Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

BARANG JUALAN

Nama : ……………………………………………. Kelas : ………………………..

A) Lengkapkan rajah di bawah dengan contoh barang yang sesuai

MURID Barang GURU


Kesukaan
1. ______________ 1. ______________
2. ______________ 2. ______________
3. ______________ 3. ______________

Barang
Kesukaan
1. ______________ 1. ______________
2. ______________ 2. ______________
3. ______________ 3. ______________

B) Tandakan  pada barang yang sesuai dijual di sekolah dan X pada barang yang
tidak sesuai

1. Alat tulis
2. Barang-barang permainan
3. Nasi lemak dan kuih muih
4. Majalah hiburan
5. Peralatan Sukan
6. Komik
7. Disket
8. Buku-buku rujukan
9. Set sofa
10. Barang kemas tulen

C) Terangkan maksud bagi perkataan berikut

Barang Jualan – KH tahun 4


1. Usahawan : ..............................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................
2. Peniaga : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
................
3. Pengguna : ................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................

D) Jadual di bawah menunjukkan hasil jualan sebuah kedai koperasi di sebuah sekolah.
Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan jadual.

BARANG MINGGU PERTAMA MINGU KEDUA MINGGU KETIGA


Alat tulis RM 30.00 RM 50.00 RM 25.00
Kertas kajang RM 50.00 RM 30.00 RM 20.00
Buku tulis RM 60.00 RM 40.00 RM 30.00

1. Apakah barang yang mendapat hasil jualan paling tinggi pada minggu ketiga?
.........................................................................................................................................

2. Berapakah hasil jualan bagi buku tulis untuk ketiga-tiga minggu tersebut?
.........................................................................................................................................

3. Cari beza hasil jualan antara buku tulis dan kertas kajang dalam tempoh tiga minggu
tersebut?
.........................................................................................................................................

4. Jika kamu diberi peluang berniaga di sekolah kamu, apakah barang yang akan kamu
jual? Beri alasan kamu memilih barang tersebut.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Barang Jualan – KH tahun 4