SEJARAH

TINGKATAN 4 Bab 1

MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Teks m/s: 01 - 34

SEJARAH

BAB 11 Bab
      

TINGKATAN 4

MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

Makna Tamadun Ciri-Ciri Tamadun Proses Pembentukan Tamadun Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho

Teks m/s: 01 - 34

ISI KANDUNGAN

•Berasal daripada bahasa Arab – mudun dan madain •Perkataan Arab lain ialah madana iaitu tinggi budi bahasa & pembukaan bandar •Bahasa Inggeris – civilization (bahasa Greek) bermaksud civitas iaiu bandar •Boleh diertikan sebagai peradaban

•Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutama hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian & perbandaran •Gordon Childe – lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun •Darcy Riberio & R.A. Buchanan – tekankanpembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun

PANDANGAN BARAT MAKNA TAMADUN
•Pembangunan lahiriah & rohaniah •Ibn Khaldun – kehidupan bandar terbentuk hasil semangay assabiyyah, kerjasama & saling membantu •Syed Naquib al-Attas tegaskan pencapaian tatasusila & kebudayaan yang luhur •Richard Sullivan – akui unsur rohaniah sangat penting Tamadun – merangkumi pencapaian Lahiriah & rohaniah
Teks m/s: 4 - 5

KONSEP TAMADUN

PANDANGAN ISLAM

Kehidupan berorganisasi

Petempatan kekal

Sistem pemerintahan

CIRI-CIRI TAMADUN
Pengkhususan pekerjaan Bahasa dan tulisan

Agama dan kepercayaan
Teks m/s: 5 - 8

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESOPOTAMIA
SISTEM TULISAN •Tulisan bergambar • Tulisan simbol di tanah liat (cuneiform)

PENTADBIRAN •Negara kota - pusat kota, tembok kota, istana,rumah ibadat •Sistem pemerintaan beraja (teokrasi)

Tamadun Mesopotamia
(lembah Sungai Tigris dan Euphrates)

ORGANISASI SOSIAL •Golongan pemerintah Raja, bangsawan, ketua tentera,Pendeta •Golongan rakyat (rakyat bebas)

SUMBANGAN •Kod Undang-undang Hammurabi •Astronomi dan Matematik (kalendar) •Kesusasteraan(Epik Gilgamesh) •Pengangkutan beroda dan kapal layar •Seni bina – penggunaan •Batu bata, arca, danTiang batu

PENGKHUSUSAN KERJA

KEPERCAYAAN •Menyembah raja (Raja Naramsin di Akkad)
Teks m/s: 10 - 16

•Pertanian • Perdagangan • Artisan Tentera

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESIR PURBA
Organisasi Sosial 1. Firaun 2. Pembesar, bangsawan, rahib, tuan tanah 3. Rakyat jelata 4. Hamba Sistem Tulisan Hieroglif (gambar + simbol)) Agama - Politeisme - Percaya kepada kehidupan selepas mati

Tamadun Mesir Purba
Negara kota & Pemerintahan - Heliopolis, Fayoum, Memphis, Thinis - Peranan bandar – pusat pentadbiran, kediaman Firaun, pusat perdagangan, pusat keagamaan - Firaun sebagai ketua – berkuasa mutlak, warisan turun temurun, digelar Raja Matahari (lembah Sungai Nil)

Pengkhususan Pekerjaan - Penenunan - Membuat tembikar - Perlombongasn emas - Tekstil- kertas

Sumbangan - piramid (seni bina) - mencipta kertas daripada pokok papyrus - teknik memumiakan mayat Teks m/s: 17 - 26

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN INDUS

Pengkhususan Pekerjaan • Petani • Pedagang • Artisan

Bandar Pemerintahan • Mohenjo-Daro • Harappa Organisasi Sosial •Golongan atasan (pendeta, pedagang) •Golongan bawahan ( buruh, petani)

Tamadun Indus
Sumbangan • Membina bandar terancang (Mohenjo-Daro, Harappa) • Bahan binaan – cara pembakaran batu bata • Hubungan perdagangan dengan Mesopotamia dan Mesir Purba (lembah Sungai Indus)

Sistem tulisan •Piktograf Agama dan Kepercayaan •Menyembah Dewa Brahma, Vishnu dan Siva Teks m/s: 23 - 27

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN HWANG HO
Sistem Tulisan Ideogram (berbentuk simbol)
Organisasai Sosial 1. raja 2. Golongan bangsawan pegawai kerajaan pembesar 3. golongan petani, artisan, pedagang 4. hamba

Bandar Pemerintahan •Anyang (bandar tertua) •Berdasarkan dinasti dan pemerintahan beraja •Raja mendapat mandat daripada Tuhan

Tamadun Hwang Ho (Lembah Sungai Hwang Ho)

Sumbangan •Sistem pemerintahan monarki •Sistem pengairan untuk pertanian •Konsep Yin dan Yang •Konsep Feng Hsui •Falsafah perang Sun Tzu

Penghususan Pekerjaan •Petani •Artisan

Agama & Kepercayaan •Politeisme •Animisme •Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) •Tuhan Bumi (tu) •Penilikan tulang oracle

Teks m/s: 29 - 33