Anda di halaman 1dari 13

SUMBANGAN TAMADUN

ISLAM KEPADA PERADABAN


DUNIA

DISEDIAKAN OLEH:
MOHD AZAM SYAH RASLOON
MOHD ZULHILMI OTHMAN
AHMAD FAKHRURRAZI MOHD KHALIL
MOHD SYUZAIRI SHAHRIR
SUMBANGAN
TAMADUN ISLAM
EKONOMI

BERASASKAN PERDAGANGAN DAN PERTANIAN HASIL


DIPLOMATIK DENGAN TAMADUN-TAMADUN LAIN
PENEMUAN DAN TEKNIK BARU DALAM BIDANG PERTANIAN,
PERINDUSRIAN DAN SISTEM PENGAIRAN
HASIL TANAMAN YANG BANYAK UNTUK TUJUAN EKSPORT
SELAIN MENAMPUNG KEPERLUAN RAKYAT
PENGENALAN TANAMAN-TANAMAN BARU UNTUK KEGUNAAN
HARIAN DAN EKSPORT
TOKOH: AL-QURTUBI (Al-Arwa), AL-SUHRAWI (Al-
Fihlah)
ASTRONOMI

• PENGENALAN ISTILAH BARU; DIAMBIL DARIPADA BAHASA


ARAB
• PENCIPTAAN PERALATAN-PERALATAN ASTRONOMI
• PEMETAAN YANG LEBIH TELITI UNTUK PETA DUNIA
• TOKOH: IBN YUNUS (Al-Ziji Al-Kabir, Al-Mikail, At-
Ta’dil Al-Muhkam ), ABU MA’SYAR AL-KHAWARIZMI DAN
IBN AL-ZARQIYALI
MATEMATIK

PERKEMBANGAN ILMU MATEMETIK TERUTAMANYA DALAM


BIDANG AL-GEBRA, GEOMETRI DAN TRIGONOMETRI
TELAH MENJADI RUJUKAN KEPADA SARJANA-SARJANA
BARAT; GEORGE PURBACH DAN LEONARDO FIBONACCI OF
PISA
PENGGUNAAN NOMBOR ARAB DALAM PENGIRAAN
TOKOH: AL-KHAWARIZMI (Al-Jabr wa’l Muqabalah,
Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah ) DAN IBN AL-
ZARQIYALI
PERUBATAN

PERKEMBANGAN DAN REVOLUSI ILMU PERUBATAN ISLAM


DIPELOPORI OLEH IBN SINA DAN AL-RAZI
BIDANG BERKAITAN: FARMASI, OFTALMOLOGI,
KARDIOLOGI,ANATOMI, FISIOLOGI
KONSEP KETELITIAN DALAM EKSPERIMEN RUMIT;
PEMERHATIAN DARIPADA SEMUA ASPEK
PENGENALAN ETIKA DALAM BIDANG PERUBATAN
TOKOH: IBNU SINA(Al-Qanun Fit- Tibb)DAN AL-RAZI
(Al-Thibb Al-Mansuri, Al-Hawi)
TOKOH PERINTIS
TAMADUN ISLAM
IBNU RUSHD
• ABU WALID MUHAMMAD IBNU AHMAD
• DILAHIRKAN PADA TAHUN 520H / 112M, DI CORDOVA,
SEPANYOL.
• AHLI FALSAFAH, PERUBATAN, MATEMATIK, TEOLOGI,
AHLI FIKAH MAZHAB MALIKI, ASTRONOMI, GEOGRAFI
DAN SAINS
• KARYA: FALSAFAH (Fasl al-Maqal),
PERUBATAN (Kulliyah fit-Thibb)
ILMU KALAM (Taslul)
FALSAFAH DAN AGAMA (Kasyful Adillah)
IBNU SINA
• ABU ALI HUSSAIN IBNU ABDULLAH
IBNU SINA
• DILAHIRKAN PADA TAHUN 370 HIJRAH
BERSAMAAN DENGAN 980 MASIHI
• TOKOH PERUBATAN, POLITIK,
FALSAFAH, FILOLOGI DAN SASTERA
• KARYA: PERUBATAN (Al-Qanun Fit-
Tibb)
FALSAFAH (Asy-Syifa, An-Najat)
GEOMETRI (Al-Magest)
SASTERA (Danish Namei’ Alai)
LOGIK (Nafiq)
HARUN AR – RASYID
• HARUN AR–RASYID BIN MUHAMMAD AL–
MAHDI
• DILAHIRKAN DI AL–RAYY PAD BULAN
ZULHIJJAH, TAHUN 145H, KHALIFAH KE-5
DINASTI ABBASIYYAH
• TOKOH DALAM BIDANG PENTADBIRAN,
SISTEM PEMERINTAHAN, EKONOMI,
PERKEMBANGAN DAN PENYEBARAN ILMU
PENGETAHUAN
• SUMBANGAN: PEMBINAAN BAITULMAL,
BAITUL HIKMAH
AL-FARABI
• ABU AL-NASR MUHAMMAD IBN
MUHAMMAD IBN TARHAN IBN
AWZALAGH AL-FARABI
• DILAHIRKAN DI WASIH, FARAB,
WILAYAH TRANSOXIANA,
TURKISTAN PADA TAHUN
257H/870M
• MENULIS 117 KARYA;
• KLASIFIKASI :43 BIDANG LOGIK, 7
SAINS POLITIK, 11 METAFIZIK, 28
PERUBATAN, SOSIOLOGI, MUZIK
DAN KOMENTAR MENGENAI
BEBERAPA TOKOH TERTENTU.
AL MANSUR
• ABDULLAH BIN MUHAMMAD ALI BIN ABDULLAH BIN
AL – ABBAS
• DILAHIRKAN DI HUMAIMAH PADA TAHUN 101 H,
MERUPAKAN ABANG KEPADA KHALIFAH ABU AL –
ABBAS
• DIPILIH MENJADI KHALIFAH PADA TAHUN 136H,
MENGGANTIKAN ADIKNYA YANG WAFAT. ABU JAAFAR
AL-MANSUR TELAH MEMERINTAH SELAMA 22 TAHUN.
• PENGASAS KOTA BAGHDAD PADA ZAMAN
PEMERINTAHAN DINASTI ABBASIYYAH
SEKIAN