Anda di halaman 1dari 8

SEJARAH

TINGKATAN 4
Bab 1

BAB 1
MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL


MANUSIA

Teks m/s: 01 - 34
SEJARAH
TINGKATAN 4
BAB
Bab 1
1 MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

 Makna Tamadun

ISI KANDUNGAN
 Ciri-Ciri Tamadun
 Proses Pembentukan Tamadun
 Tamadun Mesopotamia
 Tamadun Mesir Purba
 Tamadun Indus
 Tamadun Hwang Ho

Teks m/s: 01 - 34
•Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah
•Berasal daripada bahasa Arab – terutama hal-hal kebudayaan seperti
mudun dan madain penulisan, undang-undang, kesenian
•Perkataan Arab lain ialah madana iaitu & perbandaran
tinggi budi bahasa & pembukaan •Gordon Childe – lahiriah merupakan
bandar kayu ukur kemajuan tamadun
•Bahasa Inggeris – civilization (bahasa •Darcy Riberio & R.A. Buchanan –
Greek) bermaksud civitas iaiu bandar tekankanpembangunan lahiriah dalam
•Boleh diertikan sebagai peradaban proses perkembangan tamadun

PANDANGAN BARAT
MAKNA TAMADUN
•Pembangunan lahiriah & rohaniah
•Ibn Khaldun – kehidupan bandar terbentuk
hasil semangay assabiyyah, kerjasama &
saling membantu
•Syed Naquib al-Attas tegaskan pencapaian
PANDANGAN
tatasusila & kebudayaan yang luhur
ISLAM •Richard Sullivan – akui unsur rohaniah
KONSEP sangat penting
TAMADUN Tamadun – merangkumi pencapaian
Lahiriah & rohaniah

Teks m/s: 4 - 5
Kehidupan berorganisasi

Sistem pemerintahan
Petempatan kekal

CIRI-CIRI
TAMADUN

Pengkhususan pekerjaan
Bahasa dan tulisan

Agama dan kepercayaan

Teks m/s: 5 - 8
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESOPOTAMIA

SISTEM TULISAN
•Tulisan bergambar
• Tulisan simbol di
PENTADBIRAN tanah liat (cuneiform)
•Negara kota - pusat kota, ORGANISASI SOSIAL
tembok kota, istana,rumah •Golongan pemerintah
ibadat Raja, bangsawan, ketua
•Sistem pemerintaan beraja tentera,Pendeta
(teokrasi) Tamadun •Golongan rakyat
Mesopotamia (rakyat bebas)
(lembah Sungai
Tigris dan
Euphrates)

SUMBANGAN
•Kod Undang-undang Hammurabi
•Astronomi dan Matematik KEPERCAYAAN
(kalendar)
•Kesusasteraan(Epik Gilgamesh) •Menyembah raja
•Pengangkutan beroda dan kapal (Raja Naramsin di
layar
•Seni bina – penggunaan
Akkad)
PENGKHUSUSAN KERJA
•Batu bata, arca, danTiang batu •Pertanian
• Perdagangan
• Artisan Tentera Teks m/s: 10 - 16
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESIR PURBA

Organisasi Sosial Sistem Tulisan Agama


1. Firaun - Politeisme
2. Pembesar, Hieroglif - Percaya kepada
bangsawan, rahib, (gambar + simbol)) kehidupan selepas
tuan tanah mati
3. Rakyat jelata
4. Hamba

Tamadun Pengkhususan
Mesir Purba Pekerjaan
- Penenunan
(lembah
Negara kota & Pemerintahan - Membuat tembikar
Sungai Nil)
- Heliopolis, Fayoum, Memphis, Thinis - Perlombongasn emas
- Peranan bandar – pusat pentadbiran, - Tekstil- kertas
kediaman Firaun, pusat perdagangan,
pusat keagamaan
- Firaun sebagai ketua – berkuasa
mutlak, warisan turun temurun,
Sumbangan
digelar Raja Matahari
- piramid (seni bina)
- mencipta kertas daripada
pokok papyrus
- teknik memumiakan mayat
Teks m/s: 17 - 26
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN INDUS

Bandar Pemerintahan
• Mohenjo-Daro
Pengkhususan Pekerjaan • Harappa
• Petani
• Pedagang Organisasi Sosial
• Artisan •Golongan atasan
(pendeta, pedagang)
•Golongan bawahan
Tamadun Indus ( buruh, petani)
(lembah Sungai
Sumbangan
Indus)
• Membina bandar terancang
(Mohenjo-Daro, Harappa)
• Bahan binaan – cara pembakaran
batu bata
• Hubungan perdagangan dengan
Sistem tulisan
Mesopotamia dan Mesir Purba
•Piktograf

Agama dan Kepercayaan


•Menyembah Dewa Brahma,
Vishnu dan Siva

Teks m/s: 23 - 27
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN HWANG HO

Sistem Tulisan Organisasai Sosial


Bandar Pemerintahan 1. raja
Ideogram
•Anyang (bandar tertua) 2. Golongan bangsawan
•Berdasarkan dinasti dan (berbentuk simbol) pegawai kerajaan
pemerintahan beraja pembesar
•Raja mendapat mandat 3. golongan petani,
daripada Tuhan artisan, pedagang
4. hamba

Tamadun Hwang Ho
(Lembah Sungai Hwang Ho)

Agama & Kepercayaan


Sumbangan •Politeisme
•Sistem pemerintahan •Animisme
monarki •Menyembah Tuhan syurga
•Sistem pengairan untuk (Shang Ti)
pertanian Penghususan Pekerjaan •Tuhan Bumi (tu)
•Konsep Yin dan Yang •Petani •Penilikan tulang oracle
•Konsep Feng Hsui •Artisan
•Falsafah perang Sun Tzu
Teks m/s: 29 - 33