Anda di halaman 1dari 7

MOHD ZULHISHAM BIN ABU SEMAN (D20091035429)

Mata pelajaran : Sejarah


Tingkatan : 4
Tarikh: 2 Mei 2012
Masa : 4 ptg-4.40 ptg
Bil pelajar : 33 orang
Tajuk : perubahan dan pengaruh islam sebelum kedatangan barat
Subtajuk : sosiobudaya ( pendidikan dan gaya hidup )
Objektif : Pada akhir pembelajaran :

1) Menyenaraikan tempat-tempat yang menjadi pusat pembelajaran
2) Menyatakan fungsi ulama dengan jelas
3) Membezakan pendidikan formal dan tidak formal
4) Menilaikan perubahan gaya hidup
5) Menganalisis perubahan yang dibawa oleh agama islamKandungan:
1) Fakta
-pendidikan tidak formal diajar di rumah.
-pendidikan formal diajar oleh guru-guru agama dan ulama
-peranan masjid, surau, pondok dan istana sebagai tempat penyebaran ilmu
-semua golongan masyarakat terlibat
-kepercayaan terhadap Allah
-hubungan semasa manusia
-adat-adat tertentu seperti membelah mulut
-cara berpakaian dan makanan

2) Konsep
-perubahan, pembaharuan serta penerimaan

3) Istilah
-pendidikan formal dan tidak formal, pondok, ulama, baiah, akidah

.KANDUNGAN :

a) Kaedah pengajaran

LANGKAH

Guru

Pelajar

Set induksi
(2 minit)


- Guru menerangkan tajuk yang akan diajar pada hari ini.- Pelajar memberi perhatian semasa guru memulakan pengajaran.

- Pelajar mendapat gambaran awal mengenai isi pengajaran yang
akan diajarkan.


Langkah 2
(5 minit)

- Guru mengagihkan nota dan membuat ulangan terhadap kelas yang
lepas.

-Guru akan menyoal beberapa orang pelajar bagi memastikan mereka
mengingati dan memahami pelajaran yang sebelum ini.

-Pelajar yang dipilih menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru.Langkah 3
(20 minit)


-Guru mengunakan ABM untuk menerangkan pengaruh serta
peranan agama islam dalam aspek sosiobudaya.
- perkara yang akan diajar :
1) Pendidkan tidak formal
2) Pendidikan formal
3) Perubahan gaya hidup


- Guru akan menyoal pelajar secara rawak dan meminta pendapat
pelajar.-Pelajar mendengar dan menyoal guru jika ada soalan.

- Pelajar menyalin nota yang diberikan.

- Pelajar memberikan respon terhadap pertanyaan guru.

Langkah 4
(15 minit)

-Guru mengagihkan para pelajar kepada 3 kumpulan untuk membuat
aktiviti kefahaman.

-Guru meminta pelajar membuat tugasan yang diberikan kepada
setiap kumpulan dalam masa 5 minit.
-Pembahagian tugas kepada setiap kumpulan adalah:
Kumpulan 1: pendidikan formal dan tidak formal
Kumpulan 2: gaya hidup
Kumpulan 3: menganalisis perubahan dalam konteks dahulu dan
sekarang.


-Setiap kumpulan diminta menghantar wakil untuk membentangkan
hasil kerja mereka di hadapan kelas sebagai pengukuhan terhadap
pembelajaran pada hari ini.


- Pelajar bergerak berkumpul di dalam kumpulan masing-masing
mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru.
- Pelajar membuat pembentangan dihadapan.

Langkah 5
(3 minit)

-Guru menyoal beberapa orang pelajar tentang apa yang difahami
sepanjang pembelajaran pada hari ini berjalan.

-Guru membuat rumusan keseluruhan berkaitan tajuk yang telah
diajar.-Pelajar akan bertanya soalan jika masih ada hal yang belum
mereka fahami atau kuasai.
b)Sikap
Pengetahuan kemahiran Nilai
-Menganalis perubahan yang
berlaku antar zaman sebelum
islam, semasa islam dan selepas
kedatangan barat.
-mencatat nota
-kemahiran untuk berimaginasi
-berhujah dan membuat penilaian
- menghargai kepentingan agama
- menghayati tamadun yang telah dibentuk oleh Islam
- Bertanggungjawab mengembalikan peranan agama.


Penilaian:
a)
b)
c)