Anda di halaman 1dari 41

TINGKATAN 4

AKIDAH TERAS KEHIDUPAN


(SURAH AL-ANAM AYAT 161 165)

1. Matlamat Hidup Mukmin
a. Cara memelihara nikmat Iman dan Islam:
i. Berdoa supaya ditetapkan iman
ii. Melakukan ibadah dengan taat
iii. Menjauhi perkara yang merosakkan iman
iv. Meninggalkan larangan Allah

b. Matlamat hidup mukmin :
i. Menyembah Allah yang Esa
ii. Bertawakkal kepada Allah setelah
berusaha
iii. Melaksanakan tanggung jawab dengan
berlandaskan keimanan kepada Allah
iv. Sentiasa mengingati Allah dan menyakini
bahawa Allah sentiasa melihat, mendengar dan
mengetahui apa yang dilakukan.
v. Menjadi hamba Allah yang bertaqwa.

2. Islam Agama Yang Lurus
a. Buktinya:
i. Syariat Islam dapat memandu manusia
pada jalan kebenaran
ii. Ajarannya sesuai dengan naluri/fitrah
manusia - melakukan kebaikan dan menjauhi
kemungkaran.
iii. Semua nabi dan rasul membawa ajaran
yang sama iaitu Islam
iv. Islam agama universal yang sesuai
diamalkan oleh semua bangsa, tempat dan masa
v. Islam mengajar umatnya supaya
berkasih sayang

3. Tugas dan Tanggung Jawab Manusia

a. Bidang tanggung jawab manusia :
Bidang Keterangan
Al-Ibadah - mengabdikan diri kepada Allah dengan
melakukan ibadah umum dan ibadah
khusus
Al-
Khilafah
- membina kekuasaan di muka bumi
untuk menjalankan perintah Allah
- mentadbir dengan berteraskan prinsip
mengabdikan diri kepada Allah
Al-Imarah - membina prasarana dalam
pembangunan spiritual dan material
untuk membentuk negara yang makmur
dan aman.

b. Tugas dan tanggung jawab manusia :
i. Beribadah kepada Allah
ii. Menyeru manusia melakukan kebaikan
iii. Memelihara dan memakmurkan alam ini
iv. Melaksanakan syariat Allah
c. Kenapa manusia perlu beribadah kepada
Allah:
i. Menunjukkan tanda kesyukuran
manusia kepada Allah
ii. Untuk menunjukkan kepatuhan dan
ketaatan sebagai hamba
iii. Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia
dan akhirat.
iv. Kewajipan yang telah ditetapkan oleh
Allah.

4. Manusia Bertanggung Jawab Atas
Perbuatannya.
a. Bukti manusia perlu bertanggung jawab:
i. Semua manusia mempunyai tanggung
jawab yang sama iaitu melakukan perintah Allah
dan menjauhi kemaksiatan.
ii. Semua manusia dianugerahkan akal
fikiran untuk memilih yang terbaik
iii. Semua manusia dipimpin oleh al-
Quran/wahyu, jadi terserahlah sama ada untuk
menggunakannya atau tidak.

b. Sebab manusia perlu bertanggung jawab atas
perbuatan mereka :
i. Telah diutuskan kepada mereka rasul-
rasul untuk membimbing ke jalan kebenaran.
ii. Manusia diberikan akal fikiran untuk
membezakan perbuatan baik atau jahat.
iii. Untuk membuktikan keadilan Allah swt.

5. Implikasi Mengingkari Perintah Allah SWT
a. Mendapat kemurkaan Allah / azab
TINGKATAN 4
b. Berlaku perpecahan dalam masyarakat
c. Alam ini akan binasa.
d. Umat Islam tidak akan maju
e. Umat islam sentiasa ditindas

6. Pengajaran Ayat
a. Islam sahaja agama yang benar dan diredhai
Allah
b. Matlamat hidup orang Islam berteraskan syariat.
c. Manusia bertanggungjawab terhadap segala
perbuatannya.
d. Perbezaan taraf manusia merupakan satu ujian
Allah kepada hambaNya
e. Allah bersifat Maha Adil kepada semua hamba
dan makhlukNya.

7. Soalan-soalan Yang Berkaitan :
a. SPM 2004
i. Jelaskan tiga tanggung jawab manusia
sebagai khalifah Allah
ii. Terangkan dua hikmah Allah menguji
manusia dengan penderitaan
b. SPM 2007
i. Senaraikan empat tugas manusia
sebagai hamba Allah swt di muka bumi
ii. Nyatakan hikmah Allah swt menjadikan
manusia berbeza taraf dan kedudukan.
iii. Ayat bergaris di atas bermaksud Setiap
manusia tidak boleh menanggung dosa orang
lain. Apakah yang anda faham tentang maksud
ayat tersebut.
c. SPM 2009
i. Nyatakan maksud ................... (jalan
yang lurus)dalam ayat di atas(2m)
ii. Jelaskan hikmah berada pada jalan
yang lurus(2m)
iii. Jelaskan dua usaha anda untuk
mewujudkan penghayatan Islam (4m)

d. Jelaskan cara orang beriman diuji oleh Allah swt.
e. Terangkan sifat orang beriman apabila
menerima ujian Allah swt
f. Nyatakan tanggung jawab manusia terhadap diri
sendiri, alam sekitar dan negara.
CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
(SURAH AL-MUKMINUN : AYAT 1 11)

1. Ciri-ciri mukmin yang berjaya:
a. Beriman kepada Allah
b. Menunaikan solat dengan khusyuk
c. Menjauhi diri daripada perkara-perkara yang keji
dan sia-sia
d. Mengeluarkan zakat
e. Menjaga kehormatan diri
f. Menunaikan amanah dan janji
g. Menjaga waktu-waktu solat

2. Khusyuk dalam solat:

a. Cara-cara untuk mendapatkan kekhusyukan
dalam solat:
i. Memahami bacaan dalam solat
ii. Menumpukan pandangan ke tempat
sujud
iii. Ditunaikan secara ikhlas
iv. Menyempurnakan segala rukun dan
syarat
v. Memastikan suasana dan tempat tenang
dan aman

b. Kesan solat yang khusyuk:
i. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan
ii. Merasai nikmat ibadah solat
iii. Menjadi benteng daripada perlakuan
maksiat
iv. Solat lebih sempurna dan diberi pahala
oleh Allah
v. Mendapat keampunan dari Allah

c. Cara-cara menjaga waktu solat:
i. Mengerjakan solat tepat pada waktu
ii. Tidak melengah-lengahkan solat
iii. Menjaga syarat-syarat dan rukun solat
dengan sempurna
iv. Bersungguh-sungguh mengerjakan solat
TINGKATAN 4
v. Tidak mengabaikan solat lima waktu.

3. Menjauhi diri daripada perkara yang keji dan
sia-sia:
a. Maksud Lagha :
o perkara sia-sia dan melalaikan daripada mengingati
Allah dan melaksanakan tanggung jawab.

b. Contoh-contoh perbuatan yang sia-sia
i. Melepak di pusat membeli belah
ii. Lumba haram
iii. Mengambil dadah/pil-pil khayal
iv. Berbual kosong

c. Akibat melakukan perbuatan yang sia-sia
i. Menjatuhkan maruah umat Islam
ii. Lalai daripada menunaikan tanggung
jawab terhadap Allah, diri, keluarga dan Negara.
iii. Umat Islam akan mundur
iv. Terdorong kepada perlakuan maksiat
v. Umat Islam menjadi lemah dan tidak
bersemangat.

d. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk
mengelakkan diri daripada terlibat dengan
perkara sia-sia
i. Menyertai aktiviti perkhemahan /
motivasi
ii. Menghadiri majlis-majlis ilmu
iii. Menyertai badan-badan dakwah
iv. Menyertai sukan/riadah

4. Mengeluarkan zakat:

a. Peranan zakat
i. Membangunkan ekonomi umat Islam
ii. Membantu golongan miskin
iii. Membina kemudahan asas untuk
kegunaan umat Islam
iv. Membuat pelaburan dalam bidang-
bidang tertentu yang menguntungkan umat Islam
v. Memberi biasiswa kepada pelajar yang
berkelayakan.

5. Menunaikan amanah dan janji:

a. Cara menunaikan amanah dan janji:
Aspek Cara

Terhadap Allah
- mengerjakan perintah Allah
dengan ikhlas
- menjauhi laranganNya
- sentiasa mengagungkan
Allah
- menjauhi perbuatan syirik

TerhadapManusia
- saling membantu dan
bekerjasama
- mengamalkan akhlak mulia
- menjalinkan hubungan yang
baik

TerhadapAlamSekitar
- tidak membuang sampah
merata
- memelihara dan memulihara
alam
- tidak mencemarkan alam
- tidak melakukan
pembalakan haram

b. Tujuan menunaikan manah dan menepati janji
i. Supaya terus mendapat kepercayaan
orang lain
ii. Menghasilkan kerja yang berkualiti dan
tepat pada masa
iii. Disukai Allah dan orang ramai
iv. Tidak menyakitkan hati orang lain
v. Tidak menyusahkan orang lain.


c. Akibat perbuatan khianat:
Individu :
- akan dibenci oleh orang lain
- tidak akan dipercayai
- pergaduhan dan permusuhan
Masyarakat :
- berpecah belah
- mundur dan ketinggalan
- senang terpengaruh dengan unsur negatif

6. Menjaga Kehormatan Diri :
a. Cara menjaga kehormatan diri
i. Menutup aurat dengan sempurna
ii. Menjauhi pergaulan bebas
iii. Menghindari perbuatan keji
iv. Menghadiri aktiviti keagamaan.

b. Kebaikan menjaga kehormatan diri:
i. Terpelihara daripada gejala negatif.
ii. Dihormati orang sekeliling
TINGKATAN 4
iii. Menjaga nama baik diri, keluarga dan
agama
iv. Menghindari pergaduhan dan
permusuhan.

c. Akibat tidak menjaga kehormatan diri:
i. Dipandang hina
ii. Terdorong perlakuan maksiat
iii. Menjatuhkan maruah
iv. Mencetuskan pergaduhan dan
permusuhan

7. Pengajaran Ayat :
a. Tunaikanlah solat dengan khusyuk kerana ia
merupakan tiang agama
b. Umat Islam hendaklah sentiasa menjaga
kehormatan diri dan maruah
c. Menunaikan janji dan amanah merupakan sifat
yang mencerminkan peribadi muslim
d. Setiap orang yang beriman mesti berazam untuk
berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

8. Soalan-soalan yang berkaitan :
a. SPM 2005
i. Senaraikan empat ciri mukmin yang
berjaya selain mereka yang khusyuk dalam solat.
ii. Bagaimanakah anda mencapai tahap
khusyuk dalam solat?
iii. Jelaskan maksud potongan ayat berikut :
(al-Mukminun: 8)

b. Apakah faktor yang mendorong remaja terlibat
dengan perbuatan sia-sia.

c. Sebagai pelajar apakah implikasinya jika anda
terlibat dengan perkara sia-sia?NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM
(SURAH LUQMAN AYAT 12 19)

Luqman al-Hakim
a. Seorang hamba Allah yang soleh dan bertakwa
b. Dianugerahkan pengetahuan, kebijaksanaan,
kefahaman agama yang mendalam, kemuliaan
dan kedudukan yang tinggi.
c. Hidup pada zaman Nabi Daud as.
d. Digelar al-Hakim kerana kata-kata hikmah beliau
dan kisahnya menjadi pengajaran dan teladan
kepada manusia.
e. Sangat prihatin dalam mendidik anaknya supaya
dapat menjalani kehidupan berdasarkan syariat
Allah.
Nasihat Luqman al-Hakim
Nasihat
Luqman
Huraian
Tidak
mensyiri
kkan
Allah
1. Definisi Syirik :
Perbuatan menyengutukan Allah
dengan sesuatu sama ada pada Zat, Sifat
atau Afalnya.

2. Jenis-jenis Syirik
a. Jali (syirik secara terangan, contohnya
: menyembah berhala)
b. Khafi (tidak meletakkan Allah
sebagai yang mutlak niat (ibadah),
contohnya ria)

3. Akibat Perbuatan Syirik :
a. Terbatal iman dan keluar dari Islam
b. Dosa tidak diampunkan
c. Akan mendapat azab yang pedih di
akhirat

4. Cara Menghindari Perbuatan Syirik
:
a. Mendalami agama Islam/akidah
b. Menyebarkan risalah-risalah mengenai
keburukan syirik
c. Penguatkuasaan undang-undang yang
lebih ketat

Berbuat
baik
kepada
ibu bapa
1. Jasa Ibu Bapa Yang Patut Dikenang:
a. Mengandung dan melahirkan
b. Mengasuh dan membesarkan anak
c. Menyediakan semua keperluan hidup
supaya hidup selesa
d. Memberi kasih sayang dan perhatian

2. Cara-Cara Berbuat Baik Kepada
Ibu Bapa
a. Mentaati ibu bapa walaupun berlainan
agama
b. Bersopan dan merendahkan suara
ketika bercakap
c. Mendengar nasihat
d. Melayan dan menggembirakan ibu
bapa
TINGKATAN 4
e. Sabar dengan karenah ibu bapa
terutamanya yang telah lanjut usia.
f. Menziarahi sekiranya tinggal berjauhan

3. Cara berbakti kepada ibu bapa :
a. Melayani mereka dengan
penuh kasih sayang
b. Merawat mereka ketika
sakit
c. Menjaga segala keperluan
mereka
d. Sentiasa menziarahi
mereka jika tinggal berjauhan

4. Tanggung jawab anak-anak
terhadap ibu bapa yang telah
meninggal dunia :
a. Menjelaskan hutang-
hutang mereka
b. Sentiasa mendoakan agar Allah
merahmati
c. Melakukan amal kebajikan
untuk mereka
d. Melaksanakan
wasiat dengan penuh amanah

5. Akibat Anak Derhaka :
a. Tidak memperoleh kesenangan hidup
di dunia
b. Dibenci oleh masyarakat
c. Terputus rezeki daripada Allah
d. Diazab di akhirat dalam api neraka

6. Faktor anak-anak menghantar ibu
bapa ke rumah kebajikan :
a. Kurang didikan agama
b. Iman kurang mantap
c. Tiada kesedaran mengenai
pengorbanan ibu bapa
d. Terlalu sibuk dengan urusan
keduaniaan sehingga tiada masa untuk
menjaga ibu bapa.


1. Kepentingan Solat
a. membentuk peribadi Muslim
Menunai
kan
Solat
dan
Amar
Makruf
Nahi
Mungka
r
b. mencegah kemungkaran dan maksiat
c. menenangkan jiwa
d. membentuk akhlak mulia

2. Kepentingan Amar Makruf dan nahi
mungkar
a. Hukum dan syariat Allah dapat
ditegakkan
b. Menghapuskan kemungkaran dan
gejala sosial
c. Pembangunan negara berjalan lancar
d. Ekonomi bertambah baik
e. Keselamatan terjamin
f. Mengangkat martabat Islam
g. Memelihara maruah, harta, keturunan
dan hak individu dan awam.

3. Kesan/Akibat tidak melakukan amar
makruf dan nahi munkar
a. Umat Islam akan
mundur dan dipandang hina.
b. Kemungkaran dan
gejala sosial akan berleluasa.
c. Negara akan
mundur dan pembangunan
tidak dapat dijalankan.
d. Mendapat bala/azab
daripada Allah SWT
Gigih
dan
sabar
1. Maksud Sabar;

- Melakukan sesuatu pekerjaan dengan
bersungguh-sungguh, tanpa merasa
penat, jemu, tidak berputus asa dan
tabah menghadapi sesuatu ujian dari
Allah swt

2. Jenis-jenis sabar:
a. Sabar dalam melakukan ibadah kepada
Allah
b. Sabar dalam menjauhi larangan Allah
c. Sabar menghadapi ujian Allah

3. Kelebihan orang yang sabar:
a. Tidak mudah putus asa
terhadap kegagalan yang menimpa
a. Dapat menghasilkan kualiti kerja yang
baik dan cemerlang
b. Tabah menghadapi sesuatu cabaran
c. Dapat mengukuh dan memantapkan
iman
d. Sentiasa mendapat pertolongan Allah
swt
e. ebagai tanda redha dengan takdir Allah
swt
f. Menjamin kejayaan cemerlanng dalam
pekerjaan
g. Mendapat kejayaan hidup di dunia dan
di akhirat

Berakhl
ak mulia
1. Sikap yang dilarang oleh Allah
berdasarkan ayat :
a. Memalingkan muka
b. Bersikap sombong
c. Bercakap dengan suara yang kuat
d. Berjalan dengan berlagak

2. Kebaikan berakhlak mulia :


TINGKATAN 4
3. Contoh komunikasi yang bagus :
a. Menggunakan bahasa yang lembut
dan sopan
b. Memandang tepat ke muka apabila
bercakap
c. Menunjukkan muka yang manis
d. Mendengar sepenuh perhatian

Kepentingan Nasihat Luqman al-Hakim Kepada
Umat Islam :
f. Melahirkan umat Islam yang mempunyai jati diri
yang tinggi
g. Membentuk umat Islam yang berakhlak mulia.
h. Menjadi umat yang disegani oleh umat lain
i. Menjadikan umat yang labih maju dan berdaya
saing

Pengajaran Ayat :
1. Kita hendaklah

agar...
2. Umat Islam perlu
..supaya
...
3. Sikap perlu
diamalkan/dijauhi kerana ...........
j. Orang yang beriman sentiasa berwaspada dan
menjaga dirinya daripada melakukan perkara
yang merosakkan iman
k. Berakhlak mulia merupakan identiti umat Islam
l. Islam memberikan penghormatan yang tinggi
kepada ibu bapa
m. Kesabaran amat penting dalam kehidupan ketika
melaksanakan ibadah.

Soalan SPM 2005
1. (Surah Luqman : 17) ayat di atas menerangkan
tentang nasihat Luqman kepada anaknya.
i. Jelaskan dua nasihat selainamar
makruf dan nahi mungkar (4m)
ii. Terangkan contoh amar makruf dan
nahi mungkar yang boleh anda laksanakan di
sekolah. (2m)
iii. Huraikan dua akibat terhadap
masyarakat sekiranya amar makruf dan nahi
mungkar tidak dilaksanakan.(4m)

SPM 2009
2. Surah Luqman : 17 19
i. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan dua
nasihat Luqman al-Hakim yang lain.(2m)
ii. Jelaskan dua cara mengamalkan sifat
sabar dalam kehidupan seharian.(4m)
iii. Terangkan dua kebaikan mengamalkan
sifat sabar.(4m


SPM 2008
3. Surah Luqman : 13
i. Apakah yang dimaksudkan dengan
syirik/(2m)
ii. Senaraikan empat contoh perbuatan
syirik.(4m)
iii. Terangkan tiga kesan perbuatan syirik
terhadap umat Islam (6m)

HADIS
h
Tajuk: 8 Makanan Yang Baik

: :

:
. :
:Maksudnya: Daripada Abu Hurairah ra ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah
memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa
yang telah diperintahkannya kepada sekelian
rasul, maka Allah telah berfirman, wahai para
rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan
beramallan akan yang baik. Dan dia berfirman:
makanlah daripada segala yang baik-baik yang
TINGKATAN 4
Kami telah rezekikan kepada kamu. Adaseorang
lelaki yang jauh perjalanan, kusut masai, berdebu,
menadahkan kedua belah tangannya kelangit.
Wahai Tuhanku! Sedangkan makanannya haram,
minumannya haram, dan dahulunya ia telah
disuapkan dengan haram, maka bagaimanakah
akan diperkenankan doanya itu?

1. Umat Islam wajib prihatin dan memastikan
makanan, minuman atau pakaian yang dipilih
halal dan menepati kehendak syarak.

2. Ciri-ciri makanan dan minuman yang halal:

(a) dari jenis yang dihalalkan menurut syarak;
(b) sumber perolehan dari hasil yang halal;
(c) tidak memudaratkan tubuh badan.

3. Ciri-ciri pakaian yang menepati kehendak
syarak:

(a) menutup aurat;
(b) tidak ketat dan jarang;
(c) tidak menyerupai upacara agama lain;
(d) tidak berlawanan jantina.

4. Hubungan makanan, minuman dan
pakaian dengan ibadat:

(a) asas kepada sahnya ibadat yang dilakukan.
(b) Berkaitan dengan doa sama ada diterima atau
ditolak.


5. Hikmat menjauhi makanan, minuman dan
pakaian yang haram:

(a) dapat memelihara kewarasan akal fikiran;
(b) dapat menjaga maruah orang Islam;
(c) menjauhkan diri daripada seksaan api neraka.

6. Pengajaran hadis:

(a) Umat Islam wajib menghindari makanan dan
minuman yang haram;
(b) Allah tidak menerima doa hamba-Nya yang
mengambil makanan dan minuman yang haram.
(c) Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat,
bersih dan sopan.


Tajuk: 9 Perpaduan Teras Kejayaan

: :

.

.


Maksudnya: Daripada Abu Hurairah ra, ia berkata,
Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah kamu
dengki mendengki, jangan tipu menipu, jangan
benci membenci, jangan berpaling muka dan
jangan berjual beli di atas jualan orang lain. Dan
jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
Orang Islam dengan orang Islam adalah
bersaudara. Mereka tidak boleh menzalimi, tidak
boleh membiarkan dalam kehinaan, tidak boleh
membohongi dan menghinanya sesama Islam.
Takwa itu di sini, sambil ia menunjuk ke dadanya
tiga kali, cukuplah kejahatan seseorang itu ia
menghina saudaranya yang Islam. Setiap orang
Islam ke atas orang Islam yang lain haram darah,
harta dan kehormatannya.

1. Di dalam hadis di atas, Rasulullah SAW
melarang umat Islam bersikap hasad dengki,
menipu, benci membenci, berpaling muka dan
berjual beli di atas jualan orang lain.

2. Akibat melanggar larangan Rasulullah
SAW:

TINGKATAN 4
(a) berlaku perpecahan sesama umat Islam;
(b) berlaku permusuhan yang merugikan umat Islam
sendiri;
(c) imej agama Islam tercemar.

3. Hikmat mematuhi larangan tersebut:

(a) wujud perpaduan yang kukuh dalam kalangan
umat Islam;
(b) sikap dan personality umat Islam menjadi contoh
dan ikutan orang bukan Islam;
(c) mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam
masyarakat.

4. Asas perpaduan menurut Islam:

(a) keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
(b) berteraskan ajaran al-Quran dan al-Hadis;
(c) saling mengasihi, memahami, bertimbang rasa
antara satu dengan yang lain.

5. Kepentingan perpaduan:

(a) mewujudkan sifat muafakat sesama anggota
masyarakat;
(b) kemajuan dan pembangunan negara berjalan
lancar.

6. Pengajaran hadis:

(a) semua umat Islam adalah bersaudara;
(b) perpaduan sangat penting kepada kestabilan
bangsa dan negara;
(c) mengekalkan perpaduan adalah tanggungjawab
semua umat Islam.

AKIDAH
BAB 1 PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
1. Pengertian Iman
Bahasa : Percaya
Istilah : Membenarkan di hati, mengakui
dengan lidah dan beramal dengan anggota
2. Kepentingan Iman Dalam Kehidupan
a. Membentuk muslim sejati
b. Istiqamah dalam beribadah
c. Bertanggung jawab dan amanah
d. Berakhlak mulia
e. Sabar dan redha menghadapi
kesusahan
3. Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman:
a. Syirik
Aspek Huraian
Takrif Menyengutukan Allah dengan
sesuatu pada Zat, Sifat
danAfalNya
Bahagian Syirik Jali
- Takrif : Perlakuan syirik
secara jelas
- Contoh : menyembah
berhala,
mengaku Nabi Isaanak
tuhan
- Akibat : rosak akidah,
berdosa besar dan
mendapat azab
Syirik Khafi
- Takrif : Tidak meletakkan
Allah sebagai yang
mutlak dalam niat
TINGKATAN 4
terutamanya ibadah
- Contoh: riak (menunjuk-
nunjuk),ujub
(mengkagumi diri
sendiri) dan takbur
(bangga diri)
- Akibat:dibenci, hilang
kawan dan sukar
menerima pandangan
orang lain
Sebab
diharamkan
i. membatalkan iman
ii. menafikan kekuasaan Allah
iii. mencemarkan kesucian Islam
Caramengelakkan
diri
i. Teguhkan keyakinan kepada
Allah
ii. Pendidikan agama secara
menyeluruh
iii. Menyebarkan tentang
bahayanya syirik
Implikasi syirik Individu :
i. membatalkan iman
ii. menafikan kekuasaan Allah
iii. dimurkai dan diazab oleh Allah
iv. dibenci oleh orang lain
Masyarakat :
i. masyarakat lemah
ii. menjatuhkan maruah
masyarakat Islam
iii. permusuhan dan pergaduhan
b. Kufur
Aspek Huraian
Definisi Tidak percaya kepada Allah SWT
serta mengengkari ajaran yang
disampaikan
oleh Nabi Muhammadsaw
Pelaku digelar kafir
Bahagian Kufur Hakikat
- Takrif: engkar atau menafikan
rukun iman dan menolak
syariat yang dibawa oleh
Rasulullah saw.
- Contoh : tidak yakin dengan
rukun iman,
mempersendakan
hokum,menyatakan solat
merugikan masa, berpuasa
melemahkan ekonomi.
Kufur nikmat
- Takrif : mengengkari Khalik
atau Allah sebagai
pemberi nikmat
- Contoh :boros berbelanja, atau
untuk maksiat, tidak
bersyukur, enggan
berzakat /sedekah
Faktor i. Pegangan agama lemah
ii. Terpengaruh dengan hawa nafsu
iii. Kesempitan hidup
iv. Terpengaruh dengan kesenangan
dunia
CaraMengatasi i. Menggiatkan usaha dakwah
ii. Menyebarluaskan tentang
keburukan kufur
TINGKATAN 4
iii. Jauhi golongan kufur
iv. Hukuman yang berat terhadap
pelaku.
ImplikasiKufur Individu:
i. Batal iman/ amalan sia-sia
ii. Menimbulkan kebencian orang
lain
iii. Menjatuhkan maruah diri
iv. Tidak mendapat keberkatan
Masyarakat:
i. Dipandang hina
ii. Mencemarkan kesucian umat
Islam
iii. Hidup dalam kemaksiatan
iv. Ditimpa bala/bencana
c. Riddah
Aspek Huraian
Definisi Berpaling atau keluar
daripada agama
Islam
Pelaku digelar
murtad
RiddahBerlakuMelalui Iktikad Berniat
hendak
meninggalkan agama
Islam
Perkataan
Mengishtiharkan
dirinya keluar
daripada agama
Islam
Perbuatan
menganut agama
selain daripada
agama Islam
FaktorBerlakuRiddah i. Lemah pegangan
agama / Jahil
tentang agama
ii. Terpengaruh
dengan tawaran
kebendaan /
agama lain
iii. Tiada bimbingan
untuk memahami
agama selepas
memeluk Islam
Kesan Murtad i. Hubungan suami
isteri terfasakh
ii. Haram menerima
harta pusaka
daripada waris
beragama Islam
iii. Hartanya haram
dipusakai oleh
waris beragama
Islam
iv. Haram
dikebumikan di
perkuburan Islam
v. Menjadi penghuni
neraka selama-
lamanya
CaraMenanganiMurtad i. Memberi nasihat
untuk kembali
kepada Islam
ii. memberi
perlindungan/ban
tuan bagi muallaf
iii. penguatkuasaan
TINGKATAN 4
undang-undang
HikmahHukumanBunuhTerha
dapMurtad
i. Sebagai amaran
Islam tidak boleh
dipermainkan
ii. mengelakkan
perbuatan
mencemarkan
Islam
iii. menghindarkan
masyarakat Islam
berpecah
belah/huru hara
iv. menghalang
perbuatan
merendahkan/me
mburukkan Islam
d. Khurafat
Aspek Huraian
Definisi Kepercayaan dan perbuatan karut
yang dianggap mempunyai hubungan
dengan Islam, sedangkan pada
hakikatnya bertentangan dengan Islam
Contoh i. mempercayai azimat
ii. mempercayai binatang membawa
tuah/malang
iii. mengunjungi kubur yang dianggap
keramat
Faktor i. Iman kurang mantap
ii. Kurang didikan agama
iii.mencari jalan mudah untuk kaya
iv. terpengaruh dengan masyarakat
yang mengamalkan khurafat


e. Sihir
Aspek Huraian
Definisi Ilmu yang berkaitan perbuatan secara
halus melalui pertolongan makhluk
ghaib/bantuan syaitan /jin
Tujuan Sihir i. Memecahbelahkan pasangan suami
isteri
ii. Mendatangkan penyakit fizikal
/mental
iii. Untuk memiliki kekuatan luar
biasa/cantik
Akibat Sihir i. Merosakkan akidah
ii. memecahbelahkan/fitnah dalam
masyarakat
iii. Hilang pergantungan kepada Allah
iv. Membazir harta,tenaga dan masa
v. Ahli sihir menjadi takbur dan
berani melakukan kezaliman.
f. Nifaq
Aspek Huraian
Definisi Berpura-pura melahirkan keimanan
sedangkan pada hatinya tetap kufur
kepada Allah
Ciri-ciri Nifaq i. Berbohong apabila bercakap
ii. Khianat apabila diberi amanah
iii. Mungkir janji apabila berjanji
iv. Melampau batas apabila
bertengkar
Akibat Nifaq i. Menghilangkan sifat saling
mempercayai
ii. Melemahkan
perpaduanmasyarakat
TINGKATAN 4
iii. Menghancurkan kekuatan umat
Islam
iv. Tidak mendapat ketenangan hidup
di dunia dan akhirat
v. Menghalang usaha pembangunan
dan memajukan masyarakat
Islam.


BAB 2 DOSA-DOSA BESAR
1. Pengertian Dosa:
Balasan buruk kerana melakukan larangan
Allah dan meninggalkan suruhanNya
2. Faktor
Yang Mendorong Manusia Melakukan Dosa
a. Kurang didikan agama
b. Iman kurang mantap
c. Terpengaruh dengan perangai kawan
yang jahat
d. Ingin hidup bebas tanpa batas agama
3. Kategori Dosa
Jenis Pengertian Akibat
Dosa Besar Kesalahan yang
dikenakan
hukuman tertentu
di dunia dan
amaran azab di
akhirat
Contoh : minum
arak dan berzina
- Qisas, hudud
dan takzir
- Seksa neraka
jika tidak
bertaubat
Dosa Kecil Kesalahan yang
tidak diberikan
peruntukan
hukuman tertentu
di dunia dan
amaran azab di
akhirat.
Contoh : melihat
aurat, bercakap sia-
sia
- Jika dilakukan
berterusan
boleh
menjadi
dosa besar
-
Dosa Besar Yang Mesti Dihindari
4. Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa
a. Hukum menghina dan menderhaka:
Haram dan berdosa besar serta
akan diazab dalam neraka di akhirat
kelak.
b. Jasa ibu bapa yang patut dikenang
i. Mengandung dan melahirkan
ii. Menyusu dan membesarkan
iii. Menjaga dan mendidik
iv. Memberi kasih saying
c. Cara menghormati ibu bapa
i. Sentiasa mendengar nasihat dan tunjuk ajar
ii. Bersopan apabila bercakap
iii. Memelihara kebajikan mereka
iv. Tidak melakukan perkara yang boleh menyakiti
hati mereka
d. Perbuatan yang menderhaka kepada
ibu bapa
i. Melawan percakapan ibu bapa
TINGKATAN 4
ii. Meninggikan suara apabila bercakap
iii. Tidak mendengar nasihat
iv. Melayan mereka dengan kasar
e. Tanggung jawab anak terhadap ibu
bapa yang telah tua
i. Menjaga mereka dengan sebaik2nya
ii. Sabar menghadapi karenah mereka
iii. Menjaga kebajikan mereka
iv. Tidak menyerahkan tanggung jawab kepada
pihak lain
f. Tanggung jawab anak terhadap ibu
bapa yang telah meninggal dunia
i. Mendoakan mereka supaya mendapat
keampunan dan rahmat
Allah
ii. Menyelesaikan dan menyempurnakan hutang
dan wasiat yang mereka
tinggalkan
iii. Mengekalkan hubungan silaturrahim dengan
sahabat handai mereka.
g. Akibat anak derhaka:
i. Mendapat azab di akhirat
ii. Tidak mendapat rahmat Allah
iii. Terputus rezeki daripada Allah
iv. Dibenci oleh orang sekeliling
h. Implikasi menghantar ibu bapa ke
rumah orang-orang tua:
i. Mereka mungkin akan hilang kasih sayang anak
dan cucu
ii. Menimbulkan tekanan perasaan kerana merasa
diri tidak diperlukan lagi.
iii. Dipandang serong oleh masyarakat kerana
menyalahi cara hidup Islam
5. Menipu dan Berbohong
a. Pengertian :
Melakukan sesuatu untuk
mendapatkan kepentingan
kepentingan diri sendiri atau
memudaratkan orang lain
b. Hukum menipu dan
berbohong :
Haram dan berdosa besar
c. Contoh :
i. Menipu: mengurangkan sukatan/timbangan,
menjual barang yang
rosak dan meniru
dalam peperiksaan
ii. Berbohong: menyatakan barang yang dijual
berkualiti tetapi
sebaliknya,
memalsukan
fakta/maklumat
d. Kesan perbuatan
menipu dan berbohong
Terhadap Individu Terhadap Masyarakat
- Menanggung kesusahan
di dunia
berpanjangan
- Tidak mendapat rahmat
Allah
- Dibenci oleh orang lain
- Akan mendapat azab di
akhirat
2. menimbulkan
pergaduhan dan
permusuhan
3. wujud masyarakat yang
berakhlak buruk
4. mewujudkan suasana
yang tidak aman
TINGKATAN 4
Terhadap Individu Terhadap masyarakat
- Melahirkan individu
yang bersifat
mementingkan diri
- Menjatuhkan maruah
- Tidak dipercayai oleh
orang lain
- Hasil kerja yang tidak
bermutu
- menimbulkan
permusuhan dan
pergaduhan
- masyarakat mundur dan
ketinggalan
- tidak wujud sifat jujur
dan amanah
- masyarakat bermoral
rendah
6. Mencuri dan Merompak
a. Pengertian :
i. Mencuri : Mengambil hak orang lain secara
sembunyi yang disimpan di
tempat simpanannya tanpa
izin
ii. Merompak : Mengambil hak orang lain secara
kekerasan yang disimpan di
tempat simpanan tanpa
izin.
b. Hukuman terhadap pencuri
i. Berdosa besar dan jika sabit kesalahan akan
dipotong tangan.
ii. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman potong
tangan :
Aspek Syarat
Pencuri cukup umur dan berakal
kemahuan sendiri
Niat Untuk melakukan jenayah bukan
kerana terlalu lapar atau miskin
Barang/ harta - kepunyaan orang yang tertentu
- mencukupi nisab
- disimpan di tempat yang
sewajarnya.
c. Implikasi perbuatan mencuri
Terhadap individu Terhadap masyarakat
- dipandang hina
- tidak dipercayai
- dipulau dan
disisihkan
- masyarakat tidak tenteram
- menimbulkan pergaduhan
dan permusuhan
- masyarakat hidup dalam
kebimbangan
d. Langkah-langkah untuk menangani
perbuatan mencuri
i. Kerjasama antara ahli masyarakat-mengadakan
rondaan .
ii. Memberi kesedaran tentang keburukan mencuri
serta hukumannya.
iii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih
ketat
iv. Menghayati ajaran Islam dalam kehidupan.
7. Riba
a. Definisi:
Faedah atau pertambahan bayaran
dalam urusan pinjaman, hutang
piutang, dan pertukaran makanan
yang sejenis
b. Hukum riba:
Haram dan berdosa besar serta
akan menerima azab di akhirat.
c. Jenis-jenis Riba:
TINGKATAN 4
i. Riba al-Fadhl : pertambahan yang diperoleh
melalui pertukaran barang
yang sama.
ii. Riba an-Nasiah : pertambahan yang diperoleh
melalui penangguhan
tempoh bayaran.
d. Faktor berlaku perbuatan riba
i. Terpengaruh dengan kemewahan dunia
ii. Kemiskinan dan kesusahan hidup mendorong
seseorang itu terlibat
dengan riba.
iii. Tamak dan ingin mengaut keuntungan semata-
mata.
e. Langkah menangani perbuatan riba
i. Melaksanakan system ekonomi Islam yang
berlandaskan Islam
ii. Memberi penjelasan kepada masyarakat
tentang kesan buruk
amalan riba dan kebaikan
system ekonomi Islam
iii. Menghapuskan sistem lama dan menggantikan
dengan sistem Islam
f. Hikmat pengharaman perbuatan riba
i. Membanteras kezaliman dan penindasan
sesama manusia
ii. Mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat
iii. Menggalakkan semangat tolong menolong
sesama manusia
iv. Mengecilkan jurang kehidupan antara golongan
kaya dan miskin
v. Mencegah sifat mementingkan diri sendiri
8. Makan Harta Anak Yatim
a. Anak yatim : Kanak-kanak yang
kematian bapa sebelum umur baligh
b. Harta anak yatim : diperoleh melalui
pusaka, wasiat dan hadiah
c. Hukum: haram dan berdosa besar
d. Sebab-sebab dilarang memakan harta
anak yatim :
i. Anak yatim akan kehilangan punca pendapatan
apabila dewasa
ii. Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan
melarat
iii. Mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus
silaturrahim
iv. Mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris
harta pusaka.
9. Lari Daripada Medan Perang
a. Perang jihad : Peperangan antara
orang Islam dengan orang kafir bagi
mempertahankan kesucian Islam.
b. Hukum : wajib kepada rakyat yang
baligh dan berakal serta
berkeupayaan menyertai jihad jika
kesucian Islam telah dicabuli atau
dihina dan pemimpin telah
mengishtiharkan perang.
c. Hukum lari dari medan perang : haram
dan berdosa besar serta dilaknat
oleh Allah.
d. Faktor lari dari medan perang :
TINGKATAN 4
i. Takut berhadapan dengan risiko dalam
peperangan serti
tercedera,terkorban atau
cacat.
ii. Tidak yakin dengan pertolongan Allah.
iii. Mencintai dunia melebihi cinta akhirat.
e. Implikasi lari dari medan perang :
i. Dipandang hina
ii. Umat Islam akan ditindas
iii. Memberi peluang kepada musuh Islam
menghancurkan Islam
iv. Merendahkan martabat agama dan umat Islam
10. Mengumpat dan Memfitnah
a. Definisi:
Mengumpat Memfitnah
mengata atau
menceritakan keburukan
seseorang di masa
ketiadaannya serta boleh
menimbulkan kemarahan
melemparkan tuduhan
kepada seseorang tanpa
bukti.
apabila dilakukan di
hadapannya.
b. Hukum mengumpat dan memfitnah ;
haram dan berdosa besar.
c. Sebab mengumpat dan memfitnah :
i. Ingin melihat orang lain menderita
ii. Takut persaingan hidup
iii. Iri hati atau hasad dengki terhadap kelebihan
orang lain
iv. Suka bermegah dan merasa bangga dengan
kelebihan yang ada pada
diri sendiri.
d. Akibat mengumpat dan memfitnah :
i. Berlaku permusuhan dan pergaduhan
ii. Masyarakat Islam akan ketinggalan dan mundur
iii. Putus silaturrahim dan menghalang perpaduan
iv. Akan dipinggirkan atau dipulaukan oleh orang
sekeliling.
e. Cara mengatasi perbuatan
mengumpat dan memfitnah :
i. Reda dengan ketentuan Allah.
ii. Menyemai sifat kasih sayang sesama manusia
iii. Meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan
dan amalan soleh
iv. Sentiasa melakukan muhasabah diri.
f. Cara untuk mengelakkan daripada
perbuatan mengumpat dan
memfitnah:
i. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
seharian
ii. Jangan percaya dengan berita-berita yang
belum tentu kesahihannya
iii. Tidak menyebarkan berita-berita yang tidak
benar kepada orang lain.
iv. Jangan mendengar berita tentang keburukan
orang lain.
Dosa Besar Yang Membawa Kehancuran Umat
11. Minum Arak dan Menagih Dadah
TINGKATAN 4
a. Definisi :
Arak Dadah
minuman yang
memabukkan yang
diperbuat daripada
perahan buah-buahan
yang diperam
sejenis bahan yang
mengkhayalkan dan
menghilangkan daya fikir
b. Hukuman bagi peminum arak:
i. Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman
sebat 40 kali sebatan.
ii. Syarat-syarat dikenakan hukuman:
1. peminum arak sempurna akal
2. dilakukan dengan kemahuan sendiri
3. peminum mengetahui bahawa apa yang
diminum adalah arak.
c. Akibat minum arak dan penagihan dadah:
Terhadap individu Terhadap masyarakat
- membazir harta, masa
dan tenaga
- menjatuhkan maruah
- menjadi mundur kerana
tidak mempunyai
daya maju
diri dan keluarga
- lalai daripada
mengingati dan
menunaikan perintah
Allah
- mendorong kepada
kegiatan jenayah lain
dan maksiat.
- tidak tenteram kerana
berlaku pergaduhan
dan perkelahian
- banyak wang negara
dihabiskan untuk
menyediakan pusat
pemulihan
d. Hikmah pengharaman meminum arak dan
penagihan dadah
i. Memelihara kewarasan akal fikiran
ii. Mengelakkan kesihatan fizikal dan mental
iii. Mengelakkan penyakit yang berbahaya
iv. Membendung kegiatan jenayah social dalam
masyarakat.
v. Menjamin keharmonian keluarga dan
masyarakat.
e. Langkah pencegahan :
Meminum arak Menagih dadah
- kempen dan penerangan - sikap mengambil
secara meluas
- mengamalkan cara hidup
sihat dengan
mengadakan aktiviti
kemasyarakatan
- mengenakan cukai yang
tinggi terhadap
minuman keras.
- Melaksanakan undang-
undang Islam terhadap
peminum arak.
berat/prihatin
terhadap ahli
keluarga dan
masyarakat
- Tindakan yang tegas
terhadap penagih
dan pengedar
- Memberikan didikan
agama yang
secukupnya
kepada
masyarakat.
- Kerjasama dengan
pihak polis atau
antinarkotik
12. Zina, Liwat dan Musahaqah
a. Definisi :
Zina persetubuhan haram antara lelaki dan
perempuan tanpa ikatan perkahwinan
yang sah.
Liwat Hubungan sejenis antara lelaki dengan
lelaki (homoseks)
Musahaqah Hubungan sejenis antara perempuan
dengan perempuan (lesbian)
TINGKATAN 4
b. Hukum dan hukuman :
Zina Jika sabit kesalahan dikenakan hukuman
hudud:
Penzina Muh
san/ yang
telah
berkahwin
Penzina GhairuMuhsan
/belum pernah
berkahwin
Direjam
sampai mati
Sebat 100 sebatan
Syarat-syarat perlaksanaan hukuman :
- Yakin melakukan zina
- Disaksikan 4 lelaki yang adil
- Keempat-empat saksi melihat perbuatan
zina
Liwat Jika sabit kesalahan akan dikenakan
hukuman takzir: dipisahkan pasangan
tersebut dan ditahan dalam rumah sehingga
bertaubat atau meninggal dunia
Musaha
qah
c. Faktor berlaku :
Zina Liwat dan Musahaqah
- Kurang didikan agama
- Iman kurang mantap
- Kurang didikan agama
- Iman kurang mantap
- Terpengaruh dengan
bahan
bacaan/tontonan yang
berunsur lucah
- Pergaulan bebas
- Terpengaruh dengan
budaya barat/liar
- Tidak sanggup memikul
tanggung jawab
suami isteri
13. Menuduh Zina (Qazaf)
a. Definisi : menuduh seseorang yang
baik melakukan zina tanpa empat
orang saksi lelaki yang adil.
b. Hukuman bagi penuduh : 80 kali
sebatan dan segala penyaksian
mereka tidak boleh diterima selama-
lamanya kecuali setelah benar-benar
bertaubat
c. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman:
Pihak Yang
Menuduh
i. berakal
ii. cukup umur
iii. kemahuan sendiri
Pihak
YangKena Tuduh
i. berakal
ii. cukup umur
iii. Islam
iv. merdeka
v. belum pernah
berzina dan sentiasa
menjauhi zina
14. Membunuh Diri
a. Definisi : Melakukan perbuatan yang
boleh memisahkan roh daripada
jasad sendiri.
b. Hukum : haram dan berdosa besar
c. Faktor berlaku perbuatan membunuh
diri ;
i. Putus asa dengan rahmat Allah
ii. Tidak menyakini kehidupan hari akhirat
iii. Menganggap dengan membunuh diri
menamatkan penderitaan
iv. Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau
penderitaan.
TINGKATAN 4
d. Cara mengatasi :
i. Hendaklah yakin dengan rahmat Allah
ii. Berusaha memajukan diri dengan mengikut
lunas-lunas yang betul
iii. Mengatur strategi hidup berpandukan al-
Quran, as-Sunnah dan
akal yang waras.
iv. Mengingati bahawa dunia adalah tempat
sementara dan yang kekal
adalah kehidupan akhirat
e. Membunuh diri adalah satu
pencabulan hak Allah, kerana :
i. Penetapan ajal maut adalah hak Allah. Oleh itu
jika membunuh diri kita
seolah-olah kita membuat
penetapan sendiri ajal
maut.
ii. Mengambil nyawa adalah hak Allah. Jika kita
membunuh diri kita telah
mengambil alih tugas
tersebut.
BAB 3 TUNTUTAN BERTAUBAT
1. Pengertian Taubat
Kembali semula taat kepada Allah setelah
menyesal melanggar perintah Allah atau
laranganNya
2. Hukum
Wajib bagi mereka yang telah melakukan
dosa.
3. Syarat-syarat taubat:
a. Menyesal terhadap maksiat yang
dilakukan
b. Berhenti melakukan maksiat dengan
segera
c. Berazam tidak akan mengulanginya
lagi
d. Berterus terang/memohon maaf jika
berkaitan dengan hak orang lain
4. Hikmah Taubat
a. Memberi peluang kepada orang yang
berdosa kembali ke jalan Allah
b. Memberi ketenangan hati kepada
muslim yang bertaubat
c. Mendapat keampunan serta petunjuk
Allah
d. Mendekatkan diri kepada Allah
e. Meningkatkan keimanan
f. Mengembalikan ikatan silaturrahim
5. Halangan penerimaan taubat:
a. Taubat secara main-main
b. Taubat ketika hampir mati
c. Taubat yang tidak menepati syarat-
syarat taubat
d. Melambat-lambatkan taubat
e. Berterusan melakukan maksiat
6. Kenapa taubat perlu disegerakan:
a. Seseorang itu tidak mengetahui
bilakah ajalnya sampai
TINGKATAN 4
b. Taubat orang yang hamper mati tidak
akan diterima oleh Allah
c. Supaya diri suci daripada segala dosa
d. Supaya taubatnya diterima oleh Allah
7. Tanda-tanda orang yang diterima taubatnya
:
a. Memperoleh ketenangan jiwa
b. Sentiasa mentaati perintah Allah dan
menjauhi laranganNya
c. Dapat menyempurnakan ibadah
dengan penuh khusyuk
d. Mengamalkan akhlak mahmudah(yang
terpuji) dan meninggalkan akhlak
yang mazmumah (buruk)
IBADAH
Tajuk 13 Lambaian Kaabah

13.1 Kewajipan Haji dan Umrah

1. Definisi haji: mengunjungi Baitullah di
Mekah kerana mengerjakan ibadat
yang tertentu pada masa yang tertentu dengan
syarat yang tertentu.

2. Definisi umrah: menziarahi Baitullah di
Mekah kerana mengerjakan ibadat
yang tertentu pada bila-bila masa mengikut
syarat yang tertentu.

3. Dalil kewajipan haji dan umrah:
Maksudnya: 196. Dan sempurnakanlah
ibadah haji dan 'umrah Karena Allah.

4. Hikmat haji dan umrah:
(a) menghapuskan dosa-dosa kecil;
(b) saling berkenalan sesama umat Islam;
(c) menyatukan umat Islam tanpa mengira bangsa
dari seluruh dunia.

5. Definisi upah haji: mengerjakan ibadat haji
bagi pihak orang lain.

6. Sebab harus upah haji:
(a) telah meninggal dunia;
(b) tidak mempunyai keupayaan fizikal.

7. Hikmat upah haji:

(a) peluang orang sakit atau orang tua mengerjakan
haji;
(b) peluang anak berbakti kepada ibu bapa atau ahli
keluarganya.

13.2 Cara Menyempurnakan Ibadat Haji dan
Umrah

1. Syarat wajib haji:

(a) Islam: tidak wajib ke atas orang kafir dan murtad;
(b) Baligh: tidak wajib ke atas kanak-kanak;
(c) Berakal: tidak wajib ke atas orang gila;
(d) Berkemampuan (istitaah): tidak wajib ke atas
orang yang tidak berkemampuan;
(e) Merdeka: tidak wajib ke atas hamba.

2. Rukun haji dan umrah:

(a) niat ihram;
(b) wukuf (haji sahaja);
(c) tawaf;
(d) saei;
(e) bercukur;
(f) tertib.

13.3 Wajib Haji dan Umrah

TINGKATAN 4
1. Wajib haji:

(a) berniat ihram di miqat;
(b) bermalam di Muzdalifah;
(c) melontar jamrah al Aqabah;
(d) bermalam di Mina;
(e) melontar ketiga-tiga jamrah;
(f) meninggalkan perkara-perkara yang dilarang
semasa ihram.

2. Wajib umrah:

(a) berniat ihram di miqat;
(b) meninggalkan perkara-perkara yang dilarang
semasa ihram.

13.4 Cara Mengerjakan Haji dan Jenis-Jenis
Dam

1. Seseorang yang menunaikan haji
diharuskan memilih salah satu cara
mengerjakan haji iaitu:

(a) Haji Ifrad;
(b) Haji Tamattuk;
(c) Haji Qiran.

2. Jenis-jenis dam (denda):

(a) Tertib dan Takdil;
(b) Tertib dan Takdir;
(c) Takhyir dan Takdil;
(d) Takhyir dan Takdir.

3. Hikmat dam (denda):

(a) sentiasa menjaga disiplin semasa menunaikan
ibadat haji;
(b) menunaikan ibadat haji dengan teratur;
(c) manusia sentiasa bertanggungjawab terhadap
segala kekurangan dalam ibadat.
Tajuk 14 - Sembelihan

1. Sembelihan: menghilangkan nyawa
binatang yang halal dengan memutuskan
urat halkum dan merih dengan menggunakan
alat yang tajam dengan niat kerana Allah.

2. Dalil wajib sembelihan:

Maksudnya: 3. Diharamkan bagimu (memakan)
bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang
disembelih atas nama selain Allah,

3. Rukun sembelihan:

(a) penyembelih;
(b) binatang yang disembelih;
(c) alat sembelihan.

4. Perkara sunat semasa sembelihan:

(a) menyebut nama Allah dan berselawat;
(b) menghadap binatang ke arah kiblat;
(c) menggunakan alat sembelihan yang tajam.

5. Hikmat sembelihan:

(a) mematikan binatang dengan cepat;
(b) memastikan daging yang dimakan bersih dan
bermutu;
(c) membezakan antara daging yang halal dengan
daging yang haram.

Tajuk 15 Korban Amalan Mulia

1. Korban: menyembelih binatang ternakan
yang dilakukan pada hari Aidiladha
atau hari-hari Tasyrik dengan tujuan
beribadat kepada Allah.

2. Hukum melakukan korban:

(a) sunat muakkad bagi orang Islam yang mampu;
TINGKATAN 4
(b) wajib bagi orang yang bernazar.

3. Waktu menyembelih korban bermula
selepas naik matahari 10 Zulhijah
hingga terbenam matahari pada 13 Zulhijah.

4.. Syarat sah korban:

(a) binatang cukup umur;
(b) disembelih dalam waktu korban;
(c) disembelih oleh orang Islam;
(d) binatang sihat tiada cacat;
(e) binatang yang halal dimakan;
(f) diniatkan korban ketika menyembelih.

5. Umur binatang korban:

(a) biri-biri/kibas 1 tahun lebih;
(b) kambing/sapi/lembu/kerbau 2 tahun lebih;
(c) unta 5 tahun atau lebih.

6. Hikmat Korban:

(a) menimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah;
(b) memupuk sifat ikhlas dan menambah ketakwaan
kepada Allah;
(c) mengeratkan silaturahim sesama Islam;
(d) menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim dan
anaknya Nabi Ismail.

Tajuk 16 Akikah

1. Akikah: pemyembelihan binatang ternakan
yang dilakukan ketika mencukur rambut
bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda
kesyukuran kepada Allah SWT.

2. Waktu afdal dilakukan akikah ialah pada
hari ketujuh kelahiran bayi.

3. Syarat sah akikah:

(a) berniat akikah ketika menyembelih;
(b) menyembelih binatang yang halal;
(c) menyembelih binatang yang tidak cacat;
(d) menyembelih binatang ternakan yang cukup
umur;
(e) memenuhi syarat-syarat sembelihan.

4. Sunat akikah:

(a) berdoa ketika hendak menyembelih;
(b) menyembelih ketika matahari sedang naik;
(c) tidak mematah-matahkan tulang binatang akikah.

5. Hikmat akikah:

(a) tanda kesyukuran kepada Allah atas kelahiran
anak;
(b) mengeratkan silatulrahim antara keluarga bayi
dengan masyarakat;
(c) mendekatkan bayi yang baru lahir dengan
penghayatan Islam.
Tajuk: 17 Jual Beli dan Sewa

17.1 Jual Beli

1. Definisi: menukarkan barang dengan
barang mengikut cara yang tertentu.

2. Dalil keharusan jual beli:

(@ymr&ur !$# yt79$# tP ymur
#4qt/h 9$#
Maksudnya: Allah Telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba (Al
Baqarah: 275)

3. Rukun jual beli:

(a) penjual dan pembeli;
(b) barang;
(c) harga;
TINGKATAN 4
(d) ijab dan Kabul (akad atau kontrak).

17.2 Sewa

1. Definisi: suatu perjanjian untuk memiliki
manfaat dari suatu barang yang diterima daripada
orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan
perjanjian yang telah ditentukan.

2. Dalil keharusan sewa:
Maksudnya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya
Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu
kebaikan) dari kamu, (Al-Qasas: 27)

3. Rukun sewa

(a) penyewa dan pemberi sewa;
(b) bayaran sewa;
(c) manfaat.

Tajuk: 18 Gadaian dan Syarikat

18.1 Gadaian (Ar Rahnu)

1. Definisi: sesuatu barangan bernilai yang
dijadikan cagaran oleh pemiliknya
untuk mendapatkan pinjaman.

2. Rukun gadaian:

(a) penggadai;
(b) pemegang gadai;
(c) barang yang digadaikan;
(d) ijab dan Kabul;
(e) bayaran yang diberikan kepada penggadai
(bayaran).

3. Hikmat gadaian:

(a) memberi jaminan kepada orang yang memberi
hutang;
(b) memberi peluang kepada umat Islam
mengembangkan ekonomi;
(c) memudahkan seseorang mendapatkan modal
bagi memulakan perniagaan.

18.2 Syarikat

1. Definisi: perjanjian perkongsian terhadap
sesuatu perkara yang dilaksanakan antara
dua pihak atau lebih.

2. Rukun syarikat:

(a) ahli syarikat;
(b) modal;
(c) lafaz akad.

3. Hikmat syarikat:

(a) salah satu cara untuk memajukan ekonomi
sesuatu bangsa dan negara;
(b) dapat membimbing masyarakat untuk hidup
berkerjasama antara satu dengan yang lain;
(c) memimpin masyarakat supaya bersifat amanah
dan jujur.

4. Perkara yang membatalkan syarikat:

(a) hilang kelayakan seperti gila;
(b) salah seorang rakan kongsi mati atau
membatalkan penyertaan dalam syarikat.

Tajuk: 19 Hutang, Insurans dan Saham

19.1 Hutang

1. Hutang piutang ialah memberi sesuatu
barang atau manfaatnya kepada seseorang di
mana barang atau manfaat itu perlu dikembalikan
TINGKATAN 4
apabila orang yang berhutang itu membayar
balik hutang tersebut.

2. Rukun hutang:

(a) penerima dan pemberi hutang;
(b) barang atau manfaat adalah pemilik pemberi
hutang;
(c) akad pemberi hutang.

3. Hikmat diharuskan hutang:

(a) membantu golongan yang susah;
(b) menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak;
(c) mengelakkan daripada sikap suka meminta-minta
secara percuma.

19.2 Insurans

1. Insurans merupakan suatu amalan yang
diharuskan dalam Islam.

2. Jenis-jenis insurans:

(a) Insurans Nyawa perlindungan risiko atau
kematian atau hilang upaya;
(b) Insurans Am perlindungan akibat kerugian
pendapatan atau harta benda.

3. Asas keharusan insurans:

(a) berkonsep takaful iaitu saling melindungi;
(b) berkonsep kerjasama;
(c) menyediakan perlindungan.

4. Tujuan insurans:

(a) untuk menjaga kebajikan sosial;
(b) untuk membantu pihak yang ditimpa musibah;
(c) untuk mendapat ganti rugi jika berlaku kerugian
harta benda.

19.3 Saham

1. Saham ialah sejenis terbitan yang
dikeluarkan oleh syarikat sebagai
alat pemilikan.

2. Sumber modal saham:

(a) pemegang-pemegang saham;
(b) pinjaman;
(c) kadar tertentu daripada keuntungan syarikat.

3. Tujuan diharuskan saham:

(a) mendapat pendapatan yang lebih dan stabil;
(b) simpanan untuk jangka masa pendek dan
panjang;
(c) mendapat pulangan yang baik daripada
keuntungan saham yang dibeli mengikut harga
semasa
SIRAH
BAB 1 KHULAFAK AR-RASYIDIN
1. Pengenalan
a. Merupakan kesinambungan daripada Kerajaan
Islam Madinah yang diasaskan oleh
Rasulullah s.a.w.
b. Khalifah :
i. Orang yang memegang jawatan ketua
negara Islam
ii. Gelaran ini digunakan selepas
kewafatan Rasulullah s.a.w sehingga
Kerajaan Turki Usmaniyah
iii. Gelaran ini berakhir pada zaman
Mustafa Kamal Ataturk, iaitu ketika
mengisytiharkan Kerajaan Rebuplik
Turki pada tahun 1923
TINGKATAN 4
c. Khulafak ar-Rasyidin : Gelaran kepada empat
orang Sahabat yang memegang jawatan
dalam negara Islam selepas kewafatan
Rasulullah s.a.w : Saidina Abu Bakar as-
Siddiq, Saidina Umar al-Khattab, Saidina
Usman b Affan, dan Saidina Ali k.w.
d. Pusat pentadbiran : Madinah
e. Memerintah selama : 29 tahun (11 39H)
2. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafak ar-Rasyidin
Aspek Huraian/Contoh
Bijaksana Tindakan Saidina Abu Bakar
memerangi golongan murtad, engkar
membayar zakat dan pengikut Nabi
palsu
Amanah Khalifah tidak menggunakan harta
negara demi kepentingan peribadi
Adil -Undang-undang dilaksanakan tanpa
mengira pangkat dan kedudukan
-Undang-undang berlandaskan al-
Quran dan al-Hadis
Berani -Berani menegakkan agama Allah
-Saidina Usman sanggup menjadi
wakil dalam rundingan Perjanjian
Hudaibiah
Tawadhuk -Khalifah tidak mempunyai
pengawal peribadi
-Khalifah hidup sederhana, tiada
perbezaan antara khalifah dan rakyat
-Mengutamakan akhirat berbanding
dunia
Bersikap
Terbuka
-Rakyat berpeluang menyuarakan
pandangan atau kritikan
-Khalifah menerima pendapat rakyat
yang bersumberkan al-Quran dan
al-Hadis
Tegas -Ketegasan mendaulatkan Islam
-Memecat pegawai-pegawai yang
kurang cekap
-Tidak tunduk kepada desakan
pemberontak
3. Dasar Pentadbiran

a. Undang-undang berdasarkan al-Quran dan al-
Hadis
b. Khalifah : ketua negara
c. Pemimpin : Tegakkan kebenaran dan adil
d. Keputusan khalifah : berpandukan syura dan
ijtihad
e. Pemimpin dan rakyat bersama membangunkan
negara
f. Pegawai/gabenor dipilih kerana kecekapan dan
berwibawa
g. Khalifah tiada keistimewaan mengatasi
undang-undang
h. Rakyat:wajib taat pemerintah yang taatkan
Allah dan Rasul.
i. Rakyat:berhak memberikan pandangan dan
teguran
4. Pembaharuan oleh Khulafak ar-Rasyidin
Aspek Pembaharuan
Pentadbiran
Wilayah
a. Menubuhkan jawatan baru :
- Ketua setiausaha
- Setiausaha
- Pegawai Pemungut Cukai
- Pegawai polis
- Pengurus Perbendaharaan
Negara
- Ketua Hakim
b. Perlantikan pegawai
- Diberi surat lantikan
- Disenaraikan tugas dan bidang
TINGKATAN 4
kuasa
- Harta pegawai diperiksa
terlebih dahulu
- Setiap musim haji perlu
membuat laporan
- Pegawai diberikan gaji
Penubuhan
Jabatan/ad-
Diwan
a. Diwan al-Jundu (Jabatan
Ketenteraan)
- Mengendalikan urusan berhubung
dengan ketenteraan, iaitu :
i.mengendalikan latihan
ii.mengumpul data
iii.gaji tentera
iv.mengurus kebajikan tentera
b. Diwan al-Kharraj (Jabatan
Hasil)
- memungut hasil negara
- kecekapan jabatan ini telah
membawa peningkatan
pendapatan negara
Majlis Syura -Fungsinya telah diperluaskan, iaitu
:
i.melantik khalifah dan pegawai
ii.mengeluarkan fatwa/hukum
5. Kemajuan-Kemajuan Yang Dicapai Oleh
Khulafak Ar-Rasyidin:
a. Kemajuan Sosial
b. Kemajuan Ekonomi
c. Perluasan Kawasan
Kemajuan
Sosial
1.Penduduk
Terdiri daripada:
a. masyarakat Islam Semenanjung
Tanah Arab
b. masyarakat Islam di luar Tanah Arab
c. golongan bukan Islam yang mendapat
perlindungan /kafir zimmi
2. Penyebaran Pendidikan
a. Institusi pendidikan : masjid dan
kuttab
b. Bidang ilmu: al-Quran, al-Hadis,
sirah,Seni Lukis dan syair-syair
3.Kebajikan
a. Khalifah mengambil berat terhadap
rakyat tanpa mengira bangsa dan agama
b. Contoh :Saidina Umar memansuhkan
cukai jizyah kepada orang tua Yahudi
kerana kemiskinannya
c. Pegawai khas untuk menyiasat
ketua/ketua wilayah supaya tidak
membebankan rakyat
4.Keadilan
a. Contohnya:
Khalifah Umar al-Khattab menarik
balik tanah milik Sahabat berdasarkan
Kanun Tanah Negara
b.Memansuhkan cukai jizyah Yahudi
tua
yang miskin
Kemajuan
Ekonomi
a. Sektor utama : Pertanian
Faktor :
- Negara mempunyai banyak
tanah yang subur
TINGKATAN 4
- Khalifah Umar
memperkenalkan
Undang2 Tanah Negara
- Penubuhan Jabatan Hasil
(Diwan al-Kharraj)
*Undang2 Tanah Negara: semua tuan
tanah dikehendaki bercucuk tanam.
Sekiranya terbiar lebih daripada 3 tahun,
kerajaan berhak mengambil semula
tanah tersebut.
b. Sumber Kewangan
i.Zakat-diwajibkan kepada
orang Islam
ii.Jizyah-cukai yang dikenakan
ke atas orang bukan Islam
yang tinggal di negara
Islam/meminta perlindungan
negara Islam
iii.Ghanimah-harta rampasan
perang
iv.Al-Fai-harat rampasan tanpa
melalui perang
v.Usyur-cukai 10% yang
dikenakan ke atas pedagang
yang menggunakan pelabuhan
negara islam
Perluasan
Kawasan
a. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq
i. Sekitar Mekah dan Madinah
ii. Khalid al-Walid-mengalahkan
Hurmuz dan menawan Irag
iii. Abu Ubaidah al-Jarrah,Yazid b
Abu Sufyan, Sarahil b Hasanah dan
Khalid al-Walid-
menawan Syria dan Palestine
b. Khalifah Umar al-Khattab
i. Pembebasan negeri2 di
wilayah Iraq, Baitul Maqdis dan
Mesir
ii. Bandar-bandar baru:Qastat dan
Mosol
c. Khalifah Usman b Affan
i. Berkembang ke Afrika
Utara(Libya),Timur
(Turkistan dan India)
ii. Tentera Laut dibawah
pimpinan Muawiyah
menawan Pulau Cyprus
d. Khalifah Ali b Abu Talib- Perluasan
kuasa terhenti kerana keadaan negara
tidak aman
ekoran pembunuhan Saidina Usman b
Affan
6. Kesan Positif Kepimpinan Khulafak Ar-Rasyidin
a. Corak kepimpinan : Khalifah sebagai ketua
agama yang mendaulatkan Syariat Islam
b. Pemimpin : dipilih kerana berakhlak mulia dan
berwawasan
c. Pertahanan: diberi keutamaan untuk
memastikan negara bebas dari serangan
luar
d. Ekonomi : adil bagi mewujudkan kestabilan
e. Sosial :
i. ilmu pengetahuan diberi perhatian
ii. rakyat diberi layanan yang adil
iii. kebajikan rakyat diutamakan
7. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafak
Ar-Rasyidin
a. Pemilihan khalifah : secara warisan/ monarki
b. Keadaan kacau bilau(akibat pembunuhan
Saidina Usman) telah mendedahkan umat
Islam kepada fitnah dan peperangan sesama
sendiri
c. Orang munafik mendapat peluang untuk
memecahbelahkan umat Islam
d. Timbul perpecahan aliran pemikiran, seperti
Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah yang
kekal hingga ke hari ini
TINGKATAN 4
Sabda Rasulullah s.a.w , mafhumnya : Abu Hurairah
r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda : Sesaat dalam
jihad fi sabilillah lebih baik daripada 50 kali pergi
haji
Sabda Rasulullah s.a.w mafhumnya : Sesungguhnya
orang-orang yang adil itu kelak di hari kiamat di sisi
Allah SWT di atas mimbar daripada cahaya
8. Iktibar Pentadbiran Khulafak ar-Rasyidin :
a. Aspek akidah: berpandukan akidah
yang benar dan bersih dari amalan khurafat
dan bidah
b. Aspek Syariah:berdasarkan syariat
Islam,sanggup berjihad mengorbankan nyawa
dan harta demi Islam
c. Aspek akhlak:merealisasikan al-
Quran melalui perbuatan dan perkataan
d. Aspek ilmu pengetahuan :ilmu diberi keutamaan
dan khulafak merupakan tokoh2 dalam
pelbagai bidang ilmu
e. Aspek Politik :keputusan
berdasarkan suara ramai/syura,
mementingkan perpaduan bukan kekabilahan
f. Ekonomi:dibangunkan dengan
tujuan untuk memajukan negara dan
penyebaran dakwah. Golongan miskin
sentiasa mendapat perhatianpemimpin
g. Sistem sosial:rakyat pelbagai
agama diberikan kebebasan mengamalkan
agama
h. Penyebaran dakwah:dilakukan oleh
individu atau kerajaan.
BAB 2 KERAJAAN BANI UMAIYYAH
1. Latar belakang Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Umaiyyah sempena nama moyang pengasas.
Umaiyyah : pembesar dan hartawan Quraisy
yang sangat dihormati pada zaman
Jahiliyyah.
b. Memerintah selama : 92 tahun (bermula 40
Hijrah 132 Hijrah) dengan 14 orang
khalifah :
i. Muawiyah bin Abu Sufyan
ii. Yazid bin Muawiyah
iii. Muawiyah bin Yazid
iv. Marwan bin al-Hakam
v. Abdul Malik bin Marwan
vi. Hisyam bin Abdul Malik
vii. Sulaiman bin Abdul Malik
viii. Umar bin Abdul Aziz
ix. Yazid bin Abdul Malik
TINGKATAN 4
x. Hisyam bin Abdul Malik
xi. Al-Walid bin Yazid
xii. Ibrahim bin al-Walid
xiii. Marwan bin Muhammad
c. Pusat pentadbiran : Damsyik
d. Peringkat pentadbiran Kerajaan Bani Umaiyyah :
i. Zaman Kelahiran bermula pemerintahan
Muawiyah bin Abu Sufyan (40 H
60 H) dan berakhir dengan
pemerintahan Muawiyah bin Yazid
(64 H), berpusat di Damsyik
ii. Zaman Keturunan Marwan bin al-Hakam atau
zaman Kemajuan Bani
Umaiyyah bermula dengan Abdul
Malik bin Marwan (65H-86H)
hingga zaman kejatuhan Kerajaan
Bani Umaiyyah, pemerintahan
Marwan bin Muhammad (127H
132H), berpusat di Damsyik.
iii. Diasaskan oleh Abdul Rahman ad-Dakhili(137H)
dan berakhir dengan pemerintahan
Hisyam(399H), berpusat di Cordova
Andalus(Sepanyol)
2. Pengasas Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Pengasas : Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb
bin Umaiyyah.
b. Menjadi gabenor Syam semasa pemerintahan
Umar al-Khattab sehingga zaman Saidina Ali
bin Abi Talib
c. Memeluk Islam ketika pembukaan Kota Mekah
d. Pernah menjadi juru tulis Rasulullah s.a.w
3. Sejarah Penubuhan
a. Selepas kemangkatan Saidina Usman bin Affan,
Saidina Ali k.w telah dilantik
menggantikannya.
b. Tindakan Saidina Ali memecat Muawiyah telah
menyebabkan timbulnya penentang
Muawiyah terhadap Saidina Ali.
c. Akhirnya tercetuslah Perang Siffin antara Saidina
Ali dan Muawiyah yang membawa kepada
Majlis Tahkim.
d. Penolakkan puak Khawarij terhadap Majlis
Tahkim ini telah membawa kepada
pembunuhan Saidina Ali pada tahun 14H.
e. Penduduk Kufah dan Syiah telah melantik
Saidina Hasan bin Saidina Ali sebagai
khalifah.
f. Saidina Hasan menyerahkan jawatan khalifah
kepada Muawiyah dengan syarat :
i. Pemerintahan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah
ii. Keluarga Rasulullah s.a.w dihormati dan dimuliakan.
iii. Khalifah selepas Muawiyah dipilih melalui Majlis
Syura.
4. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah Kepada
Tamadun Islam
Aspek Huraian
Ketentera
an

a. Ketenteraan dipengaruhi dengan corak
gerakan tentera Parsi:
Qalbu al-Jaisy : pasukan teras
bahagian tengah
Al-Maimanah : Sayap kanan
Al-Maisarah : Sayap kiri
Al-Muqadimah : pasukan
hadapan
Saqatu al-Jaisy : barisan
TINGKATAN 4
belakang
b. Tentera : laut dan darat.
c. Tentera darat : angkatan berkuda,
berkenderaan dan pejalan kaki.
d. Tentera laut : 1700 buah kapal perang
yang berpangkalan di Tunisia.
e. Pembaharuan : Khalifah Abdul Malik
bin Marwan menubuhkan Diwan al-
Jund (Jabatan Ketenteraan) yang
berfungsi menguruskan hal ehwal
ketenteraan
f. Tokoh tentera yang terkenal :
Muhammad bin al-Qasim as-
Saqafi membuka wilayah Sind di India.
Tarik bin Ziyad membuka
Andalus(Sepanyol)
Qutaibah bin Muslim al-Bahili
membuka negeri2 Ma Warak an-
Nahar
Musa bin Nusair membuka
Afrika Utara
Musalamah bin Abdul Malik
memusnahkan kubu2 Rom
g. Perbezaan ketenteraan Khulafak ar-
Rasyidin dan Kerajaan Bani Umaiyyah :
Aspek Khulafa
ar-
Rasyidin
Bani
Umaiyyah
Cara
pemiliha
n
Sukarela Sukarela dan
Kerahan
tenaga
Jenis Tentera darat dan laut
Perlantik
an
panglima
Tiada
keutamaa
n bangsa
Mengutamak
an bangsa
arab
Latihan Ketentera
an umum
Khas untuk
musim panas
dan sejuk
Tujuan i. menyebarkan dakwah
ii.mempertahankan
Negara
iii.perluasan kuasa
Pendidika
n
a. Faktor perkembangan pendidikan :
Galakkan khalifah, contohnya
Abdul Malik bin Marwan dan
Umar Abdul Aziz sendiri
adalah tokoh ilmuan
Lahirnya tokoh-tokoh ulamak
Berlakunya perluasan bidang ilmu
yang diterokai
Wujudnya pelbagai kemudahan
asas untuk pendidikan
Perkembangan Kota Basrah
sebagai pusat perkembangan
ilmu.
b. Bidang ilmu yang diterokai :
Ilmu Keagamaan/ilmu naqli :
tafsir, qiraat dan tauhid
Ilmu lain/ilmu aqli : mantiq,
hisab, sejarah dan geografi
Bidang penulisan, pembukuan
dan pembinaan perpustakaan
membentuk disiplin ilmu yang
dikenali sebagai at-Tadwin
c. Institusi pendidikan :
Istana khalifah : khusus untuk
keluarga khalifah dan
pembesar Negara.
Masjid : ilmu berkaitan perkara
asas fardu ain.
Sekolah : rendah dan menengah
yang lengkap dengan
pelbagai kemudahan asas.
Kuttab : kelas bimbingan asas
untuk kanak-kanak.
Perpustakaan : pusat
penyelidikan.
d. Kesan perkembangan pendidikan
terhadap tamadun eropah :
Kota Cardova telah menjadi
pusat ilmu pengetahuan di
Eropah, juga Sevile,Toledo,
dan Grenada
Terdapat beberapa buah kolej
dan universiti serta 70 buah
perpustakaan di Andalus
Ramai pelajar dari eropah datang
belajar ke Andalus pada masa
TINGKATAN 4
itu.
Muncul ramai sarjana Islam
dalam pelbagai bidang dan
hasil-hasil karya mereka telah
diterjemahkan ke dalam
pelbagai bahasa
e. Tokoh ilmuan :
Bidang Tokoh
Bahasa dan
sastera Arab
Ibnu Hazim
Ibnu Zaid
Muzik
Zarib
Ibnu Farnas
Perubatan
Ibnu Sina
Ar-Razi
Ibnu az-
Zahrawi
Falsafah
Ibnu Rusyd
Ibnu Bajah
Al-Farabi

Ekonomi a. Sektor ekonomi yang utama
: pertanian dan perdagangan
b. Usaha-usaha untuk meningkatkan
ekonomi :
Dalam bidang pertanian :
i. Pembinaan saliran air untuk
mengairi kawasan
pertanian.
ii. Penyelidikan pertanian untuk
menjamin
pengeluaran pertanian
yang lebih baik
Dalam bidang perdagangan
:
i. Pembinaan jalan raya dan
perlabuhan
ii. Kapal perang khas untuk
mengawal laut dari
lanun
iii. Perusahaan kraftangan juga
dipelbagaikan
c. Sumber kewangan negara:
Sumber Huraian
Kharraj Cukai tanah yang
dikenakan ke atas
pemilik.
Cara pembayaran :
Kharraj
Masahah/Wazifah :
dibayar mengikut
keluasan tanah
Kharraj
Muqasamah ; dibayar
berdasarkan hasil
tanaman
Kharraj
Ihtizam/Iqtak : cukai
melalui sewaan/pajakan
yang diuruskan oleh
tuan tanah
Jizyah Cukai yang dikenakan
kepada kafir zimmi,
iaitu orang bukan Islam
yang tinggal di Negara
Islam atau Negara bukan
Islam yang meminta
perlindungan dengan
Negara Islam.
Zakat Kadar harta tertentu
yang dibayar oleh orang
Islam
Usyur Cukai 10% daripada
hasil pertanian yang
dikenakan ke atas tuan-
tuan tanah.
Faik Harta rampasan tanpa
melalui peperangan
Ghanimah Harta rampasan melalui
peperangan
d. Peranan Baitul Mal
Menguruskan harta orang Islam
Menguruskan harta zakat
Mengatasi kemiskinan umat
Islam
Memperkembangkan harta
orang Islam
5. Faktor Kegemilangan Tamadun Islam :
a. Kecekapan dan kebijaksanaan khalifah
b. Penguasaan ilmu pengetahuan
c. Ekonomi yang stabil
d. Kekuatan ketenteraan
TINGKATAN 4
e. Hubungan baik antara kerajaan dan rakyat
f. Semangat jihad yang tinggi
6. Kegemilangan Pemerintahan Umar bin Abdul
Aziz
a. Biodata:
Khalifah Umaiyyah yang ke 8
Keturunan Saidina Umar al-Khattab dari
sebelah ibunya iaitu Laila Hasyim b
Umar al-Khattab.
Dianggap sebagai khulafak ar-Rasyidin
yang kelima oleh sejarahwan kerana
sifat, sikap dan corak pemerintahannya
yang mempunyai persamaan dengan
pemerintahan khulafak ar-Rasyidin.
Khalifah yang pertama mengarahkan agar
hadis Rasulullah s.a.w ditulis dan
dibukukan.
Sifat peribadinya : luhur, tawadhuk, dan
menyayangi rakyat
Keadaan ekonomi dan social sangat kukuh,
rakyat hidup dalam aman.
Sangat mengambil berat tentang pendidikan
dan kebajikan rakyatnya
b. Langkah-langkah dalam penyebaran Islam:
Memecat pegawai-pegawai yang kurang
cekap
Menghapuskan cukai jizyah daripada
golongan mawali
Hukuman yang sangat adil
Menghentikan penguasaan wilayah dan
diganti dengan kerajaan Islam
Membina masjid-masjid
Memberi tumpuan kepada kebajikan
rakyatnya.
c. Tokoh-tokoh ilmuan :
Tokoh Bidang
Urwah bin az-Zubair
Zahid az-Zuhri
Hadis
Ibnu Jarid Tafsir dan al-Quran
Hasan al-Basri
Wasil bin Atha
Usuluddin
7. Faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Sikap beberapa khalifah yang mengabaikan
ajaran Islam
b. Kemewahan telah melalaikan khalifah daripada
melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
c. Timbul perasaan tidak puas hati di kalangan
rakyat
d. Wujudnya semangat kekabilahan/ perkauman
dan pilih kasih
e. Rakyat berpaling tadah dan menyokong gerakan
Abasiyyah.
8. Peranan Generasi Hari Ini.
a. Menghidupkan semula semangat jihad dengan
berusaha bersungguh-sungguh menguasai
pelabagi bidang ilmu dan kemahiran yang
bersesuaian dengan kehendak semasa.
b. Bersatu padu mewujudkan keamanan
c. Mempunyai semangat juang yang tinggi untuk
membangunkan Negara.
d. Kembali menjadikan al-Quran sebagai panduan
dalam segenap kehidupan.
TINGKATAN 4
9. Iktibar dari kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Setiap perkara / tindakan hendaklah dilakukan
dengan mesyuarat/syura.
b. Hindari sikap perkauman kerana ia boleh
meruntuhkan.
c. Pemimpin hendaklah adil dalam layanan dan
tindakan.
d. Pemimpin hendaklah patuh kepada ajaran Islam
e. Kerjasama antara rakyat dan pemimpin perlu
untuk memajukan Negara.
AKHLAK
BAB 1 AKAL CAHAYA HIDUP
1. Keperluan akal:
a. Membezakan antara manusia
dan haiwan
b. Berfikir, berusaha dan mereka
cipta untuk meningkatkan taraf hidup
c. Menjadikan manusia makhluk
yang lebih istimewa.
2. Berfikir berlandaskan wahyu/syariat:
a. Akal manusia terbatas
terutamanya tentang perkara ghaib yang
dapat diketahui melalui wahyu.
b. Membezakan antara
hak/kebenaran dan batil
c. Tindakan yang lebih rasional
d. Supaya tidak terkeluar dari
Islam.
3. Adab berfikir:
a. Bersumberkan:
i Wahyu dan syariat Islam
ii Akal fikiran
iii Bukti-bukti kajian saintifik
iv Maklumat dan fakta yang benar dan tepat
v Matlamat yang jelas
4. Cara berfikir:
a. Mengetahui tujuan berfikir
b. Mengetahui cara mencapai
matlamat
c. Mengetahui risiko yang akan
berlaku
d. Mengetahui tujuan berfikir
e. Mengetahui perkara yang
difikirkan
f. Mengetahui batas dan
kemampuan akal
5. Hikmat berfikir:
a. Memantapkan iman
b. Menyedari kekuasaan Allah
c. Dihormati dan disanjungi
d. Proaktif dan berdaya maju
e. Boleh menyelesaikan masalah
dengan cepat dan berkesan
f. Menceburi bidang baru dan
bermanfaat
g. Menghindari perkara khurafat
h. Menghindari perkara negatif.
BAB 2 ADAB BERHIAS DIRI
1. Tujuan berhias diri :
a. Selaras dengan fitrah
b. Menzahirkan nikmat Allah
c. Mensyukuri nikmat Allah
TINGKATAN 4
2. Adab-adab berhias diri:
a. Mandi
b. Bersugi/menggosok gigi
c. Memakai bauan sunat bagi
lelaki, haram bagi perempuan ketika
keluar rumah/bersama dengan bukan
muhram.
d. Menyikat rambut
e. Memotong kuku, mencabut bulu
ketiak dan bulu ari-ari
f. Menghias muka
g. Cara berpakaian cantik,
kemas dan menutup aurat.
3. Panduan berpakaian menurut Islam :
a. Niat ikhlas kerana Allah
b. Bukan untuk berbangga
c. Menutup aurat
d. Tidak jarang
e. Tidak ketat
f. Tidak menyerupai pakaian upacara agama
lain
4. Amalan-amalan berhias yang dilarang:
a. Emas dan sutera tulen bagi
lelaki
b. Berpakaian berlawanan jantina
c. Menyambung rambut/memakai
rambut palsu
d. Membuat tatu
e. Pembedahan anggota badan
untuk kecantikan, juga mengubah suai
anggota badan, contoh mencabut bulu
kening adalah haram.
* berkuku panjang bertentangan dengan
ajaran Islam
5. Hikmat berhias diri:
a. Disukai oleh Allah dan manusia
b. Menjauhkan diri daripada
kehinaan
c. Menjaga maruah diri dan agama
d. Mendapat pahala kerana
menzahirkan nikmat Allah.
BAB 3. ADAB MENJAGA ORANG SAKIT
1. Hukum menjaga dan menziarahi orang
sakit : fardu kifayah
2. Tuntutan menjaga orang sakit :
Hadis Rasulullah s.a.w bermaksud :
Tanggung jawab seorang Muslim kepada
Muslim yang lain ada lima perkara :
ii. Menjawab salam
iii. Menziarahi orang sakit
iv. Mengiringi jenazah ke tanah
perkuburan
v. Memenuhi jemputan
vi. Mendoakan orang yang bersin
3. Adab menjaga orang sakit :
Aspek Huraian
Rohani i. Memberi peringatan bahawa sakit itu ujian Allah
ii. Menasihati agar bersabar dan tabah
iii.Mengingatkan tentang solat lima waktu
iv. Membantu menjalankan kewajipan terhadap Allah
v. Mengingatkannya agar sentiasa mengingati Allah
Emosi i. Tutur kata dan bahasa lemah lembut
ii. Memahami keperitan/kesakitan pesakit
iii.Melayan dengan mesra
iv.Sabar mendengar rungutan dan tingkah laku pesakit
TINGKATAN 4
Fizikal i. Memastikan kebersihan
ii. Menghantar ke tempat rawatan yang sesuai
iii.Mengingatkan supaya makan ubat
iv.Memberikan kerehatan yang cukup
v. Bertanya tentang keinginan/keperluan.
4. Hikmat beradab ketika menjaga orang sakit:
a. Mewujudkan ikatan silaturahim
b. Meringankan penderitaan
pesakit
c. Memenuhi tanggung jawab
d. Menegakkan syiar Islam
e. Melahirkan sifat prihatin
f. Memberikan keinsafan supaya
mensyukuri dan menjaga kesihatan diri
4. ADAB AMAR MAKRUF DAN NAHI
MUNKAR
1. Definisi :
a. Amar Makruf : Mengajak ,
menyuruh atau menyeru supaya
melakukan kebaikan.
b. Nahi Munkar : Mencegah atau
menghalang daripada melakukan
perkara-perkara yang ditegah oleh
syarak.
2. Hukum : wajib
3. Sifat pendakwah :
a. Berilmu
b. Beramal dengan ilmu
c. Berakhlak mulia
4. Adab Amar Makruf dan Nahi Munkar
a. Cara berhikmah
b. Mauizah hasanah/nasihat yang
baik
c. Berbincang dengan cara yang
baik
5. Cara amar makruf dan nahi munkar
Rasulullah s.a.w
a. Memilih masa dan tempat yang
sesuai
b. Secara diplomasi
c. Meninggalkan perkara yang
tidak memudaratkan untuk kemaslahatan
yang lebih besar
d. Memberi hadiah kepada orang
yang baru berjinak-jinak dengan Islam
e. Melembutkan hati dengan kata-
kata, perbuatan dan muamalah yang
baik
f. Memberi kemaafan
g. Menceritakan sesuatu
berdasarkan kisah-kisah umat terdahulu.
6. Hikmat:
a. Hukum dan syariat Allah dapat
ditegakkan
b. Menghapuskan kemungkaran
dan gejala sosial
c. Pembangunan negara berjalan
lancar
d. Ekonomi bertambah baik
e. Keselamatan terjamin
f. Mengangkat martabat Islam
g. Memelihara maruah, harta,
keturunan dan hak individu dan awam.
7. Kesan/Akibat tidak melakukan amar
makruf dan nahi munkar
a. Umat Islam akan mundur dan
dipandang hina.
TINGKATAN 4
b. Kemungkaran dan gejala sosial
akan berleluasa.
c. Negara akan mundur dan
pembangunan tidak dapat dijalankan.
d. Mendapat bala/azab daripada
Allah SWT
5. ADAB DI TEMPAT REKREASI
1. Definisi rekreasi :
Kegiatan menyeronokkam yang boleh
menyegarkan kembali kesihatan badan
2. Kategori :
1. Aktif 2. Pasif
Def.: Aktiviti lasak yang
melibatkan ketahanan
fizikal dan mental
Def.: Tidak memerlukan
tenaga fizikal dan
pergerakan yang banyak
Contoh : mendaki,
berkuda
Contoh : bersiar-siar,
berkelah
3. Faedah :
Aspek Jangka Pendek Jangka Panjang
Fisiologi *menguatkan stamina
*mengimbangi mental
*ketahanan
daripadaseranga
*mengeluarkan peluh n penyakit
*memantapkan
kecergasan
badan
*menguatkan
antibodi
Psikolog
i
*menenangkan fikiran
*mengurangkantekana
n perasaan
*badan lebih ceria
*otak lebih
cergas
*minda lebih
aktif
*cepat bertindak
Sosiolog
i
*semangat kerjasama
*memupuk perpaduan
*menguatkan
silaturrahim
*individu aktif
*masyarakat
sejahtera
*negara maju
4. Adab berekreasi :
a. Menutup aurat
b. Menjaga pergaulan antara lelaki
dan perempuan
c. Aktiviti yang tidak bertentangan
dengan syarak
d. Menjaga harta awam
e. Mematuhi peraturan yang
ditetapkan
f. Menjaga kebersihan
g. Menjaga alam semula jadi
h. Menghormati pengunjung
lain/tidak mengganggu orang lain.
5. Ciri-ciri tempat rekreasi yang baik
Aspek Contoh
Kemudahan
Fizikal
*Musalla, tempat berwuduk
*tandas/bilik air
*tempat istirahat dan penginapan
*kawasan letak kereta, jalan raya dan
telefon awam
Keselamatan *alat pemadam api
*penguat kuasa undang-undang
*peraturan jelas dan tidak berbahaya
Keistimewaan *pemandangan/landskap yang cantik
*kedai/gerai
*sesuai untuk semua aktiviti-
lasak/ringan,
perseorangan/berkumpulan, kanak-
TINGKATAN 4
kanak/remaja dan orang dewasa
*kawasan khas bagi wanita
6. Perbuatan tidak beradab di tempat rekreasi:
a. Pergaulan bebas antara lelaki
dan perempuan bukan muhram
b. Pendedahan aurat
c. Tidak menjaga kebersihan dan
mencemarkan alam semula jadi.
d. Merosakkan harta
awam/vandalisme
7. Strategi pengawalan :
a. Mengenakan denda yang
setimpal
b. Penguatkuasaan undang-
undang
c. Mengadakan rondaan secara
kerap
d. Mengadakan kempen
kesedaran, mengedarkan risalah.
8. Hikmah beradab di tempat rekreasi :
1. Mendapat keredaan Allah
2. Memupuk silaturahim antara
pengunjung
3. Melahirkan masyarakat yang
cintakan alam sekitar
4. Mengekalkan warisan alam
untuk dinikmati generasi akan datang
5. Menghindar perkara mungkar
6. Menyelamatkan harta awam
6. ADAB MENJAGA KEMUDAHAN
AWAM
1. Definisi kemudahan awam:
Kemudahan yang disediakan oleh pihak
tertentu untuk kegunaan orang ramai
Contoh : telefon awam, dewan orang ramai
2. Adab menjaga kemudahan awam
a. Menggunakannya mengikut
peraturan
b. Bertimbang rasa dengan
pengguna lain
c. Melaporkan kerosakan
d. Gunakan mengikut keperluan
tanpa pembaziran
e. Bertanggung jawab terhadap
keselamatan kemudahan awam
3. Kepentingan/faedah kemudahan awam
Individu *kemudahan kepada golongan
kurang mampu
*menjamin kesejahteraan hidup
*membantu ketika kecemasan
*menjimatkan perbelanjaan
Masyarakat *menjalin hubungan silaturahim
*menjalin semangat perpaduan
*memupuk sikap toleransi
Negara *menarik pelancong
*menjimatkan peruntukan
kewangan
*meningkatkan ekonomi
4. Penyalahgunaan kemudahan awam
a. Menggunakan paip bomba untuk
kegunaan peribadi
TINGKATAN 4
b. Membuat panggilan palsu kepada pihak
polis/bomba
c. Membuang sampah merata-rata
d. Menconteng papan-papan tanda
5. Tanggung jawab menjaga kemudahan
awam.
a. Perbuatan merosakkan kemudahan
awam adalah satu jenayah dan
berdosa serta dimurkai oleh Allah.
b. Orang yang sering melakukan
vandalisme disebut sebagai al-
mufsidun ( )
c. Kesan vandalisme :
i Menyusahkan orang lain
ii Dibenci oleh Allah dan masyarakat sekeliling
iii Menjatuhkan imej negara
iv Kerajaan mengeluarkan perbelanjaan yang
banyak untuk membaik pulihnya.
6. Cara meningkatkan tanggung
jawab menjaga kemudahan awam:
a. Kempen kesedaran
b. Menguatkuasakan undang-undang
c. Menerapkan pendidikan awal kepada
kanak-kanak dalam menghargai
kemudahan awam.
7. ADAB MENZIARAHI JENAZAH
1. Adab menziarahi jenazah
a. Berdoa supaya jenazah mendapat
keampunan Allah
b. Menunaikan solat jenazah
c. Memberi pertolongan kepada keluarga
jenazah dalam urusan pengkebumian
d. Melahirkan perasaan dukacita kepada
waris
e. Mengucapkan kata-kata yang boleh
meringankan perasaan dukacita
keluarga jenazah
f. Mengingatkan supaya bersabar atas ujian
Allah
g. Mengucapkan takziah tidak melebihi 3
hari
h. Membanyakkan membaca al-Quran dan
berdoa sebelum jenazah dikebumikan
2. Perkara yang dilarang ketika menziarahi
jenazah
a. Merasa kesal , meratap/meraung
b. Membebankan keluarga jenazah dengan
permintaan yang mereka tidak mampu
c. Membuat perkara yang menyinggung
perasaan keluarga jenazah
(mengumpat atau bergurau senda)
d. Tidak redha dengan taqdir Allah
# haram meratap/meraung-raung serta merobek-
robekkan pakaian, kerana perbuatan ini boleh menyiksa
diri mayat dalam kubur.
3. Hikmah menziarahi jenazah
d. Dapat mengeratkan silaturahim dengan
keluarga jenazah
e. Mengurangkan tekanan emosi keluarga
yang kehilangan ahlinya
TINGKATAN 4
f. Memberi keinsafan kematian adalah
sebahagian daripada qadak Allah yang
perlu diterima
g. Dapat menunaikan hak sebagai seorang
muslim ke atas muslim lain
8. ZIKRULLAH PENGUBAT HATI
1. Definisi berzikir :
Mengingati Allah dengan hati, lisan dan
perbuatan
2. Adab berzikir :
a. Menyebut lafaz zikir dengan betul dan
memahami maksudnya
b. Berzikir dalam keadaan bersih dan suci
daripada hadas
c. Zikir dengan lafaz yang terdapat dalam
nas al-Quran atau as-Sunah
d. Merasa kehebatan kekuasaan dan
keagungan Allah
e. Menggunakan suara perlahan
f. Perbanyakkan zikir ketika suasana
genting
g. Berzikir menggunakan lafaz tertentu
mengikut keadaan dan tempat
h. Tidak berzikir semasa qadak hajat
3. Sebab perlu beradab ketika berzikir
a. Tidak mengganggu orang lain
b. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah
c. Selaras dengan sunah Rasulullah s.a.w
d. Supaya diterima oleh Allah SWT
e. Berdisiplin dalam beribadah
4. Hikmah beradab ketika berzikir
a. Dikasihi oleh Allah
b. Mendapat ketenangan jiwa
c. Mendidik jiwa supaya sentiasa ingatkan
Allah
d. Mendapat pahala
5. Kerugian orang yang tidak berzikir
a. Terdedah kepada perkara yang dimurkai
Allah kerana mudah dikuasai oleh
syaitan dan sukar mengawal nafsu
b. Lupa kepada tanggung jawab terhadap
agama
c. Berada dalam keadaan gelisah
9. ADAB DENGAN RASULULLAH S.A.W
1. Adab dengan Rasulullah s.a.w
BIL Adab Huraian
a Berselawat kepada
Nabi Muhammad
s.a.w
Bagi menunjukkan
rasa kasih kepada
Baginda.
Untuk memberi
ucapan selamat
bagi menghormati
Baginda.
Antara adabnya :
berselawat dengan
suara yang
sederhana tidak
terlalu nyaring.
TINGKATAN 4
b Tawadhuk dan
bersopan santun
Dilarang
meninggikan suara
ketika hayat
Baginda
Setelah wafat kita
hendaklah
tawadhuk dan
bersopan ketika
hadis Rasulullah
s.a.w dibacakan
c Menziarahi maqam
Rasulullah s.a.w
Semasa menunaikan
ibadah haji atau
umrah, kita
disunatkan
menziarahi maqam
Baginda yang
terletak di Masjid
Nabawi di Madinah
Maksud hadis :
Sesiapa yang
menziarahi aku
selepas
kewafatanku
seolah-olah dia
menziarahiku
semasa hidupku
d Mengasihi para Sahabat Rasulullah :
Sahabat Baginda Mereka yang
memeluk Islam dan
sempat berjumpa
dengan Nabi
Muhammad s.a.w
ketika hayanya
walaupun seketika
dan meninggal
dunia dalam
keadaan beragama
Islam
Mereka mendapat
didikan secara
langsung daripada
Rasulullah
Mereka mencintai
Rasulullah
melebihi cintakan
diri sendiri
Kita tidak boleh
mencaci atau
memandang rendah
pendapat mereka.
e Beriltizamdengan
sunah Rasulullah
s.a.w
Kita dikehendaki
mengikut segala
sunah, sama ada
perbuatan,
perkataan, hukum,
sikap dan
pandangan
Rasulullah s.a.w.
Kita hendaklah
memastikan setiap
amalan kita selari
dengan ajaran
Islam untuk
mengelakkan
daripada ditolak
amalan kita.
2. Tingkah laku tidak beradab dengan
Rasulullah s.a.w
a. Tidak mentaati perintah Rasulullah s.a.w
b. Bercakap-cakap atau berbuat bising
semasa menziarahi maqam Baginda
c. Tidak mengucapkan selawat ketika nama
Baginda disebut
d. Tidak menghormati Sahabat Baginda
3. Hikmah beradab dengan Rasulullah s.a.w
TINGKATAN 4
a. Orang yang mengasihi Rasulullah s.a.w
akan dikasihi Allah
b. Orang yang mengamalkan sunahnya
akan mendapat kesejahteraan hidup di
dunia dan keredaan Allah di akhirat
c. Beradab kepada Rasul mendorong kita
mengamalkan sunahnya.
d. Melahirkan insan beradab sesama
makhluk
e. Mendapat rahmat dan keampunan Allah.
4. Kerugian orang yang tidak melakukan sunah
Rasulullah s.a.w
a. Tidak berpeluang menerima syafaat
daripada Rasulullah s.a.w di akhirat
kelak.
b. Merosakkan iman seseorang
c. Tidak berpegang dengan sunah
Rasulullah bererti tidak berpegang
dengan ajaran Allah.
d. Terhapus pahala atas kebaikan yang
dilakukannya