan etnik, jantina, agama, status, ideologi, kecacatan
fizikal, mental atau apa-apa bentuk sekali pun.
Asca:a.1.C. Responsibilities To Students Respect students values, beliefs and cultural
background and do not impose the school counselors personal values on students or their
families.

PERLESENAN DAN PERAKUAN
PROFESIONALISME
Sweeney (1995) menerangkan credentialing sebagai satu pendekatan untuk mengenal pasti individu
mengikut kumpulan pekerjaan, yang melibatkan tiga kaedah iaitu: pendaftaran, pensijilan dan lesen.
Pensijilan adalah satu percubaan oleh kumpulan sukarela untuk mempromosikan identiti profesional
yang mengesahkan bahawa pengamal telah memenuhi satu set standard minimum yang ditubuhkan
oleh agensi pensijilan.
Terdapat tiga tahap dalam menentukan kelayakan seseorang kaunselor. Tahap yang pertama ialah
kelulusan seperti diploma, ijazah atau master. Tahap ini menunjukkan bahawa kaunselor telah
menamatkan kursus latihan yang ditetapkan dan memenuhi kelayakan minima yang telah ditetapkan.
Ianya merupakan asas kelayakan bagi seorang kaunselor.
Tahap yang kedua ialah certification atau sijil amalan kaunseling. Certification atau sijil amalan
kaunseling diberikan kepada kaunselor yang telah mencapai standard minima oleh lembaga
kaunseling yang diiktiraf melalui proses atau prosedur yang telah ditetapkan.
Tahap yang tertinggi sekali ialah licensure atau lesen kaunseling.

Tidak seperti sijil amalan, lesen menjamin status kaunselor dan meliputi amalan
professional. Ianya secara khusus ada menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh
pemegang lesen tetapi tidak boleh dilakukan oleh orang lain.
Sijil amalan atau lesen dilihat sebagai sesuatu yang berharga bagi setiap kaunselor atau
sesuatu firma kerana ianya dapat memberi kelebihan kepada mereka dan yang paling
penting ianya dapat melindungi orang ramai daripada kaunselor-kaunselor yang tidak
bertauliah dan berkelayakan.
Namun begitu, penganugerahan sijil, perlesenan atau perakuan profesionalisme
sememangnya masih belum dapat menjamin atau menentukan tahap kecekapan
seseorang kaunselor kerana banyak faktor- faktor lain yang menyumbang ke arah
kecekapan seperti pengalaman dan keperibadian.

PENGGUNA YANG BIASANYA MEMERLUKAN PERKHIDMATAN KAUNSELING
TIDAK TAHU BAGAIMANA UNTUK MEMILIH SEORANG PENGAMAL YANG
BERKUALITI DALAM MEMBERIKAN PERKHIDMATAN.
OLEH ITU, SIJIL AMALAN DAN LESEN KAUNSELING AKAN DAPAT MEMBEZAKAN
DIANTARA PENGAMAL YANG PROFESSIONAL DAN TIDAK PROFESSIONAL.
LESEN INI JUGA DAPAT MENINGKATKAN KEMATANGAN PROFESION KERANA
KAUNSELOR AKAN LEBIH BERTANGGUNGJAWAB DENGAN LESEN YANG
DIMILIKINYA.

BIDANG PENGKHUSUSAN DALAM
KAUNSELING

Selain daripada itu, bidang pengkhususan dalam kaunseling juga memainkan peranan
yang penting dalam kaunseling.
Subjek-subjek atau latihan kemahiran yang diberikan di dalam kursus haruslah sentiasa
dikemaskini dan dipertingkatkan dari masa ke semasa selaras dengan perkembangan
dunia untuk menjamin kualiti kursus dan produk yang dikeluarkan.
Kolej-kolej atau university yang menawarkan dan mengendalikan bidang pengkhususan
kaunseling haruslah sentiasa dipantau kualitinya agar tidak lari dari landasan dan
etika yang ditetapkan.

Syarat kemasukan ke bidang pengkhususan dalam kaunseling harulah diseragamkan
dan diperketatkan untuk memastikan hanya calon yang benar-benar layak sahaja dapat
mengikuti program ini.
Pemilihan calon juga wajar melalui proses temuduga supaya penilaian mengenai
seseorang calon dapat dilakukan dengan lebih teliti dan tepat.
Beberapa program latihan menawarkan latihan khusus dan menggalakkan pelajar untuk
mendaftar di landasan tertentu pada semua peringkat pendidikan, daripada sekutu seni
kepada program kedoktoran.

Pada program kaunseling peringkat sarjana, pelajar boleh pakar dalam bidang tertentu
seperti kaunseling sekolah, kaunseling pemulihan, atau perkahwinan dan kaunseling
keluarga.
Program doktor falsafah menawarkan pengkhususan dalam masyarakat dan kaunseling
pelbagai budaya, pembangunan organisasi, dan pembangunan manusia, pada
pengkhususan peringkat kedoktoran juga wujud dalam setiap satu profesion kesihatan
mental utama iaitu, terapi perkahwinan dan keluarga terapi sosial, psikologi klinikal,
psikologi kaunseling, dan kaunseling pendidikan.

PENDIDIKAN LANJUTAN

Bidang kaunseling adalah merupakan satu bidang yang sangat meluas dan sentiasa
mengalami perkembangan. Oleh yang demikian, kaunselor seharusnya bersikap lebih
proaktif dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan mereka untuk meninggikan lagi
mutu dan tahap kecekapan mereka.
Justeru itu, pendidikan lanjutan dalam bidang kaunseling amatlah digalakkan kepada
setiap kaunselor agar mereka tidak ketinggalan dalam arus pengetahuan dan
pembangunan yang semakin pesat. Tanpa adanya penambahan ilmu, segala
kemahiran atau pengetahuan yang sedia ada sukar untuk berkembang.

Dalam Kod Etika Lembaga Kaunselor Bahagian C: Tanggungjawab Profesional, C.2.F pendidikan
berterusan ada menyatakan bahawa kaunselor perlu sedar tentang pentingnya memperoleh dan
mengekalkan pendidikan berterusan mengenai maklumat saintifik dan professional terkini dalam bidang
mereka. Mereka juga perlu mengambil langkah mengekalkan kompentensi dalam kemahiran yang
mereka gunakan, sedia menerima prosedur baru dan sentiasa mengemaskinikan maklumat mengenai
populasi pelbagai dan khusus melibatkan tugasnya.
Dalam Kod Aca Etika (1995) menyatakan yang berikut mengenai pendidikan berterusan: kaunselor
mengiktiraf keperluan untuk pendidikan berterusan untuk mengekalkan tahap yang munasabah
kesedaran maklumat terkini saintifik dan profesional dalam bidang masing-masing aktiviti. Mereka
mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan kecekapan dalam kemahiran yang mereka gunakan,
adalah terbuka kepada prosedur baru, dan menyimpan semasa dengan pelbagai dan / atau populasi
khas yang bekerja dengan mereka. (C.2.F.).

Pengamal individu mempunyai tanggungjawab yang beretika untuk mencari cara-cara
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam bidang mereka, dan
pentadbir agensi-agensi kesihatan mental juga mempunyai tanggungjawab untuk
menyediakan aktiviti pendidikan yang berterusan untuk kakitangan.
Antara aktiviti-aktiviti ini boleh berlaku dalam bentuk bengkel-perkhidmatan dan latihan
di laman web agensi, aktiviti-aktiviti lain akan memerlukan terapi pergi ke luar agensi.
KES DR CONRAD HADENUF
Dalam kes Dr Conrad Hadenuf, beliau telah menjadi psikologi berlesen selama 20 tahun
dan sentiasa mengekalkan amalan sibuk. Dia telah menyaksikan pelbagai jenis
pelanggan. Sebagai syarat pembaharuan lesen, dia dikehendaki untuk menghadiri
program 15 jam latihan semula kepada penyalahgunaan dadah. Dia marah. "Saya
mempunyai ph.D. Saya mempunyai 3000 jam pengalaman diselia, dan saya mempunyai
tahun pengalaman dengan pelbagai masalah, "katanya. "Ini adalah hanya gimik
membuat wang bagi mereka yang ingin menjana bengkel!" Mengetahui bahawa dia
tidak mempunyai pilihan jika dia mahu mengekalkan lesen, conrad enggan menghadiri
bengkel, duduk di belakang bilik, tidak mengambil nota, mengambil rehat lebih lama
daripada yang dijadualkan, dan terus pulang sebaik sahaja sijil kehadiran diberikan.

Conrad tidak sepatutnya menyatakan hal demikian dan sepatutnya beliau bersikap
profesional. Hal ini demikian kerana conrad perlu menghormati dan mengikuti syarat-
syarat yang telah ditetapkan sekiranya beliau ingin memperbaharui lesennya.
Bagi pendapat saya adalah tidak wajar sekirangya conrad tidak mengambil bahagian
dalam bengkel. Hal ini demikian kerana kemungkinan conrad akan mempelajari sesuatu
yang baharu didalam bengkel tersebut. Conrad dapat menilai semula keupayaan
kekuatan dan kekurangan yang beliau miliki semasa mengendalikan sesi sebelum ini.

American Counseling Association (ACA) Menyatakan : SECTION C: Professional
Responsibility C.2.B. New Specialty Areas Of Practice. Counselors practice in
specialty areas new to them only after appropriate education, training, and supervised
experience. While developing skills in new specialty areas, counsellors take steps to
ensure the competence of their work and to protect others from possible harm.
American Psychological Association (APA) Menyatakan: 2.06 Personal Problems
And Conflicts (A) Psychologists refrain from initiating an activity when they know or
should know that there is a substantial likelihood that their personal problems will
prevent them from performing their work-related activities in a competent manner.

Walaupun Conrad mungkin mendakwa bahawa dia tidak mempunyai keinginan untuk
berurusan dengan penyalahgunaan dadah, bolehkah secara realistik mengatakan
bahawa dia tidak pernah berhadapan dengan pelanggan dengan masalah
penyalahgunaan dadah?
Ada kemungkinan conrad untuk bertemu dengan klien yang mempunyai masalah
penyalahgunaan dadah adalah wajar. Hal ini kerana individu yang terlibat dengan
penyalahgunaan dadah juga mengalami masalah psikologi. Sekiranya conrad mengikuti
bengkel tersebut mungkin conrad akan lebih mengetahui bagaimana untuk mengendali
klien yang mempunyai masalah psikologi berkaitan penyalahgunaan dadah.
Oleh itu,, pendidikan yang berterusan sebagai syarat pembaharuan lessen adalah yang
terbaik. Hal ini demikian kerana kita dapat menambah ilmu dan dapat mempelajari satu
ilmu yang baharu. Pendidikan yang berterusan dapat memantapkan lagi pengetahuan
semasa kaunselor mahu pun ahli psikologi semasa mengendalikan permasalahan klien.

Kod Etika PERKAMA - Menyatakan: Bahagian A: Tanggungjawab Kaunselor .
Meningkatkan Kecekapan. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan
meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.
Kaunselor perlu mengemaskini kecekapan dan kemahiran tersebut dengan latihan
berterusan.
Ethical For School Counselor (ASCA) Menyatakan : E. Reseponsible To Self, E.1.
Professional Competence C. Monitor personal responsibility and recognize the high
standard of care a professional in this critical position of trust must maintain on and off the
job and are cognizant of and refrain from activity that may lead to inadequate professional
services or diminish their effectiveness with school community members professional and
personal growth are ongoing throughout the counselors career.

RUMUSAN
Kesimpulannya, kaunselor yang benar-benar berjaya ialah mereka yang tidak pernah
jemu dalam meningkatkan dan mengembangkan lagi potensi diri untuk menjadi individu
yang cemerlang.

TERIMA KASIH
Q&A