Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A

(Masa dicadangkan : 15 minit)


10 markah
1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

BAHAGIAN B
(Masa dicadangkan : 40 minit)
30 markah
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan

1. Menabung amalan mulia.

Tuliskan karangan tentang kebaikan menabung iaitu menyimpan duit


selengkapnya.

ATAU

2 Tulis catatan harian tentang pengalaman kamu pada musim perayaan.

Tulis karangan kamu berdasarkan pengalaman tersebut mengikut format


karangan jenis catatan..

ATAU

3. Kamu telah melawat Zoo Sabah dalam rombongan Persatuan Kajian


Tempatan sekolah kamu.

Sebagai setiausaha tulis laporan tentang lawatan tersebut selengkapnya..

BAHAGIAN C
(Masa dicadangkan : 20 minit)
20 markah
Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis
jawapan kamu dalam satu perenggan.
Pada masa dahulu, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang anak
bernama Si Tanggang. Dia tinggal bersama-sama ibunya yang miskin di sebuah
kampung. Pada suatu hari Si Tanggang mengembara untuk mencari rezeki bagi
menyara ibunya yang telah tua.
Akhirnya Si Tanggang berjaya menjadi seorang nakhoda kapal. Dia menjadi kaya dan
memiliki sebuah kapal. Setelah lama dia tidak pulang, ibunya amat rindu akan anaknya.
Suatu hari ibunya menaiki sebuah sampan yang buruk pergi ke kapal Si Tanggang yang
sedang berlabuh. Si Tanggang berasa malu apabila melihat ibunya yang sudah tua. Dia
mengusir sambil menendang ibunya. Ibunya berasa sangat sedih lalu menyumpah agar
anak derhaka itu menerima pembalasan Tuhan. Akhirnya Si Tanggang menjadi batu.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Disediakan Oleh

Disemak Oleh

( HAMEDY SUEL )
Guru Bahasa Melayu Tahun 5

( MAIZURAF MAMAT )
Ketua Penitia Bahasa Melayu

Karangan bahagian B
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai