Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil aalamien .
Yang kami muliakan, ibu penceramah .
Yang kami hormati Para guru-guru agama
Yang kami hormati para undangan
Serta Ibu-ibu yang berbahagia
Syukur al-hamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taui!, hidayah
serta inayyah-"ya kepada #ita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di $anggar
Silahuddin ini untuk memperingati maulid nabi %uhammad Sa&. dengan tanpa ada halangan
suatu apapun.
shala&at serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada 'un'ungan kita nabi (esar %uhammad
Sa& yang telah memba&a umatnya dari )aman kegelapan menu'u )aman yang terang
benderang dan yang kita harapkan syaaatnya di yaumil !iyamah Amiin.
selan'utnya disini saya sebagai pemba&a acara akan membacakan susunan acara pada malam
hari ini.
*+ Pembukaan
,+ Pembacaan ayat-ayat suci Al--ur.an
/+ Tausyiah agama
0+ 1o.a
2+ Penutup
acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan
ummul kitab al-atihah.Amin ya robbal-alamin.
dilan'utkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al--ur.an #epada saudari
. kami persilahkan terima kasih kami ucapkan kepada saudari
.., semoga dengan bacaan ayat-ayat Al--ur.an tadi dapat menambah lancarnya
acara pada hari ini.
acara yang ketiga tausyiah agama yang akan dilan'utkan dengan do.a #epada (eliau
ibu.. #ami persilahkan.semoga apa yang disampaikan oleh beliau (eliau
(apak. dapat bermanaat iddiini &addunya &al akhiroh. amin
acara yang terakir penutup. marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan
hamdalah Saya pemba&a acara sekaligus me&akili segenap panitia peringatan maulid
"abi (esar %uhammad S.A.W mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-
ibu sekalian guna menghadiri acara peringatan maulid "abi (esar %uhammad S.A.W di
langgar silahuddin ini dan 'uga meminta ma.a sebesar-besarnya 'ikalau dalam kesempatan ini
terdapat kekhilaan yang disenga'a maupun yang tidak disenga'a demikian dari kami apabila
ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maa yang sebesar-
besarnya. 3ad)a &a syukron
Wassalamualaikum Wr.Wb.
By. RiAdY DGeXaS