Anda di halaman 1dari 9

SEJARAH

TINGKATAN 4
Bab 2

BAB 2
MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

PENINGKATAN TAMADUN

Teks m/s: 37 - 68
SEJARAH
TINGKATAN 4 MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT
Bab 2

ISI KANDUNGAN
BAB 2
Peningkatan Bidang Pentadbiran
Peningkatan Bidang Perundangan
Peningkatan Bidang Peluasan Kuasa
Peningkatan Ekonomi
Peningkatan Sosial
Sumbangan Tamadun
Kemunculan Agama & Ajaran Utama Dunia

Teks m/s: 37 - 68
TAMADUN YUNANI
TAMADUN INDIA
• Monarki
• Oligarki
• Raja berkuasa mutlak
• Aristokrat
• Golongan Ksyatria
• Tirani
• Golongan Brahmin
• Demokrasi

PENINGKATAN BIDANG PENTADBIRAN

TAMADUN CHINA
TAMADUN ROM
• Maharaja berkuasa mutlak
• Pemerintahan mutlak oleh • Golongan birokrasi membantu
Raja-Raja Etruscan maharaja
• Republik

Teks m/s: 42 - 45
TAMADUN YUNANI
TAMADUN INDIA
• Undang-undang digubal oleh Dewan
• Zaman Dinasti Maurya - undang-
Perhimpunan
undang maharaja sebagai titah &
• Plato - negara harus diperintah oleh
perintah
ahli falsafah
• Tiang Asoka - semasa Raja Asoka
(konsep kesejahteraan rakyat)

PENINGKATAN BIDANG PERUNDANGAN

TAMADUN CHINA
TAMADUN ROM
• Hukuman berat & bercorak kolektif
• Undang-Undang Papan 12 • Falsafah legalisme oleh Han Fei Tzu
• Undang-Undang Sivil (Dinasti Chin)
• Undang-Undang Rakyat • Undang-undang berasaskan ajaran
• Undang-Undang Natural Confucius (Dinasti Han)

Teks m/s: 46 - 47
TAMADUN YUNANI
TAMADUN INDIA
• Raja Philips II menyatukan kerajaan
Macedonia & Yunani
• Chandra Gupta Maurya menyatukan
• Alexander the Great meluaskan
kerajaan kecil di Utara India
empayar ke Parsi, Mesir, Turkistan &
• Bindusara meluaskan empayar
Samarkhand
Mysore

PENINGKATAN BIDANG PELUASAN KUASA

TAMADUN CHINA
TAMADUN ROM
• Shih Huang Ti menyatukan kerajaan
• Pemerintah Augustus Caesar meliputi kecil
empayar Rom, Britain, Sepanyol, • Maharaja Han Wu Ti menakluk
Sg Rhine, Danube, Laut Hitam, Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor,
Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Turki YangTze, Kwangsi, Kwan Tung

Teks m/s: 48 - 50
• Perdagangan & perindustrian
• Wujud strestin di setiap bandar
TAMADUN YUNANI • Guna mata wang
• Cukai pada barang-barang
• Industri perikanan & perdagangan dagangan
• Guna wang syiling dalam
perdagangan

PENINGKATAN
EKONOMI
TAMADUN ROM
TAMADUN CHINA
• Pertanian, perdagangan &
• Perdagangan & pertanian
perindustrian
• Perdagangan antarabangsa semasa
• Sistem pengairan - kawal banjir
zaman Augustus Caesar
• Guna tenggala - buat batas tanaman
• Guna sistem wang emas & perak
(Dinasti Han)
• Sistem cukai yang sistematik
• Kolar kuda diguna untuk menarik
tenggala kayu & kereta kuda

Teks m/s: 50 - 53
SAINS & TEKNOLOGI FALSAFAH
PENDIDIKAN
• Yunani - Tales tokoh matematik • Yunani - nilai individualisme,
(ilmu geometri)
- Pythagoras - teorem pythagoras
kehidupan manusia & demokrasi
• Athens - pendidikan rohani & jasmani - Hippocrates - Bapa Perubatan - tokoh: Herodotus, Socrates,
- sukan, muzik, kesusasteraan, seni - Archimedes - matematik, fizik Plato, Aristotle
berpidato - Ptolemy - ahli astronomi
• Rom - Beothims ahli matematik • Rom - berasaskan ajaran
• Sparta - latihan fizikal & tentera
• Rom - aplikasi ilmu & kesetian kepada
- geometri, astronomi, muzik Stoisisme
• India - Aryabhata & Varahamishira
Rom - ahli matematik
• India - sumber kitab Veda,ajaran
• India - berasaskan agam Hindu, kitab- - bidang fisiologi berkaitan yoga Carvaka, Jainisme & Buddhisme
kitab Veda • China - astronomi sebagai ilmu sains • China - hubungan manusia dgn
• China - 3 peringkat iaitu rendah, negara
- perubatan tradisional berasaskan manusia
menengah & tinggi konsep Yin dan Yang - tokoh: Confucius, Lao Tze,
- teknologi membuat kertas
Mo Tzu, Mencius

PENINGKATAN SOSIAL
BAHASA & KESUSASTERAAAN
• Yunani - buku puisi Teology & SISTEM SOSIAL
• Yunani - 3 golongan ( warga
Work oleh Hesiod SENI BINA negara, bukan warganegara, hamba)
- Homer - epik Illiad & Odyssey
• Rom - kesusasteraan untuk - masyarakat Sparta - 3 kelas
semangat patriotisme
• Yunani - acropolis & parthenon sosial
• Rom - aqueduct, colloseum, • Rom - orang Rom, bukan warga-
- penulis & penyajak Cicero &
parthenon negara, hamba
Virgil
• India - sistem kasta
• India - bahasa Sanskrit (zaman • India - Great Bath, Kompleks
- Brahmin, Ksyatria, Vaisya, Sundra
Vedik) Kuil di Gua Ajanta & Gua Ellora • China - golongan atasan, rakyat,
- kesusasteraan, epik, sajak, vedik • China - Tembok Besar China hamba
- epik - Mahabharata & Ramayana
• China - Ssu-ma Chein - karyanya
Shih Chi (sastera prosa)
Teks m/s: 53 - 63
SISTEM PEMERINTAHAN SUMBANGAN TAMADUN
• Yunani - sistem demokrasi
• Rom - sistem republik
SENI BINA

• Tembok Besar China


AGAMA • Colloseum, aqueduct, candi, pagoda
menjadi warisan seni bina yang menjadi
• Hindu, Buddha, ajaran Confucianisme & contoh pembinaan zaman sekarang
Taoisme diamalkan hingga kini

KESUSASTERAAN

FALSAFAH • Sastera Iiliad, Odysey, Mahabharata,


Ramayana, prosa & puisi masih
• Falsafah Socrates, Plato, Aristotle dibaca & menjadi rujukan hingga kini
• Legalisme & Stoisisme menjadi sumber
rujukan ahli falsafah moden

SOSIAL

• Sistem peperiksaan
BAHASA • Sains & teknologi berkaitan matematik,
perubatan, fizik, astronomi & seni bina
• Bahasa Sanskrit diguna dalam agama
diguna sehingga kini
Hindu & Buddha • Sukan Olimpik masih diadakan empat
• Bahasa latin diguna dalam agama Kristian
tahun sekali

Teks m/s: 63 - 64
AGAMA HINDU
• Berasal dari India AGAMA BUDDHA
• Enam aliran – Saivisme, Sakhtam, • Diasaskan Siddhartha Gautama
Vaishnvisme, Ganapathyam, • Kitab suci – Tripitaka
Kaumaram • Asas ajaran:
• Percaya kepada Hukum Karma & – Empat Kebenaran Mulia
kelahiran semula selepas mati - Jalan Lapan Lapis Mulia
• Matlamat – mencapai Moksya

AGAMA ISLAM
AGAMA KRISTIAN
• Agama wahyu
• Diasaskan Jesus Christ
• Disebarkan Nabi
dari Jerusalem KEMUNCULAN AGAMA Muhammad s.a.w
• Kitab suci – Bible
& AJARAN DUNIA • Kitab suci – al-Quran
• Disebar meluas setelah
• Menitikberatkan akidah &
diiktiraf oleh Maharaja
syariah
Constantine
• Rukun Iman & Rukun Islam

CONFUCIANISME
TAOISME
• Diasaskan oleh Confucius
• Diasaskan oleh Lao Tze
• Ajaran menumpukan prinsip moral
• Kitab suci – Tao Te Ching
yang tinggi:
• Menitikberatkan Tao – jalan setiap
• Ren (perikemanusiaan)
tindakan ditentukan oleh Tao
• Li (kesusilaan)
• Manusia tidak harus bertindak
• Xiao (taat kepada ibu bapa)
terhadap apa-apa yang telah
• Untuk capai ketinggian moral harus
berlaku (wu-wei)
menerima pendidikan
Teks m/s: 65 - 68