Anda di halaman 1dari 1

SULIT

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SINAR MUTIARA
26600 PEKAN, PAHANG.

-------------------------------------------------------------


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
TAHUN 2
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
Mei
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B, C dan D. Bahagian A, B dan C adalah
mengisi tempat kosong manakala bahagian D pula adalah pilihan jawapan. Pada
bahagian D, anda diberi pilihan jawapan A, B, dan C. Anda perlu bulatkan pada
pilihan jawapan yang betul sahaja.

3. Jawab semua soalan.NAMA : _________________________________________________

KELAS : 2 BIJAK

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak


[ Lihat halaman sebelah ]
SULIT