SEJARAH

TINGKATAN 4 Bab 2

MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

BAB 2

PENINGKATAN TAMADUN

Teks m/s: 37 - 68

SEJARAH
TINGKATAN 4 Bab 2

MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

ISI KANDUNGAN

Peningkatan Bidang Pentadbiran Peningkatan Bidang Perundangan Peningkatan Bidang Peluasan Kuasa Peningkatan Ekonomi Peningkatan Sosial Sumbangan Tamadun Kemunculan Agama & Ajaran Utama Dunia

BAB 2

Teks m/s: 37 - 68

TAMADUN YUNANI • Monarki • Oligarki • Aristokrat • Tirani • Demokrasi TAMADUN INDIA • Raja berkuasa mutlak • Golongan Ksyatria • Golongan Brahmin

PENINGKATAN BIDANG PENTADBIRAN

TAMADUN ROM • Pemerintahan mutlak oleh Raja-Raja Etruscan • Republik

TAMADUN CHINA • Maharaja berkuasa mutlak • Golongan birokrasi membantu maharaja

Teks m/s: 42 - 45

TAMADUN YUNANI • Undang-undang digubal oleh Dewan Perhimpunan • Plato - negara harus diperintah oleh ahli falsafah

TAMADUN INDIA • Zaman Dinasti Maurya - undangundang maharaja sebagai titah & perintah • Tiang Asoka - semasa Raja Asoka (konsep kesejahteraan rakyat)

PENINGKATAN BIDANG PERUNDANGAN
TAMADUN CHINA TAMADUN ROM • Undang-Undang Papan 12 • Undang-Undang Sivil • Undang-Undang Rakyat • Undang-Undang Natural • Hukuman berat & bercorak kolektif • Falsafah legalisme oleh Han Fei Tzu (Dinasti Chin) • Undang-undang berasaskan ajaran Confucius (Dinasti Han)

Teks m/s: 46 - 47

TAMADUN YUNANI • Raja Philips II menyatukan kerajaan Macedonia & Yunani • Alexander the Great meluaskan empayar ke Parsi, Mesir, Turkistan & Samarkhand TAMADUN INDIA • Chandra Gupta Maurya menyatukan kerajaan kecil di Utara India • Bindusara meluaskan empayar Mysore

PENINGKATAN BIDANG PELUASAN KUASA
TAMADUN ROM • Pemerintah Augustus Caesar meliputi empayar Rom, Britain, Sepanyol, Sg Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Turki TAMADUN CHINA • Shih Huang Ti menyatukan kerajaan kecil • Maharaja Han Wu Ti menakluk Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, YangTze, Kwangsi, Kwan Tung

Teks m/s: 48 - 50

TAMADUN YUNANI • Industri perikanan & perdagangan • Guna wang syiling dalam perdagangan

• • • •

Perdagangan & perindustrian Wujud strestin di setiap bandar Guna mata wang Cukai pada barang-barang dagangan

PENINGKATAN EKONOMI
TAMADUN ROM • Perdagangan & pertanian • Perdagangan antarabangsa semasa zaman Augustus Caesar • Guna sistem wang emas & perak • Sistem cukai yang sistematik TAMADUN CHINA • Pertanian, perdagangan & perindustrian • Sistem pengairan - kawal banjir • Guna tenggala - buat batas tanaman (Dinasti Han) • Kolar kuda diguna untuk menarik tenggala kayu & kereta kuda

Teks m/s: 50 - 53

PENDIDIKAN • Athens - pendidikan rohani & jasmani - sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato • Sparta - latihan fizikal & tentera • Rom - aplikasi ilmu & kesetian kepada Rom • India - berasaskan agam Hindu, kitabkitab Veda • China - 3 peringkat iaitu rendah, menengah & tinggi

SAINS & TEKNOLOGI • Yunani - Tales tokoh matematik (ilmu geometri) - Pythagoras - teorem pythagoras - Hippocrates - Bapa Perubatan - Archimedes - matematik, fizik - Ptolemy - ahli astronomi • Rom - Beothims ahli matematik - geometri, astronomi, muzik • India - Aryabhata & Varahamishira - ahli matematik - bidang fisiologi berkaitan yoga • China - astronomi sebagai ilmu sains negara - perubatan tradisional berasaskan konsep Yin dan Yang - teknologi membuat kertas

FALSAFAH • Yunani - nilai individualisme, kehidupan manusia & demokrasi - tokoh: Herodotus, Socrates, Plato, Aristotle • Rom - berasaskan ajaran Stoisisme • India - sumber kitab Veda,ajaran Carvaka, Jainisme & Buddhisme • China - hubungan manusia dgn manusia - tokoh: Confucius, Lao Tze, Mo Tzu, Mencius

PENINGKATAN SOSIAL
BAHASA & KESUSASTERAAAN • Yunani - buku puisi Teology & Work oleh Hesiod - Homer - epik Illiad & Odyssey • Rom - kesusasteraan untuk semangat patriotisme - penulis & penyajak Cicero & Virgil • India - bahasa Sanskrit (zaman Vedik) - kesusasteraan, epik, sajak, vedik - epik - Mahabharata & Ramayana • China - Ssu-ma Chein - karyanya Shih Chi (sastera prosa)

SENI BINA • Yunani - acropolis & parthenon • Rom - aqueduct, colloseum, parthenon • India - Great Bath, Kompleks Kuil di Gua Ajanta & Gua Ellora • China - Tembok Besar China

SISTEM SOSIAL • Yunani - 3 golongan ( warga negara, bukan warganegara, hamba) - masyarakat Sparta - 3 kelas sosial • Rom - orang Rom, bukan warganegara, hamba • India - sistem kasta - Brahmin, Ksyatria, Vaisya, Sundra • China - golongan atasan, rakyat, hamba

Teks m/s: 53 - 63

SISTEM PEMERINTAHAN • Yunani - sistem demokrasi • Rom - sistem republik

SUMBANGAN TAMADUN
SENI BINA • Tembok Besar China • Colloseum, aqueduct, candi, pagoda menjadi warisan seni bina yang menjadi contoh pembinaan zaman sekarang

AGAMA • Hindu, Buddha, ajaran Confucianisme & Taoisme diamalkan hingga kini

KESUSASTERAAN FALSAFAH • Falsafah Socrates, Plato, Aristotle • Legalisme & Stoisisme menjadi sumber rujukan ahli falsafah moden • Sastera Iiliad, Odysey, Mahabharata, Ramayana, prosa & puisi masih dibaca & menjadi rujukan hingga kini

SOSIAL BAHASA • Bahasa Sanskrit diguna dalam agama Hindu & Buddha • Bahasa latin diguna dalam agama Kristian • Sistem peperiksaan • Sains & teknologi berkaitan matematik, perubatan, fizik, astronomi & seni bina diguna sehingga kini • Sukan Olimpik masih diadakan empat tahun sekali
Teks m/s: 63 - 64

AGAMA HINDU • Berasal dari India • Enam aliran – Saivisme, Sakhtam, Vaishnvisme, Ganapathyam, Kaumaram • Percaya kepada Hukum Karma & kelahiran semula selepas mati • Matlamat – mencapai Moksya

AGAMA BUDDHA • Diasaskan Siddhartha Gautama • Kitab suci – Tripitaka • Asas ajaran: – Empat Kebenaran Mulia - Jalan Lapan Lapis Mulia

AGAMA KRISTIAN • Diasaskan Jesus Christ dari Jerusalem • Kitab suci – Bible • Disebar meluas setelah diiktiraf oleh Maharaja Constantine

KEMUNCULAN AGAMA & AJARAN DUNIA

AGAMA ISLAM • Agama wahyu • Disebarkan Nabi Muhammad s.a.w • Kitab suci – al-Quran • Menitikberatkan akidah & syariah • Rukun Iman & Rukun Islam

CONFUCIANISME • Diasaskan oleh Confucius • Ajaran menumpukan prinsip moral yang tinggi: • Ren (perikemanusiaan) • Li (kesusilaan) • Xiao (taat kepada ibu bapa) • Untuk capai ketinggian moral harus menerima pendidikan

TAOISME • Diasaskan oleh Lao Tze • Kitab suci – Tao Te Ching • Menitikberatkan Tao – jalan setiap tindakan ditentukan oleh Tao • Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang telah berlaku (wu-wei)
Teks m/s: 65 - 68

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.