Anda di halaman 1dari 1

- ( nama murid /anak ) -

Gambar-Gambar Huruf
Sebut dan Padankan.

*Jangan gam/lekatkan pada mana-mana ruang.
Aktiviti 1 > Ambil Kad Huruf (mengikut turutan (Aa-Zz)) > Sebut nama huruf > Padankan huruf yang sesuai pada ambar-ambar Huruf!"(lakukan
sehingga selesai)!
Aktiviti # > Ambil Kad Huruf (se$ara ra%ak&mana-mana yang diambil)>Sebut nama huruf >Padankan huruf yang sesuai pada ambar-ambar Huruf!
"(lakukan
sehingga selesai)!

A a B b C c D d E e
I i
U u
F
! "
# m
J $ % &
Gg
' n ( l ) k
P p
* +
T t S s
, r
- . / 0 1 2 ' y
3 4
5ruang meletakkan ke6emua kad &uru 7ang
dikeluarkan daripada P+ket )ad %uru8
P+ket )ad %uru

Anda mungkin juga menyukai