Anda di halaman 1dari 7

Kepada siapakah barang-barang

ini patut dijual?

• Majalah • Buku rujukan


• Sabun • Pemadam
• Buku tulis • Gula-gula
• Pen • Permainan
• Tisu • pensil
JENIS BARANG YANG
SESUAI DIJUAL
FAKTOR PERBEZAAN
INDIVIDU

KESUKAAN BARANG
CITARASA KEMAMPUAN MINAT
YANG BERBEZA

JANTINA

UMUR

SIFAT
MEMBUAT KEPUTUSAN MENJUAL BARANG

• Kenalpasti barang-barang keperluan


pengguna
– Barang kesukaan
– Barang yang mampu dibeli
• Senaraikan barang-barang tersebut
• Membuat keputusan perlu mengambil
kira;
– Kos
– Harga jualan
– keuntungan
rumus

KEUNTUNGAN = HARGA JUALAN – HARGA KOS


SUMBER BEKALAN
• Pembekal akan mengiklankan barang
melalui;
– Media bercetak dan elektronik
– Halaman kuning (yellow pages)
– Katalog
– Brosur
– Ekspo perniagaan
MEMILIH PEMBEKAL MELALUI MAKLUMAT
BERIKUT:

• Berapakah harga yang ditawarkan?


• Bagaimanakah kualiti barang tersebut?
• Apakah syarat-syarat jualan yang
dikenakan?
• Berapakah jarak perniagaan kamu
dengan pembekal?
• Bagaimanakah reputasi pembekal itu?