Anda di halaman 1dari 12

SULIT

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2011

TAHUN 6

BAHASA TAMIL - PENULISAN

037

Julai
1 jam

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

.
2. , ,
.
3.
.
4. ,
.
5.
.


.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian

Markah
Penuh

10

20

30

JUMLAH

60

Markah
Diperoleh

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

037

2011

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

037

:
, , , .

.

:
[ 10 ]

:
- .
-
.
- ,
.
- ,
.

,
.

037

2011

SULIT

SULIT

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
30

037

2011

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

037

:
[ 20 ]
80
.

037

2011

SULIT

SULIT

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

037

2011

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
037

2011

SULIT

SULIT

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20

037

2011

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

037

:
[ 30 ]

1, 2, 3
. 120 .

,
.

KERTAS SOALAN TAMAT

037

2011

SULIT

SULIT

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ Lihat halaman sebelah
037 2011
SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

10

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
037

2011

SULIT

SULIT

11

037


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

30
037

2011

SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

037

NO.KAD PENGENALAN /
NO.SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2011

TAHUN 6

BAHASA TAMIL - PENULISAN

037

Julai
1 jam

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor
Sijil kelahiran dan angka giliran kamu dalam
petak yang disediakan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian

Markah
Penuh

3. Jawab semua soalan.

10

4. Pilih satu tajuk sahaja daripada Bahagian .

20

30

JUMLAH

60

2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:


Bahagian , Bahagian , dan Bahagian .

5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang


yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya
ruang yang disediakan tidak mencukupi, Sila
dapatkan helaian tambahan daripada pengawas
peperiksaan.Helaian tambahan (jika ada)
hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama
kertas soalan pada akhir

Markah
Diperoleh

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

037

2011

[ Lihat halaman sebelah


SULIT