Anda di halaman 1dari 15

PASARAN FAKTOR

Suatu keadaan pembeli dan


penjual faktor bertemu secara
langsung atau tidak langsung
untuk menjalankan urusniaga
pada harga tertentu.
Pasaran
Faktor
Tanah Buruh Modal
PASARAN BURUH
Tempat firma memperoleh faktor buruh.
Isi rumah menawarkan buruh.
Pendapatan yang diterima oleh buruh
ialah upah.
Tingkat upah ditentukan oleh permintaan
dan penawaran buruh.
PASARAN BURUH
Permintaan Buruh
Bilangan buruh yang diambil bekerja oleh firma
pada suatu tingkat upah tertentu dalam tempoh
masa tertentu.
Jika kadar upah tinggi, permintaan buruh akan
berkurangan.
Jika kadar upah rendah, permintaan buruh akan
bertambah.
Hubungan antara upah dengan kuantiti buruh
diminta adalah songsang.
PASARAN BURUH
Penawaran Buruh
Jumlah buruh yang sanggup bekerja pada suatu
tingkat upah tertentu dalam satu tempoh masa
tertentu.
Jika kadar upah tinggi, penawaran buruh akan
meningkat.
Jika kadar upah rendah, penawaran buruh akan
berkurangan.
Hubungan antara upah dengan kuantiti penawaran
buruh adalah positif.

KESEIMBANGAN
PASARAN BURUH
Jumlah kuantiti buruh yang
diminta sama dengan jumlah
kuantiti yang ditawarkan pada
suatu tingkat upah tertentu.
KETIDAKSEIMBANGAN
PASARAN BURUH
Keadaan apabila kuantiti buruh yang diminta
tidak sama dengan kuantiti buruh yang
ditawarkan.
Lebihan permintaan buruh berlaku apabila
kuantiti buruh ditawarkan kurang daripada
kuantiti buruh diminta.
Lebihan penawaran buruh berlaku apabila
kuantiti buruh diminta kurang daripada
kuantiti buruh ditawarkan.


KETIDAKSEIMBANGAN
PASARAN BURUH
Implikasi lebihan permintaan buruh
Upah akan naik
Kuantiti buruh yang diminta akan
turun.
Kuantiti buruh yang ditawarkan akan
naik.
Upah akan jatuh.
Kuantiti buruh yang diminta
akan naik.
Kuantiti buruh yang
ditawarkan akan turun.

Implikasi lebihan penawaran
buruh
PASARAN MODAL
Pasaran yang menjalankan urus niaga
modal kewangan.
Faedah merupakan kos kepada
permintaan modal dan ganjaran kepada
penawaran modal.
Kadar faedah rendah, permintaan modal
bertambah.
Kadar faedah rendah, penawaran modal
berkurangan.
PASARAN TANAH
Isi rumah menawarkan tanah.
Firma meminta tanah.
Sewa tanah hanya ditentukan oleh permintaan
tanah kerana penawaran tanah adalah terhad.
Pemintaan tanah dipengaruhi oleh
--daya pengeluaran tanah
--lokasi tanah
--kegunaan tanah pada masa depan.
--kesuburan tanah

Berdasarkan maklumat yang diberi,
nyatakan betul atau salah.
(i) Isi rumah merupakan pembeli dalam
pasaran faktor.
(ii) Usahawan tidak diurusniagakan dalam
pasaran faktor.
(iii) Semakin tinggi upah, semakin ramai
kuantiti buruh diminta.
(iv)Sewa tanah bergantung kepada
permintaan tanah.
(v)Pengurangan buruh dalam pasaran
buruh akan menyebabkan tingkat upah
meningkat.
Ketidakseimbangan
Pasaran Buruh
(i)
Tingkat upah
dipaksa turun
Permintaan
meningkat
(ii)
Lebihan permintaan
(iii)
(iv)
Penawaran
meningkat

Anda mungkin juga menyukai